AEG AG3005 Handleiding

AEG AG3005 Handleiding
DE
EN
GR
FR
IT
ES
PT
NL
SE
DK
FI
NO
Bedienungsanleitung
User manual
Εγχειρίδιο
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Gebruikershandleiding
Bruksanvisning
Brugervejledning
Kayttoohje
Bruksanvisning
3
English ......................................................................... 4
Suomi............................................................................ 4
Nederlands................................................................. 4
Gefeliciteerd met uw keuze van een AEG
ERGORAPIDO™-stofzuiger. ERGORAPIDO™ is een
draadloze steelstofzuiger bedoeld voor licht en droog
huishoudelijk vuil. Gebruik voor de beste resultaten altijd
originele AEG-accessoires en vervangingsonderdelen.
Deze zijn speciaal ontworpen voor uw stofzuiger.
Dansk ........................................................................... 4
Italiano......................................................................... 4
Norsk............................................................................. 4
VOORDAT U BEGINT
• Controleer of alle onderdelen die in deze
ERGORAPIDO™-instructiehandleiding worden vermeld,
in het pakket aanwezig zijn.
• Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door.
• Let vooral op het hoofdstuk met de
voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid.
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitpakken en opladen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De filters en stofcontainer schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . .
Borstelrol, wieltjes en slang schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . .
Informatie voor de consument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buona pulizia con AEG ERGORAPIDO™ !
Veel plezier met uw AEG ERGORAPIDO™!
14
40
45
48
57
16
40
45
48
58
18
40
45
48
58
6
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
7
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
8
eng
de
•
•
•
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
•
9
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
10
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
11
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
12
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder, en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
• De ERGORAPIDO™ mag alleen worden gebruikt
door volwassenen en alleen voor normaal
huishoudelijk stofzuigen.
• Zorg dat de stofzuiger op een droge plek wordt
opgeborgen.
• Alle onderhoud en reparaties moeten worden
uitgevoerd door een geautoriseerd AEGservicecentrum.
• Haal de ERGORAPIDO™ van de lader voordat u uw
ERGORAPIDO™ gaat schoonmaken of er onderhoud
aan gaat uitvoeren.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat
ze met het apparaat spelen.
• Verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken,
mag niet toegankelijk zijn voor kinderen, om
verstikkingsgevaar te vermijden.
• Elke stofzuiger is ontwikkeld voor een specifiek
voltage. Controleer of uw stroomspanning identiek
is aan het voltage dat op het typeplaatje van de
oplaadadapter wordt vermeld.
• Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadadapter
die is ontworpen voor de ERGORAPIDO™.
Gebruik de stofzuiger nooit:
• In natte gebieden.
• In de buurt van ontvlambare gassen, etc.
• Wanneer het product zichtbare schade heeft.
• Op scherpe voorwerpen of vloeistoffen.
• Op hete of koude as, opgestoken sigarettenpeuken,
etc.
• Op fijne stoffen, bijvoorbeeld van pleisterwerk,
beton, bloem, hete of koude as.
• Laat de stofzuiger niet in direct zonlicht staan.
• Voorkom dat de stofzuiger aan sterke warmte wordt
blootgesteld.
• De batterijcellen aan de binnenkant mogen niet
uit elkaar worden gehaald, kortgesloten, tegen een
metalen oppervlak worden geplaatst.
• De stofzuiger mag nooit zonder de filters worden
gebruikt.
• Raak de borstel niet aan wanneer de stofzuiger is
ingeschakeld en de rolborstel draait.
Als u de stofzuiger in de bovenstaande
omstandigheden toch gebruikt, kan dit ernstig
persoonlijk letsel of schade aan het product tot
gevolg hebben. Dergelijk letsel of schade wordt niet
door de garantie of door AEG gedekt.
Deze garantie dekt niet de levensduur van de batterij
omdat dit afhangt van de mate en aard van het
gebruik van de batterij.
13
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
14
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
15
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
16
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
17
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
18
1.
19.
2.
20.
23.
18.
4.
24.
3.
14.
25.
7.
6.
17.
5.
8.
11.
16.
10.
12.
15.
21.
9.
13.
22.
eng
de
fra
ita
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
20
eng
de
fra
ita
BESCHRIJVING VAN ERGORAPIDO™
1. Toets aan/uit
2. Toets omhoog/omlaag
3. Toets aan/uit, handeenheid
4. Hendel
5. Hoofdgedeelte
6. Vergrendelschroef
7. Ontgrendelknop, handeenheid
8. Oplaadstation, wandeenheid
9. Oplaadstation, vloereenheid
10. Adapter
11. Fijnfilter (binnenste filter)
12. Voorfilter (buitenste filter)
13. Ontgrendelknop, stofcontainer
14. Display batterij, lithium-versie*
15. Stofcontainer
16. Borstel*
17. Mondstuk voor kieren*
18. Ontgrendelknop rolborstel*
19. Deksel opbergvak rolborstel*
20. Rolborstel
21. Knop BRUSHROLLCLEAN™-TECHNOLOGIE*
22. Verlichting aan de voorkant van het mondstuk*
23. Indicator opladen, NiMH-versie*
24. Cliff hanger
25. Alternatieve plaatsing voor mondstuk en borstel
* Alleen bepaalde modellen
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
*Kun visse modeller
arb
21
gre
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
22
de
fra
ita
por
ned
Uitpakken en in elkaar zetten
1. Breng de hendel voorzichtig in het hoofdgedeelte aan.
2. Maak de hendel dicht door de meegeleverde vergrendelschroef
vast te draaien. Gebruik een schroevendraaier of muntstuk.
Oplaadstation 1. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact en plaats het oplaadstation op een
stabiel en horizontaal vlak, uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of natte plekken. Onderaan het
oplaadstation bevindt zich een holle ruimte waar u ongebruikte delen van het snoer in kunt wikkelen.
dan
nor
sve
eng
esp
fin
gre
arb
23
eng
de
ita
esp
por
ERGORAPIDO™ opladen
Het indicatielampje voor opladen zal oranje gaan branden wanneer de ERGORAPIDO™ in het oplaadstation wordt
geplaatst. Wanneer de ERGORAPIDO™ volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje voor opladen langzaam elke
minuut knipperen.
Op de ERGORAPIDO™ Litium Plus geeft het aantal LED-lampjes het oplaadpeil aan. 3 LED ’s = volledig opgeladen.
Indien de ERGORAPIDO™ helemaal leeg is, dan duurt het ongeveer: 16 uur voor 12V en 12V BRC 14 uur voor de 14,4V; 4
uur voor de 18V. Plaats de ERGORAPIDO™ wanneer deze niet in gebruik is, voor betere prestaties van de batterijen altijd
in het oplaadstation.
ned
dan
På ERGORAPIDO™ Lithium Plus indikerer antallet LED-lys ladenivået. 3 LED = fulladet. Hvis ERGORAPIDO™ er helt
utladet, tar det ca: 16t for 12V og 12V BRC 14t for 14,4V; 4t for 18V. For bedre batteriytelse bør du alltid ha ERGORAPIDO™
på lading når den ikke brukes.
nor
sve
fin
fra
gre
arb
24
A
B
fra
ita
esp
por
ned
Stofzuigen met de ERGORAPIDO™ Controleer voordat u gaat stofzuigen
of de wieltjes van het mondstuk en de borstelrol schoon zijn en of er geen
scherpe voorwerpen op zitten. Anders kunt u krassen op gevoelige vloeren
veroorzaken, maar het zorgt ook voor volledige schoonmaakprestaties.
De muureenheid kan ook op een muur gemonteerd
worden. Scheid deze van de vloereenheid. Zorg altijd
dat de muur het gewicht van de ERGORAPIDO™ aan
kan.
Zet de ERGORAPIDO™ aan en uit door op de toets aan/uit te drukken A. De ERGORAPIDO™ heeft twee 2
vermogensinstellingen die geregeld worden met toets B 1. ERGORAPIDO™ start in de hoog vermogenstand. 2. Als u tijdens het zuigen minder geluid wilt maken en langer wilt kunnen stofzuigen, drukt u
nog een keer op knop B om de ’Silent’-stand te activeren.
dan
nor
sve
eng
de
fin
gre
arb
25
1
2
3
eng
de
fra
ita
esp
por
Meubels, autostoelen, etc. stofzuigen. 1. Het mondstuk voor kieren en de kleine borstel zitten in het
oplaadstation en kunnen ook vastgemaakt worden aan het hendel. 2. Maak het mondstuk voor kieren vast voor het
schoonmaken van gebieden die niet makkelijk te bereiken zijn. Maak de borstel vast op het mondstuk voor kieren om
af te stoffen. 3. Zet de handeenheid aan enuit door op de starttoets te drukken
ERGORAPIDO™ 12V met BRC, 14,4V en 18V modellen zijn voorzien van BRUSHROLLCLEAN™-technologie – een
functie die ervoor zorgt dat de rolborstel vrij is van haren en vezels. Wij raden u aan deze functie een keer per week
te gebruiken. Gebruik voor de beste resultaten de BRUSHROLLCLEAN™- functie wanneer de ERGORAPIDO™ volledig
opgeladen is.
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
26
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
1. Plaats de ERGORAPIDO™ op een hard en gelijkmatig oppervlak. Gebruik de BRUSHROLLCLEAN ™-functie niet op vloerbedekking. 2. Druk met ingeschakelde stofzuiger met uw voet op het BRUSHROLLCLEAN™-pedaal. Houd het pedaal
5 seconden ingedrukt totdat alle haren en vezels zijn verwijderd en laat het pedaal dan los. Tijdens dit proces hoort u een snijgeluid. Dit is normaal. Als er nog haren op de borstelrol zijn achtergebleven, herhaalt u het proces. Om
veiligheidsredenen stopt de BRC-functie automatisch na 30 seconden . Plaats wanneer dit gebeurt de ERGORAPIDO™ weer in het oplaadstation zodat de BRC-functie weer werkt.
dan
nor
sve
fin
gre
arb
a)
*
b)
*
c)
27
A
de
fra
ita
esp
Esvaziar o recipiente do pó
a) Abra o recipiente do pó premindo o botão do
recipiente do pó (A).
por
Houd er rekening mee dat met de BRUSHROLLCLEAN™-functie
mogelijk geen dikke draadjes, kabels of tapijtvezels die in de
borstelrol vastzitten, kunnen worden verwijderd.
De stofcontainer legen.
a) Open de stofcontainer door op de
stofcontainerknop (A) te drukken.
b) Verwijder de filters door op de
ontgrendelingsknoppen te drukken*. Verwijder de
filters door aan de lipjes te trekken*.
* Alleen bepaalde modellen
c) Gooi de inhoud in een stofcontainer.
De stofcontainer en filters mogen nooit in een
afwasautomaat worden schoongemaakt.
ned
Bemærk, at funktionen BRUSHROLLCLEAN™ muligvis ikke kan
fjerne tykkere tråde, ledningsstykker eller fibre, som er viklet
ind i børsterullen.
dan
nor
fin
gre
eng
sve
arb
28
*
*
B
de
fra
ita
Separare i filtri.
esp
por
ned
Trek het reinigingsstaafje van het filter (B) naar de eindstand en laat deze los
om stof uit het binnenfilter te verwijderen. Herhaal dit 5 keer.
Alleen bepaalde modellen
De filters schoonmaken. (Aanbevolen na 5 keer legen.)
Verwijder beide filters door op de ontgrendelingsknoppen te drukken*.
Verwijder de filters door aan de lipjes te trekken*.
* Alleen bepaalde modellen
Haal beide filters uit elkaar.
dan
Adskil de to filtre.
nor
sve
Separera båda filtren.
eng
fin
gre
arb
29
12
9
3
6
eng
de
fra
ita
esp
por
Spoel de filteronderdelen voorzichtig onder lauwwarm water zonder
schoonmaakmiddelen.
(gebruik nooit een afwasautomaat of een wasautomaat)
Schud om het meeste water te verwijderen en laat minimaal 12 uur drogen.
Zorg dat de filteronderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in de
stofzuiger plaatst.
BELANGRIJK - FILTERREINIGING!
De filters moeten regelmatig worden gereinigd om hoge
schoonmaakprestaties te verzekeren.
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
30
de
fra
ita
esp
por
ned
De slang en het luchtkanaal reinigen
Maak de slang achter het mondstuk van de bovenaansluiting los. Verwijder het voorwerp dat de luchtstroom in de
slang of in het luchtkanaal blokkeert en maak de slang weer vast.
De wielen schoonmaken
Als de wielen moeten worden schoongemaakt of vast komen te zitten, verwijdert u ze voorzichtig met behulp van een
platte schroevendraaier
dan
Rengøring af slangen og luftkanalen
Løsn slangen fra den øverste tilslutning bag mundstykket. Fjern eventuelle genstande, som kan blokere
luftgennemstrømningen i slangen eller i luftkanalen til støvkoppen og sæt slangen på igen.
nor
sve
eng
fin
gre
arb
What to do?
OK
OK
No problem - ERGORAPIDO™ is being charged
OK
What to do?
Red light - blinking
eng
de
fra
esp
Kontrolllampen – Normalbetrieb
18V-Version (Li-Ion-Akku):
3 LEDs = Akkukapazität ist noch gut > 75 %
OK
2 LEDs = Akkukapazität ist noch gut > 25 %
OK
OK
Akku ist leer
sve
fin
gre
por
ned
dan
nor
Modèle 18 V (batterie au lithium-ion) :
OK
OK
Terminez le nettoyage + chargez
l'ERGORAPIDO™
eng
OK
fra
ita
de
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
OK
OK
OK
Ricaricare ERGORAPIDO™.
OK
OK
Termine de limpiar + cargue ERGORAPIDO™
OK
Problema
Luz roja intermitente
de
fra
Luz ROJA - fija + ERGORAPIDO™ se para
eng
ita
OK
OK
OK
Luz laranja a piscar + produto pára
Luz vermelha - a piscar
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
34
Indicatielampjes - normale werking
Wat betekent het?
Wat te doen?
18V versie (li-ion batterij) :
3 lampjes = battijrijcapaciteit is nog voldoende > 75 %
resterend
OK
1 – 3 oranje lampjes tijdens de werking
2 lampjes = battijrijcapaciteit is nog voldoende > 25%
resterend
OK
1 lampje = ERGORAPIDO™ stopt over een paar minuten.
Rond het stofzuigen af en laad de
ERGORAPIDO™ op
Oranje lampje bij plaatsing in het laadstation
Geen probleem, de ERGORAPIDO wordt opgeladen
OK
Oranje lampje knippert eenmaal per minuut in
het laadstation.
Geen probleem –ERGORAPIDO™ is volledig opgeladen.
We raden u aan de ERGORAPIDO™ na
gebruik in het laadstation te laten staan.
Waarschuwingslampjes (alleen li-ion-versie)
Wat is het probleem?
Wat moet u doen?
Oranje lampje knippert + product stopt
Batterij is leeg
Laad de ERGORAPIDO™ op.
Rood lampje - knippert
De borstelrol zit vast
Verwijder de borstelrol en maak deze
handmatig schoon
Rood + Oranje lampje knippert +
BRUSHROLLCLEAN™-functie werkt niet +
koplampen zijn UIT
De BRUSHROLLCLEAN™-functie is te lang achter elkaar
gebruikt.
Plaats de ERGORAPIDO™ 10 minuten
in het oplaadstation om de functie te
resetten.
ERGORAPIDO™ is oververhit
Reinig de filters. Controleer de slang en
het mondstuk op blokkeringen.
Als dit niet helpt, neemt u contact op met
de klantenservice.
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
LET OP! De ERGORAPIDO™ met NiMH-batterijen heeft geen LED-lampje bij normaal gebruik. Het LED-lampje brand alleen wanneer tijdens het opladen.
Indikatorlamper-normal drift
OK
1 – 3 Orange lys under drift
OK
OK
Orange lys blinker én gang i minuttet i
ladestanderen.
Hvad er problemet?
Orange lys blinker + produkt standser
Oplad ERGORAPIDO™.
RØD lampe – konstant og ERGORAPIDO™
standser
Hva betyr det?
Fremgangsmåte?
Utgaven med 18 V (Li-Ion-batteri) :
OK
OK
Ingen problemer – ERGORAPIDO™ lades
OK
Orange lys blinker en gang i minuttet i
ladestativet .
Fremgangsmåte?
Rødt lys som blinker
eng
de
fra
ita
esp
Indikatorlampor – normal drift
18V (litium-jonbatteri):
RÄTT
RÄTT
Inga problem - ERGORAPIDO™ laddas fortfarande
RÄTT
ned
dan
nor
Orange lampa blinkar + produkten stannar
Ladda ERGORAPIDO™.
sve
fin
por
gre
arb
36
eng
de
18V -versio (litiumioniakku):
OK
OK
OK
Ongelma?
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
37
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
Maintenance ou réparations
Des accessoires et pièces detachées de rechange sont disponibles chez
votre revendeur, sur le site www.electrolux.fr (pièces détachées), ou
auprès du service après-vente.
En cas de panne, apportez votre ERGORAPIDO™ à un centre service
agréé par Electrolux.
Afin d’éviter tout danger, si le câble d’alimentation ou le chargeur sont
endommagés, ils doivent être remplacés par un technicien qualifié et
agréé Electrolux.
Informations destinées au client
Electrolux décline toute responsabilité en cas de dommages causés
par une mauvaise utilisation de l’appareil ou par des modifications sur
l’appareil.
Cette garantie ne couvre pas la perte d’autonomie de la batterie liée à
son âge et/ou à son utilisation.
Ce produit est conçu dans le respect de l’environnement. Tous les
éléments en plastique sont marqués d’un symbole de recyclage.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet : www.electrolux.com
Nous déclarons que cet aspirateur fonctionnant avec une batterie et
conçu pour une utilisation domestique est conforme à la directive de
compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, la directive de basse
tension 2006/95/CE et la directive de marquage CE 93/68/CEE. Tous les
tests de conformité ont été effectués par un organisme de test tiers
indépendant.
Manutenzione o riparazioni
Accessori e pezzi di ricambio sono disponibili presso il proprio rivenditore
di fiducia, su www.electrolux.com/shop o presso il Centro di Assistenza
locale.
In caso di guasti o difetti, portare l’aspirapolvere ERGORAPIDO™ presso
un centro di assistenza autorizzato Electrolux.
Se il cavo di alimentazione o il caricabatteria fosse danneggiato, deve
essere sostituito solo da Electrolux o da un agente dell’assistenza o da
una persona qualificata per evitare eventuali pericoli.
Informazioni per l’utente
Electrolux declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da
uso improprio o manomissione dell’apparecchiatura.
La presente garanzia non copre la riduzione del tempo di utilizzo delle
batterie in seguito a usura.
Questo prodotto è stato progettato nel rispetto dell’ambiente. Tutte le
parti in plastica sono contrassegnate per ragioni di riciclaggio.
Per ulteriori dettagli, visitate il nostro sito Web: www. electrolux.com
Si dichiara che questo aspirapolvere alimentato a batteria, progettato per
l’uso domestico, è conforme alla Direttiva CEM 2004/108/CE, alla Direttiva
sulle basse tensioni 2006/95/CE e alla direttiva 93/68/CEE in materia
di marcatura. Tutti i test di conformità sono stati effettuati da un ente
indipendente.
Onderhoud of reparaties
In het geval van een defect of storing brengt u uw ERGORAPIDO™ naar
een erkend AEG-servicecentrum.
Als de voedingskabel of het oplaadstation beschadigd is, moet deze
worden vervangen door AEG, de onderhoudsdienst van AEG of een
gelijksoortig gekwalificeerde persoon teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Informatie voor de consument
AEG wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle schade die voortvloeit
uit eventueel onjuist gebruik van het apparaat of wanneer er met het
apparaat wordt geknoeid.
Deze garantie dekt niet de vermindering van de levensduur van de
batterij vanwege de veroudering of gebruik.
Dit product is ontworpen om het milieu te sparen. Alle plastic
onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
Zie onze website www. AEG.com voor meer informatie.
Wij verklaren hierbij dat deze door batterijen aangestuurde stofzuiger,
bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/
EC, richtlijn 2006/95/EC met betrekking tot laagspanning en richtlijn
93/68/EEC met betrekking tot het EG-keurmerk. Alle conformiteitstesten
zijn uitgevoerd door een onafhankelijke derde onderzoeksinstituut.
eng
de
fra
ita
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
40
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
41
English
Nederlands
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dansk
Norsk
43
2198910-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed