Panasonic ES2013 Handleiding

Panasonic ES2013 Handleiding
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 76
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 1
B485420_ES2013_EU_Tori
1
08-12-12
15:32:21
Epilator
0
http://panasonic.net
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 2
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 3
2
1
08-12-12
15:32:21
4
A
1
2
B
D
3
C
4
E
0
F
5
5
2
INDEX
ENGLISH .....................Page
DEUTSCH....................Seite
FRANÇAIS...................Page
ITALIANO..................Pagina
NEDERLANDS..........Pagina
ESPAÑOL .................Pagina
DANSK..........................Side
PORTUGÊS ..............Pagina
NORSK .........................Side
3
2
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 5
3
08-12-12
15:32:21
4
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 7
4
08-12-12
15:32:22
7
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 8
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 9
5
08-12-12
15:32:22
8
9
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 10
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 11
6
08-12-12
15:32:22
10
11
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 13
7
08-12-12
15:32:22
12
13
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 14
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 15
8
Avertissement
08-12-12
15:32:22
14
15
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 16
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 17
9
08-12-12
15:32:23
16
17
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 19
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08-12-12
15:32:23
18
19
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 21
11
Benaming van de onderdelen
wortel is dit een normale reactie die
weer snel zal verdwijnen.
Als na 48 uur uw huid nog steeds
tekenen van irritatie vertoont,
verzoeken wij u contact op te nemen
met uw arts.
In het algemeen zullen bij herhaald
gebruik de huidreacties en de sensatie van pijn aanzienlijk minder worden.
Vraag advies aan uw arts als u
twijfels heeft over het gebruik van dit
apparaat.
In de volgende gevallen mag dit
apparaat uitsluitend gebruikt worden
na tevoren eerst uw arts geraadpleegd
te hebben.
• eczeem, wondjes, ontstoken huidreacties zoals folliculitis (etterende
haarzakjes) en spataderen
• rondom moedervlekken
• verminderde immuniteit van de
huid, bijv. diabetes mellitus, tijdens
zwangerschap, ziekte van Raynaud
• hemofilie of immuniteitsziekte
(Afb. 1)
D
A Beschermkapje
D
B Ontharingskop
q Ontharingsschijven (binnen)
w Huidbeschermer (metalen
gedeelte aan de buitenzijde)
e Frameontgrendelknop
D
C Hoofdbehuizing
r Kopontgrendelknop
t Aan/uit schakelaar
D
D Laadadapter/netsnoer
D
E Reinigingsborstel
D
F Zakje
LEES DE HANDLEIDING
ZORGVULDIG EN VOLLEDIG
ALVORENS DIT APPARAAT IN
GEBRUIK TE NEMEN.
Algemene informatie over
ontharing
Alle methoden voor het verwijderen
van haar bij de wortels kunnen leiden
tot kleine huidwondjes en naar binnen
groeiende haren. Alle kleine wondjes
die veroorzaakt worden door het
epileren van haren kunnen leiden tot
ontstekingen door het binnendringen
van bacteriën in de huid. Door de
ontharingsschijven grondig te reinigen
telkens wanneer u het apparaat gaat
gebruiken wordt het risico van infectie
verminderd.
Afhankelijk van de toestand van uw
huid en haren bestaat de kans dat u
enige irritatie ervaart (bijv. gevoel van
pijn, rood worden van de huid) wanneer
u dit apparaat begint te gebruiken. Bij
het verwijderen van haren vanaf de
Dit product is bestemd voor het
verwijderen van haar op benen en
armen.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld
mag dit nooit in aanraking komen met
het haar op uw hoofd, de oogwimpers,
strikjes van kleren, enz., om de kans
op letsel alsmede het geblokkeerd
raken of beschadiging van het
apparaat te voorkomen.
Gebruik van uw
ontharingsapparaat
Controleer om te zien of de huidbeschermer en de schijven niet beschadigd of vervormd zijn. Als dit het
08-12-12
15:32:23
geval is, het apparaat niet gebruiken.
• Schuif de aan/uit schakelaar naar
de stand 0.
• Verwijder het kapje.
• Steek het netsnoer stevig in het
ontharingsapparaat.
• Steek de stekker van het netsnoer
stevig in een stopcontact.
• Schuif de schakelaar en begin met
de ontharing.
• Schuif nadat u gereed bent met
ontharen de schakelaar naar de
stand 0.
• Verwijder de stekker en het netsnoer uit het stopcontact en uit het
apparaat.
Ontharen van benen en armen
(Afb. 4)
Belangrijk bij het ontharen van armen
en benen:
Plaats het ontharingsapparaat onder
een rechte hoek (90°) tegen uw huid.
Wanneer u het apparaat te hard op de
huid duwt of dit onder een verkeerde
hoek gebruikt, kan dit beschadiging
van de huid veroorzaken.
Oefen voorzichtig druk uit en beweeg
het apparaat langzaam tegen de
richting van de haargroei.
Als u het apparaat te snel beweegt,
zult u merken dat een groot aantal
haren overgeslagen worden.
Correct gebruik voor de beste
ontharingsresultaten
• Wanneer het haar lang is, zal het
verwijderen van het haar gemakkelijker en minder pijnlijk worden als
u het haar vóór het ontharen scheert.
Haar op benen en armen dient
gekort te worden tot een lengte van
3 tot 5 mm.
• Plaats het ontharingsapparaat onder
een rechte hoek (90°) tegen uw
huid. Voor de beste ontharingsresultaten houd u het apparaat in
aanraking met het huidoppervlak.
Oefen voorzichtig druk uit op het
apparaat en beweeg dit langzaam
tegen de richting van de haargroei.
Deze schakelaarzijde van het
apparaat wordt getoond tegen de
richting van de haargroei. (Afb. 2)
• Wrijf uw huid om de korte haren
omhoog te brengen.
• Beweeg het ontharingsapparaat
langzaam over de huid zodat de huidbeschermer de huid verticaal raakt.
20
Bewegende kop (Afb. 3)
• De kop beweegt naar links en
rechts voor het snel epileren van
korte haren. Door deze beweging
wordt een efficiënte ontharing
verkregen.
Benen: Beweeg het apparaat omhoog
vanaf de onderkant van het been.
Armen: Beweeg het apparaat naar
binnen vanaf de buitenkant van de
arm.
Bovenarmen: Beweeg het apparaat
omhoog vanaf de onderkant van de
bovenarmen.
OPMERKING: Wanneer u het apparaat gebruikt op plaatsen waar de
huid geneigd is losjes te hangen (aan
de binnenkant van de knieën en de
ellebogen), de huid aantrekken zodat
deze strak gespannen wordt.
Verder handige tips
• In het begin is het aan te raden het
21
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 23
12
ontharen 's avonds te doen, zodat
mogelijke rode plekken die ontstaan
gedurende de nacht kunnen
verdwijnen. Wanneer u pijn voelt of
als er huiduitslag verschijnt, de huid
met een koude handdoek afkoelen.
• Haar is gemakkelijker te verwijderen
na het nemen van een bad of een
douche.
Uw huid dient echter volledig droog
te zijn!
• Om het risico van ingroeiende
haren te voorkomen, wordt het
aangeraden regelmatig gebruik te
maken van massagesponsjes, bijv.
na het douchen, of ontharingsstrips.
Gebruik voor het desinfecteren van
de ontharingsschijven uitsluitend pure
alcohol.
Opgelet! Veeg de hoofdbehuizing
enkel schoon met een vochtige doek.
Het gebruik van alcohol, enz., kan
verkleuring of vervorming van de
hoofdbehuizing veroorzaken.
Na het reinigen het kapje weer op de
ontharingskop aanbrengen.
Waarschuwing
Houd het apparaat droog.
Let op
• Precies zoals bij alle overige
elektrische apparaten mag het
ontharingsapparaat niet met water
in aanraking komen.
• Laat kinderen nooit alleen bij
elektrische apparaten.
• Het apparaat nooit aan de kabel uit
het stopcontact trekken.
• Nooit de netspanningadapter met
natte handen in het stopcontact
steken of daaruit verwijderen.
• Niet gebruiken terwijl u een bad
neemt of onder de douche staat.
• Verwijder dit apparaat na gebruik
steeds onmiddellijk uit het stopcontact.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend
voor de doeleinden waarvoor dit
bestemd is, zoals beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen
hulpstukken die niet door de
fabrikant worden aanbevolen.
• Nooit laten vallen of voorwerpen in
een van de openingen steken.
• Houd het apparaat uit de buurt van
brandgevaarlijke materialen.
Reinigen (Afb. 5)
Schakel het apparaat uit en verwijder
het netsnoer alvorens het apparaat te
reinigen.
Duw op de frameontgrendelknoppen
en verwijder het frame.
Borstel de ontharingskop.
Tijdens het reinigen kunt u de ontharingsschijven met de hand draaien.
Wees voorzichtig tijdens het reinigen
de huidbeschermer niet te breken.
In bepaalde gevallen is het moeilijk
haar te verwijderen dat vast is komen
te zitten in de schijven. Houd het
apparaat in een dergelijk geval zo vast
dat dit naar beneden wijst, draai het
een aantal malen rond en reinig het
vervolgens nogmaals met de borstel.
(Let er steeds op dat de schakelaar
uit is alvorens u dit gaat doen.)
Bij het verwijderen van het frame, het
metalen gedeelte aan de zijkant van
de schijf niet aanraken.
Gebruik geen andere borstel dan die
welke is bijgeleverd.
08-12-12
15:32:23
• Gebruik dit apparaat niet met een
beschadigde of defecte ontharingskop.
• Sluit het netsnoer altijd eerst op het
apparaat aan en steek dit vervolgens
in een stopcontact. Voor losmaken,
de aan/uit schakelaar in de stand 0
zetten en vervolgens het netsnoer
uit het stopcontact verwijderen.
• Gebruik uitsluitend het bijgeleverde
netsnoer.
• Niet aan het netsnoer trekken en dit
niet verdraaien of te ver doorbuigen.
• Het netsnoer niet te strak rond het
apparaat wikkelen.
• Wanneer het apparaat defect of
beschadigd is dient dit teruggezonden te worden naar het klantenservicecentrum of naar een erkende
klantenservicedienst.
Een apparaat dat defect is niet
proberen te gebruiken of zelf te
repareren. In een dergelijk geval zal
u uw garantie verliezen.
inzamelingspunten, waar ze gratis
worden geaccepteerd en op de juiste
manier
worden
verwerkt,
teruggewonnen en hergebruikt. In
Nederland kunt u uw producten bij uw
winkelier inleveren bij de aanschaf
van een vergelijkbaar nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste
manier als afval inlevert, spaart u
waardevolle hulpbronnen en voorkomt
u potentiële negatieve gevolgen voor
de volksgezondheid en het milieu, die
anders kunnen ontstaan door een
onjuiste verwerking van afval. Neem
contact op met uw gemeente voor
meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg
www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of
www.stibat.nl.
Door de lucht verspreid akoestisch
geluid: 66 (dB(A) re 1pW)
Informatie over verwijdering van afval
in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de
Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt
weggooien, contact op met de lokale
overheid of uw leverancier en vraag
wat de juiste verwijderingsmethode
is.
Informatie over het weggooien
van elektrische en elektronische
apparatuur (particulieren)
bij
Dit symbool betekent in
Europa dat gebruikte elektrische en elektronische
producten niet bij het normale huishoudelijke afval
mogen.
Lever deze producten in
de
aangewezen
22
Voor zakelijke gebruikers in de
Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur
contact op met uw leverancier voor
verdere informatie.
23
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 24
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 25
13
08-12-12
15:32:23
24
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 26
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 27
14
08-12-12
15:32:23
26
27
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 29
15
08-12-12
15:32:23
28
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 30
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 31
16
Advarsel
Hold apparatet tørt.
08-12-12
15:32:24
30
31
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 32
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 33
17
08-12-12
15:32:24
32
33
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 35
18
•
•
•
•
08-12-12
15:32:24
34
35
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 36
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 37
19
08-12-12
15:32:24
36
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 38
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 39
20
08-12-12
15:32:24
et
38
39
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 41
21
08-12-12
15:32:25
40
41
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 42
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 43
22
08-12-12
15:32:25
42
43
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 45
23
PYYDÄMME LUKEMAAN TÄMÄN
KÄYTTÖOHJEEN HUOLELLISESTI
ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
08-12-12
15:32:26
•
•
•
•
44
45
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 46
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 47
24
08-12-12
15:32:26
46
47
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 48
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 49
25
08-12-12
15:32:26
48
49
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 51
26
08-12-12
15:32:26
50
51
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 53
27
08-12-12
15:32:26
52
53
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 54
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 55
28
08-12-12
15:32:27
54
55
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 56
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 57
29
08-12-12
15:32:27
56
57
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 58
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 59
30
08-12-12
15:32:27
58
59
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 61
31
08-12-12
15:32:27
60
61
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 63
32
08-12-12
15:32:28
62
63
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 65
33
08-12-12
15:32:28
64
65
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 67
34
08-12-12
15:32:29
66
67
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 69
35
08-12-12
15:32:29
68
69
ES2013_EU_48-75.qxd 08.12.12 10:13 ページ 71
36
08-12-12
15:32:29
70
Refine_ES2013_EU.70.p1.pdf
Refine_08-11-21
15:33:21
71
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 73
37
08-12-12
15:32:29
72
73
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 75
38
08-12-12
15:32:30
74
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed