Dosenöffner
DE
GB
FR
Dosenöffner
can opener
ouvre-boîte
blikopener
NL
DE
8
4
5
1
6
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Problem
klemmt fest.
Problem
klemmt fest trotz
den manuellen Antrieb (8)
GB
10
11
2
7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Insert batteries
13
Problem
Potential cause
Remedy
jammed.
14
Problem
Potential cause
Remedy
jammed despite having
button (6).
15
16
FR
8
4
5
1
6
2
7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
20
Solution
21
Solution
boîte sur la boîte.
22
23
Beste klant,
Deze nieuwe blikopener maakt uw blikjes van nu af aan heel eenvoudig en
gemakkelijk open met een druk op de knop! Door zijn moderne design past hij
optimaal in elke keuken en ligt door zijn ergonomische vorm bijzonder goed
in de hand!
Lees voor ingebruikname van dit apparaat de handleiding zorgvuldig
door en berg deze goed op. Bij overdracht van het apparaat moet deze
handleiding mee overhandigd worden. Fabrikant en importeur staan
niet garant, wanneer men de aanwijzingen in deze handleiding niet in
acht neemt.
Verklaring van de symbolen in deze handleiding
Alle veiligheidsvoorschriften worden met dit symbool gekenmerkt. Lees
deze aandachtig door en houdt u aan de veiligheidvoorschriften, om
persoonlijke of materiele schade te voorkomen.
Tips en aanbevelingen worden gekenmerkt met dit symbool.
Veiligheidsvoorschriften
Gebruikersbestemming
Dit apparaat is bedoeld voor het openen van blikjes zonder grote
krachtsinspanning. Het is bedoeld voor privé-gebruik en ongeschikt voor
commerciële doeleinden.
Blessuregevaar voor kinderen en volwassenen!
Houdt de verpakkingfolie uit de buurt van kinderen. Gevaar voor
verstikking!
Houdt kinderen uit de buurt van het artikel. Laat kinderen niet bij het
artikel zonder toezicht. Het is niet geschikt voor kinderen.
Berg het artikel ontoegankelijk op voor kinderen! Wanneer de batterijen
geplaatst zijn, kan door indrukken de blikherkenningstoets van de motor
ingeschakeld zijn – ook zonder blik! Gevaar voor verwondingen!
Ga voorzichtig te werk met het snijmes. Het heeft scherpe kanten!
Houdt uw vingers, haren, sieraden en kleding uit de buurt van het
roterende snijmes!
Houdt kinderen uit de buurt van de batterijen! Gevaar voor verslikking!
Maak slechts levensmiddelen blikken open .Maak geen blikken open, die
onder druk staan., b.v. aërosol blikken, of die welke ontvlambare
vloeistoffen bevatten, b.v. aanstekervloeistoffen.
24
NL
Let erop dat de motor stil staat, voordat men het deksel van het
batterijvak eraf neemt.
Neem de batterijen uit het apparaat, voordat men het snijmes
schoonmaakt.
Neem de batterijen uit het apparaat, wanneer men het apparaat wil
opbergen. Zo verhindert men het onopzettelijk starten van de motor.
Probeer het mes niet zelf te verwisselen!
Kijk uit voor materiele schade
Dompel het artikel niet onder in water.
Controleer het artikel voor iedere ingebruikname op beschadigingen.
Het artikel mag niet gebruikt worden wanneer zichtbare schade wordt
aangetoond.
Haal het artikel niet uit elkaar. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren
door een vakman of de klantenservice.
Gebruik alleen accessoires, die bij levering zijn inbegrepen of die welke
uitsluitend door de fabrikant worden aanbevolen.
Verwissel opgebruikte batterijen dadelijk voor nieuwe. Deze kunnen
anders leeglopen en het apparaat beschadigen.
Verwissel opgebruikte batterijen alleen tegen batterijen van hetzelfde
type en hetzelfde merk.
Neem de batterijen uit het apparaat, als men het langere tijd niet
gebruikt.
Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen bijtende of schurende
schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat
beschadigen. Wis het apparaat, indien nodig, af met een lichtbevochtigde,
zachte doek.
Het apparaat is niet vaatwasmachinebestendig.
Brandgevaar
Haal batterijen niet uit elkaar, gooi deze niet in het vuur en dompel
deze ook niet onder in vloeistoffen!
Probeer geen lege batterijen op te laden!
Garantiebepalingen
Alle gebreken, die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging
of reparatiepogingen door derden, zijn van garantie uitgesloten.
Dit geldt ook voor de normale slijtage van de afzonderlijke onderdelen.
25
Omvang van levering & productoverzicht
3
8
4
5
1
6
2
7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Startknop
Blikherkenning
Snijmes
Aandrijfwiel
Magneet
Terugloopknop
Batterijvak
Manuele aandrijving
Ingebruikname
• Neem het artikel uit de verpakking
Plaatsen van de batterijen
1. Schuif het deksel van het batterijvak in de richting van de pijl en
neem het eraf.
2. Plaats 2 batterijen type AA, 1,5 V. Let hierbij op de correcte
poolrichting (+/-) . Gebruik marken batterijen type LR6.
3. Schuif het batterijvakdeksel weer op het apparaat. Dit moet hoorbaar en
zichtbaar inklikken.
26
Gebruik van het apparaat
• Wanneer het blik een openingsring mocht hebben, maakt men de
Onderkant van het blik open met de blikopener en niet de bovenkant.
• Men kan in een bewerking max. een blik met een doorsnee van 90 cm
uitvoeren. Wanneer men een groter blik wil openmaken, drukt men
gewoon opnieuw op de startknop, als de blikopener gestopt is.
• Het snijmes functioneert niet, wanneer dit niet correct aan de blikrand
is aangezet.
1. De blikopener, als afgebeeld, op het blik zetten,
zodat de rand van het blik aan het snijmes ligt.
2.De startknop ongeveer gedurende 1 sec. ingedrukt
houden.
3. De knop loslaten, zodra de blikopener het blik
begint open te snijden. Na het opensnijden
stopt de opener automatisch.
4.De blikopener van het blik nemen. Door de
magneten aan de onderkant van de blikopener
wordt het blikdeksel er tegelijkertijd mee
afgenomen.
Voorzichtig: De snijkanten kunnen zeer scherp
zijn!
27
Verwisselen van de batterijen
Wanneer de blikopener tijdens het snijproces langzamer gaat of helemaal
niet meer functioneert, moet men de batterijen verwisselen. Ga hierbij te werk
als beschreven onder “Plaatsen van de batterijen” en vervang de opgebruikte
batterijen voor nieuwe.
Verzorging / Onderhoud
•Dompel het apparaat niet onder in water en spoel het niet af
onder lopend water.
•Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
1. Neem het batterijvakdeksel van het apparaat en haal de batterijen eruit.
2. Maak het snijmes, indien nodig, schoon met een vochtige doek en
eventueel wat mild schoonmaakmiddel. Wees voorzichtig, het mes is zeer
scherp!
3. Droog het mes daarna volledig en goed droog af met een droge doek.
4. Wis het apparaat, indien nodig, af met een licht bevochtigde doek en
indien nodig met een beetje mild schoonmaakmiddel.
Opheffen van fouten / storingen
Duw op de terugspoelknop van het apparaat om de
vastgeklemde blikopener los te maken.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De blikopener is
vastgeklemd.
Bij een vervormde
blikrand kan het
voorkomen,
dat de blikopener
zich vastklemt.
Houdt de terugloopknop
aan de blikopener dusdanig
dat deze zich terug
beweegt. Laat deze pas los
als hij stopt.
28
Probleem
Mogelijke oorzaak
De blikopener is
vastgeklemd, hoewel
de terugspoelknop (6)
wordt ingeduwd.
Gebruik een
schroevendraaier voor
kruisschroeven waarmee
u om aan het manuele
aandrijfmechanisme (8)
draait tegen de wijzers van
de klok in, tot het apparaat
loskomt van het blik.
De blikopener kan niet
naar behoren op het
blik worden geplaatst.
Duw op de startknop (1)
en de blikidentificatie (2)
tegelijk. Blijf duwen tot
het mes (3) zich in het
binnenste van het apparaat
voortbeweegt.
Opgelet: gelieve het
mes niet aan te raken,
omdat het zeer
scherp is!
29
Technische gegevens
Modelnr.:
Stroomvoorziening:
Batterijspanning:
KC08
2 Batterijen type AA / LR6
Alkaline , keen zink-kool batterijen
DC 3 V
Verwijderen
Het verpakkingsmateriaal is heerbruikbaar. Verwijder de verpakking op
milieuvriendelijke wijze en breng het naar een milieuopslagplaats.
Verwijder het artikel, indien niet meer nodig, op milieuvriendelijke
manier. Het apparaat hoort niet tot het normale huisvuil. Breng
het naar een recyclingdepot voor elektrische en elektronische
apparaten.
Batterijen mogen niet verwijderd worden met het normale huisvuil. Geef
batterijen en accu’s beslist af in lege staat bij een openbaar opslagdepot.
Nadere informatie verkrijgt men bij uw plaatselijk gemeentebestuur.
Klantenservice
Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit artikel, wendt u dan tot onze
klantenservice:
DS Produkte GmbH, D-19258 Gallin
Tel.: 0049 38851 – 314-650
Email: service@dspro.de
In het kader van een voortdurend verbeteringsproces behouden wij ons
het recht voor, product, verpakking en nevenverpakkingen ten alle tijde te
veranderen.
30
31
32
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed