Mode d'emploi Veilleuse Lutin Instructions for use Pixie

Mode d'emploi Veilleuse Lutin Instructions for use Pixie
Mode d’emploi
Veilleuse Lutin
Instructions for use
Pixie Nightlight
Gebrauchsanweisung
Kobold-Nachtlicht
Gebruiksaanwijzing
Kabouternachtlampje
Manual de instrucciones
Lamparita Duende
Modalità d’uso Lampada
notte Folletto
Instruções de utilização
da Luz de Presença Duende
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 1
08/02/10 10
CHA
Ne ja
1- C
se
2- D
tio
3- Ve
du
Il
de
4- A
so
• La
• Le
• La
en
• Su
pa
• Power: 220-240 V / 50-60 Hz
• Adaptor: 6 V 200 Ma
• Battery: 1 x 3,6 V 550 mAh
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 2
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 3
08/02/10 10
YES
NO
ENT
• Ve
pru
so
• Vé
sec
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 4
08/02/10 10
ment
a re-
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 5
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 6
08/02/10 10
t pas
oient
Charging base
echente
ation
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 7
08/02/10 10
YES
NO
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 8
08/02/10 10
ry to
d on
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 9
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 10
08/02/10 10
and
oods
eaba
nable
hase
irer’s
oof of
3-Positionen-Knopf
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 11
08/02/10 10
YES
NO
INST
• Zie
Le
da
• Üb
an
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 12
08/02/10 10
Netz-
Proensi-
n es
n ist.
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 13
08/02/10 10
OPL
Laad
1- Sl
st
2- Ze
ac
3- C
aa
va
4- Al
op
• Vó
• De
• He
blij
•H
e
era
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 14
08/02/10 10
rlage
rboratiozen.
Folge
eren
oder
ronik
hin-
Oplader
“3 standen” knop
Handvat
Kabouterlampje
OPLADEN VAN HET KABOUTERNACHTLAMPJE
Laad het kabouternachtlampje nooit binnen handbereik van kinderen op.
1- Sluit de netadapter aan op de oplader en steek de stekker van de adapter vervolgens in een
stopcontact.
2- Zet het kabouternachtlampje op de oplader en controleer of de “3 standen” knop zich aan de
achterzijde bevindt (zelfde zijde als de netadapter).
3- Controleer of de connectors van de lader en van het kabouternachtlampje goed op elkaar zijn
aangesloten. Tijdens de laadtijd is het controlelampje rood. Het nachtlampje kan bij aanvang van het opladen enkele minuten knipperen.
4- Als het laden voltooid is, wordt het lampje groen; u kunt het kabouternachtlampje van de
oplader verwijderen en aan uw kind geven.
• Vóór het eerste gebruik moet het lampje 8 tot 10 uur opgeladen worden.
• De normale oplaadtijd varieert tussen de 6 en 8 uur.
• Het kabouternachtlampje kan, naar gelang de gebruikte lichtsterkte, circa 7 tot 12 uur constant
blijven branden.
• Het kabouternachtlampje kan, als het enkele dagen niet gebruikt wordt, leeglopen. Denk
eraan het lampje regelmatig op te laden met behulp van de oplader.
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 15
08/02/10 10
YES
GEB
• Bij
aan
toe
• On
• He
• Ra
voo
• Kijk
on
alv
•D
e
•S
te
vin
•H
e
•P
la
NO
WERKING
• Om het kabouternachtlampje te laten branden als het op de oplader staat, is het noodzakelijk de netadapter van de oplader te ontkoppelen.
• Druk, om het kabouternachtlampje aan te doen, op de “3 standen” knop aan de achterzijde van het product. Het nachtlampje schakelt bij elke druk over op een volgende stand:
zacht licht - sterker licht - uitschakeling - zacht licht - sterker licht - uitschakeling…
• Het nachtlampje kan los van de oplader gebruikt en verplaatst worden.
OND
•H
a
he
do
•C
o
of
BELANGRIJK : voor optimale veiligheid wordt het nachtlampje bij het terugzetten
op de oplader uitgeschakeld als de oplader is ingeschakeld.
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 16
08/02/10 10
dza-
hterand:
tten
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Bij een dagelijks gebruik en voor een optimaal behoud van de accucapaciteit, raden wij u
aan het kabouternachtlampje op de oplader te laten als het niet gebruikt wordt (niet van
toepassing indien het product niet dagelijks gebruikt wordt).
• Ontkoppel de netadapter als de oplader niet werkt.
• Het nachtlampje mag uitsluitend gebruikt worden met de bijgeleverde transformator.
• Raak de connectors van de oplader en het kabouternachtlampje nooit aan met metalen
voorwerpen daar dit het nachtlampje kan beschadigen.
• Kijk de transformator regelmatig na om te controleren of het snoer, de stekker of de overige
onderdelen niet beschadigd zijn. Laat het apparaat, bij waargenomen schade, repareren
alvorens het opnieuw te gebruiken.
• De transformator is geen speelgoed. Houd het altijd buiten bereik van uw kinderen.
• Stel het nachtlampje niet bloot aan direct zonlicht of een vochtige, warme of stoffige omgeving.
• Het kabouternachtlampje is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
• Plaats het apparaat op afstand van warmtebronnen of waterspatten.
ONDERHOUD
• Haal, vóór het onderhoud, altijd de stekker van het nachtlampje uit het stopcontact. U kunt
het kabouternachtlampje en de oplader vervolgens voorzichtig reinigen met een vochtige
doek waarbij u echter de 4 connectors niet mag aanraken.
• Controleer of alle zones volledig droog zijn alvorens de netadapter opnieuw aan te sluiten
of het kabouternachtlampje opnieuw in te schakelen.
Het op dit product aangebrachte logo, dat een doorgestreepte vuilnisbak op wielen voorstelt, geeft aan dat het product niet bij het normale huisvuil mag worden
weggeworpen. Houd, om schadelijke gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dit product gescheiden van overig afval om er zeker
van te zijn dat het op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd wordt. Neem voor nadere inlichtingen met betrekking tot de bestaande inzamelpunten contact op met
de lokale overheden of het verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 17
08/02/10 10
GARANTIE UND AFTER SALES SERVICE
De onderneming Beaba blijft, gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum van
het in het contract vermelde product en op overleg van een aankoopbewijs hiervan, aansprakelijk voor conformiteitsfouten van het betreffende voorwerp en voor de koopvernietigende
gebreken. In het kader van deze garantie verplicht Beaba of zijn nationale vertegenwoordiger
zich ertoe het apparaat binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen.
Beaba wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen
defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik of een val van het product en indien aan
alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs).
De door de garantie gedekte defecte producten mogen uitsluitend gerepareerd worden door
de After Sales Service van Beaba of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze
voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie.
Na afloop van de wettelijke garantieperiode, raden wij u aan een beroep te doen op de technische knowhow inzake elektriciteit, elektronica en mechanische inrichtingen van de Beaba
after sales service of een erkende reparateur voor alle servicebeurten, onderhoudswerkzaamheden en reparaties van uw product.
De levering van reserveonderdelen wordt gewaarborgd voor een periode van minimaal 1 jaar
vanaf de aankoopdatum van het product en langer naar gelang de beschikbaarheid van de
betreffende reserveonderdelen in de voorraad van Beaba of de erkende reparateur.
Beaba biedt in alle landen waar het product door Beaba of een erkende nationale handelspartner officieel verhandeld en vertegenwoordigd wordt, zowel gedurende de garantieperiode als hierna, een after sales service. Neem, voor nadere inlichtingen, contact op met de
Beaba after sales service van uw land. Neem, indien er in uw land geen aparte after sales
services beschikbaar is, direct contact op met het hoofdkantoor van Beaba in Frankrijk
(adresgegevens op de achterzijde van de handleiding).
Zorg ervoor dat u voordat u contact opneemt met de after sales service van uw land, de
volgende elementen bij de hand heeft: Aankoopbewijs als de garantieperiode nog niet
verstreken is (- 1 jaar), naam van het product.
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 18
08/02/10 10
m van
spraende
diger
men
aan
wijs).
door
deze
1 jaar
n de
delsepeet de
sales
nkrijk
d, de
niet
Indicador luminoso
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 19
08/02/10 10
YES
NO
MAN
•A
c
cu
4c
•C
o
ad
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 20
08/02/10 10
dap-
esta
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 21
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 22
08/02/10 10
Spia luminosa
e de
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 23
08/02/10 10
YES
NO
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 24
08/02/10 10
ativa-
e del
usa -
la si
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 25
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 26
08/02/10 10
artire
stock
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 27
08/02/10 10
YES
NO
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 28
08/02/10 10
sligar
o.
ndo
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 29
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 30
08/02/10 10
o de
ejam
1 ano
ocks
menome
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 31
08/02/10 10
BA_NOTICE_VEILLEUSELUTIN_v4.indd 32
0210
08/02/10 10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed