mode d'emploi - Victron Energy
victron energy
USER MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800
2
manual
victron energy
Page
victron energy
4
22
41
60
manual
3
4
manual
victron energy
6
7
8
9
9
10
11
13
14
14
17
18
19
20
20
victron energy
manual
21
5
1
2.
3
4
5
6
manual
victron energy
victron energy
manual
7
Iin at Pnom :
Ph 12/220
Ph 24/220
Ph 48/220
Ph 12/300
Ph 24/350
Ph 12/600
Ph 24/800
Ph 48/800
8
manual
victron energy
2.
3.
4.
5.
victron energy
manual
9
WARNING
10
manual
victron energy
victron energy
manual
11
WARNING
WARNING
12
manual
victron energy
victron energy
manual
13
Remedy :
14
manual
victron energy
Remedy :
Remedy :
Inverter is overloaded.
victron energy
manual
15
Remedy :
Remedy :
16
manual
victron energy
3. TECHNICAL DATA
3.1 Phoenix xx/220
victron energy
Ph 12/220
Ph 24/220
Ph 48/220
220VA
220VA
220VA
175W
175W
175W
150W
150W
150W
350W
400W
400W
230Vac ± 2% or 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% or 60Hz ± 0.05%
True sinewave
Maximum 5% 3)
0.6 – 1
12Vdc
10.52) – 16Vdc
90%
< 2.8W
[0.6W]
24Vdc
212) – 31Vdc
91%
< 3W
[0.8W]
48Vdc
412) – 60Vdc
93%
< 4W
[1.2W]
manual
17
24Vdc
212) – 31Vdc
93%
< 3.5W
[0.8W]
18
manual
victron energy
Ph 12/600
Ph 24/800
Ph 48/800
600VA
800VA
800VA
480W
600W
600W
430W
540W
540W
1000W
1200W
1250W
230Vac ± 2% or 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% or 60Hz ± 0.05%
True sinewave
Maximum 5% 3)
0.2 – 1
12Vdc
10.52) – 16Vdc
92%
< 4.8W
[0.4W]
24Vdc
212) – 31Vdc
94%
< 6.5W
[0.7W]
48Vdc
412) – 60Vdc
94%
< 8.2W
[0.5W]
3)
4)
20
manual
victron energy
victron energy
manual
21
victron energy
GEBRUIKSAANWIJZING
Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800
22
Gebruiksaanwijzing
victron energy
INLEIDING
Victron Energy heeft op het gebied van het ontwikkelen en produceren
van elektrische energievoorzieningsystemen internationale bekendheid
verworven.
Victron Energy heeft deze wereldfaam met name te danken aan de
voortdurende inspanningen van de ontwikkelingsafdeling. Deze afdeling
houdt zich bezig met onderzoek naar en realisatie van mogelijkheden om
nieuwe technologieën die zinvolle technische en economische bijdragen
leveren, in de producten van Victron Energy te implementeren.
Deze beproefde filosofie heeft geleid tot de ontwikkeling van een
complete serie energieverzorgende apparatuur waarin de laatste
technische ontwikkelingen zijn verwerkt. De apparatuur van Victron
Energy voldoet aan de strengste eisen.
Victron Energy levert kwalitatief hoogwaardige wisselstroomvoorzieningen voor gebruik op plaatsen waar geen permanente aansluiting op
het elektriciteitsnet (230 of 115 Vac) voorhanden is.
Met behulp van de apparatuur van Victron Energy kan een automatisch
‘stand alone’ energievoorzieningsysteem worden gecreëerd. Maak voor
de configuratie naast krachtige accu’s gebruik van een omvormer en een
acculader.
De apparatuur van Victron Energy is geschikt voor alle soorten
elektrische apparaten voor huishoudelijk, technisch, en industrieel
gebruik, inclusief storingsgevoelige instrumenten. De Victron Energy
systemen zijn hoogwaardige energiebronnen die borg staan voor een
storingsvrije werking.
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de installatie, de werking en de
praktische toepassing van de Ph 12/220, Ph 24/220, Ph 48/220, Ph
12/300, Ph 24/350, Ph 12/600, Ph 24/800 en de Ph 48/800
sinusomvormers. Bovendien wordt in deze gebruiksaanwijzing ingegaan
op de beveiligingsvoorzieningen en de technische specificaties van de
Phoenix omvormer.
N.B. : in deze gebruiksaanwijzing wordt in sommige gevallen gebruik
gemaakt van de afkorting ‘Ph’ in plaats van Phoenix .
victron energy
Gebruiksaanwijzing
23
INHOUD
INLEIDING........................................................................ 23
1. INSTALLATIE............................................................... 25
1.1 Plaatsing van de omvormer
1.2 De “Remote on/off” functie (alleen voor Ph 12/600 en Ph
xx/800 modellen)
1.3 Accu eisen
1.4 Het aansluiten van de accu
1.4.1 Voorzorgsmaatregelen omtrent het werken met accu's
25
26
27
28
28
1.5 Aansluiting van de belasting
1.6 Activeren van de omvormer
29
30
2. HET OPLOSSEN VAN STORINGEN .......................... 32
2.1 Optische alarmen
2.2 Akoestische alarmen (behalve bij Ph xx/220 modellen)
2.3 Storingen met mogelijke oplossingen
32
33
33
3. TECHNISCHE GEGEVENS......................................... 36
3.1 Phoenix xx/220
3.2 Phoenix 12/300 en Phoenix 24/350
3.3 Phoenix 12/600, 24/800 en 48/800
3.4 Afmetingen behuizing Ph xx/220, Ph 12/300 en Ph 24/350
3.5 Afmetingen behuizing Ph 12/600, Ph 24/800 en Ph 48/800
36
37
38
39
39
4. ACCUCAPACITEIT ...................................................... 40
4.1 Het bereken van de minimaal benodigde accucapaciteit
24
Gebruiksaanwijzing
victron energy
40
1. INSTALLATIE
1.1 Plaatsing van de omvormer
1
2
3
Plafond montage
Vloer montage
Verticale muur montage,
ventilator onder
4
Verticale muur montage,
ventilator boven
Horizontale muur
montage
5
Niet aanbevolen
OK
OK (pas op kleine objecten die door
de ventilatie openingen aan de
bovenkant kunnen vallen)
Niet aanbevolen
OK
Om een probleemloze werking van de omvormer te kunnen garanderen,
moet de locatie waarin deze wordt geïnstalleerd aan de volgende eisen
voldoen:
a)
Vermijdt elk contact met water. Stel de omvormer niet bloot aan
regen of mist.
b) Plaats de omvormer niet in direct zonlicht.
De omgevingstemperatuur moet tussen 0 °C en 40 °C liggen
(luchtvochtigheid < 95% niet condenserend). In extreme situaties
kan de behuizing van de omvormer een temperatuur bereiken van
meer dan 70 °C.
c)
Vermijd obstructie van de luchtstroming rond de omvormer. Laat
minstens 10 centimeter ruimte vrij rond de omvormer. Wanneer de
omvormer een te hoge temperatuur heeft bereikt, zal deze zichzelf
uitschakelen. Als de omvormer is afgekoeld tot een acceptabele
temperatuur schakelt deze weer in.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
25
1.2 De “Remote on/off” functie (alleen voor Ph 12/600
en Ph xx/800 modellen)
De Phoenix 12/600, 24/800 en 48/800 modellen bieden de mogelijkheid
een externe aan/uit schakelaar aan te sluiten. De twee draden van deze
schakelaar moeten aangesloten worden op de klemmen zoals hieronder
is aangegeven. Wanneer de omvormer bedient gaat worden door een
externe aan/uit schakelaar, moet de schuif schakelaar op het frontpaneel
naar rechts geschoven worden (af fabriek positie is links).
bediening door lokale
schakelaar
bediening door externe
schakelaar
externe
schakelaar
max. 50 meter
De lokale aan/uit schakelaar op het frontpaneel zal altijd de omvormer
kunnen uitschakelen, ongeacht de stand van de externe schakelaar. De
lokale schakelaar moet altijd in de stand ‘power on’ of ‘economy’ staan
om de externe schakelaar te kunnen gebruiken.
26
Gebruiksaanwijzing
victron energy
1.3 Accu eisen
Voor een correcte werking moet de accuspanning tussen 0,92xVnom en
1,23xVnom liggen, Vnom is afhankelijk van het model 12V, 24V of
48V. De accu moet in staat zijn om voldoende stroom te kunnen leveren
aan de omvormer. De volgende tabel geeft de geadviseerde accu
capaciteit weer:
Omvormer model:
Iin bij Pnom :
Ph 12/220
Ph 24/220
Ph 48/220
Ph 12/300
Ph 24/350
Ph 12/600
Ph 24/800
Ph 48/800
De omvormer schakelt uit wanneer de accuspanning onder ca.
0,88xVnom of boven ca. 1,3xVnom ligt. Bij een te lage/hoge
accuspanning genereert de omvormer één akoestisch signaal per
seconde (behalve Ph xx/220 modellen).
DE Ph 12/220, Ph 12/300 EN Ph 12/600 MOGEN
ALLEEN OP EEN 12V ACCU AANGESLOTEN
WORDEN. De omvormer werkt niet op een 6V accu.
De omvormer zal beschadigen als de accu spanning
hoger wordt dan 24V.
DE Ph 24/220, Ph 24/350 EN Ph 24/800 MOGEN
ALLEEN OP EEN 24V ACCU AANGESLOTEN
WORDEN. De omvormer werkt niet op een 12V
accu. De omvormer kan beschadigen als de
accuspanning hoger wordt dan 31V.
DE Ph 48/220 EN Ph 48/800 MOGEN ALLEEN
OP EEN 48V ACCU AANGESLOTEN WORDEN.
De omvormer werkt niet op een < 40V accu. De
omvormer kan beschadigen als de accuspanning hoger
wordt dan 60V.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
27
1.4 Het aansluiten van de accu
De Phoenix omvormers zijn uitgerust met twee accukabels met een
lengte van 1,5 meter. Als verlenging van de accukabels onvermijdelijk
is, moet een draad diameter worden gebruikt van minstens 1,5 keer de
diameter van de vaste omvormer kabels. De maximum aanbevolen
accukabel lengte is circa 3 meter.
1.4.1 Voorzorgsmaatregelen omtrent het werken met accu's
1.
Werken in de nabijheid van accu's kan gevaarlijk zijn. Accu's
kunnen explosieve gassen produceren. Vermijd roken, vonken of
open vuur in de buurt van accu's. Zorg voor voldoende ventilatie.
2.
Draag oog en kleding bescherming. Vermijd het aanraken van de
ogen wanneer er met accu's gewerkt wordt. Was de handen na het
werken met accu's.
3.
Als accuzuur in contact komt met de huid of kleding, was dit dan
onmiddellijk af met water en zeep. Als het zuur in contact komt
met de ogen, spoel dan onmiddellijk met koud stromend water. Doe
dit gedurende 15 minuten en roep zo nodig medische hulp in.
4.
Wees voorzichtig met het gebruik van metalen gereedschap in de
buurt van accu's. Het laten vallen van metalen objecten op de accu
kan kortsluiting en explosie gevaar opleveren.
5.
Verwijder persoonlijke zaken zoals ringen, armbanden, horloges en
kettingen wanneer met accu's gewerkt wordt. Accu's kunnen
kortsluitstromen veroorzaken die metalen objecten volledig kunnen
laten smelten met ernstige brandwonden tot gevolg.
28
Gebruiksaanwijzing
victron energy
DE RODE DRAAD MOET AANGESLOTEN
WORDEN OP DE POSITIEVE (+)
ACCUKLEM EN DE ZWARTE DRAAD OP
DE NEGATIEVE (-) ACCUKLEM.
Verkeerd om aansluiten van de accukabels kan de
omvormer beschadigen!
Schade ontstaan door het verkeerd om aansluiten
van de accukabels valt niet binnen de garantie.
Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar in de ‘0’
positie staat voordat u de accu aansluitingen
maakt.
1.5 Aansluiting van de belasting
Controleer voordat u uw apparatuur op de omvormer uitgang aansluit,
of het totale stroomverbruik van de betreffende apparaten niet hoger is
dan de nominale uitgangsstroom van de omvormer. Sommige apparaten
zoals elektrisch gereedschap en pompen hebben een hoge
inschakelstroom bij het opstarten. In dit geval is het mogelijk dat zo'n
inschakelstroom de interne stroombeveiliging van de omvormer
aanspreekt waardoor de uitgangsspanning van omvormer kortstondig
daalt. Als deze stroom beveiliging in een korte tijd een aantal keren
achter elkaar wordt aangesproken, zal de omvormer in de
overbelastingsbeveiliging springen zodat de uitgangsspanning
verdwijnt. In dit geval is het raadzaam om de aangesloten belasting te
verminderen omdat deze te zwaar is voor de omvormer.
Na ca. 18 seconden start de omvormer automatisch weer op. Bij hogere
omgevingstemperaturen daalt de overbelastingscapaciteit van de
omvormer.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
29
1.6 Activeren van de omvormer
Wanneer aan alle eerder genoemde eisen is voldaan en alle
aansluitingen zijn gemaakt, kan uw Phoenix omvormer worden
ingeschakeld door de aan/uit schakelaar in de ' I ' positie (zie sticker
voor aanwijzingen) te zetten. Na een kort tweetonig audiosignaal
(behalve bij Ph xx/220 modellen), wordt de sinusvormige
uitgangsspanning opgebouwd totdat 230V/50Hz ± 2% bereikt is.
Wanneer de omvormer voor een langere tijd geen vermogen hoeft de
leveren aan een belasting, wordt het aanbevolen om de omvormer in de
"economy" modus te zetten. Op deze manier wordt het eigenverbruik
van de omvormer drastisch gereduceerd. Om de economy modus in te
schakelen, dient u de aan/uit schakelaar in de ' II ' stand te zetten. In de
economy modus genereert de omvormer elke seconde een testpuls op de
uitgang, om te controleren of er een belasting is aangesloten. Wanneer
de economy modus wordt geactiveerd (bevestiging middels omgekeerd
tweetonig audio signaal, behalve bij Ph xx/220 modellen), zal de
indicatie LED 4 seconden lang continu branden. Hierbij is er continu
230VAC (of 115Vac) aanwezig op de uitgang. Na deze 4 seconden zal
de continue uitgangsspanning overgaan in een pulserende
uitgangsspanning, waarbij de indicatie LED knippert. Als nu de
30
Gebruiksaanwijzing
victron energy
belasting op de uitgang van de omvormer wordt ingeschakeld, waarbij
het opgenomen vermogen 12W (of 15W, afhankelijk van model) of
meer bedraagt, geeft de omvormer direct een continue uitgangsspanning
af. En wanneer de belasting weer afgekoppeld of uitgeschakeld wordt,
gaat de indicator LED na 4 seconden wederom knipperen. De
omvormer is nu weer overgeschakeld naar een energie besparende
pulserende uitgangsspanning.
Sommige belastingen zoals TV/video apparatuur (met standby mode) en
wekkers, kunnen alleen goed functioneren met een continue
voedingsspanning waardoor de ASB modus niet kan worden gebruikt.
Met sommige kleine ongecompenseerde belastingen is het mogelijk dat
de omvormer steeds tussen een continue en een pulserende uitgang blijft
springen. In dit geval is het raadzaam om een extra belasting aan te
sluiten op de AC uitgang.
WANNEER DE OMVORMER IN EEN
‘ERROR MODE’ SPRINGT (ZIE
HOOFDSTUK 2.1) VANWEGE
OVERBELASTING OF KORTSLUITING,
ZAL DE OMVORMER WEER
AUTOMATISCH OPSTARTEN NA CIRCA 18
SEC.
In het geval van een temperatuur error, zal de
omvormer pas weer automatisch opstarten nadat er
een acceptabele omvormer temperatuur is bereikt.
Vlak voordat de omvormer weer opstart, wordt dit
kenbaar gemaakt door een kort akoestisch signaal
(behalve bij Ph xx/220 modellen).
VERRICHT NOOIT WERKZAAMHEDEN AAN
DE AC AANSLUITINGEN WANNEER DE
OMVORMER IN EEN ‘ERRORMODE’
WERKT!
DE GROTE INTERNE CONDENSATOR KAN
OP SPANNING BLIJVEN STAAN WANNEER
DE ACCU’S ZIJN AFGEKOPPELD.
Om vonken of korte omvormer werking te
voorkomen, is het raadzaam om de omvormer
circa 10 seconden aan te zetten nadat deze is
losgekoppeld van de accu’s. Hierna kunt u de
omvormer veilig transporteren.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
31
2. HET OPLOSSEN VAN STORINGEN
2.1 Optische alarmen
Uw Phoenix omvormer is uitgerust met een zelf diagnose systeem om u
te kunnen informeren over de oorzaak van een automatische omvormer
uitschakeling. Om dit te visualiseren kan de rode indicatie LED, in
bepaalde patronen gaan knipperen. De tijdsduur van zo'n knipper
patroon is circa 1 seconde. Gedurende deze tijd kan de rode LED
maximaal 4 licht signalen geven.
In de volgende tabel kunt u zien welk error/alarm type er bij welk
knipper patroon hoort.
32
Gebruiksaanwijzing
victron energy
2.2 Akoestische alarmen (behalve bij Ph xx/220 modellen)
De omvormer is uitgerust met een akoestisch alarm.
Er zijn drie verschillende akoestische alarmen ingebouwd. Deze zijn
qua patroon gerelateerd aan eerder genoemde optische alarmen:
Alarm 1:
Alarm 2:
Alarm 3:
Eén signaal per seconde. De accuspanning heeft een te lage
of te hoge spanningsbereik gehaald. Als de accuspanning
respectievelijk iets verder daalt of stijgt, zal de omvormer in
de accuspanningserror springen om accu beschadiging tegen
te gaan.
Twee signalen per seconde. De omvormer zal uitschakelen
vanwege een overbelaste uitgang. Bij zeer zware
overbelastingen zal dit alarm niet geactiveerd worden omdat
de omvormer dan snel in de errormode zal springen.
Drie signalen per seconde. De omvormer zal uitschakelen
wanneer de temperatuur nog verder toeneemt met 3 graden
Celsius.
2.3 Storingen met mogelijke oplossingen
PROBLEEM : Omvormer werkt niet (Rode LED is uit)
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Aan/uit schakelaar staat in de UIT (0)
positie.
Slecht contact tussen de omvormer
accukabels en de accupolen.
Druk deze schakelaar in de AAN (I)
positie.
Maak de accupolen en/of draadcontacten
schoon. Draai de bevestigingsschroeven
goed aan.
De omvomer moet geretourneerd worden
voor service.
Herlaad of vervang de accu.
Zekering defect.
Zeer slechte accu conditie.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
33
PROBLEEM : ‘Accuspanning te laag of te hoog’ alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Slechte accu conditie.
Slechte verbinding of verkeerde
bedrading tussen omvormer en accu,
resulterend in een te hoog
spanningsverlies.
Herlaad of vervang de accu.
Ga alle verbindingen na. Als de
accukabels verlengd zijn moet de juiste
draaddikte worden gebruikt (≥ 1.5 keer
de bijgeleverde draad oppervlakte). Het
wordt niet aanbevolen de accukabels tot
meer dan circa 3 meter te verlengen.
Controleer uw elektrische systeem of
raadpleeg hiervoor een elektrotechnicus.
Een fout in uw elektrische systeem (in
het geval van een niet directe
verbinding met de accu).
PROBLEEM : ‘Uitgang overbelast of kortgesloten’ alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Omvormer is overbelast.
Controleer of het totale vermogen van de
aangesloten belasting niet het nominale
vermogen van de omvormer overschrijdt.
Reduceer de grootte van de belasting. N.B.
een computer bijvoorbeeld, heeft een
slechte power factor waardoor het
maximale werkelijke uitgangssvermogen
van de omvormer met ca. 20% daalt.
Controleer of de aangesloten belasting niet
defect is inclusief het netsnoer tussen de
belasting en de omvormer. Een fysiek
beschadigd netsnoer kan een kortsluiting
veroorzaken. Wees voorzichtig in dit soort
omstandigheden!
Aangesloten belasting heeft een
slechte power factor (cosϕ bij
sinusvormige stromen).
Aangesloten belasting veroorzaakt
een kortsluiting aan de uitgang van
de omvormer.
34
Gebruiksaanwijzing
victron energy
PROBLEEM : ‘Omvormer temperatuur te hoog’ alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Luchtstroom rond de omvormer is
geblokkeerd.
Zorg voor minstens 10 centimeter ruimte
om de omvormer. Verwijder eventuele
voorwerpen die op of over de omvormer
liggen. Houd de omvormer uit direct
zonlicht of warmte producerende
apparatuur.
Verplaats de omvormer naar een koelere
plaats of zorg voor extra koeling met een
extra externe ventilator.
Te hoge omgevingstemperatuur.
N.B.: Zet de omvormer niet uit wanneer deze werkt in een 'Omvormer
temperatuur te hoog' alarm. De omvormer heeft deze tijd nodig om af te
koelen en laat daarom ook de interne ventilator draaien.
PROBLEEM : Omvormer springt steeds tussen continu en economy mode
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Aangesloten belasting is niet
gecompenseerd of de verhouding
tussen inschakelstroom en continu
stroom is te groot.
Sluit een kleine extra belasting aan.
Als géén van de bovengenoemde remedies een oplossing bieden bij de
problemen die u ondervindt, is het raadzaam om contact op te nemen
met uw locale Victron Energy dealer voor verdere hulp en/of eventuele
reparatie. Open zelf nooit de omvormer, er kunnen gevaarlijk hoge
spanningen aanwezig zijn in de omvormer! Tevens zal in dat geval de
12 maanden garantie periode komen te vervallen.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
35
3. TECHNISCHE GEGEVENS
3.1 Phoenix xx/220
TECHNICAL DATA
Verm. P cont. bij 25°C 4)
Verm. P cont. bij 25°C 1)
Verm. P cont. bij 40°C 1)
Piekvermogen
Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Spanningsvorm
Totale harmonische
vervorming (THD)
Toegestane cos ϕ van de
belasting
Ingangsspanning (± 3% tol.):
Nominaal
Bereik
Maximaal rendement
Nullast vermogens consumptie
bij nominale ingangsspanning
[economy]
Aanbevolen
omgevingstemperatuur
Economy vanaf
Beveiligd tegen
Indicaties (d.m.v. knipper
patronen voor de indicatie
LED)
Aansluiting DC ingang
Aansluiting AC uitgang
Afmetingen (l x h x b)
Beschermingsklasse
Gewicht
De omvormer voldoet aan de
volgende normen:
36
Ph 12/220
Ph 24/220
Ph 48/220
220VA
220VA
220VA
175W
175W
175W
150W
150W
150W
350W
400W
400W
230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Zuiver sinus
Maximaal 5% 3)
0.6 – 1
12Vdc
10.52) – 16Vdc
90%
< 2.8W
[0.6W]
24Vdc
212) – 31Vdc
91%
< 3W
[0.8W]
48Vdc
412) – 60Vdc
93%
< 4W
[1.2W]
-20 °C tot +50 °C
Pout = 12W
Pout = 15W Pout = 15W
Kortsluiting, overbelasting, te hoge
temperatuur en te lage accuspanning
Omvormer in bedrijf,
kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur
te hoge of lage accuspanning en Economy
Twee draden, lengte 1.5 meter, ∅ 4mm²
IEC-320 Euro chassisdeel female
154 x 98 x 130 (excl. bevestigingslippen)
IP20
2.3 kg
2.3 kg
2.4 kg
EN50081-1 Generic Emissions Standard
EN50082-1 Generic Immunity Standard
EN60335-2 Safety Standard
Gebruiksaanwijzing
victron energy
3.2 Phoenix 12/300 en Phoenix 24/350
TECHNISCHE GEGEVENS
Verm. P cont. bij 25°C 4)
Verm. P cont. bij 25°C 1)
Verm. P cont. bij 40°C 1)
Piekvermogen
Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Spanningsvorm
Totale harmonische
vervorming (THD)
Toegestane cos ϕ van de
belasting
Ingangsspanning (± 3% tol.):
Nominaal
Bereik
Maximaal rendement
Nullast vermogens consumptie
bij nominale ingangsspanning
[economy]
Aanbevolen
omgevingstemperatuur
Economy vanaf
Beveiligd tegen
12Vdc
10.52) – 16Vdc
91%
< 3W
[0.7W]
24Vdc
212) – 31Vdc
93%
< 3.5W
[0.8W]
Pout = 12W
Pout = 15W
Kortsluiting, overbelasting, te hoge
temperatuur en te lage accuspanning
Indicaties (d.m.v. knipper
Omvormer in bedrijf,
patronen voor de indicatie
kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur
LED)
te hoge of lage accuspanning en Economy
Aansluiting DC ingang
Twee draden, lengte 1.5 meter, ∅ 4mm²
Aansluiting AC uitgang
IEC-320 Euro chassisdeel female
Afmetingen (l x h x b)
184 x 98 x 130 (excl. bevestigingslippen)
Beschermingsklasse
IP20
Gewicht
3.5 kg
3.5 kg
De omvormer voldoet aan de
EN50081-1 Generic Emissions Standard
volgende normen:
EN50082-1 Generic Immunity Standard
EN60335-2 Safety Standard
N.B.: voorgaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant
veranderen.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
37
3.3 Phoenix 12/600, 24/800 en 48/800
TECHNICAL DATA
Verm. P cont. bij 25°C 4)
Verm. P cont. bij 25°C 1)
Verm. P cont. bij 40°C 1)
Piekvermogen
Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Spanningsvorm
Totale harmonische
vervorming (THD)
Toegestane cos ϕ van de
belasting
Ingangsspanning (± 3% tol.):
Nominaal
Bereik
Maximaal rendement
Nullast vermogens consumptie
bij nominale ingangsspanning
[economy]
Aanbevolen
omgevingstemperatuur
Economy vanaf
Beveiligd tegen
Indicaties (d.m.v. knipper
patronen voor de indicatie
LED)
Aansluiting DC ingang
Aansluiting AC uitgang
Afmetingen (l x h x b)
Beschermingsklasse
Gewicht
De omvormer voldoet aan de
volgende normen:
1)
2)
38
Ph 12/600
Ph 24/800
Ph 48/800
600VA
800VA
800VA
480W
600W
600W
430W
540W
540W
1000W
1200W
1250W
230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Zuiver sinus
Maximaal 5% 3)
0.2 – 1
12Vdc
10.52) – 16Vdc
92%
< 4.8W
[0.4W]
24Vdc
212) – 31Vdc
94%
< 6.5W
[0.7W]
48Vdc
412) – 60Vdc
94%
< 8.2W
[0.5W]
-20 °C tot +50 °C
Pout = 15W
Pout = 15W Pout = 15W
Kortsluiting, overbelasting, te hoge
temperatuur en te hoge/lage accuspanning
Omvormer in bedrijf,
kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur
te hoge of lage accuspanning en Economy
Twee draden, lengte 1.5 meter, ∅ 10mm²
IEC-320 Euro chassisdeel female
228 x 113 x 163 (excl. bevestigingslippen)
IP20
6.2 kg
6.2 kg
6.2 kg
EN50081-1 Generic Emissions Standard
EN50082-1 Generic Immunity Standard
EN60335-2 Safety Standard
Gemeten met Ohmse belasting. Vermogensopgaves hebben een tolerantie
van ± 4%
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting
om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gebruiksaanwijzing
victron energy
3)
4)
Gemeten bij nominale belasting bij Ta=25º Cen bij nominale in- en
uitgangsspanning.
Niet lineaire belasting, crest faktor 3:1
3.4 Afmetingen behuizing Ph xx/220, Ph 12/300 en Ph 24/350
Zie pagina 79.
3.5 Afmetingen behuizing Ph 12/600, Ph 24/800 en Ph 48/800
Zie pagina 80.
victron energy
Gebruiksaanwijzing
39
4. ACCUCAPACITEIT
4.1 Het bereken van de minimaal benodigde accucapaciteit
De benodigde minimale accucapaciteit kan worden berekend. Als
uitgangspunt voor de berekening dienen de tijdsduur en het opgenomen
vermogen van de apparatuur die met behulp van de omvormer moet
worden gevoed bekend te zijn.
Maak voor de berekening allereerst een lijst waarin de apparatuur wordt
opgesomd die met behulp van de omvormer moet worden gevoed. Noteer
voor ieder afzonderlijk apparaat het opgenomen vermogen en
vermenigvuldig dat met de tijd (in uren) gedurende desbetreffende
vermogen wordt opgenomen (Watt uur). Tel het inwendige verlies van de
omvormer hierbij op.
Het interne verlies wordt berekend uit twee componenten. Als de
omvormer vermogen levert, heeft de omvormer een rendement van 85%.
Bij het berekende vermogen moet daarom nog 15% worden opgeteld. Als
geen vermogen wordt geleverd moet er worden gerekend met het nullast
verbruik van de omvormer, circa 4 W.
Bepaal vervolgens het aantal ampère-uren (Ah) door het opgenomen
vermogen te delen door de nominale accuspanning (12 V of 24 V). De
uitkomst van deze berekening geeft het stroomverbruik in ampère-uren
en daarmee de totale verbruikscapaciteit van de accu in ampère-uren
(Ah). Vermenigvuldig deze waarde met een veiligheidsfactor van 1,7.
De aldus verkregen uitkomst geeft de benodigde accucapaciteit.
40
Gebruiksaanwijzing
victron energy
victron energy
MODE D'EMPLOI
Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800
victron energy
41
42
victron energy
44
45
46
47
47
48
49
51
52
52
55
56
57
58
58
4. CAPACITÉ DE LA BATTERIE ..................................... 59
victron energy
43
1
2
3
4
5
victron energy
S'ASSURER QUE LORS DE
L'INSTALLATION DE LA COMMANDE À
DISTANCE LA BATTERIE N'EST PAS
RACCORDEE.
victron energy
45
Capacité batterie
conseillée:
≥ 50 Ah
≥ 30 Ah
≥ 20 Ah
≥ 100 Ah
≥ 60 Ah
≥ 200 Ah
≥ 120 Ah
≥ 60 Ah
victron energy
victron energy
47
48
victron energy
49
50
victron energy
victron energy
51
Alarme 2:
Alarme 3:
52
victron energy
victron energy
53
54
Mode d'emploi
victron energy
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3.1 Phoenix xx/220
victron energy
55
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
300VA
350VA
250W
300W
230W
275W
700W
800W
230Vac ± 2% ou 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% ou 60Hz ± 0.05%
Sinusoïde pure
Maximum 5% 3)
0.6 – 1
12Vdc
24Vdc
10.52) – 16Vdc
212) – 31Vdc
91%
93%
< 3W
< 3.5W
[0.7W]
[0.8W]
-20 °C .. +50 °C
56
victron energy
victron energy
57
2)
3)
4)
58
victron energy
victron energy
59
victron energy
BEDIENUNGSANLEITUNG
Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800
60
victron energy
victron energy
61
63
64
65
66
66
67
68
70
71
71
75
76
77
79
80
62
victron energy
81
1
2.
3
Deckenmontage
Bodenmontage
Vertikale Wandmontage,
Ventilator unten
4
Vertikale Wandmontage,
Ventilator oben
Horizontale
Wandmontage
5
63
64
victron energy
victron energy
65
2.
3.
4.
5.
66
victron energy
67
victron energy
victron energy
69
70
victron energy
Alarm 2:
Alarm 3:
victron energy
71
victron energy
victron energy
73
74
victron energy
3. TECHNISCHE DATEN
3.1 Phoenix xx/220
75
76
victron energy
77
2)
3)
4)
78
victron energy
TOPVIEW
168,0 mm1)
97,0 mm
98,0
208,0 mm
130,0 mm
1)
69,0 mm
79
File : Ph220_350 dimensions
Scale : 1:2
Notes :
PROTECTION CLASS : IP20
Phoenix 12/300 : 3.5 kg
Phoenix 24/350 : 3.5 kg
Phoenix 12/220 : 2.3 kg1)
Phoenix 24/220 : 2.3 kg1)
Phoenix 48/220 : 2.3 kg1)
236,0 mm1)
266,0 mm
198,0 mm
178,0 mm
TOPVIEW
MOUNTING SCREW SPACING LENGTH
(hole diameter = 6 mm)
80
112.00 mm
258.00 mm
163.00 mm
1)
70.00 mm
victron energy
File : PH600-800V2 dimensions
Victron Energy B.V.
De Paal 35
1351 JG ALMERE
The Netherlands
Scale : 1:2
PROTECTION CLASS : IP20
Phoenix 12/600 : 6.2 kg
Phoenix 24/800 : 6.2 kg
Phoenix 48/800 : 6.2 kg
1)
320.00 mm
244.0 mm
victron energy
81
Stock number:
Dealer:
82
+31 - (0)36 - 535 97 00
+31 - (0)36 - 531 16 66
+31 - (0)36 - 535 97 40
Article Number:
Doc. no.
Version
Date
ISM010039000
ISM010039000-*-REV01
01
09-11-2004
victron energy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed