Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
4.)
5.)
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
3.)
4.)
5.)
6.)
8
5.)
9
10
4.)
5.)
11
12
4.)
5.)
13
3.)
4.)
5.)
6.)
14
4.)
5.)
15
16
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
18
4.)
5.)
19
3.)
4.)
5.)
6.)
20
4.)
5.)
21
3.)
4.)
5.)
6.)
22
4.)
5.)
23
3.)
4.)
5.)
6.)
24
4.)
5.)
25
3.)
4.)
5.)
6.)
26
4.)
5.)
27
28
Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang
Attentie!
Vóór iedere rit moet de reglementaire vergrendeling van de afneembare kogelstang op de volgende
kenmerken worden gecontroleerd:
· De klapsteker (G) resp. een hangslot moet in de veiligheidsboring (F) van de bout (E) steken en
samengeklapt resp. vergrendeld zijn.
· Kogelstang (A) moet geheel vast in de opnamepijp (B) zitten. Door schokken met de hand controleren.
· De handgreep (H) moet in de vergrendeling (L) vastgeklikt zijn.
Als deze controle van alle 3 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.
Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat
kans op ongevallen. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).
De montage en demontage van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale handkracht
worden uitgevoerd.
Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden
beschadigd.
Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!
Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en steeds de sluitstop
in de steunpijp worden ingezet. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van
de verlichting wordt beperkt.
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Trek de plug (C) uit de steunpijp (B).
Kogelstang (A) in de opnamepijp (B) inzetten, zo dat de boringen van kogelstang en opnamepijp
congruent zijn.
Bout (E) zijdelings door de boring (J), de opnamepijp (B) en kogelstang (A) steken tot de
veiligheidsboring (F) vrij ligt. Nu de bout (E) met behulp van de handgrendel (H) draaien tot de
kogelstang (A) in de opnamepijp spelvrij zit.
Nu de klapsteker (G) door de veiligheidsboring (F) steken en de ring van de klapsteker omklappen, zo
dat de klapsteker niet uit de boring kan worden getrokken.
De klapsteker (G) kan door een hangslot (beveiliging tegen diefstal) worden vervangen.
Trek de handgreep (H) helemaal in de richting van de pijl (K) (vrijloop) en draai hem tegelijkertijd in de
richting van de vergrendeling (L). Klik de handgreep (H) nu vast in de vergrendeling (L). Hierdoor borgt u
de handgreep (H) zodat hij niet meer gedraaid kan worden.
29
Demontage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
De ring van de klapsteker (G) omklappen en de klapsteker uit de veiligheidsboring (F) eruit trekken.
Trek de handgreep (H) helemaal uit de vergrendeling (L) in de richting van de pijl (K) (vrijloop) en draai
hem tegelijkertijd. De bout (E) met behulp van de handgrendel (H) draaien tot de kogelstang (A) in de
opnamepijp (B) is losgemaakt.
Bout (E) met behulp van de handgreep (H) uit opnamepijp (B) en kogelstang (A) eruit trekken.
De kogelstang (A) uit de steunpijp (B) nemen.
Stop (C) in de opnamepijp (B) steken.
Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen.
Aanwijzingen!
Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.
Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van
de kofferruimte op een goed zichtbare plaats.
Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed functioneert, moeten de kogelstang en de steunpijp steeds
schoon zijn.
Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te worden gelet. Lagerplaatsen en glijvlakken met
harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. oliën. Het vetten en oliën dient ook als aanvullende bescherming
tegen corrossie.
30
4.)
5.)
31
3.)
4.)
5.)
6.)
32
4.)
5.)
33
3.)
4.)
5.)
6.)
34
4.)
5.)
35
36
4.)
5.)
37
38
4.)
5.)
39
3.)
4.)
5.)
6.)
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement