advertisement

AEG KAM400 Handleiding | Manualzz
NL GEBRUIKSAANWIJZING
A
B
I
C
K
J
R
Q
D
M
N
L
O
P
H
E
F
G
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4
31
32
33
34
35
36
37
38
www.aeg.com
5
8
13
18
FRANÇAIS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
23
28
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
33
38
6
7
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
8
.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
DE
31
32
33
34
35
37
38
GB
9
www.aeg.com
GB
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
DE
NL
FR
GR
ES
11
PT
12
www.aeg.com
DE
ES
FR
GR
NL
PT
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
GB
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
14
34
35
GB
ES
36
37
38
DE
15
16
PROBLEM
GB
DE
ES
GR
NL
FR
17
PT
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
Imagen página 2-5
INTRODUCCIÓN
1
2
3
4
5
Gire el filtro. Introduzca un filtro de papel. Vuelva a girar el filtro giratorio.
6
7
8
9
INSTRUCCIONES DE USO
10
11
12
13
Gire el filtro. Introduzca un filtro de papel. Añada el café molido. Vuelva a girar el filtro giratorio.
14
15
16
18
17
18
19
GB
.
DE
20
ES
21
FR
22
GR
23
NL
24
25
PT
26
27
28
29
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
30
31
32
33
34
35
37
19
38
www.aeg.com
GB
GR
PROBLEMA
21
PROBLEMA
22
GB
DE
ES
FR
GR
NL
PT
Schéma page 2-5
2
3
4
5
Sortez le filtre sur pivot. Placez-y un filtre papier. Refermez le filtre sur pivot.
6
7
8
9
11
12
Sortez le filtre sur pivot. Placez-y un filtre papier. Ajoutez du café moulu. Refermez le filtre sur pivot.
13
14
23
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
30
31
32
33
34
24
35
GB
DE
37
38
PT
25
26
GB
PROBLÈME
www.aeg.com
DE
27
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
28
13
14
DE
FR
15
16
ES
GR
NL
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
GB
29
PT
31
32
33
34
35
37
38
www.aeg.com
31
32
NEDERLANDS
GB
Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
DE
ES
ONDERDELEN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Koffiebonencontainer
Instelling fijnheid
Maalkanaal
Filterbakje
Koffiepot en deksel
Gelaagde verwarmingsplaat
Draaibare basis
Filterbakje openen
Waterbak
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
FR
Display
Toets voor aantal kopjes
Toets voor sterkte van de koffie
Toets voor programma-activering
Insteltoets, uren
Insteltoets, minuten
AAN/UIT-knop
Toets voor gebruik van voorgemalen koffie
Aromatoets
Afbeelding pagina 2-5
Alvorens voor het eerst koffie te zetten, voer 1 programma uit met enkel water. Vul de waterbak tot aan de bovenste
markering met koud water. Sluit het deksel. Druk op de AAN/UIT-toets om het apparaat in te schakelen. Laat het water in
de koffiepot lopen. Als het programma is afgerond, ledig de koffiepot.
2
Vul de waterbak met zuiver en koud leidingwater. Op de koffiepot staan markeringen voor het afmeten van het aantal
kopjes. Sluit het deksel van de waterbak.
3
4
5
Open het filterbakje. Plaats een filterpapier. Draai de filterbak terug.
6
Draai de instelknop voor de fijnheid in de gewenste positie. Wijzig de korrelgrootte van de koffie voor de gepaste sterkte.
Het wordt aanbevolen om te starten met een gemiddelde instelling, die geschikt is voor de koffietypes die gewoonlijk in de
winkel verkrijgbaar zijn.
7
8
Sluit het apparaat aan op de netstroom. Het display zal knipperen en de eerste tijdaanduiding weergeven: 12:00.
9
Tijdens het koffiezetten start het apparaat automatisch een 40 minuten durende warmhoudfunctie . Om deze te annuleren, druk tijdens deze functie op de AAN/UIT-toets .
De warmhoudfunctie zal na 40 minuten automatisch worden uitgeschakeld en het apparaat schakelt dan in stand-by.
Plaats de koffiepot met deksel op de verwarmingsplaat.
Doe koffiebonen in de bonencontainer. De koffiemolen beschikt over een container die het aroma van de bonen optimaal
bewaart. Vul de container tot bovenaan en maak het deksel stevig vast. De bonencontainer kan ongeveer 250 gram koffiebonen bevatten.
Stel de tijd in. Het apparaat beschikt over een timer om de tijd in te stellen en de starttijd tot 24 uren op voorhand te programmeren (Auto-functie). Stel de uren in d.m.v. de Uur-toets
. Stel de minuten in d.m.v. de Min.-toets
.
Het is mogelijk om koffie te zetten met voorgemalen koffie, ofwel onmiddellijk, ofwel door de starttijd te programmeren
(Auto-functie). Bij het koffiezetten met voorgemalen koffie zullen de instellingen voor sterkte, aantal kopjes en aroma geen
invloed hebben. Giet water in de waterbak.
11
12
13
Open het filterbakje. Plaats een filterpapier. Doe voorgemalen koffie in het koffiefilter. Draai de filterbak terug.
14
Druk kortstondig op de Programmeertoets
na het afronden van de instellingen om de Auto-functie te
activeren. Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt “Auto” op het display. Druk nogmaals op de Programmeertoets
om de Auto-functie te annuleren. De starttijd kan niet worden gewijzigd eens het programma is ingesteld.
15
16
Als de vooraf ingestelde tijd wordt bereikt, dan zal de machine koffie beginnen te zetten.
Om onmiddellijk koffie te zetten. Druk op de AAN/UIT-toets
. De procedure zal gestart worden.
Koffie zetten d.m.v. het programmeren van de starttijd (Auto-functie). Houd de Programmeer-toets enkele seconden
ingedrukt. Stel de gewenste starttijd in d.m.v. de Uuren Min.-toets
.
Koffie zetten met bonen d.m.v. het programmeren van de starttijd (Auto-functie). Stel voor het zetten van koffie met
bonen het aantal kopjes, de sterkte van de koffie, en indien gewenst, het aroma in. Doe de koffiebonen in de bonencontainer.
Doe het deksel stevig dicht.
33
17
18
Onmiddellijk koffie zetten. Giet water in de waterbak. Open het filterbakje. Plaats een filterpapier.
19
Druk op de toets voor voorgemalen koffie om de koffiemolenfunctie te sluiten. De standaardinstelling is open. Eens
gesloten, verschijnt het pictogram Koffiemolen gesloten op het display.
20
Druk op de AAN/UIT-toets. Het apparaat start onmiddellijk met het malen van de koffie. Eens de koffie gemalen is, wordt de
koffie gezet en start de warmhoudfunctie
.
21
Koffie zetten met de koffiemolen d.m.v. het programmeren van de starttijd (Auto-functie). Houd de Programma-toets
enkele seconden ingedrukt. Stel de gewenste starttijd in d.m.v. de Uuren Min.-toets
.
22
Stel het aantal te zetten kopjes koffie
10 kopjes selecteren.
23
Stel de sterkte van de koffie in door op de toets voor sterkte van de koffie te drukken. De pictogrammen voor sterkte van
de koffie worden weergegeven op het display: mild, normaal, sterk.
24
25
Stel het Aroma in op 2 of 4 kopjes. Druk op de Aroma-toets.
Plaats de koffiepot met deksel op de verwarmingsplaat. Stel het Aroma in op 2 of 4 kopjes. Druk op de Aroma-toets
.
in. Het aantal kopjes wordt weergegeven op het display: Men kan 2, 4, 6, 8 of
Druk na het afronden van de programmering kortstondig op de Programmeertoets
om de Auto-functie in te
schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, zullen andere toetsen niet reageren wanneer ze worden ingedrukt. Eens geprogrammeerd kunnen de starttijd, het aantal kopjes en de sterkte van de koffie niet worden gewijzigd. Druk op de Programmeertoets om de Auto-functie in te schakelen.
26
Als de vooraf ingestelde tijd wordt bereikt, dan zal de machine koffie beginnen te zetten en wordt de warmhoudfunctie
ingeschakeld.
27
Als het apparaat geprogrammeerd is d.m.v. de Auto-functie, maar u wenst koffie voor de ingesteld starttijd. Schakel
de Auto-functie uit door op de Programmeertoets te drukken. Let op: Bij het koffiezetten met bonen: Het zetten van koffie
gebeurt met alle instellingen in de normale modus. Als de instellingen verschillen van de Auto-functie, dan moeten de instellingen voor het starten in de normale modus worden gezet.
28
De Auto-function uitschakelen. Als de Auto-function geactiveerd is maar het programma mag niet starten, druk dan op de
Programmeertoets.
29
Uitschakelen. Druk op de AAN/UIT-toets.
Verwarmingsplaat. Na het bereiden van de koffie houdt de verwarmingsplaat de koffie in de koffiepot warm. Twee uur nadat
de koffie is gezet, zal het apparaat zich automatisch in stand-by schakelen.
De koffiepot verwijderen. Als de koffiepot verwijderd is, dan voorkomt de anti-druppelklep mogelijke lekken.
Het filterbakje kan worden verwijderd om het leeg te maken en te reinigen. Open het filterbakje. Plaats een vinger in de
hendelopening achteraan en trek de beugel omhoog. Hierdoor komt de filterbak los en kan deze worden verwijderd. Activeer
tijdens het reinigen de anti-druppelklep meerdere keren.
31
Na het reinigen van de filterbak, plaats deze terug in de draaifilter. Zet de beugel terug. De filterbak is nu opnieuw vergrendeld. Controleer of het filter goed geplaatst en vergrendeld is!
32
Het apparaat mag enkel gereinigd worden met een vochtige doek. Nooit onderdompelen in water. Enkel de koffiepot en
het potdeksel zijn geschikt voor de afwasautomaat.
33
Reinig het maalkanaal om de week of 2 weken, of wanneer u overstapt op het gebruik van koffieboonhouders, om te
voorkomen dat vers gemalen koffie en sporen in het maalkanaal zich vermengen. Opmerking: Achtergebleven sporen van
de eerder gemalen koffiebonen kan de smaak van uw koffie beïnvloeden. Trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik een
speciale borstel om de deksel van het maalkanaal te openen.
34
Plaats een nieuw papierfilter in de filterbak. Gebruik de speciale borstel om koffieresten uit het maalkanaal te verwijderen.
Let op! Laat de speciale borstel niet in het maalkanaal vallen. De koffieresten kunnen ook worden verwijderd d.m.v. een
stofzuiger. Veeg dan het maalkanaal uit met een droge doek. Maak het papierfilter leeg.
35
Duw de cover van het maalkanaal terug op zijn plaats tot het vastklikt. Duw tegelijk de vergrendeling omlaag met een
vinger. Controleer of de cover goed geplaatst is. Sluit de deksel van het maalkanaal. De koffiemachine is nu opnieuw klaar voor
gebruik. Houd de bonencontainer altijd gesloten. Verwijder regelmatig de olieachtige koffieresten uit de koffiemolen d.m.v. een
droge doek.
34
Als voorzorgsmaategel bevelen we aan om na 70 koffiezetbeurten het apparaat te ontkalken. Gebruik uitsluitend milieuvriendelijke ontkalkingsmiddelen en volg steeds de instructies van de fabrikant.
37
Vul de waterbak eerst met water en voeg dan het ontkalkingsmiddel toe. Plaats de koffiepot met deksel op de verwarmingsplaat. Laat het ontkalkingsmiddel gedurende 15 minuten inwerken en schakel dan het apparaat in. Als al het ontkalkingsmiddel is doorgelopen, schakel het apparaat uit. Indien nodig, herhaal de ontkalkingsprocedure. Herhaal de procedure ten
minste twee maal met zuiver water.
38
Spoel de koffiepot, het potdeksel en de filterbak grondig onder stromend water. Activeer tijdens het reinigen de antidruppelklep meerdere keren.
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt.
• Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer
buiten het bereik van kinderen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan
8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en
frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt
u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om
risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u dit
reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele
hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.
• Waarschuwing: voorkom morsen op de connector.
• Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand bij het
www.aeg.com
GB
35
apparaat is en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
• Gebruik het apparaat niet met geopend deksel.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen
zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- boerderijen
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed-and-breakfast accomodaties.
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM
Het apparaat werkt niet..
Steek de stekker in het stopcontact..
Zorg ervoor dat de spanning die aangeduid staat op het apparaat
overeenstemt met de spanning van het stroomnet.
Vul de waterbak met water.
Als ik de koffiemolen gebruik, is de koffie te
slap..
Zorg ervoor dat het aantal kopjes dat u selecteert d.m.v. de toets 2-10 kopjes
overeenstemt met de hoeveelheid water in de waterbak. Denk eraan dat het
apparaat al het water in de waterbak gebruikt.
Gebruik de toets STERKTE om de instelling op ‘sterk’ te zetten.
Wanneer u koffiebonen gebruikt, zorg er dan voor dat u niet op de toets voor
voorgemalen koffie drukt, omdat dan de koffiemolen wordt uitgeschakeld.
Gebruik koffiebonen met een sterkere smaak.
Om de sterkte van de koffie te verhogen, selecteer een hoger aantal kopjes
d.m.v. de toets voor 2-10 kopjes dan het aantal kopjes water waarmee u de
waterbak vult.
Als ik voorgemalen koffie gebruik, is de koffie
te slap.
Zorg ervoor dat de hoeveelheid voorgemalen koffie in het filter overeenstemt
met de hoeveelheid water in de waterbak. Denk eraan dat het apparaat al het
water in de waterbak gebruikt.
Gebruik gemalen koffie met een sterkere smaak.
Om de sterkte van de koffie te verhogen, verhoog de hoeveelheid
voorgemalen koffie of verlaag de hoeveelheid water.
Ik heb de sterkte van de koffie ingesteld op
Als de koffiemolen uitgeschakeld is, kunt u de sterkte van de koffie niet
‘sterk’ d.m.v. de STERKTE-toets, maar de koffie wijzigen d.m.v. de STERKTE-toets. In dat geval kunt u de sterkte van de koffie
is te slap.
enkel verhogen door de hoeveelheid voorgemalen koffie te verhogen of de
hoeveelheid water te verlagen, of door een koffie met een sterkere smaak te
gebruiken.
Het filter loopt over wanneer ik de koffiepot
van het apparaat haal tijdens het koffiezetten.
Als u de koffiepot tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden verwijdert,
dan loopt het filter over omwille van de anti-druppelklep.
De smaak van de koffie is ook niet optimaal tot na het einde van het
koffiezetten.
Daarom adviseren we u om de koffiepot niet te verwijderen en de koffie niet
te schenken voor het einde van het proces.
Het apparaat blijft druppelen, lang nadat het
koffiezetten beëindigd is.
Dit wordt veroorzaakt door condensatie van stoom. Het is geheel
normaal dat het apparaat nog enige tijd nadruppelt.
Als het druppelen niet stopt, dan is de anti-druppelklep mogelijk verstopt. Om
deze te reinigen, duw ze open en spoel ze onder stromend water.
Als u de koffiepot tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden verwijdert,
dan loopt het filter over omwille van de anti-druppelklep.
36
PROBLEEM
De koffie is niet warm genoeg.
Plaats de koffiepot goed op de verwarmingsplaat.
GB
DE
Zorg ervoor dat de verwarmingsplaat en de onderkant van de koffiepot
schoon zijn.
ES
Gebruik dunne koffiekopjes; deze absorberen minder warmte van de koffie
van dikke kopjes.
Gebruik geen melk die rechtstreeks uit de koelkast komt.
FR
Ontkalk het apparaat. Raadpleeg de paragraaf ‘Ontkalken’ in het hoofdstuk
‘Reiniging en onderhoud’..
GR
NL
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval
verwijderd mag worden.
PT
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd
mag worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden
gebracht, of naar een servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en
professionele wijze kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden
afvalverzameling van elektrische producten en oplaadbare accu’s.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
37
Imagem página 2-5
INTRODUÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
38
.
15
16
GB
DE
17
ES
18
FR
19
GR
20
NL
21
PT
22
Defina o número de chávenas
chávenas.
23
24
25
26
27
28
29
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
30
31
32
33
34
35
39
37
38
www.aeg.com
41
PROBLEMA
42

advertisement

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed