HOTPOINT/ARISTON PC 604 (WH)/HA, PC 604 X /HA Gebruikershandleiding

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON PC 604 (WH)/HA, PC 604 X /HA Gebruikershandleiding | Manualzz
PC 604 /HA
PC 604 X/HA
Italiano
Sommario
English
Contents
Қазақша
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
KOOKPLAAT
Gebruiksaanwijzing,2
Belangrijk,6
Service,9
Beschrijving van het apparaat,11
Het installeren,33
Starten en gebruik,35
Voorzorgsmaatregelen en advies,35
Onderhoud en verzorging,36
3
4
Belangrijk
PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare
onderdelen worden tijdens gebruik zeer
heet. Zorg ervoor de verwarmende
elementen niet aan te raken. Zorg ervoor
dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud
zijn niet dichtbij het apparaat kunnen
komen, tenzij onder constant toezicht.
Het huidige apparaat mag alleen door
kinderen van 8 jaar en ouder en door
personen met een beperkt lichamelijk,
sensorieel of geestelijk vermogen,
of zonder ervaring en kennis worden
gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht
zijn, of mits ze zijn onderricht m.b.t. het
veilige gebruik van het apparaat en
zich bewust zijn van de betreffende
gevaren. Voorkom dat kinderen met
het apparaat spelen. De reinigings- en
onderhoudshandelingen mogen niet
6
door kinderen worden uitgevoerd, tenzij
onder toezicht.
PAS OP: Het kan gevaarlijk zijn een
fornuis met vet of olie onbewaakt te
laten. Er kan brand ontstaan. U moet
NOOIT proberen een vlam/brand te
blussen met water. U dient daarentegen
het apparaat uit te schakelen en de vlam
te bedekken met bijvoorbeeld een (blus)
deken.
PAS OP: Brandgevaar: laat nooit
voorwerpen op het kookoppervlak
liggen.
Gebruik nooit huishoudapparaten met
stoom of hoge druk voor het reinigen
van de kookplaat.
Het apparaat is niet geschikt om
te worden ingeschakeld m.b.v. een
externe timer of door een gescheiden
afstandsbedieningssysteem.
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек.
Бұл құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану
бойынша кеңес не нұсқау берілген және
ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар
мен дене, сезіну немесе ой қабілеті
төмен немесе тәжірибесі мен білімі
жеткіліксіз адамдар қолдана алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған
қызмет көрсетуге болмайды.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ
пісірген кезде бақылап тұрмау қауіпті
болуы және өрт шығуға әкелуі мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны
өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы
қ а қ п а қ п е н н е м е с е ө рте н бе й т і н
матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру
беттерінде заттарды сақтамаңыз.
Автоматты түрде тазарту кезінде
құрылғының беті ыстық болатындықтан
балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе
бөлек қашықтан басқару жүйесімен
басқарылуға арналмаған.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
7
Assistenza
Assistance
8
Assistance
Asistencia
U moet doorgeven:
• het type storing
• het model apparaat (Mod.)
• het serienummer (S/N)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje links onderin
het koelgedeelte.
Көмек
Байланыс ақпараты:
• құрылғының моделі (Мод.).
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.
9
Description of the appliance Descripción del aparato
Overall view
1
3
10
2
Beschrijving van het apparaat
Algemeen aanzicht
1 CHAPA ELÉCTRICA
2 Indicador luminoso DAS CHAPAS ELÉCTRICAS
3 Selectores de comando da CHAPA ELÉCTRICA
1 ELEKTRISCHE KOOKPLAAT
2 Controlelampje WERKING ELEKTRISCHE KOOKPLAAT
3 Knoppen voor het regelen van de ELEKTRISCHE
KOOKPLAAT
• ELEKTRISCHE PLATEN kunnen verschillende
diameters en vermogen hebben: “normaal” of “snel”, dit
laatste type platen herkent u door de aanwezigheid van
een rode stip in het midden.
• Controlelampje WERKING ELEKTRISCHE PLAAT:
gaat aan als de knop niet op de stand ‘uit’ staat.
• Knoppen van de ELEKTRISCHE KOOKPLAAT voor het
regelen van de vlam of van het vermogen.
Общии вид
1
3
2
11
1
12
3
2
420mm min.
650mm min.
40
30
20
600mm min.
IT
Dietro
560
555 mm
.
45 m
m.
mm
m
m
475
55
mm
13
IT
V
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
R
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
5
T
3
R
2
4
3
S
S N
3
R
N
4
5
4
5
N
14
1
Potenza minima
0
Spento.
1
2
3
4
5
6
IT
IT
16
Installation
Front
600mm min.
420mm min.
650mm min.
40
Back
560
GB
mm
.
45 m
m.
555 mm
m
mm
m
475
55
30
20
17
V
GB
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
N
18
0
Off
1
Low
2-5
6
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
3
4
For roasting (average)
5
6
General safety
Disposal
19
GB
40
600mm min.
30
20
560
mm
.
45 m
m.
555 mm
55
m
m
mm
NL
475
LU
420mm min.
BE
650mm min.
FR
20
V
1
2
3
4
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
1
Poissance minimum
2-5
6
BE
LU
NL
5
FR
21
FR
BE
LU
NL
0
Eteint.
1
2
3
4
Rôtir (moyen).
5
Rôtir (fort).
6
Nettoyage et entretien
Mise hors tension
420mm min.
650mm min.
600mm min.
40
30
20
Atrás
560
555 mm
.
45 m
m.
mm
m
m
mm
475
55
ES
23
ES
V
1
2
3
4
5
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
N
R
N
24
Apagado
1
2-5
6
Placa normal o rápida
0
Apagado.
1
2
3
4
Asar (mediano).
5
6
25
ES
30
20
600mm min.
420mm min.
40
650mm min.
Atrás
560
555 mm
m
m
mm
55
475
PT
26
mm
.
45 m
m.
PT
V
1
2
3
4
5
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
N
0
Apagado
1
2-5
6
27
PT
0
Apagado.
1
2
3
Para continuar a cozedura de grandes
quantidad de alimentos , minestroni.
4
5
6
28
555 mm
m
mm
55
475
DE
m
30
20
600mm min.
420mm min.
650mm min.
40
Hinten
560
mm
.
45 m
m.
DE
V
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
T
S
R
4
3
S N
3
R
N
4
5
4
5
N
0
1
2-5
6
0
1
2
3
4
5
6
DE
DE
32
Het installeren
Schema voor de bevestiging van de haken
Plaatsing
DE
Stand haak voor
keukenblad H=20mm
! Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen
en dient daarom te worden weggegooid volgens de
geldende normen voor gescheiden afvalverzameling ( zie
Voorzorgsmaatregelen en advies).
! De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde
installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een
verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen,
dieren of dingen.
Inbouw
Het gasfornuis en het gemengde fornuis hebben een
beschermingsgraad tegen oververhitting van het type X.
Het is daardoor mogelijk het apparaat naast meubels te
plaatsen die niet hoger zijn dan het keukenblad. Voor een
juiste installatie van de kookplaat moeten de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:
600mm min.
420mm min.
650mm min.
• De meubels die direct naast de kookplaat staan en
hierboven uitsteken, moeten op minstens 600 mm van
de rand van de plaat staan.
• Een afzuigkap moet worden geïnstalleerd volgens de
voorschriften die u kunt vinden in het instructieboekje
van de afzuigkap zelf en in ieder geval op een afstand
van minstens 650 mm.
• Hang de keukenkastjes naast de kap op een minimum
hoogte van 420 mm van het keukenblad (zie afbeelding).
Als de kookplaat onder een
keukenkastje wordt geplaatst,
moet deze zich op een afstand
van minstens 700 mm van
het keukenblad bevinden (zie
afbeelding).
• De opening van het meubel moet de afmetingen
hebben die in de afbeelding zijn aangegeven. De
bevestigingsklemmen maken een bevestiging mogelijk
van de kookplaat aan een keukenblad van tussen de 20
en 40 mm dik. Voor een goede bevestiging raden wij u
aan alle bijgeleverde haken te gebruiken.
30
20
! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere
raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt,
of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat
te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.
! Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat
belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid.
NL
Stand haak voor
keukenblad H=30mm
40
Voor
Stand haak voor
keukenblad H=40mm
! Gebruik de haken die u vindt in de “toebehorenverpakking”
• Als de kookplaat niet boven een inbouwoven wordt
geïnstalleerd, moet u een houten isolatieplank aanbrengen.
Deze moet op een minimum afstand van 20 mm van de
onderkant van de kookplaat worden geplaatst.
Ventilatie
Om een goede ventilatie te bereiken moet u de achterkant
van het meubel verwijderen. Het verdient de voorkeur de
oven op twee houten balken te plaatsen, of eventueel op
een enkele plank die een opening heeft van tenminste 45
x 560 mm (zie afbeeldingen).
560
mm
.
45 m
m.
Als de kookplaat wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven
die niet beschikt over een afkoelmechanisme met ventilator,
moet de nodige ventilatie binnen het meubel worden bereikt
door het creëren van openingen voor de toe- en afvoer van
de lucht. (zie afbeeldingen).
555 mm
mm
m
m
475
55
33
NL
DE
Elektrische aansluiting
De elektrische kookplaten zijn niet voorzien van een
voedingskabel aangezien deze moet worden aangepast aan
het soort elektrische aansluiting dat wordt gebruikt (zie het
volgende schema voor de aansluitingen). Voor het aanbrengen
van de voedingskabel moet u als volgt te werk gaan:
• Open de aansluitdoos door de schroef “V” los te
schroeven en open de deksel (zie afbeelding).
• Sluit de draden aan volgens het diagram in de afbeelding.
• Bevestig de voedingskabel in de kabelklem “F”, sluit de
deksel en bevestig hem met de schroef “V” (zie afbeelding).
V
1
2
3
4
! De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor worden
gesteld als deze normen niet worden nageleefd.
! Als het fornuis wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven
moeten de elektrische aansluitingen van fornuis en oven
apart worden uitgevoerd, zowel voor veiligheidsredenen als
voor het eventueel makkelijker verwijderen van de oven.
Spanning 220-230V/380-400V 3N ~ 50/60 Hz
Elektrische
aansluitingen Maximum vermogen 5600 W
1
2
R
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
5
T
3
R
2
4
3
S
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
S N
3
R
N
4
5
4
5
N
Het aansluiten van de voedingskabel aan het
elektrische net
Gebruik voor de voedingskabel een stekker die genormaliseerd
is voor de lading aangegeven op het typeplaatje.
Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt aangesloten
moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige
schakelaar aanbrengen met een afstand tussen de contacten
van minstens 3mm, aangepast aan het elektrische vermogen
en voldoend aan de geldende normen (de aarding mag niet
worden onderbroken door de schakelaar). De voedingskabel
moet zodanig worden geplaatst dat hij nergens een temperatuur
bereikt van 50°C hoger dan de kamertemperatuur.
! De installateur is verantwoordelijk voor een correcte
elektrische aansluiting en het in acht nemen van de
veiligheidsnormen.
Voor het aansluiten moet u controleren dat:
• het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende
normen;
• het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het
apparaat te dragen, zoals aangegeven op het typeplaatje;
• de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan
aangegeven op het typeplaatje;
• het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als
dat niet zo is, dient u ofwel de stekker ofwel het
stopcontact te vervangen; gebruik geen verlengsnoeren
of dubbelstekkers.
! Wanneer het apparaat geïnstalleerd is moeten het snoer
en het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn.
34
! De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag
alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service).
TYPEPLAATJE
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
! De kabel mag niet worden gebogen of samengedrukt.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU
Richtlijnen:
- 2006/95/EEG van 12/12/06 (Laagspanning) en
daaropvolgende wijzigingen
- 2004/108/EEG van 15/12/04
(Elektromagnetische Compatibiliteit) en
daaropvolgende wijzigingen
- 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende
wijzigingen.
- 2012/19/EC en daaropvolgende wijzigingen.
Starten en gebruik
! Op iedere knop staat aangegeven waar de elektrische
plaat zich precies bevindt.
Elektrische kookplaten
U kunt de kookplaten regelen door de overeenkomstige
knop met de klok mee of tegen de klok in te draaien, op 6
verschillende standen:
Positie
Normale of snelle plaat
0
Uit
1
2-5
6
Middelsterkten
Maximum sterkte
! In de paragraaf “Praktische aanwijzingen voor het gebruik”
vindt u de verhoudingen tussen de posities en het gebruik
waarvoor de kookplaten worden aangeraden.
Praktisch advies voor het gebruik van de
elektrische kookplaten
Om warmteverlies en schade aan de kookplaten te
vermijden kunt u het beste pannen gebruiken met een
platte bodem en met een diameter die niet kleiner is dan
die van de kookplaat.
Positie
Normale of snelle plaat
0
Uit.
1
Groenten en vis.
2
Aardappelen (gestoomd), soep, capucijners,
bonen.
3
Doorkoken van grote hoevelheeden,
minestroni enz.
4
Braden (medium).
5
Braden (hard).
6
Bruin bakken of snel aan de kook brengen.
! Vóór het eerste gebruik moeten de kookplaten ongeveer 4
minuten lang op de maximale stand worden gezet, zonder
pannen erop te plaatsen. Gedurende deze beginfase wordt
de beschermlaag hard en bereikt hij zijn maximale weerstand.
Voorzorgsmaatregelen en
advies
! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de
geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze
aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient
ze derhalve goed door te nemen.
Algemene veiligheidsmaatregelen
• Dit is een inbouwapparaat van klasse 3.
• Deze instructies gelden alleen voor de landen
wiens symbolen in de gebruiksaanwijzing en op het
typeplaatje staan.
• Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel
gebruik binnenshuis.
• Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst,
ook niet in overdekte toestand. Het is erg gevaarlijk als
het in aanraking komt met regen of onweer.
• Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte
handen of voeten.
• Het apparaat dient gebruikt te worden om voedsel
te bereiden. Het mag uitsluitend door volwassenen
worden gebruikt en alleen volgens de instructies die in
deze handleiding beschreven staan. Elk ander gebruik
(bv.: verwarming van ruimten) is als oneigenlijk te
beschouwen en dus gevaarlijk. De fabrikant kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die
te wijten is aan onjuist, verkeerd of onredelijk gebruik.
• Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine
keukenapparaten op warme delen van de oven terechtkomen.
• Laat de ventilatieopeningen en warmteafvoer vrij.
• Controleer altijd dat de knoppen in de stand “●”/“○” staan
als de oven niet wordt gebruikt.
• Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken maar door de stekker zelf beet te pakken.
• Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit
als de stekker nog in het stopcontact zit.
• Als de oven defect is, mag u nooit aan het interne systeem
sleutelen om een reparatie proberen uit te voeren. Neem
contact op met de Technische Dienst (zie Service).
• Richt de handvaten van de pannen altijd naar de
binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per ongeluk
tegenaan stoot.
• Laat de elektrische plaat niet werken als er geen pannen
op staan.
• Gebruik geen instabiele of vervormde pannen.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(kinderen inbegrepen) met een beperkt lichamelijk, sensorieel
of geestelijk vermogen of personen die niet de nodige ervaring
of kennis hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
nadat hun is uitgelegd hoe het apparaat werkt.
• Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
• Het apparaat is niet geschikt om te worden
ingeschakeld m.b.v. een externe timer ofwel door
een gescheiden afstandsbedieningssysteem.
Afvalverwijdering
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houd u aan
de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal
hergebruikt kan worden.
• De Europese Richtlijn 2012/19/EC over Vernietiging van
Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist
dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen
vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom.
Oude apparaten moeten apart worden ingezameld
om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te
optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid
en het milieu te reduceren. Het symbool op het product
van de “afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u
35
NL
DE
aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt,
het apparaat apart moet worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de locale
autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van
vernietiging van hun oude apparaat.
NL
DE
Onderhoud en verzorging
De elektrische stroom afsluiten
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling
overgaat.
Schoonmaken van het apparaat
! Vermijd het gebruik van schuurmiddelen of bijtende middelen,
zoals vlekkenmiddelen en roestverwijderende producten,
schoonmaakmiddelen in poedervorm of schuursponzen: deze
kunnen het oppervlak onherstelbaar krassen.
! Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het
reinigen van het apparaat.
• Voor normaal onderhoud moet u de kookplaat met een
vochtige spons reinigen en afdrogen met keukenpapier.
• De elektrische kookplaten moeten worden schoongemaakt
met een vochtige doek en met een beetje olie worden
ingesmeerd als ze nog lauw zijn.
• Roestvrij staal kan vlekken gaan vertonen als er
voor langere tijd kalkhoudend water of agressieve
schoonmaakmiddelen (fosforhoudend) op hebben
gelegen. Spoel en droog het dus na het schoonmaken
goed af. Droog watervlekken altijd gelijk af.
36
555 mm
m
mm
55
475
RS
m
Схема крепления крюков
600mm min.
420mm min.
650mm min.
30
Спереди
40
20
Сзади
560
mm
.
45 m
m.
RS
V
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
R
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
5
T
3
R
2
4
3
S
S N
3
R
N
4
5
4
5
0
1
2-5
6
0
1
2
3
4
5
6
39
RS
RS
Утилизация
Чистка изделия
Орнату
Ілмекті бекіту сызбасы
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=20мм үшін
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=30мм үшін
Алды
Құрылғыны орнату
Плитаны орнатқан кезде төмендегі сақтық шаралар
орындалуы тиіс:
• Құрылғы маңында тұрған және плитаның үстіңгі
жағына қарағанда биік ас үйі шкафтары плитаның
шетінен кем дегенде 600 мм-ге алыс орналасуы тиіс.
• Қалқалар тиісті орнату нұсқаулықтарына сәйкес
және плитадан кем дегенде 650 мм ара қашықтықта
орнатылуы тиіс (суретті қараңыз).
• Қалқаның маңында тұратын қабырғаға ілінетін
шкафтар плитадан кем дегенде 420 мм биіктікте
орналастырылуы тиіс (суретті қараңыз).
П л и та қ а б ы р ғ а ғ а і л і н ет і н
шкафтың астында орнатылатын
болса, сол шкаф плитадан кем
дегенде 700 мм ара қашықтықта
орналасуы тиіс .
40
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін ("Сақтандырулар мен кеңестер"
бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
30
20
KZ
Ілмек орны
үстінің қалыңдығы
H=40 мм үшін
Арты
560
• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге
ие болуы тиіс. Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм
арасындағы шкафтарға плитаны орнатуға мүмкіндік
беретін бекіту ілмектері қамтамасыз етілген. Плита
шкаф үстіне мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін
барлық ілмектерді пайдалану керек.
555 мм
мм
м
м
45 м
м.
Егер пісіру панелі ешқандай салқындататын желдеткіші
жоқ қосымша берілген духовка шкафының үстіне
орналастырылса ішкі асүй элементінің ішін тиісті түрде
желдету үшін арнайы ауа айналымын реттеу үшін тесік
жасау керек (Сызбаны қара).
60 см2
120 см2
475
55
.
мм
360 см2
180 см2
41
KZ
Пісіру панелдері желілік электр кабельдерімен
жабдықталмаған, өйткені соңғысы электрге қосылуына
байланысты есептелуі керек (жалғау кестесін қара).
Кабельді жалғау үшін келесі операцияларды жасаңыз:
• “V” болтын ашыңыз және қақпақты электр қорабын
ашу мақсатында көтеріңіз (кестені қара)
• Өткізгіштерді суретке сәйкес жалғаңыз.
• Кабельді ұстағыш “F” қысқышына бекітіп, қақпақты “V”
болтының көмегімен жабыңыз және бұраңыз (суретті
қара).
V
1
2
3
4
! Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді
жерде тұратындай болып орналасуы керек.
! Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп
тұруына болмайды.
! Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет
болған жағдайда оны тек уәкілетті техник мамандарға
ғана ауыстыртыңыз (Техникалық қызмет көрсетуді қара).
! Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған
жағдайда барлық жауапкершіліктен босатылады.
5
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
N
Бұйымның желі шнурын электр өткізгіші
желісіне жалғау
Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде
көрсетілген жүктемеге есептелген, нормаланған
штепсельдік вилканы орнатыңыз.
Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші
және желі арасында байланыс арасы 3 мм минималдық
арақашықтықтағы мультиполярлі қосқышты орнату
қажет, ол осы жүктеме есептелуі және қолданыстағы
нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге
тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның
ешбір нүктесі жай температурасынан 50°С аспайтындай
температурада болатындай жерде орналасуы керек.
! Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына
және қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапкершілік
алады.
Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды
тексеріп алыңыз:
• Розетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес
жалғануы керек
• Желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген
максималдық қуат қабылдау күшіне есептелуі тиіс;
• Желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр
мәліметтеріне сәйкес болуы керек;
• Желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына
сәйкес келуі керек. Кері жағдайда, розетканы немесе
вилканы ауыстырыңыз; тоқ ұзартқыштар мен көп көзді
тоқ көздерін қолданбаңыздар.
42
Бұл бұйым келесі Еуропалық
Қауымдастық Директивасына сəйкес
өндірілген
- 12/12/06 жылғы 2006/95/CEE (төмен
кернеу) жəне оның келесі өзгерістері
- 15/12/04 жылғы 2004/108/CEE
(электромагниттік сəйкестігі), оның келесі
өзгерістері
- 22/07/93жылғы 93/68/CEE , оның келесі
өзгерістері
- 2012/19/CEE жəне оның келесі өзгерістері.
Қосу және пайдалану
! Электр конфоркаларының орналасуы әр тұтқада
көрсетілген жағдайға сәйкес келеді.
Электр конфоркалар
Реттеу тиісті тұтқаларды сағат тіліне қарсы 6 түрлі күйге
бұрау арқылы жүргізіледі:
Параметр Қалыпты немесе жылдам конфорка
0
Өшірулі
1
Төмен
2-5
Орташа
6
Жылудың дисперсиясын және конфоркалардың
бұзылуын болдырмас үшін конфорка диаметрінен кіші
болмайтын диаметрлі, табаны тегіс ыдыс пайдаланыңыз.
Күйі Кəдімгі жəне жылдам конфорка
0
1
көкөністер мен балық əзірлеу
2
Картопты буға пісіру, сорпа, фасоль дайындау
3
Үлкен көлемдегі тағамдарды əзірлеу жəне ұстау
4
5
6
• Басқару бұйымның паспорттық кестесінде және
нұсқамасында келтірілген елдерге ғана жарамды
болып табылады.
• Бұл бұйым үй шарттарында кәсіби емес тұрғыда
пайдалануға арналған.
• Бұйымды көшеге, бастырма астында орнатуға тыйым
салынады, өйткені оған жаңбыр және нажағайдың
әсері өте қауіпті болып саналады.
• Бұйымға су қолмен, жалаңаяқ немесе дымқыл аяқпен
жақындамаңыз.
• Бұйым тағамдық өнімдерді дайындауға арналған, оны
осы техникалық нұсқаулықта көрсетілген ережелерге
сәйкес тек ересек адамдар ғана пайдалана алады.
• Басқа тұрмыстық электрожабдықтардың электр қуаты
өткізгіштерімен, бұйымның ыстық бөліктерімен жақын
байланысқа түспеңіз.
• Желдеткіш торларды және ыстықты басатын
тесіктерді жаппаңыз.
• Бұйым пайдаланылмағанда, тұтқалары “●”/“○”
жағдайында болуын ылғи тексеріңіз.
• Бұйымның вилкасын тоқ көзінен суыру үшін желі
шнурынан тартпаңыз, вилканың өзінен ұстап суырыңыз.
• Бұйымның тазалау немесе техникалық жұмыстар
жасау үшін штепсельді вилканы тоқ көзінен суырыңыз.
• Ж ө н д ел м е й т і н ж а ғ д а й д а , б ұ й ы м н ы ң і ш к і
мехнанизмдерін өз бетінше жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін ашуға тыйым салынады. Техникалық
қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыздар
(Техникалық қызмет көрсетуді қара).
• Духовка шкафының ашық тұрған есігіне ауыр
заттарды қоймаңыз.
• Пісіру панеліндегі к астрөл тұтқалары сіздің
байқаусызда қолыңыз тиіп кетпейтіндей болып тұруын
қадағалаңыз.
• Егер газ және электр конфоркалары ыстық болып
тұрса, пісіру панелінің шыны қақпағын (егер ол болса)
жаппаңыз.
• Ыстыққа шыдамсыз ыдысты пайдаланбаңыз.
43
KZ
KZ
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
! Дақ кетіргіштер, тат кетіргіштер, ұнтақ тазартқыш
заттар немесе қырғыш беттері бар губкалар сияқты
қырғыш немесе таттандыратын тазартқыш заттарды
пайдаланбаңыз. олар құрылғы беттерін біржола сызып
тастауы мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе
шаңсорғышпен тазаламаңыз.
• Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш ас
үй сүлгісімен құрғату жеткілікті.
• Электр конфоркаларды дымқыл шүберекпен тазалау
және әлі жылы болған кезде біраз маймен майлау
керек.
• Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт тұрған
қаттылығы жоғары су немесе құрамында фосфор
бар күшті тазартқыш заттар дақ түсіруі мүмкін.
Тазалағаннан кейін қалған су тамшыларын сүртіп
алыңыз.
44

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed