BA-210x150-CodyT4 (Page 1)

BA-210x150-CodyT4 (Page 1)
®
D
GB
B/F
B / NL
I
E
X0086.8
10/05
SK
Montage, Anschluss und Wartung des Gerätes darf nur von
entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden.
Hierbei sind die entsprechenden nationalen und lokalen
Vorschriften zu beachten.
Assembly, connection and maintenance of the device may
only be executed by personnel trained accordingly. At this
the underlying national and local regulations have to be
observed.
industrial controls
Le montage, les branchements et l’entrtient doivent être
faits par des techniciens qualifiée en respectant les normes
de sécurité nationale et locale en vigeur.
De montage, de aansluitingen en het onderhoud mogen
alleen door erkenden vakkrachten uitgevoerd worden.
De nationalen en lokalen veiligheids voorschriften moeten
in ieder geval worden gerespecteert.
Il montaggio e collegamenti e la manteneza devono essereeseguido da persone qualificati rispetando le norme di
sicurezza nazionali e locali in vigori.
El montaje, conexión y mantenimiento de esta unidad
deben ser realizados sólo por personal autorizado.
Las normas, reglamento y estándares locales deben ser
cumplidos por el instalador de esta unidad.
˘ pripojenie a údrzba
˘ byt’ vykonávaná
˘ pristroja moze
Montáz,
˘
˘ zaskolenymi
´ pracovnikmi. Treba pritom prihlen príslusne
˘ lokálne predpisy.
liadat’ na príslusne
B/F
B / NL
Montage- en bedieningshandleiding
D
E
GB
®
®
industrial controls
industrial controls
D
®
®
industrial controls
240 V AC
Relaisausgang
max. 7 VA 12 V/AC, ca. 5 Sek.
2.5 mm max.
Temperatur
-20 ˚C bis +60 ˚C
2
industrial controls
ON
Produktionsdatum: ___________________________________________
Verkaufsdatum:
Trafo
N L1
___________________________________________
2
2
2
®
®
industrial controls
industrial controls
⇒
E
®
®
industrial controls
industrial controls
Datos técnicos:
230 V AC
max. 7 VA 12 V/AC, aprox. 5 seg.
2.5 mm 2 max.,
-20 ˚C hasta +60 ˚C
Teclado
Tastatur
DIP-Schalter
Interruptores
ON
1 2 3 4
Trafo
N L1
___________________________________________
2
2
2
mecanismo de
Türöffner max. 7 VA
aperatura
12V/AC
7 VA 12V/DC
®
®
industrial controls
industrial controls
⇒
⇒
⇒
⇒
B
F
®
®
industrial controls
industrial controls
Programmation:
230 V ac
max. 7 VA 12 V/AC, ca. 5 sec.
Raccords
2.5 mm max.
2
Schéma de
branchement:
ON
1 2 3 4
Trafo
N L1
_________________________________________________
2
2
2
®
®
industrial controls
industrial controls
⇒
⇒
GB
®
®
industrial controls
Dear customer,
industrial controls
Technical Data:
Supply voltage
230 V AC 50 Hz
max 7 VA 12 V/Ac, approx. 5 sec.
2
2.5 mm max.,
Ambienttemperature
Tastatur
keypad
ON
1 2 3 4
Type:
Transformer
Trafo
N L1
2
____________________________________________________
Spannungsversorgung
power
supply
3
Dealers adress:
230V/50Hz
2
2
door-opener
®
®
industrial controls
industrial controls
Montage en bedieningshandleiding
TCS - Cody T4
Elektronisch kodeerslot voor elektrische deuropeners
Montage van het CODY toetsenbord:
1. Verwijder het frame van het toetsenbord door aan de achterkant, links en rechts van het
toetsenbord, de klikbevestiging licht tegen de rand te drukken.
2. Aan de voorzijde van het toetsenbord bevinden zich twee gaten (d=4mm). Met behulp
van deze gaten kunt u het toetsenbord, zowel bij - binnen- als buitenmontage aan de
muur bevestigen.
3. Verbindt het toetsenbord door middel van de 2-aderige kabel (tot maximaal 5 Mtr lengte)
met de besturingseenheid. De aansluiting is niet polariteit gebonden.
4. Klik het frame weer vast.
5. Het parallel aansluiten van maximaal 4 toetsenborden is mogelijk.
De aangesloten toetsenborden mogen echter niet gelijktijdig bediend worden,
wel na elkaar.
Het TCS - Cody T4 kodeerslot is een modern en veilig alternatief voor de van oudsher bekende sleutelschakelaar. Na een eenvoudige programmeer handeling, is de
TCS-CODY T4 inzetbaar. Voor het openen van een deur dient alleen een 4 of
5-cijferige passeerkode te worden ingegeven.
B
Na juiste ingave van de passeerkode en het indrukken van de sleuteltoets wordt de
NL
elektrische deuropener geactiveerd.
Montage van de besturingseenheid (altijd binnenmontage):
1. Plaats een schroevedraaier in de gleuf die zich in het deksel bevindt, beweeg het heft
van de schroevedraaier voorzichtig omhoog totdat het deksel openspringt.
2. Verwijder de besturingsprint deze is slechts vast geklikt.
3. Monteer de meegeleverde Kabel-wartels en de afdichtnippel in de behuizing.
Steek de besturingsprint weer op zijn plaats, let er op dat deze weer vastklikt.
4. Boor nu de bevestigingsgaten en bevestig de bevestigingsbeugel op de muur.
5. De kabel voor het toetsenbord voert u nu door de linker Kabel-ingang (afdichtnippel), de
kabel voor de relaiskontakten door de Kabel-ingang in het midden en de kabel van de
netvoeding door de rechter Kabel-ingang. Let er vooral op dat de Kabel-wartels goed
zijn aangedraaid, anders is een goede bescherming van het apparaat niet gegaran
deerd.
6. Sluit de kabels aan op de daarvoor bestemde aansluitklemmen, e.e.a. zoals in het
aansluitschema is weergegeven.
De belangrijkste kenmerken van de TCS-CODY T4 zijn:
⇒
⇒
Eenvoudige bediening, programmering en montage
Waterdichte behuizing
⇒
Een hoge mate van veiligheid:
⇒
de besturingseenheid wordt binnen in het gebouw gemonteerd
⇒
4 verschillende passeerkodes programmeerbaar
⇒
behoud van het geheugen bij spanningsuitval
⇒
Direkte aansturing van een elektrische deuropener, geen externe
voeding nodig
Blokkeerfunktie van het apparaat bij manipulatie
⇒
geba gmbh wordt van iedere garantie verplichting en produktaansprakelijkheid ontslagen als zonder
haar schriftelijke toestemming wijzigingen aan het produkt worden aangebracht en de installatie en
montage in strijd is met hetgeen geba gmbh heeft aangegeven als richtlijnen.
De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMC-voorschriften worden nageleefd.
Installatie volgens de geldende normen van de NEN 1010 uit te voeren.
®
®
industrial controls
industrial controls
Beschrijving van het apparaat
U heeft voor een technisch hoogstaand produkt uit ons huis gekozen. Bij de produktie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen om dit
mikroprocessor-gestuurde kodeerapparaat in een onberispelijke staat aan u te
verzenden. Mocht u toch aanleiding hebben tot klachten, stuur dan het apparaat
met het bijgevoegde garantiebewijs retour aan de handelaar waar u het
apparaat heeft gekocht.
De garantie heeft alleen betrekking op een kostenloze herstelling van fouten aan
het apparaat welke het gevolg zijn van produktiefouten en/of materiaalfouten
inclusief de voor herstelling benodigde materialen.
Leest u A.U.B. de montage en bedieningshandleiding zorgvuldig door alvorens u met de programmering begint !!!
TECHNISCHE GEGEVENS:
De TCS-CODY T4 bestaat uit een besturingseenheid en een toetsenbord. Beide worden met
elkaar verbonden door een eenvoudige 2-aderige kabel, een stekker is niet nodig.
De programmering van de TCS-CODY T4 gebeurd door middel van het toetsenbord.
Passeerkode:
De passeerkode is naar eigen keuze een 4 of 5-cijferige kode waarmee u een elektrische
deuropener kunt bedienen. U heeft de mogelijkheid om 4 verschillende passeerkodes in het
geheugen op te slaan.
Bent u bij de ingave van uw passeerkode niet alleen, dan kunt u een willekeurig aantal andere
toetsen indrukken voordat u uw eigen passeerkode ingeeft. U voorkomt hiermee dat iemand
zich uw passeerkode kan herinneren, de TCS-CODY T4 herkent toch uw passeerkode als korrect na het indrukken van de diverse andere toetsen.
Blokkeerfunktie:
Als de blokkeerfunktie is geactiveerd wordt de TCS-CODY T4 na foutieve ingave van een
passeerkode voor 10 seconden geblokkeerd. U kunt dit herkennen aan een dubbele pieptoon. Het einde van de blokkeertijd wordt door een lange pieptoon aangegeven.
Programmering:
Voedingsspanning
230 V AC 50 Hz
Uitgang
max. 7VA 12 V/AC, ca. 5 sec.
Aansluitingen
2.5 mm2 max.
Omgevingstemperatuur
-20 ˚C tot +60 ˚C
GARANTIEBEWIJS.
Wij geven op het onderstaande kodeerapparaat
2 Jaren Garantie
Type:
De vier mogelijke passeerkodes worden op een eenvoudige manier in het apparaat ingeprogrammeerd. Op de besturingsprint bevindt zich een blokje met vier stuks DIP-schakelaars. Iedere DIP-schakelaar komt overeen met een geheugenplaats voor de ingave van
een passeerkode. Als u een passeerkode wilt ingeven schuift u de desbetreffende schakelaar naar boven in de ON-Positie. U geeft nu met het toetsenbord de gewenste vier of vijf
cijferige nieuwe passeerkode in en bevestigt dit door het indrukken van de sleuteltoets, vervolgens schuift u de DIP-schakelaar weer in de uitgangspositie en test de nieuw ingegeven
passeerkode, het relais zal sluiten en uw elektrische deuropener wordt geactiveerd indien
de programmering korrekt is uitgevoerd. Een eventueel vroeger in-geprogrammeerde passeerkode op deze geheugenplaats is nu vervangen. De boven omschreven procedure herhaalt u voor iedere andere geheugenplaats (DIP-schakelaar).
Toetsenbord
Tastatur
Aansluitschema:
DIP-Schalter
DIP-schakelaars
ON
TCS - CODY T4
1 2 3 4
Produktiedatum: __________________________________________________
Verkoopdatum:
Trafo
N L1
__________________________________________________
2
Adres Geba handelaar:
3
Schakelaar
Spannungsversorgung
Voedingsspanning
230V/50Hz
2
2
deur-opener
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed