Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
User Manual
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
GB
LT
2
L
2
6
7
DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX
1
X XXXXXX XXXXXX
xxxx - xx
4
3
XXX KG
XXcm
XXXXXX - XXXXXX
3
5
8
9
4
5
6
L
7
8
L
9
L
10
11
L
2
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
6
7
DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX
1
X XXXXXX XXXXXX
xxxx - xx
4
12
XXX KG
XXcm
XXXXXX - XXXXXX
3
5
8
9
13
14
15
L
16
17
L
18
L
19
20
L
2
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
6
7
DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX
1
X XXXXXX XXXXXX
xxxx - xx
4
21
XXX KG
XXcm
XXXXXX - XXXXXX
3
5
8
9
22
23
24
L
25
26
L
27
L
28
29
L
6
7
DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX
1
X XXXXXX XXXXXX
xxxx - xx
4
30
XXX KG
XXcm
XXXXXX - XXXXXX
3
5
8
9
31
32
33
L
34
35
4 CURA E MANUTENZIONE
L
36
L
37
User Manual
1 ALGEMEEN
39
Algemene informatie ........................................................................ 39
Symbolen............................................................................................. 39
Levensduur van het product .......................................................... 39
Productlabels...................................................................................... 39
Gewichtslimieten voor gebruikers................................................ 40
40
2 VEILIGHEID
Gebruiksdoel...................................................................................... 40
Algemene waarschuwingen............................................................. 40
3 GEBRUIK
42
Rijklare stand...................................................................................... 42
Opouwen de rollator ....................................................................... 42
De hoogte van de handvatten aanpassen .................................... 42
Instellen van de remkracht ............................................................. 43
De handrem gebruiken .................................................................... 43
De parkeerrem gebruiken .............................................................. 43
Steun voor het mandje .................................................................... 44
Plaatsen van het dienblad ................................................................ 44
De drempelhulp gebruiken. ............................................................ 44
4 VERZORGING EN ONDERHOUD
45
5 NA GEBRUIK
45
Afvoeren ............................................................................................. 45
Na gebruik .......................................................................................... 45
6 GARANTIE
46
38
1 ALGEMEEN
1.1 Algemene informatie
Lees voor gebruik eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing. Diegene die de stoel voorschrijft/
de patiëntverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat het product geschikt is voor de
patiënt in kwestie.
1.2 Symbolen
In deze gebruiksaanwijzing worden symbolen gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of
onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie
de onderstaande informatie voor de definities van de symbolen.
WAARSCHUWING
Waarschuwing duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
L
Nuttige tips, adviezen en informatie voor efficiënt, probleemloos gebruik.
Dit product voldoet aan richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
De datum waarop dit product op de markt wordt gebracht, staat vermeld in de
EG-verklaring van overeenstemming.
1.3 Levensduur van het product
De verwachte levensduur van dit product is vijf jaar bij gebruik in overeenstemming met de
veiligheidsinstructies, onderhoudstermijnen en bij correct gebruik, zoals in deze handleiding
wordt beschreven. De effectieve levensduur van dit product kan variëren afhankelijk van de
frequentie en intensiteit van het gebruik.
1.4 Productlabels
Het etiket op de DOLOMITE LEGACY bevat alle belangrijke technische gegevens.
2
1:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Artikelnummer
Productnaam
Serienummer
1
Productiedatum
Maximaal gewicht van de gebruiker
N.B. Zie gebruiksaanwijzing
Rollator voor binnenshuis/buitenshuis
Maximale breedte van de rollator
Naam van de producent
6
7
DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX
X XXXXXX XXXXXX
xxxx - xx
4
39
XXX KG
XXcm
XXXXXX - XXXXXX
3
5
8
9
1.5 Gewichtslimieten voor gebruikers
Uw rollator uitsluitend als loophulp gebruiken! Maximaal toelaatbare belasting: LEGACY
125 kg (275 lbs., 20 stones).
INVACARE zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor aanpassingen, foutieve reparaties e.d., die buiten haar contrôle zijn uitgevoerd. Veiligheidsaanwijzing: de loophulp alleen op
een vaste en vlakke ondergrond gebruiken. *
* De gewichtslimiet is inclusief de inhoud van het mandje of het plankje, plus het gewicht
van de gebruiker, hetzij staand of zittend.
2 VEILIGHEID
Controleer ALLE onderdelen op transportschade. Gebruik het product NIET als er
L transportschade wordt vastgesteld. Neem contact op met de vervoerder/dealer voor
meer informatie.
2.1 Gebruiksdoel
De rollator is ontworpen om mensen bij het lopen te ondersteunen en kan ook als rustbankje
dienen. In de rollator kan bagage worden meegenomen, in het mandje of op het rustbankje.
De rollator is geschikt voor binnen- en buitengebruik. De rollator mag niet onder water worden gebruikt, bijvoorbeeld in zwembaden of openluchtbaden, en ook niet in hete omgevingen,
bijvoorbeeld in sauna’s.
De gebruiksaanwijzing moet altijd aan de gebruiker worden overgedragen.
2.2 Algemene waarschuwingen
WAARSCHUWING
Wees extra voorzichtig als u de rollator op een hellend vlak
gebruikt.
WAARSCHUWING
Til de rollator nooit op aan het vouw handvat.
WAARSCHUWING
Gebruik de rollator nooit om op te staan of. Gebruik de rollator
nooit als rolstoel of voor het transport van personen.
40
WAARSCHUWING
Ga nooit een trap op of af met de rollator.
Gebruik de rollator niet op een roltrap.
Ga nooit op het looprek staan.
Wanneer de duwhandgrepen en de zitting worden blootgesteld aan extreme
temperaturen (boven de 41°C) kan dit eerstegraads brandwonden veroorzaken.
Het looprek moet volledig worden uitgeklapt wanneer deze als loopsteun wordt
gebruikt.
Gebruik de zitting alleen voor stationair zitten. Wanneer u de rollator gebruikt
om te zitten, moeten beide remmen in de parkeerstand staan.
Tijdens het zitten uzelf nooit met de voeten wegdrukken.
De handgreep mag niet naar buiten worden gedraaid, omdat dit de laterale stabiliteit vermindert.
De parkeerremmen moeten in de parkeerpositie staan wanneer de rollator als
steun wordt gebruikt bij het opstaan, bijvoorbeeld vanuit een stoel.
Wees extra voorzichtig als u zware lading in het mandje hebt. U mag alleen voorwerpen meenemen in het mandje of op het blad.
De maximum lading for the 520 and 600 models:
In het mandje: 9 kg (20 Ibs) of op het blad 5 kg (11 Ibs).
De maximum lading for the 450 model:
In het mandje: 7 kg (15 Ibs) of op het blad 5 kg (11 Ibs).
41
3 GEBRUIK
3.1 Rijklare stand
Om terug te keren naar de looppositie, drukt u de zitting stevig naar beneden tot u een klik
hoort. De zitting kan worden ingeklapt voor een grotere bewegingsvrijheid.
WAARSCHUWING
Controleer altijd of de vergrendeling zich in de geblokkeerde stand bevindt.
3.2 Opouwen de rollator
Beweeg de hendel omhoog om de rollator in te klappen. Wanneer de rollator is ingeklapt is
deze eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
3.3 De hoogte van de handvatten aanpassen
Om de handgrepen op de geschikte hoogte in te stellen, gaat u achter de rollator staan, met
rechte schouders. De handgrepen moeten zich op dezelfde hoogte bevinden als de polsen
van de gebruiker. Een therapeut kan in verband met speciale behoeften van de gebruiker een
afwijkende hoogte aanraden.
Maak de knop helemaal los en verwijder de schroef. Stel de handgreep in op de geschikte
hoogte. Steek de schroef in het zeshoekige gat en zet de knop goed vast.
42
3.4 Instellen van de remkracht
Voor de gewenste remkracht de remkabel instellen. Gebruik hiervoor een 1x8 mm of 1x10
mm schroefsleutel (niet meegeleverd).
WAARSCHUWING
Na het instellen van de remkracht altijd de contraschroeven vastdraaien.
3.5 De handrem gebruiken
Om te remmen, beide remhendels omhoog trekken.
3.6 De parkeerrem gebruiken
Voorzichtig naar beneden drukken voor parkeerrem.Wanneer de rem zich in de juiste positie
bevindt, hoort u een klikgeluid.
L
Zet altijd beide remmen in de parkeerstand.
Om de rem te ontgrendelen, deze naar boven trekken.
43
3.7 Steun voor het mandje
Steun voor het mandje.
3.8 Montage van het dienblad
Plastic pluggen om het dienblad te fixeren.
3.9 De drempelhulp gebruiken
Drempelhulp.
44
L
Onderhoud dient minstens eenmaal per jaar plaats te vinden. Gebruik GEEN schurend(e)
schoonmaakmiddel, reiniger of doek om de rollator schoon of droog te maken.
Ten behoeve van goede werking en veiligheid, dient u regelmatig de volgende stappen uit te
voeren:
Reinig de rollator met een normaal schoonmaakmiddel. Droog hem daarna af. De wielen
schoonhouden.
Let erop dat bouten en instelschroeven goed zijn vastgedraaid.
Neem bij een storing direct contact op met uw leverancier.
Gebruik nooit een defecte rollator. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren!
Controleer de werking van de remmen. Raadpleeg sectie 3.4 in de gebruikershandleiding
als de remmen opnieuw afgesteld moeten worden.
Gebruik de rollator NIET als de handgrepen loszitten. Pas de hand- grepen aan volgens de
onderhoudsinstructies die u kunt opvragen bij uw Invacare-vertegenwoordiger.
Controleer de zwenkwieltjes regelmatig op stevigheid, slijtage en beschadiging.
Zorg dat de wielen vrij zijn van haar, pluisjes en ander vuil.
5 NA GEBRUIK
5.1 Afvoeren
Wanneer het product wordt afgedankt, dient het met accessoires en verpakking te worden
gesorteerd en afgevoerd. De afzonderlijke onderdelen kunnen worden gescheiden.
Frame: Stalen buizen met polyester poedercoating.
Hendels: Geanodiseerd aluminium.
Handgrepen: Polyamide gedeeltelijk bedekt met thermoplastisch elastomeer (TPE).
Wielen: Polypropyleen met banden van thermoplastisch elastomeer (TPE)
Kunststof onderdelen: materiaal overeenkomstig markering (PA, PP, PE)
Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een
afvalverwerkingsstation te brengen.
5.2 Na gebruik
WAARSCHUWING: Risico op lichamelijk letsel
U moet het product altijd op beschadigingen inspecteren volgens de onderhoudsinstructies voordat het aan een andere gebruiker wordt overgedragen. Gebruik
het product NIET als er schade wordt vastgesteld. Er kan anders lichamelijk letsel
optreden.
U kunt de onderhoudsinstructies opvragen bij uw Invacare-vertegenwoordiger.
45
6 GARANTIE
Wij bieden twee jaar ** garantie vanaf de leveringsdatum. Schade door slijtage van onderdelen
zoals wielen, handvatten en remmen valt niet onder de garantie. Schade vanwege fysiek geweld
of abnormaal gebruik wordt uitgesloten. Schade die is veroorzaakt door gebruikers met een
gewicht van meer dan 125 kg wordt uitgesloten. De instructies betreffende onderhoud en
bediening moeten worden opgevolgd indien u aanspraak wilt kunnen maken op de garantie.
L
** Op basis van lokale regelgevingen zijn afwijkingen mogelijk.
46
47
@X[[[==
"
=
[
[
?
L
!"#$%&!$'()
\
]
=
>=
+
#'
>
#'>=>
?
#
?
$$)!
_"
+…
†%‡ˆ‡„‰\ˆŠ‹ŒX>?
6
7
DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX
1
X XXXXXX XXXXXX
xxxx - xx
4
48
XXX KG
XXcm
XXXXXX - XXXXXX
3
5
8
9
* "
""
?
**+,'&/!")&
'
'>?

>
#?
49
50
_
=#…[?
*(#!$@!>Q$@X

[?
[
?
!(Q['\(#>!
[
>=
#=
?
"'
=
?Ž
>
>='[
>?
>
‰
=
#[?
[
?@
#[
#
?
51
=
#
#>?
!$],^(,&!
Š
"#="
?
<$>)&!$],^(,&!
Š "#> #
= "#?
="
?
L
ˆ""=""#"'>?

"=
?
52
_`'"Q(^,)&!
$
#?
{|)#$>!
^
[?
}~^>^>$]','%€(,&!
ˆ"
>?
53
4 L
\
+ #' "' # [ ? _
Š&%‡$‰\="=>"#>?
54
6 GARANTIJA
\~
>™™?
>=;?=>=
>"#>=>
>?
?
=
’~]
?$>=
+
#'>?
L
™™
>>?
55
Sales companies:
Deutschland:
Invacare®Aquatec GmbH,
Alemannenstraße 10,
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com /
http://www.invacare-aquatec.de
Nederland:
Invacare®BV, Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com /
http://www.invacare.nl
csede@invacare.com
Eur. Distributor Org.:
Invacare, Kleiststraße 49
D-32457 Porta Westfalica
Tel: (49) (0)57 31 754 540
Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com /
http://www.invacare.eu.com
Switzerland:
Invacare® AG,
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0) 61 487 70 80
Fax: (41) (0) 61 487 70 81
switzerland@invacare.com
http://www.invacare.ch
Austria:
Invacare® Austria GmbH,
Herzog Odilostraße 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) (0) 6232 5535-0
Fax: (43) (0) 6232 5535-4
info@invacare-austria.com
http://www.invacare-austria.at
Manufacturer:
Invacare Rea AB, Box 200
SE-343 75 DIÖ, Sweden
www.invacare.eu.com
www.dolomite.biz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed