Mode d'emploi
Analog HD PTZ Dome
D
gb
User manual
F
nl
Gebruikershandleiding
dk
D
2
3
Symbolerklärung .................................................................................................................... 5
2.
3.
4.
5.
Montage ................................................................................................................................... 6
6.
7.
Tastenkombinationen ............................................................................................................. 7
8.
9.
Diagnose (Selbsttest) ........................................................................................................... 11
4
5
HDCC81000
720p
24 VAC
HDCC82500
1080p


24 VAC
Preset
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
7
Start Zufalls Scan
Start Bild Scan
Start Schwenk Scan
Start Neige Scan
Start Panorama Scan
Tour 5
Tour 6
Tour 7
Tour 8
Nr.
1
2
3
HD-TVI Videoausgang (BNC)
8
ON
ON
1
2
1
DIP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
…
31
1
2
3
4
5
OFF
ON
OFF
ON
…
ON
OFF
OFF
ON
ON
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
SW
Baudrate
2400
4800
9600
19200
6
7
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
8
9
OFF
ON
OFF
OFF
Steuerprotokolleinstellung
SW
Protocol
Self-adaptive
Pelco_P
9
HDCC82500
1
2
3
4
5
6
7
8
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
Baudrate
2400
4800
9600
19200
5
OFF
ON
OFF
ON
6
OFF
OFF
ON
ON
10
7
OFF
OFF
ON
ON
SN
ADDRESS
COM FORMAT
PROTOCOL SELF ADAPTIVE
VERSION
BUILD DATE
10.
11
0
2400, 8, 1
AUTO MATCH
3.22
1.3
150114
EXIT
12
SYS INFO SETTINGS
1
OFF
2400
OFF
ON
ON
EXIT
PELCO CHECKSUM
13
CAMERA PARAMETER
AF
23
HIGH
0
AUTO
1
7
EXIT
14
MOTION PARAMETER
PROPORTIONAL PAN
SCAN SPEED
IMAGE FREEZE
15
PRESETS
1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
16
Start Zufalls Scan
Start Bild Scan
Start Schwenk Scan
Start Neige Scan
Start Panorama Scan
Tour 5
Tour 6
Tour 7
Tour 8
PATROLS
1
Speed(°/s)
0.3
6
12
18
30
45
60
80
110
140
170
230
290
350
Speed(°/s)
2
8
14
20
35
50
65
90
120
150
190
250
310
Level
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
Level
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
Speed(°/s)
4
10
16
25
40
55
70
100
130
160
210
270
330
WHOLE WEEK
PATTERNS
PATTERN NUMBER
<PATTERN RECORD>
<PATTERN PREVIEW>
<PATTERN CLEAR>
REMAINING MEMORY
PATTERN PREVIEW
PATTERN CLEAR
1
100%
19
11.
12.
20
13.
21
1/3’’ CMOS
PTZ Speed Dome
1080p
1920 x 1080
1920 x 1080
4 – 120 mm
1,7° - 58°
Auto
30x
16x
IR Schwenkfilter (ICR), Farbe / S/W
1 Lux
22
Analogue HD PTZ Dome
gb
User manual
HDCC81000
HDCC82500
24
25
Contents
1.
2.
3.
4.
5.
Installation ............................................................................................................................. 28
6.
7.
8.
9.
Diagnosis (self-test) ............................................................................................................. 33
26
27
4. Device description
4.1 Overview – Model number
Model number
Resolution
IP66
IR, infrared
Operating voltage
HDCC81000
720p
24 VAC
HDCC82500
1080p


24 VAC
5.
Installation
28
Preset
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
29
No
1
2
3
RS-485 Minus
RS-485 Plus
30
ON
ON
1
2
1
Dome ID setting
Baud rate setting
Control protocol setting
Not Used
DIP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
…
31
1
2
3
4
5
OFF
ON
OFF
ON
…
ON
OFF
OFF
ON
ON
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
Baud rate setting
SW
Baudrate
2400
4800
9600
19200
6
7
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
8
9
OFF
ON
OFF
OFF
Control protocol setting
SW
Protocol
Self-adaptive
Pelco_P
31
HDCC82500
1
2
3
4
5
6
7
8
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
Baud rate
2400
4800
9600
19200
5
OFF
ON
OFF
ON
6
OFF
OFF
ON
ON
32
7
OFF
OFF
ON
ON
10.
OSD menu
33
SYS INFO
0
2400, 8, 1
AUTO MATCH
3.22
1.3
150114
EXIT
34
1
OFF
2400
OFF
ON
ON
EXIT
PELCO CHECKSUM
35
CAMERA PARAMETER
ZOOM LIMIT
ZOOM SPEED
AF
23
HIGH
0
AUTO
1
7
EXIT
36
MOTION PARAMETER
PROPORTIONAL PAN
SCAN SPEED
IMAGE FREEZE
ON
ON
5
NONE
26
OFF
3
37
PRESETS
1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
38
PATROLS
1
Patrol speed overview:
39
Level
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
Speed(°/s)
0.3
6
12
18
30
45
60
80
110
140
170
230
290
350
Speed(°/s)
2
8
14
20
35
50
65
90
120
150
190
250
310
Level
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
Level
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
Speed(°/s)
4
10
16
25
40
55
70
100
130
160
210
270
330
WHOLE WEEK
PATTERNS
PATTERN NUMBER
<PATTERN RECORD>
<PATTERN PREVIEW>
<PATTERN CLEAR>
REMAINING MEMORY
PATTERN PREVIEW
PATTERN CLEAR
1
100%
41
11.
12.
42
13.
Technical data
HDCC81000
43
44
F
Manuel utilisateur
Gebruikershandleiding
HDCC81000
HDCC82500
46
47
1.
Signification des pictogrammes ......................................................................................... 49
2.
3.
4.
5.
Montage ................................................................................................................................. 50
6.
7.
8.
9.
Diagnostic (autotest) ............................................................................................................ 55
48
49
HDCC81000
720p
24 VAC
HDCC82500
1080p


24 VAC
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Tour 8
51
No
1
2
3
52
ON
ON
1
2
1
DIP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
…
31
1
2
3
4
5
OFF
ON
OFF
ON
…
ON
OFF
OFF
ON
ON
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
SW Débit
en bauds
2400
4800
9600
19200
6
7
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
8
9
OFF
ON
OFF
OFF
SW
Protocole
Self-adaptive
Pelco_P
53
HDCC82500
1
2
3
4
5
6
7
8
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
5
OFF
ON
OFF
ON
6
OFF
OFF
ON
ON
54
7
OFF
OFF
ON
ON
10.
55
0
2400, 8, 1
AUTO MATCH
3.22
1.3
150114
EXIT
56
1
OFF
2400
OFF
ON
ON
EXIT
PELCO CHECKSUM
57
CAMERA PARAMETER
ZOOM LIMIT
ZOOM SPEED
AF
23
HIGH
0
AUTO
1
7
EXIT
58
MOTION PARAMETER
PROPORTIONAL PAN
SCAN SPEED
IMAGE FREEZE
ON
ON
5
NONE
26
OFF
3
59
PRESETS
1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
60
PATROLS
1
61
Speed(°/s)
0.3
6
12
18
30
45
60
80
110
140
170
230
290
350
Speed(°/s)
2
8
14
20
35
50
65
90
120
150
190
250
310
Level
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
Level
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
Speed(°/s)
4
10
16
25
40
55
70
100
130
160
210
270
330
WHOLE WEEK
PATTERNS
PATTERN NUMBER
<PATTERN RECORD>
<PATTERN PREVIEW>
<PATTERN CLEAR>
REMAINING MEMORY
PATTERN PREVIEW
PATTERN CLEAR
1
100%
63
11.
12.
64
13.
65
66
Analoge HD PTZ Dome
NL
Gebruikershandleiding
HDCC81000
HDCC82500
Nederlandse vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig
gebruik!
NL Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring
is verkrijgbaar bij: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing,
Germany.
Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker deze
gebruikershandleiding in acht te nemen!
Lees de complete gebruikershandleiding door voordat u het product in gebruik neemt. Neem alle
gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht!
Alle daarin vermelde bedrijfs- en productnamen zijn merken van de betreffende eigenaren.
Alle rechten voorbehouden.
Neem bij vragen contact op met uw installateur of speciaalzaak!
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze gebruikershandleiding is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch omissies of
onnauwkeurigheden ontdekken, informeer ons dan hierover.
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG stelt zich niet aansprakelijk voor technische en
typografische fouten en behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder aankondiging vooraf,
wijzigingen aan het product en in de gebruikershandleidingen aan te brengen.
ABUS Security-Center is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe en indirecte
gevolgschade die in verband met de uitrusting, de prestatie en het gebruik van dit product
ontstaan. Voor de inhoud van dit document wordt geen enkele garantie gegeven.
68
Belangrijke veiligheidsinstructies
Bij schade die door het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding wordt
veroorzaakt vervalt het recht op garantie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor
gevolgschade!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of letselschade, die
door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies is
veroorzaakt. In deze gevallen vervalt ieder recht op garantie!
Geachte klant,
De volgende veiligheids- en gevareninstructies dienen niet alleen ter bescherming van uw
gezondheid, maar zijn ook bedoeld voor de bescherming van het apparaat. Lees de volgende punten
aandachtig door:


In het product bevinden zich geen onderdelen die onderhoud vereisen. Bovendien vervalt door het
openen/demonteren de vergunning (CE) en de garantie/vrijwaring.
Het product kan al beschadigd raken door een val van slechts geringe hoogte.
Vermijd de volgende ongunstige omgevingsomstandigheden tijdens het gebruik:






extreme kou of hitte
direct zonlicht
stof of brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
sterke trillingen
sterke magneetvelden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers
De camera mag niet op onstabiele oppervlakken worden geïnstalleerd.
Algemene veiligheidsinstructies:







Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter! Plastic folie, plastic zakjes, stukken piepschuim
e.d. kunnen gevaarlijk speelgoed zijn voor kinderen.
De videobewakingscamera bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Houd het apparaat
daarom om veiligheidsredenen uit de buurt van kinderen.
Steek geen voorwerpen door de openingen in het apparaat
Gebruik alleen de hulpapparaten/hulpstukken die door de fabrikant zijn aangegeven. Sluit geen
producten aan die niet compatibel zijn.
Neem de veiligheidsinstructies en gebruikershandleidingen van de overige aangesloten apparaten in
acht.
Controleer het apparaat voor de ingebruikneming op beschadigingen. Mocht u beschadigingen
ontdekken, neem het apparaat dan niet in gebruik!
Houdt u zich aan de bedrijfsspanningsgrenzen die in de technische gegevens staan vermeld. Hogere
spanningen kunnen het apparaat beschadigen en uw veiligheid in gevaar brengen (elektrische
schok).
Zorg er bij installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie voor dat alle apparaten
gescheiden zijn van net- en laagspanningsstroomkring.
69
Inhoudsopgave
1.
Verklaring van symbolen ..................................................................................................... 71
2.
Leveringsomvang ................................................................................................................. 71
3.
Kenmerken en functies ........................................................................................................ 71
4.
Beschrijving van het apparaat ............................................................................................. 72
4.1 Overzicht – typenummer ............................................................................................... 72
4.2 Uitpakken ...................................................................................................................... 72
5.
Montage ................................................................................................................................. 72
6.
Korte handleiding controllers .............................................................................................. 72
6.1 Besturing met bedieningspaneel TVAC26000 .............................................................. 72
6.2 Besturing met Analoog HD DVR (HDCC9XXXX) .......................................................... 72
7.
Toetsencombinaties ............................................................................................................. 73
8.
Aansluitingen en DIP-schakelaars ...................................................................................... 74
9.
70
1. Verklaring van symbolen
Het symbool met de bliksemschicht in de driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor de
gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.
Een driehoek met uitroepteken wijst op belangrijke aanwijzingen in deze
gebruikershandleiding die absoluut in acht genomen moeten worden.
Dit symbool wijst op bijzondere tips en instructies over de bediening.
2. Leveringsomvang
Binnen PTZ Dome (HDCC81000)
 Binnen PTZ Dome 720p
 Voeding
 Adapterplaat
 Bevestigingsmateriaal voor plafondmontage
 Handleiding
 Bevestigingsmateriaal
Buiten PTZ Dome (HDCC82500)
 Buiten PTZ Dome 1080p (zonder wandarm)
 Voeding
 Handschoenen
 Quickguide
 Handleiding
3. Kenmerken en functies
De highspeed dome beschikt onder andere over de volgende functies:











Draai-, kantel- en zoombare (PTZ) camera
Analoge HD-technologie
Transmissie via conventionele CCTV-infrastructuur (videosignaal: tot 500 meter via RG6kabel, datasignaal via coax: tot 200 meter)
23x (HDCC81000) resp. 30x (HDCC82500) optische en 16x digitale zoom
1/2.8’’ Progressive Scan CMOS-beeldopnemer
720p (HDCC81000) resp. 1080p (HDCC82500) beeldresolutie
8 toeren met max. 32 presetposities per toer
Beschermingsklasse IP66 (HDCC82500)
Geïntegreerde verwarming (HDCC82500)
Besturing van de PTZ-camera via coaxkabel
DWDR-functie voor de compensatie van hoge beeldcontrasten
71
4. Beschrijving van het apparaat
4.1 Overzicht – typenummer
Modelnummer
Resolutie
IP66
IR
Bedrijfsspanning
HDCC81000
720p
24 VAC
HDCC82500
1080p


24 VAC
4.2 Uitpakken
Tijdens het uitpakken dient u het apparaat met uiterste zorgvuldigheid te behandelen.
Bij een eventuele beschadiging van de originele verpakking controleert u eerst het
apparaat. Als het apparaat beschadigd is, stuurt u het in de verpakking terug en informeert
u de bezorgdienst.
5. Montage
Aanwijzingen en installatievarianten van domecamera’s staan in de handleiding van de PTZ
camera’s. Deze in acht nemen alvorens te beginnen met de ingebruikname.
6. Korte handleiding controllers
De highspeed-motordomes kunnen met alle RS485-apparaten worden bediend, die over het Pelco
D- of Pelco-protocol beschikken.
Meer informatie vindt u in de desbetreffende bedieningshandleiding.
6.1 Besturing met bedieningspaneel TVAC26000
Het bedieningspaneel TVAC26000 werd speciaal voor de besturing van de highspeed-motordome
HDCC81000 en HDCC82500 ontwikkeld en ondersteunt daarom alle functies van de camera’s.
Alle verdere informatie over aansluiting en bediening vindt u in de gebruikshandleiding van het
bedieningspaneel.
Als de Steuerput rechtstreeks is aangesloten op de analoge HD DVR en PTZ dome
hierboven worden geregeld, moet de volgende instelling worden gecontroleerd.
DVR-menu: Menu -> Instellingen -> Configuratie -> Algemeen -> Geavanceerde
instellingen -> Device nummer = bv . 1
De standaardinstelling voor deze waarde 255. Deze waarde moet in dit geval worden
veranderd.
6.2 Besturing met Analoog HD DVR (HDCC9XXXX)
In analoge HD DVR PTZ Dome kan worden bediend met de PTZ-bedieningspaneel. De aansluiting van de
analoge HD PTZ-domes kunnen uitsluitend worden uitgevoerd via de videokabel (coax). De controle
gegevens over de kabel verzonden (tot 200 meter).
72
7. Toetsencombinaties
Deze highspeed motordome ondersteunt drie besturingsprotocollen: Pelco D, Pelco P.
Deze protocollen worden door veel recorders (bijv. HDCC9XXXX) en controllers ondersteund en
kunnen daarmee de highspeed motordome besturen.
Als fabrieksinstelling van de camera is Pelco D/P (automatische herkenning) met 2400 bps (bit
per seconde) ingesteld. Navolgend wordt de besturing met behulp van het bedieningspaneel
TVAC26000 verklaard. De bediening met andere Pelco D/P-protocol compatibele controllers is
mogelijk, de toetsen kunnen echter andere namen hebben.
Preset
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
92
93
94
95
96
Functie
Auto Flip
Pan Zero
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
IR Cut Filter Aan
IR Cut Filter Uit
Patroon 1
Patroon 2
Patroon 3
Patroon 4
Inschakelen van de
limiet instellingen
Instellen van de limiet
instellingen
Opnieuw opstarten
OSD-menu
Stop scan
97
98
99
100
101
102
103
104
105
73
Start toeval scan
Start beeld scan
Start draai scan
Start kantel scan
Start panorama scan
Toer 5
Toer 6
Toer 7
Toer 8
8. Aansluitingen en DIP-schakelaars
Overzicht aansluitingen
Nr.
1
Beschrijving
Voedingsspanning, 24 V AC
Bedrading:
Zwart: 24 V AC
Geel/groen: Massa
Rood:
24 V AC
2
RS-485 dataleiding (optioneel)
Bedrading:
Geel:
Oranje:
3
RS-485 minus
RS-485 plus
HD-TVI video-uitgang (BNC)
Het gelijktijdige gebruik van de domebesturing via coaxkabel en RS-485 kan tot
problemen en storingen van de camera leiden.
74
DIP-schakelaars
HDCC81000
SW 1-5:
SW 6-7:
SW 8-9:
SW 10:
ON
ON
1
2
1
Instelling Dome ID
Instelling baudrate
Instelling besturingsprotocollen
niet gebruikt
DIP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
…
31
1
2
3
4
5
OFF
ON
OFF
ON
…
ON
OFF
OFF
ON
ON
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
Instelling baudrate
SW
baudrate
2400
4800
9600
19200
6
7
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
8
9
OFF
ON
OFF
OFF
Instelling besturingsprotocollen
SW
Protocol
Self-adaptive
Pelco_P
75
HDCC82500
Instelling van de Dome ID (SW1, alle DIP's):
Dome
ID
(adres)
0
1
2
3
255
1
2
3
4
5
6
7
8
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
Baudrate
2400
4800
9600
19200
5
OFF
ON
OFF
ON
6
OFF
OFF
ON
ON
76
7
OFF
OFF
ON
ON
9. Diagnose (zelftest)
Als de camera aan een spanningsbron wordt aangesloten, dan voert de camera een
zelfdiagnose uit.
Functie
SN
ADDRESS
COM FORMAT
PROTOCOL SELF ADAPTIVE
VERSION
BUILD DATE
10.
Beschrijving
Weergave van het serienummer
Weergave van het adres van de dome (ID)
Toont de baudrate
Toont het protocol
Toont de firmwareversie
Toont de datum van de firmware
Kies preset 95 om het OSD-menu te laten weergeven. Beweeg de joystick van het
bedieningspaneel op en neer met de cursorpositie. Met behulp van de IRIS+ toets kunt u
bevestigen en naar het menu terugkeren.
Functie
SYS INFO
DOME SETTINGS
RESTORE DEFAULTS
RESTORE CAMERA
REBOOT DOME
LANGUAGE
EXIT
Beschrijving
Toont systeeminformatie
Instellingen van de cameraparameters
Laden van de fabrieksinstellingen
Instellingen resetten
Start de dome opnieuw op
Displaytaal van OSD (alleen Engels)
Sluit de OSD
77
0
2400, 8, 1
AUTO MATCH
3.22
1.3
150114
Beschrijving
Weergave van het adres van de dome (ID)
Geeft de baudrate, databit en stopbit aan
Geeft het actueel ingestelde besturingsprotocol aan
Geeft de firmwareversie van de systeem-DSP aan
Geeft de firmwareversie van de cameramodule aan
Datum waarop de firmware gemaakt is
EXIT
Beschrijving
Basisinstellingen systeem zoals RS-485-parameter of datum/tijdinstellingen
Instellingen voor beeld en zoom
Besturingsinstellingen (bijvoorbeeld preset snelheid)
Configuratie van de presets
Configuratie van toeren
Instelling van tijdgestuurde taken
Configuratie van patronen
78
SYS INFO SETTINGS
1
OFF
2400
OFF
ON
ON
EXIT
Functie
SOFT ADRESS
PELCO CHECKSUM
Beschrijving
(1-255): Dome ID voor het gebruik van de besturing via RS-485protocol. Als alternatief kan de ID met de DIP-schakelaars worden
ingesteld.
OFF: Deactivering van de software Dome ID
ON: Activering van de software Dome ID
(2400-19200): Instelling baudrate voor de RS-485-interface. Als
alternatief kan de baudrate met de DIP-schakelaars worden
ingesteld.
OFF: Deactivering van de software baudrate-instelling via OSD
ON: Activering van de software baudrate-instelling via OSD
ON: Als de controller de ID 0 heeft, kunnen alle op de bus
aangesloten camera's aangestuurd worden.
OFF: functie inactief
Is alleen van toepassing bij gebruik van het Pelco D/P protocol.
ON: Checksum-controle na iedere besturingscommando
OFF: Controle niet actief
Instellingen voor datum en tijd
79
CAMERA PARAMETER
Functie
FOCUS
ZOOM LIMIT
ZOOM SPEED
AF
23
HIGH
0
AUTO
1
7
EXIT
Beschrijving
De volgende focusvarianten zijn beschikbaar:
- AF: automatische focussering op het object in het
gezichtsveld
- MF: handmatige focussering nodig
- HAF / semi-auto: automatische focussering alleen na zoom,
zwenken of kantelen
Instellen van zoomlimiet, deze zoomfactor wordt niet
overschreden
De volgende snelheden zijn beschikbaar:
- Low: Hoog
- Medium: Gemiddeld
- High: Laag
(0-5): Lange belichtingsfunctie. Hoe hoger de waarde, hoe langer
het beeld belicht wordt. Dit resulteert in een helderder videobeeld
bij slechte lichtomstandigheden. De beeldfrequentie wordt daarbij
gereduceerd.
Instellingen voor de dag-/nachtomschakeling
AUTO: De omschakeling tussen dag- en nachtmodus volgt
automatisch
DAY: de camera blijft constant in dagmodus
NIGHT: de camera blijft constant in nachtmodus
(0-2): Instelling voor de omschakeldrempel tussen dag en nacht.
(0 – lagere belichtingswaarde, 2 – hogere belichtingswaarde)
(0-15): Softwarefunctie voor het instellen van de scherpte van het
videobeeld. Een hogere waarde vergroot de scherpte-indruk van
het videobeeld, daarbij versterkt echter de beeldruis.
80
MOTION PARAMETER
Functie
AUTO FLIP
PROPORTIONAL PAN
SCAN SPEED
IMAGE FREEZE
ON
ON
5
NONE
26
OFF
3
Beschrijving
Functie voor het continu kantelen tot 180 graden (geen stop bij 90
graden)
Off: functie inactief
On: functie actief
ON: de draai- en kantelsnelheid wordt afhankelijk van de
ingestelde zoom gestuurd. Het wordt aanbevolen deze instelling
te gebruiken.
OFF: Functie niet-actief. Het kan lastig zijn personen bij
gelijktijdige grote zoomfactor te volgen.
Na een bepaalde tijd (5 – 720 sec.) zonder activiteit kan de dome
de volgende functies uitvoeren.
Een van deze functies kan na afloop van de ingestelde tijd
worden uitgevoerd (Park Action):
Auto-Scan, Frame Scan, Random Scan, Tour1-8, patroon 1-8,
Preset 1-8, Panorama Scan, Tilt Scan
Instelling van de scan-snelheid:
1 – 40°/sec.
De functie zet het live-beeld stil tijdens de bewerking. In
netwerken wordt daardoor de netwerkbelasting gereduceerd.
Aanvullend kunnen privé-gebieden worden gemaskeerd.
ON: functie actief
OFF: Functie niet-actief
(1-10): Hoe hoger de waarde, hoe hoger de draai-/kantelsnelheid.
81
PRESETS
1
De preset-nummers 33-45 en 92-105 zijn voor de besturing van functies van de
camera gereserveerd. Deze nummers kunnen niet worden gebruikt als presets.
Functie
PRESET NUM
<UNDEFINED>
SET PRESET
CLEAR PRESET
Preset
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
92
93
94
95
96
Beschrijving
Er kunnen maximaal 256 presets worden gebruikt. Als geen
preset is gedefinieerd, dan verschijnt [UNDEFINED].
As de presetpositie nog niet toegewezen is, wordt deze melding
weergegeven.
Presetpositie instellen
Hiermee kunt u de ingestelde preset wissen.
Functie
Auto Flip
Pan Zero
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
IR Cut Filter Aan
IR Cut Filter Uit
Patroon 1
Patroon 2
Patroon 3
Patroon 4
Inschakelen van de limiet
instellingen
Instellen van de limiet instellingen
Opnieuw opstarten
OSD-menu
Stop scan
97
98
99
100
101
102
103
104
105
82
Start toeval scan
Start beeld scan
Start draai scan
Start kantel scan
Start panorama scan
Toer 5
Toer 6
Toer 7
Toer 8
PATROLS
Functie
PATROL NUM
EDIT PATROL
PREVIEW
CLEAR PATH
PATROL-D
1
Beschrijving
Toont de toer die op dit moment wordt bewerkt. In totaal staan 8
toeren ter beschikking.
Hier kunt u de toer bewerken.
Werkt een ingestelde toer af.
Wist de toer.
Wachttijd voor de zgn. Fast-Patrol tussen de individuele presets
(Fast Patrol via preset 46, oproepen van alle geprogrammeerde
presets 1-32)
Toer bewerken:
SPEED
NUM PST TIME
1
0
6
30
2
0
6
30
3
0
6
30
4
0
6
30
5
0
6
30
6
0
6
30
7
0
6
30
DONE: IRIS+
QUIT: IRIS-
Functie
NUM
PST (PRESET)
DWELL
SPD (SPEED)
Beschrijving
Toont de nummers van de afzonderlijke presets binnen de toer.
Selecteer hier de eerder ingestelde presets.
Wachttijd binnen de afzonderlijke presets.
Stelt de toersnelheid in.
1. Beweeg de joystick op en neer om een preset te selecteren die bewerkt dient te worden.
2. Beweeg de joystick naar links en rechts tussen NUM, PRESET, TIME en SPEED te kiezen .
3. Nadat u het desbetreffende punt heeft geselecteerd, beweegt u de joystick op en neer om
de waarde te wijzigen.
4. Druk op IRIS+ om op te slaan of IRIS- om de instellingen te verwerpen.
83
Overzicht toer snelheid:
Level
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
Speed(°/s)
0.3
6
12
18
30
45
60
80
110
140
170
230
290
350
Speed(°/s)
2
8
14
20
35
50
65
90
120
150
190
250
310
Level
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
Level
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
Speed(°/s)
4
10
16
25
40
55
70
100
130
160
210
270
330
TIME TASK
De functie TIME TASK voert bepaalde taken of functies uit
WHOLE WEEK
Beschrijving
Selectie taak 1-8
Instelling van tijdgestuurde taken
Off: functie inactief
ON: functie actief
Tijd waarna de taak wordt gestart
Selecteer de start- en eindtijd. De dag van de week kan van
maandag tot zondag worden geselecteerd.
Section: er kunnen maximaal 5 taken worden gepland
Start: Starttijd
End: Eindtijd
Action: De volgende taken kunnen worden gedefinieerd:
preset 1 – 8, patroon 1 – 4, toer 1 – 8, panorama scan, tilt scan,
dome reboot, dome adjust, uitgang 1, uitgang 2, auto scan,
random scan, frame scan
Hiermee wist u de actueel geselecteerde taak.
Taken kopiëren
Whole week: Hele Week
84
Mon-Fri: Maandag - vrijdag
PATTERNS
PATTERN NUMBER
<PATTERN RECORD>
<PATTERN PREVIEW>
<PATTERN CLEAR>
REMAINING MEMORY
Functie
PATTERN NUMBER
PATTERN RECORD
PATTERN PREVIEW
PATTERN CLEAR
1
100%
Beschrijving
Er kunnen maximaal vier patronen worden geprogrammeerd.
De weergave REMAIN MEMORY geeft aan hoeveel geheugen er
ter beschikking staat.
Let op: tijdens het opslaan en oproepen van het patroon, wordt de
Auto Flip functie geldig. Aanvullend kan de draai-/kantelbeweging
en de zoombeweging niet gelijktijdig worden opgeslagen.
Preview van het actuele patroon
Hiermee kunt u de aangelegde patronen wissen.
Let op: het wissen van patroon 2 heeft tot gevolg dat patroon 3 en
4 eveneens worden gewist
Weergave restgeheugen
85
11.
Onderhoud en reiniging
11.1 Functietest
Controleer regelmatig de technische veiligheid van het product, bijvoorbeeld beschadiging van de
behuizing.
Als aangenomen moet worden dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, moet het product buiten
werking gesteld worden en beveiligd worden tegen onbedoeld gebruik.
Er moet worden aangenomen dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, als




het apparaat zichtbare beschadigingen heeft,
het apparaat niet meer functioneert en
na langere opslag onder ongunstige omstandigheden of
na zware transportbelastingen.
Neem het volgende in acht:
Het product is voor u onderhoudsvrij. Er bevinden zich voor u geen te controleren of te
onderhouden componenten binnen in het product. Open het product dus nooit.
11.2 Reiniging
Reinig het product met een schone, droge doek. Bij sterkere vervuiling kan de doek met een beetje
lauw water bevochtigd worden.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen, omdat
het apparaat hierdoor vernield wordt. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen,
omdat hierdoor
het oppervlak van de behuizing beschadigd kan raken.
12.
Afvoer
Apparaten die zo gemarkeerd zijn, mogen niet met het gewone huisvuil
meegegeven worden. Voer het product aan het einde van de levensduur af
volgens de geldende wettelijke bepalingen.
Neem contact op met uw distributeur of breng de producten naar het gemeentelijke
verzamelpunt voor elektrisch afval.
86
13.
Beeldopnemer
Cameratype
Resolutie
Beeldelementen (totaal)
Beeldelementen
(effectief)
Objectief
Horizontale beeldhoek
Shutter
Zoom optisch
Zoom digitaal
Dag-/nachtomschakeling
Minimale verlichting
(kleur)
Minimale verlichting (Z/W)
AGC
Witbalans
WDR
Tegenlichtcompensatie
Draaihoek
Draaisnelheid
Kantelhoek
Kantelsnelheid
Aantal presets
Aantal toeren
Aantal patronen
Maskeren van privézones
Alarmingang
Alarmuitgang
Protocol
Voeding
Vermogen
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Beschermingsklasse
Afmetingen (hxØ)
Gewicht
Certificeringen
1/3’’ CMOS
PTZ Speed Dome
720p
1280 x 720
1280 x 720
4 – 92 mm
3° - 55°
Auto
23x
16x
IR zwenkfilter (ICR), kleur / zwart-wit
1 lux
0,05 lux
Auto
Auto
70 dB
BLC, DWDR
360° eindeloos
Draaien handmatig: 0.1° - 250°/s
Draaien kantelen presets: 300°/s
0°- 90° (Auto Flip)
Kantelen handmatig: 0.1° - 120°/s
Kantelen presets: 200°/s
256
8, met max. 32 presets per toer
4 patronen
ABUS-C (besturing via coax), Pelco-D, Pelco-P
24 V AC
12 watt (incl. verwarming en IR-LED)
-10°C ~ +50°C
90% of minder
IP20
179,5 x 165 mm
Ca. 2 kg
CE, RoHS, Reach
87
HDCC82500
Beeldopnemer
Cameratype
Resolutie
Beeldelementen (totaal)
Beeldelementen
(effectief)
Objectief
Horizontale beeldhoek
Shutter
Zoom optisch
Zoom digitaal
Dag-/nachtomschakeling
Minimale verlichting
(kleur)
Minimale verlichting (Z/W)
AGC
Witbalans
WDR
Tegenlichtcompensatie
Draaihoek
Draaisnelheid
Kantelhoek
Kantelsnelheid
Aantal presets
Aantal toeren
Aantal patronen
Maskeren van privézones
Alarmingang
Alarmuitgang
Protocol
Voeding
Vermogen
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Beschermingsklasse
Afmetingen (hxØ)
Gewicht
Certificeringen
1/3’’ CMOS
PTZ Speed Dome
1080p
1920 x 1080
1920 x 1080
4 – 120 mm
1,7° - 58°
Auto
30x
16x
IR zwenkfilter (ICR), kleur / zwart-wit
1 lux
0,05 lux
Auto
Auto
70 dB
BLC, DWDR
360° eindeloos
Draaien handmatig: 0.1° - 250°/s
Draaien kantelen presets: 300°/s
0°- 90° (Auto Flip)
Kantelen handmatig: 0.1° - 120°/s
Kantelen presets: 200°/s
256
8, met max. 32 presets per toer
4 patronen
ABUS-C (besturing via coax), Pelco-D, Pelco-P
24 V AC
50 watt (incl. verwarming en IR-LED)
-25°C ~ +65°C
90% of minder
IP66
353,4 x 220 mm
Ca. 5,5 kg
CE, RoHS, Reach
88
Analog HD PTZ-Dome
dk
HDCC81000
HDCC82500
90
91
1.
Symbolforklaring .................................................................................................................. 93
2.
3.
4.
5.
Montering .............................................................................................................................. 94
6.
7.
Tastkombinationer ................................................................................................................ 95
8.
Tilslutninger og DIP-omskifter ............................................................................................ 96
9.
Diagnose (selvtest) ............................................................................................................... 99
92
93
HDCC81000
720p
24 VAC
HDCC82500
1080p


24 VAC
94
Preset
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
95
Nr.
1
2
RS-485 styreledning (ekstraudstyr)
Kabelkonfiguration:
Gul:
RS-485 minus
Orange:
RS-485 plus
3
96
DIP-omskifter
HDCC81000
SW 1-5:
SW 6-7:
SW 8-9:
SW 10:
ON
ON
1
2
1
DIP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
…
31
1
2
3
4
5
OFF
ON
OFF
ON
…
ON
OFF
OFF
ON
ON
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
…
ON
Baudrateindstilling
SW
baudrate
2400
4800
9600
19200
6
7
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
8
9
OFF
ON
OFF
OFF
Styreprotokolindstilling
SW
Protocol
Self-adaptive
Pelco_P
97
HDCC82500
1
2
3
4
5
6
7
8
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
Baudrate
2400
4800
9600
19200
5
OFF
ON
OFF
ON
6
OFF
OFF
ON
ON
98
7
OFF
OFF
ON
ON
10.
99
0
2400, 8, 1
AUTO MATCH
3.22
1.3
150114
EXIT
100
1
OFF
2400
OFF
ON
ON
EXIT
PELCO CHECKSUM
101
CAMERA PARAMETER
ZOOM LIMIT
ZOOM SPEED
AF
23
HIGH
0
AUTO
1
7
EXIT
102
MOTION PARAMETER
PROPORTIONAL PAN
SCAN SPEED
IMAGE FREEZE
ON
ON
5
NONE
26
OFF
3
103
PRESETS
1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
104
PATROLS
1
Redigering af tur:
SPEED
NUM PST TIME
1
0
6
30
2
0
6
30
3
0
6
30
4
0
6
30
5
0
6
30
6
0
6
30
7
0
6
30
DONE: IRIS+
QUIT: IRIS-
105
Speed(°/s)
0.3
6
12
18
30
45
60
80
110
140
170
230
290
350
Speed(°/s)
2
8
14
20
35
50
65
90
120
150
190
250
310
Level
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
Level
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
Speed(°/s)
4
10
16
25
40
55
70
100
130
160
210
270
330
WHOLE WEEK
PATTERNS
PATTERN NUMBER
<PATTERN RECORD>
<PATTERN PREVIEW>
<PATTERN CLEAR>
REMAINING MEMORY
PATTERN PREVIEW
PATTERN CLEAR
1
100%
107
11.
12.
108
13.
Tekniske data
HDCC81000
109
110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed