AEG X66453BV0 Handleiding

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

AEG X66453BV0 Handleiding | Manualzz
EN
FR
DE
NL
Gebruiksaanwijzing
ES
RU
IT
FR
Attention :
Avertissements
NL
OPGELET!!!
Uw afstandsbediening heeft precies dezelfde funkties als uw wasemkap. Lees hierover de gebruiksaanwijzing even
door.
Waarschuwing
 De afstandbediening werkt met standard 1,5 V batterijen type LR03-AAA (niet inbegrepen) .
 Houw de afstandsbediening weg van hitte bronnen.
 Batterijen gaan in de daarvoor voorziene afvalbakken weggeworpen.
In- en uitschakeling
Delay funktie.
(voor de wasemkappen waar deze
funktie aanwezig
is).
Motor snelheid
verhogen.
Motor aan –
uitschakeling.
Motor snelheid
verminderen.
In- en uitschakeling
van de intensive
snelheid vanuit
alle snelheden ook
met niet werkende
motor .
Verlichting wordt door een
licht druk aan- en uitgeschakelt.
Indien voorzien, kan door
een lange druk op deze
toets een “mood light”
aan- of uitgeschakelt worden.
Aanwijzingen voor het opstarten van de afstandsbedieningsontvanger
Voor het opstarten van de afstandsbedieningsontvanger kontroleren dat de afstandsbediening wel degelijk
werkt.
Het opstarten kan enkel via het bedieningspaneel van de wasemkap uitgevoerd worden.
PROCEDURE
• Schakel de lampen en de zuigmotor uit.
• Houd de toets ongeveer 5seconden ingedrukt totdat op het display IR en een puntje verschijnt dat..:
• 2 maal knippert om aan te geven dat de ontvanger van de afstandsbediening INGESCHAKELD is;
• 1 maal knippert om aan te geven dat de ontvanger van de afstandsbediening UITGESCHAKELD is;
Advertencias
RU
Внимание!
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
436005759_01 - 120124

advertisement

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed