Aeg-Electrolux DD9993-M Handleiding

Aeg-Electrolux DD9993-M Handleiding
DD9963-M
DD9993-M
Einbau-Flachschirm-Dunstabzugshaube
Built-In- Flat-Screen Fume Extractor Hood
Inbouw-wasemkappen met plat scherm
Cappa aspirante da incasso con schermo piatto Estraibile
Utsugande köksfläkt för inbyggnad med platt utdragbar skärm
Innebygget kjøkkenvifte (sugeversjon) med flat uttrekkbar skjerm
Emhætte til indbygning med flad, udtagelig skærm
Keittiökaapistoon asennettava etulevyllinen poistoilmatuuletin
INHALTSVERZEICHNIS
DE
EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE......................................................................................................................................4
CHARAKTERISTIKEN............................................................................................................................................................5
MONTAGE..............................................................................................................................................................................7
BEDIENUNG.........................................................................................................................................................................10
WARTUNG............................................................................................................................................................................11
INDEX
EN
INHOUDSOPGAVE
NL
INDICE
IT
INNEHÅLL
SE
INNHOLD
NO
2
2
INDHOLD
DK
FI
3
3
DE
4
4
CHARAKTERISTIKEN
12a
Komponenten
Pos.
1
2.1
2.2
9
16
St.
1
1
1
1
1
Pos.
7.2.1
11
11a
12a
12c
St.
2
6
2
6
10
St.
1
DE
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
12a
5
5
DE
6
6
1
11a
11
2
Y
Y
150 150
1
2
820
1090
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
DE
7
7
11a
11
Vr
12a
9
12e
DE
ø 120
ø 150
8
12c
16
8
8
Kaminmontage
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
DE
9
9
BEDIENUNG
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
DE
1
10
0
DE
1
11
1
B
A
DE
1
12
2
EN
1
13
3
Q.ty
1
1
1
1
1
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
12a
EN
1
14
4
Dimensions
EN
1
15
5
1
11a
11
Y
150 150
1
2
1090
2
Y
820
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
EN
1
16
6
11a
11
Vr
12a
9
12e
EN
ø 120
ø 150
8
12c
16
1
17
7
Flue assembly
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
EN
1
18
8
A
B
C
D
V2
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
EN
1
19
9
EN
2
20
0
B
A
EN
2
21
1
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat.
Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.
INSTALLATIE
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit
onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650
mm.
• Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is
op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.
• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet
in uw huis over een goede aarding beschikt.
• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een
diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen.
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door
verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.).
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat
het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te
worden.
GEBRUIK
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in
werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen
vatten.
• Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder
ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het
gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.
ONDERHOUD
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om
te zetten.
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de aanbevolen intervallen.
• Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige
doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
NL
2
22
2
EIGENSCHAPPEN
12a
Componenten
Ref. Aantal Componenten van het apparaat
1
1 Afzuigkap met: bedieningsknoppen, verlichting, ventilatorunit, filters
2.1
1 Bovenste schouw
2.2
1 Onderste schouw
9
1 Verloopflens 150-120
16
1 Filterdeksel
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
Ref. Aantal Installatiecomponenten
7.2.1 2 Bevestigingsbeugels bovenste schouw
11
6 Pluggen
11a
2 Pluggen SB 12/10
12a
6 Schroeven 4,2 x 44,4
12c
10 Schroeven 2,9 x 6,5
11a
1
11
Aantal Documentatie
1 Instructieboekje
NL
12a
2
23
3
Buitenafmetingen
NL
2
24
4
INSTALLATIE
Boren in de wand en bevestigen van de beugels
1÷2
1
11a
11
60
200
Y
150 150
1
2
90
350
820
Dampkap
Y
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
Bij installatie van de afzuigkap met luchtcirculatie dient u er rekening mee te houden dat boven de kap een
afstand tot de bovenste grens (plafond of schap) van minstens 8-10 cm moet overblijven.
Teken op de wand:
• Een verticale lijn tot het plafond of tot de bovenste grens in het midden van de zone waar de afzuigkap
moet worden gemonteerd;
• Een horizontale lijn op min. 1090 mm afstand van het kookvlak.
• Teken Y mm rechts van de verticale referentielijn een punt (1) op de horizontale lijn.
• Herhaal deze handeling aan de andere kant en controleer de uitlijning.
• Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt (2) op 150 mm afstand van de verticale referentielijn en
820 mm boven het kookvlak.
• Herhaal deze handeling aan de andere kant en controleer de uitlijning.
• Boor gaten van ø 12 mm op de plaats van de getekende punten (1).
• Boor gaten van ø 8 mm op de plaats van de getekende punten (2).
• Plaats de pluggen met de beugel 11a in de gaten (1) en draai ze aan.
• Plaats de plug 11 in de gaten (2).
• Plaats de beugel 7.2.1 op 1-2 mm afstand van het plafond of van de bovenste grens, zoals aangegeven,
en lijn er het midden (inkepingen) van uit op de verticale referentielijn.
• Kruis het midden van de gaten van de beugel aan.
• Plaats de beugel 7.2.1 X mm onder de eerste beugel (X = hoogte standaard bijgeleverde bovenste
schouw), zoals aangegeven, en lijn er het midden (inkepingen) van uit op de verticale referentielijn.
• Kruis het midden van de gaten van de beugel aan.
• Boor gaten van ø 8 mm op de plaats van de getekende punten.
• Plaats de pluggen 11 in de gaten.
• Bevestig de beugels met de bijgeleverde schroeven 12a (4,2 x 44,4).
NL
2
25
5
Montage van de afzuigkap
• Verwijder de vetfilters met behulp van de handgrepen.
• Stel de twee schroeven Vr van de beugels 11a op het
begin van de aanslag.
• Haak de afzuigkap aan de 2 beugels 11a.
• Draai vanuit de binnenkant van de afzuigkap aan de
schroeven Vr om de behuizing van de afzuigkap uit
te lijnen.
• Draai de veiligheidsschroeven 12a aan.
11a
11
Vr
12a
Aansluitingen
LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE
Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met
de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre
of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze
van de installateur.
• Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet
de reductieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap
worden aangebracht.
• Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen. Het
benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd.
• Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof.
9
12e
LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE
Om het model met luchtcirculatie te installeren moet de
optionele kit Actief koolstofpatroon worden aangeschaft.
ø 120
ø 150
8
12c
16
• Verwijder het hoekelement van de schouw.
• Bevestig het filterdeksel op de luchtuitgang met behulp van de vier schroeven 12c (2,9 x 6,5).
NL
2
26
6
Montage van de schouw
De haard can alleen met zuige kap gemonteerd geworden
Bovenstuk van de schouw
• De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de
beugels 7.2.1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
• Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde
schroeven 12c.
Onderstuk van de schouw
• De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze
weer zo ver mogelijk sluiten.
• Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met
2 van de bijgeleverde schroeven 12c.
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige
schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van
tenminste 3 mm.
• Verwijder de vetfilters (zie par. "Onderhoud") en verzeker u
ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken.
NL
2
27
7
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
Bedieningspaneel
Toets Functie
A Schakelt de verlichtingsinstallatie in en uit.
B Schakelt de verlichtingsinstallatie met lage
lichtsterkte in en uit.
C Schakelt de zuigmotor in of uit op de laatst
gebruikte snelheid.
D
E
F
G
H
Led
De leds gaan aan of uit afhankelijk van de ingestelde snelheid.
Snelheid 1, led VI aan.
Snelheid 2, led VI+V2 aan.
Snelheid 3, led VI+V2+V3 aan.
De led F gaat aan.
Verhoogt de bedrijfssnelheid.
Verlaagt de bedrijfssnelheid.
Activeert de hoogste snelheid vanuit elke snelheidsstand of vanuit de uitgeschakelde stand
van de motor. Deze snelheid wordt 5 minuten
aangehouden en daarna keert het systeem terug
naar de eerder ingestelde snelheid. Geschikt
voor het opvangen van de maximale uitstoot
van kookdampen.
Deze functie kan worden uitgeschakeld door
op de toets te drukken of de motor uit te zetten.
Schakelt de vertraagde automatische uitschake- De led G gaat aan.
ling van de motor en van de verlichtingsinstallatie 10’ in als de 3e snelheid is ingesteld, 15’
als de 2e snelheid is ingesteld en 20’ als de 1e
snelheid is ingesteld. Deze functie is geschikt
om restgeuren volledig te verwijderen en kan
worden uitgeschakeld met een druk op de toets
of door de motor uit te zetten.
Na 100 bedrijfsuren gaat de led H voortdurend
Reset het alarm dat aangeeft dat de filters verbranden om de verzadiging van de metalen
zadigd zijn alleen als dit wordt gesignaleerd.
filters te signaleren.
Na 200 bedrijfsuren gaat de led H knipperen
om de verzadiging van de actieve koolstoffilters te signaleren.
Waarschuwing: Om ervoor te zorgen dat de druk op het symbool
NL
2
28
8
ONDERHOUD
Metalen vetfilters
REINIGEN VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS
Reset van het alarmsignaal
• Schakel de lampen en de zuigmotor uit.
• Druk op de toets H.
Reinigen van de filters
• De vetfilters kunnen in de vaatwasser worden gewassen. Dit
moet gebeuren als de led H gaat branden of in elk geval ongeveer om de 2 maanden of vaker bij veelvuldig gebruik.
• Neem de filters één voor één weg. Ondersteun ze daarbij met
één hand en trek de hendel naar beneden met de andere hand.
• Was de filters zonder ze te buigen en laat ze drogen alvorens ze
weer te monteren.
• Monteer de filters weer en houd de handgreep daarbij naar het
zichtbare deel aan de buitenkant.
NL
2
29
9
Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie)
Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen als de led H knippert of in
elk geval om de 4 maanden. Het alarm wordt alleen gesignaleerd als de zuigmotor ingeschakeld is.
Activering van het alarmsignaal
• Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna.
• Schakel de lampen en de zuigmotor uit.
• Druk op de toets G.
• Druk binnen 5 seconden op de toets H totdat de led H ter bevestiging gaat knipperen:
• 2 maal knipperen Led – Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd GEACTIVEERD.
• 1 maal knipperen Led – Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd GEDEACTIVEERD.
Vervangen van het geurfilter met actieve koolstof
Reset van het alarmsignaal
• Schakel de lampen en de zuigmotor uit.
• Druk op de toets H.
Vervangen van het filter
• Verwijder de metalen vetfilters.
• Verwijder de verzadigde geurfilters met actieve koolstof zoals
aangegeven (A).
• Monteer de nieuwe filters zoals aangegeven (B).
• Monteer de metalen vetfilters weer.
B
A
Verlichting
VERVANGING VAN DE LAMPEN
Halogeenlamp van 20 W.
• Verwijder de 2 schroeven waarmee de lamphouder is bevestigd
en verwijder de houder uit de kap.
• Trek de lamp uit de houder.
• Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de
behuizing van de worden gestoken.
• Monteer de houder door hem te bevestigen met de twee eerder
verwijderde schroeven.
NL
3
30
0
IT
3
31
1
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
IT
12a
3
32
2
Ingombro
IT
3
33
3
1
11a
11
60
200
Y
150 150
1
2
90
350
820
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
IT
3
34
4
11a
11
Vr
12a
9
12e
IT
ø 120
ø 150
8
12c
16
3
35
5
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
IT
3
36
6
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
IT
3
37
7
IT
3
38
8
B
A
IT
3
39
9
SE
4
40
0
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
SE
12a
4
41
1
Mått
SE
4
42
2
1
11a
11
2
Y
Y
150 150
1
2
820
1090
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
SE
4
43
3
11a
11
Vr
12a
9
12e
SE
ø 120
ø 150
8
12c
16
4
44
4
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
SE
4
45
5
A
B
C
D
V2
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
SE
4
46
6
SE
4
47
7
B
A
SE
4
48
8
NO
4
49
9
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
NO
12a
5
50
0
NO
5
51
1
1
11a
11
Y
150 150
1
2
90
350
820
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
NO
5
52
2
11a
11
Vr
12a
9
12e
NO
ø 120
ø 150
8
12c
16
5
53
3
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
NO
5
54
4
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
NO
5
55
5
NO
5
56
6
B
A
NO
5
57
7
DK
5
58
8
APPARATBESKRIVELSE
12a
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
DK
12a
5
59
9
Dimensioner
DK
6
60
0
1
11a
11
2
Y
Y
150 150
1
2
820
1090
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
DK
6
61
1
11a
11
Vr
12a
9
12e
DK
ø 120
ø 150
8
12c
16
6
62
2
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
DK
6
63
3
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
DK
6
64
4
DK
6
65
5
B
A
DK
6
66
6
FI
6
67
7
MITAT JA OSAT
12a
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
FI
12a
6
68
8
Mitat
FI
6
69
9
1
11a
11
Y
150 150
1
2
60
820
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
350
FI
7
70
0
11a
11
Vr
12a
9
12e
FI
ø 120
ø 150
8
12c
16
7
71
1
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
FI
7
72
2
KÄYTTÖ
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
FI
7
73
3
FI
7
74
4
B
A
FI
7
75
5
Bitte geben Sie unserem Kundendienst folgende Angaben bei einer Störung an:
If your appliance has a fault, please contact our service engineer and state the following numbers:
Geef onze klantenservice bij een storing de volgende gegevens op:
Qualora constataste un difetto vi preghiamo di comunicare i seguenti dati al nostro servizio tecnico assistenza clienti:
Om du skulle konstatera en defekt ber vi dig att meddela följande data till vår tekniska kundservice:
Dersom du oppdager en feil, meddel vennligst følgende data til vårt servicesenter:
Skulle der opstå fejl, bedes I angive følgende data til vores undeserviceafdeling:
Mikäli tuote on viallinen ilmoita tekniseen huoltopisteeseemme seuraavat tiedot:
436004042_ver3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed