Sony AC-V700A De handleiding

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony AC-V700A De handleiding | Manualzz
3-072-804-24(1)
A
5
1
AC Adaptor/Charger
2
6
3
7
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
8
4
9
qf
qg
0
qa
WARNING
TIME TO CHG
NORMAL FULL
qs
VCR/CAMERA
BATTERY LIFE
h
m
qj
qd
TM
AC-V700A
qh
3
2
Sony Corporation © 2002 Printed in Japan
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD- TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
-
A
C
1
2
3
B
BATTERY LIFE
m
TIME TO CHG
NORMAL
m
DISPLAY
CHANGE
1
C
D
2
E
TIME TO CHG
FULL
Akku
NP-F550
115 (55)
NP-F100
100 (40)
NP-F750
170 (110)
NP-F200
110 (50)
NP-F960
245 (185)
NP-F300
160 (100)
h
DISPLAY
CHANGE
Das Batteriesymbol im Display
Normales Laden
NP-550 usw. (Abb. B-1)
Laden
Netzsteckeradapter
Laden des Akkus
4
AC-V700
B
Steckdose
Wenn die CHARGE-Lampe blinkt
m
DISPLAY
CHANGE
Premere DISPLAY CHANGE durante la carica.
DISPLAY
CHANGE
m
DISPLAY
CHANGE
TIME TO CHG
FULL
TIME TO CHG
NORMAL
m
AC-V700
m
NP-F550
115 (55)
NP-F100
100 (40)
NP-F750
170 (110)
NP-F200
110 (50)
NP-F960
245 (185)
NP-F300
160 (100)
Nederlands
AC-V700A is de modelnaam voor de AC-V700 en bijbehorende
aansluitsnoeren.
A
5
1
2
6
3
7
8
4
9
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
De AC-V700 netspanningsadapter/batterijlader kunt u voor de volgende
doeleinden gebruiken:
• Opladen van een lithium-ionen batterijpak. Ni-Cad/Ni-MH batterijen
kunnen niet worden opgeladen.
Bij gebruik met een “InfoLITHIUM” batterijpak zijn de volgende functies
beschikbaar:
– Snelladen
– Indicatie van de resterende oplaadtijd
• Als netspanningsadapter voor de stroomvoorziening van videoapparatuur. De bijgeleverde aansluitsnoeren kunt u niet altijd gebruiken,
afhankelijk van de video-apparatuur. Controleer de aansluitingen e.d. op
uw video-apparatuur alvorens u dit apparaat als netspanningsadapter
gebruikt.
Betekenis van het “InfoLITHIUM” merk
qf
qg
0
VCR/CAMERA
WARNING
BATTERY LIFE
TIME TO CHG
h
m
NORMAL FULL
qa
qs
qh
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium-ionen batterijpak dat
geschikt is voor het doorgeven van het gebruikstempo van de batterij aan
de hiervoor geschikte video-apparatuur. Toepassing van het
“InfoLITHIUM” batterijpak voor de stroomvoorziening van videoapparatuur met het
beeldmerk wordt door Sony hartelijk
aanbevolen.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony Corporation.
Oplaadtijd
100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
25 watt
Oplaadstand:
35 VA (100 V wisselstroom), 46 VA (240 V
wisselstroom)
Stroomvoorzieningsstand:
39 VA (100 V wisselstroom), 50 VA (240 V
wisselstroom)
Uitgangsspanning
Gelijkstroomuitgang (DC OUT):
8,4 V, 2,0 A bij stroomvoorziening
Batterij-oplaaduitgang:
8,4 V, 1,4 A tijdens opladen
Geschikt voor opladen van Sony batterijpakken NP-F100/F200/F300/
F330/F530/F550/F730/F730H/F750/F930/
F950/F960
Bedrijfstemperatuur
0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot +60°C
Afmetingen
Ca. 127 × 55 × 95 mm (b/h/d)
Gewicht
Ca. 255 gram
Bijgeleverd toebehoren
Gelijkstroomsnoeren DK-415 (1), DK-215 (1)
Netsnoer (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.
Gebruik, indien nodig, een in de handel verkrijgbare verloopstekker.
qj
qd
Stopcontact
WAARSCHUWING
B
3
Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen, laat dit dan
uitsluitend bij een erkende onderhoudsdienst verrichten.
4
Opmerkingen betreffende het gebruik
De aanduiding voor de resterende batterijgebruiksduur
Wanneer u het batterijpak voor de stroomvoorziening van uw videoapperatuur enz. gebruikt, kunt u tijdens het opladen de resterende batterijgebruiksduur in het uitleesvenster zien, mits u:
• een “InfoLITHIUM” batterijpak gebruikt
• video-apparatuur voorzien van het
beeldmerk gebruikt
Het batterijpak moet voorzien zijn van het
beeldmerk.
Zie de gebruiksaanwijzing van de video-apperatuur om te controleren of
deze geschikt is voor het “InfoLITHIUM” batterijsysteem
1
1
Om te verwijderen.
Para remover
Alhoewel de volgende modellen geschikt zijn voor het “InfoLITHIUM”
batterijsysteem, zal toch niet de resterende batterij-gebruiksduur in
het uitleesvenster van dit apparaat worden aangegeven.
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD- TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
A
Als u het batterijpak met verschillende video-apparatuur voorzien van het
beeldmerk gebruikt, komt de aanduiding voor de resterende batterijvideo-apparatuur waarop het batterijpak
gebruiksduur overeen met de
het laatst was aangesloten.
2
Om te verwijderen.
Para remover
A
Opladen
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het opladen van een lithium-ionen
batterijpak. De adapter is niet geschikt voor het opladen van een Ni-Cad/
Ni-MH batterijpak.
• Zorg dat het batterijpak voor het opladen stevig vast zit.
• Verricht het opladen op een stabiel horizontaal oppervlak, dat niet
blootstaat aan trillingen.
Temperatuur bij opladen
De toegestane temperatuur bij het opladen is van 0°C tot +40°C. Voor de
beste werking van het batterijpak is het echter aanbevolen het opladen te
verrichten bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C.
Overige punten
C
1
2
3
B
1
C
D
• Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zich een naamplaatje met de
voornaamste gegevens, zoals bedrijfsspanning, stroomverbruik, enz.
• Zolang de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten, zal er
een uiterst kleine hoeveelheid stroom naar de adapter lopen.
• Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact wanneer
u de adapter langere tijd niet denkt te gebruiken. Om het snoer los te
maken, pakt u altijd de stekker beet. Trek nooit aan het snoer zelf.
• Gebruik dit apparaat in de buurt van een stopcontact. Zo kunt u in geval
van een storing tijdens het gebruik de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact halen en het apparaat uitschakelen.
• Gebruik de netspanningsadapter in geen geval als het snoer beschadigd
is, of als er sprake kan zijn van inwendige schade door een val e.d.
• Let op dat er geen metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen
contactpunten van het apparaat of het aansluitplaatje. Anders kan er
kortsluiting optreden en kan het apparaat beschadigd worden.
• Houd de metalen contactpunten altijd goed schoon.
• Probeer in geen geval het apparaat te demonteren.
• Behoed het apparaat voor mechanische schokken of trillingen en laat het
niet vallen.
• Tijdens gebruik zal het apparaat warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op storing.
• Houd de netspanningsadapter tijdens gebruik uit de buurt van AM radioontvangers, aangezien het apparaat storing in de radio-ontvangst kan
veroorzaken.
• Zet de netspanningsadapter niet op plaatsen waar deze blootstaat aan:
— extreem hoge of lage temperaturen;
— veel stof of vuil;
— regen of vocht;
— mechanische schokken of trillingen.
Mocht u problemen hebben met het apparaat, trek dan de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
2
E
Benaming van de onderdelen
Zie afbeelding A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oplaadtijd
Type batterijpak
Aansluitcontact-dekseltje
Laadpolariteit
Batterij-vrijzethendel
Gelijkstroomuitgang (DC OUT)
Geleider
Oplaadlampje (CHARGE)
Functieschakelaar
Aanduidingskeuzetoets (DISPLAY CHANGE)
Uitleesvenster
Uitleesvenster
q; “InfoLITHIUM” indicator
Deze indicator licht op wanneer een “InfoLITHIUM” batterijpak is
aangebracht.
qa Waarschuwingsindicator (WARNING)
qs Indicator voor resterende oplaadtijd (TIME TO CHG)
qd Tijdsaanduiding
qf Indicator voor resterende batterij-gebruiksduur (BATTERY LIFE)
qg VCR/CAMERA indicator
qh Indicator voor volledige lading (FULL)
qj Aanduiding voor resterende batterijspanning
NP-F550
115 (55)
NP-F100
100 (40)
NP-F750
170 (110)
NP-F200
110 (50)
NP-F960
245 (185)
NP-F300
160 (100)
• Dit is de tijd in minuten die ongeveer benodigd is voor het volledig
opladen van een leeg batterijpak (volledige lading).
• De cijfers tussen haakjes geven de tijd in minuten die nodig is voor het
grotendeels opladen (normale lading).
• Zie voor de geschatte gebruiksduur van een opgeladen batterijpak de
gebruiksaanwijzing van de video-apparatuur waarvoor u het gebruikt.
• De oplaadtijd kan wel eens anders uitvallen, afhankelijk van de toestand
van het batterijpak en de temperatuur bij het opladen.
Opmerkingen
• Als de functieschakelaar tijdens het opladen op VCR/CAMERAwordt
gezet, zal het opladen stoppen.
• Bij aanbrengen van een reeds volledig opgeladen batterijpak zal het
CHARGE oplaadlampje eenmaal oplichten en dan doven.
• Als het CHARGE oplaadlampje niet gaat branden of knipperen,
controleer dan of het batterijpak juist op de netspanningsadapter/
batterijlader is bevestigd. Als het batterijpak niet goed bevestigd is, zal het
opladen niet beginnen.
Verwijder het batterijpak uit de netspanningsadapter en plaats hetzelfde
batterijpak nogmaals.
Als het CHARGE lampje nu blijft
branden en niet meer knippert:
Als het CHARGE lampje dooft
wanneer de oplaadtijd is verstreken,
is er geen probleem.
Als het CHARGE lampje
weer knippert:
Het probleem ligt bij de
netspanningsadapter.
Als het CHARGE lampje nu blijft
branden en niet meer knippert:
Als het CHARGE lampje dooft
wanneer de oplaadtijd is verstreken,
dan is er iets mis met het eerder
geplaatste batterijpak.
Neem a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar voor
reparatie of vervanging van het defecte onderdeel.
Verwijderen van het batterijpak
Schuif de accu in de richting van de pijl, en haal ze daarna recht uit.
Zie afbeelding B.
NP-F100 enz. (afb. B-2)
Verwijder de accu terwijl u de accuhendel verschuift.
1 Zet de functieschakelaar op “CHARGE”.
2 Sluit het netsnoer op de netspanningsadapter aan.
3 Sluit het netsnoer op een stopcontact aan.
U hoort een pieptoon en het uitleesvenster wordt verlicht.
4 Breng het batterijpak op zijn plaats aan.
Het opladen begint. Wanneer de aanduiding voor de resterende
” en het CHARGE oplaadlampje
batterijspanning verandert in “
oplicht, is de normale lading voltooid. Voor volledige lading laat u het
batterijpak op de netspanningsadapter tot het CHARGE lampje dooft
(bij volledige lading is de gebruiksduur iets langer).
Verwijder het batterijpak wanneer u het nodig hebt. U kunt het
batterijpak ook al in gebruik nemen wanneer het opladen nog niet is
voltooid.
Controleren van de laadtoestand
Tijdens het opladen kunt u de oplaadtijd controleren in het uitleesvenster.
Even nadat het opladen begint, verschijnt in het uitleesvenster de
“BATTERY LIFE” indicator.
Druk tijdens het opladen op de DISPLAY CHANGE toets.
Bij meermalen indrukken van de toets verschijnen achter elkaar de
onderstaande aanduidingen in het uitleesvenster.
BATTERY LIFE
m
Aanduiding voor resterende batterijspanning
Normale lading
De resterende batterij-gebruiksduur
wanneer het batterijpak dat u
oplaadt aan de “InfoLITHIUM”
video-apparatuur wordt bevestigd
De gebruiksduur wordt niet
aangegeven indien deze minder is dan
5 minuten.
DISPLAY
CHANGE
Volledige lading
•De resterende tijd totdat de
normale lading is voltooid
TIME TO CHG
NORMAL
m
DISPLAY
CHANGE
Aanbrengen van het batterijpak
NP-F550 enz. (afb. B-1)
1 Plaats de accu op A.
Leg het uiteinde van de accu met het v -teken tegenover de rand van
het busdekseltje van het toestel.
A vouwt samen wanneer de accu erop geplaatst is.
2 Schuif de accu in de richting van de pijl.
Druk op de accu totdat het busdekseltje volledig bedekt is.
• De normale oplaadtijd zal niet
worden getoond nadat het normale
opladen voltooid is.
•De resterende tijd totdat de
volledige lading is voltooid
TIME TO CHG
FULL
h
DISPLAY
CHANGE
m
• De volledige oplaadtijd zal niet
worden getoond nadat het volledig
opladen voltooid is.
Opmerkingen
1 Schuif de accu langs de geleiding naar A.
2 Druk de accu naar beneden tot hij klikt.
• De tijdsaanduiding toont ongeveer de juiste oplaadtijd wanneer het
batterijpak bij +10°C - +30°C wordt opgeladen. De ware oplaadtijd kan
een weinig verschillen afhankelijk van de omstandigheden.
• In de onderstaande gevallen is het mogelijk dat de tijdsaanduiding
“– – – –” aangeeft. Dit duidt niet op een storing van het apparaat.
– Als de resterende batterij-gebruiksduur minder is dan 5 minuten.
– Als de verwachte oplaadtijd en de werkelijke oplaadtijd niet
overeenkomen. In dit geval kunt u gewoon doorgaan met opladen.
• Voor een volledige lading dient u ongeveer 1 uur door te gaan met
opladen nadat de normale lading is voltooid. Als u het batterijpak
verwijdert tussen de normale lading en de volledige lading, is het
mogelijk dat de oplaadtijd niet juist wordt aangegeven wanneer het
batterijpak de volgende keer wordt opgeladen.
• Als de oplaadtijd niet juist wordt aangegeven, dient u het batterijpak
volledig op te laden. De oplaadtijd zal dan juist worden aangegeven.
• Als u een volledig opladen batterijpak aan de videocamera bevestigt, kan
“TIME TO CHG FULL 1h” (1 uur voor volledige lading) in het
uitleesvenster verschijnen. Dit is normaal en duidt niet op een defect van
het apparaat.
• Afhankelijk van de omstandigheden waarbij wordt opgeladen kan het
voorkomen dat de “BATTERY LIFE” tijd (batterij-gebruiksduur) niet
wordt aangegeven.
• Na het indrukken van de DISPLAY CHANGE toets kan het even duren
voordat de volgende tijdsaanduiding in het uitleesvenster verschijnt.
Opmerking
Vermijd schokken op de laadpolariteit. Wanneer u de accu installeert, moet
u alle mogelijke schokken vermijden.
Zie de gebruiksaanwijzing van de video-apparatuur voor nadere
bijzonderheden betreffende de aansluitingen.
1 Zet de functieschakelaar op VCR/CAMERA.
2 Sluit het netsnoer op een stopcontact aan.
3 Sluit het aansluitnoer B op de DC OUT aansluiting van dit
apparaat aan.
4 Sluit het aansluitsnoer op de video-Xapparatuur aan.
Bij gebruik van de DK-415 kabel (DCR-TRV130 enz.)
(afb. C-1)
Druk op de aansluitplaat C en schuif ze omlaag.
Om de aansluitplaat te verwijderen, schuift u ze omhoog terwijl u op de
batterijvrijmaakhendel D drukt.
Bij gebruik van de DK-215 kabel (DCR-TRV900 enz.)
(afb. C-2)
Open het deksel en steek de stekker E in.
Trek aan de stekker om deze na afloop weer los te maken.
Opmerkingen
• Als u de functieschakelaar op “CHARGE” zet terwijl de adapter als
stroomvoorziening voor uw video-apparatuur wordt gebruikt, zal de
stroomtoevoer naar de video-apparatuur onderbroken worden.
• U kunt het apparaat niet gelijktijdig gebruiken voor het opladen van een
batterijpak en voor stroomtoevoer naar uw video-apparatuur.
• Als er zich storing in het videobeeld voordoet, plaatst u dit apparaat iets
verder van de video-apparatuur vandaan.
Notas acerca da utilização
Als het CHARGE lampje
weer knippert:
Plaats dan een ander
batterijpak.
Opladen van een batterijpak
Zie afbeelding C.
Oplaadtijd
Als tijdens het opladen een storing optreedt, begint het CHARGE
oplaadlampje te knipperen en verschijnt het woord “WARNING” in het
uitleesvenster.
Volg ter controle de volgende aanwijzingen.
Verloopstekker
Open om dezelfde reden ook nooit de ombouw van het apparaat.
Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel.
2
Type batterijpak
Wanneer het CHARGE lampje knippert
AC-V700
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het
apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Het onderstaande tabelletje geeft de vereiste oplaadtijd voor een volledig
ontladen of opgebruikt batterijpak.
Gebruik als stroomvoorziening voor
uw video-apparatuur
Para remover a bateria recarregável
NP-F550, etc. (ilust. B-1)
Deslize a bateria recarregável no sentido da seta e puxe-a para fora.
4 Instale a bateria recarregável.
h
DISPLAY
CHANGE
m
Notas
Indicador de carga de bateria restante
carregamento normal carregamento completo
Tempo de
recarga
Bateria
recarregável
m
DISPLAY
CHANGE
Tempo de
recarga
NP-F550
115 (55)
NP-F100
100 (40)
NP-F750
170 (110)
NP-F200
110 (50)
NP-F960
245 (185)
NP-F300
160 (100)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed