AEG KM750, KM700 Handleiding

AEG KM750, KM700 Handleiding

KM 7.. Assistent

Keukenmachine

Gebruiksaanwijzing

D

C

B

A

L

K

2

N

O

P

Q

J I M

R

S

T

1

E

F

G

H

a

2

4

6

3

5

7

3

4

10

8

9

11

12

b a

13

b a

14

15

5

6 l l

Geachte klant

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar het boekje, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

1

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (

Waarschuwing!

,

Voorzichtig!

,

Let op!

) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die van belang zijn voor Uw veiligheid of voor het goed functioneren van het apparaat. Hier goed op letten.

0

Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel.

3

Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.

Uitrusting (figuur 1)

A

Motorhuis

B

Mixbeker

C

Mixerdeksel

D

Sluitdeksel

E

Stop met maatbeker

F

Deksel met vulopening

G

Universele kom

H

Spil

I

Toerentalkiezer

J

Pulsknop

K

Accessoirevak voor snij-elementen

L

Kabelopwikkeling (achterkant van apparaat)

M

Typeplaatje (onderkant van apparaat)

N

Elementdrager

O

Kunststofmes

P

Metalen mes met mesbeschermer

Q

Klopschijf

R

Citruspers (alleen KM 750)

S

Veiligheidsafdekking voor mixeraandrijving

T

Deegschraper

2

Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt.

1

Veiligheidsinstructies

De veiligheid van de elektrische apparaten van AEG komt overeen met de erkende regels van de techniek en de wetten inzake veiligheid van apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken.

Algemene veiligheid

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een elektriciteitsnet waarvan spanning en frequentie overeenkomen met de specificatie op het typeplaatje!

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.

• Zet het apparaat nooit in werking als

– het aansluitsnoer beschadigd is,

– het huis van het apparaat beschadigd is.

• De netstekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken.

• Als het snoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het door de fabrikant of de klantendienst van de fabrikant of een andere gekwalificeerde persoon vervangen worden om gevaren te voorkomen.

• Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vaklieden worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Neem voor reparaties contact op met de AEG-klantendienst of uw leverancier.

• Het apparaat is alleen bedoeld voor het verwerken van levensmiddelen in de huishouding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden is ontstaan.

Veiligheid voor kinderen

• Laat het apparaat nooit onbeheerd lopen en wees bijzonder voorzichtig met kinderen!

l

Neem bij het gebruik van de keukenmachine de volgende punten in acht

• Zet het apparaat nooit met natte handen in werking.

• Met het apparaat mag geen verf (lak, polyester, enz.) gemengd worden –

Explosiegevaar !

• Voor alle reinigingswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.

• Motorhuis (figuur 1/A) nooit in water of een andere vloeistof dompelen!

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt.

• De hulpstukken mogen alleen aangebracht en verwijderd worden wanneer het apparaat niet meer aan het elektriciteitsnet is aangesloten.

Attentie: het metalen mes (figuur

1/P) is extreem scherp! Verwondingsgevaar!

Het metalen mes alleen aan de handgreep vastpakken en altijd bewaren met de mesbeschermer erop! Wees voorzichtig bij het afspoelen!

Attentie: de snij-elementen (figuur 9) zijn zeer scherp! Verwondingsgevaar!

Bewaar de hulpstukken altijd in het daarvoor aanwezige accessoirevak

(figuur 1/K). Wees voorzichtig bij het afspoelen!

• Attentie: de mesdeel van de mixer

(figuur 14/a) is zeer scherp. Verwondingsgevaar!

Wees voorzichtig bij het uit elkaar halen en in elkaar zetten van de mixer.

• Attentie: komt nooit met uw vingers in de vulopening (figuur 1/F)! Verwondingsgevaar!

Attentie:

houd geen harde voorwerpen

(b.v. lepels) in de lopende mixer en kom niet met uw hand in de mixbeker.

Verwondingsgevaar!

• Deksel pas verwijderen wanneer de hulpstukken stilstaan.

7

8 l

2

• Geen lange voorwerpen (mes, lepel, deegschraper en dergelijke) in de vulopening steken.

Verwondingsgevaar!

Alleen met de stop (figuur 1/E) werken om het te snijden materiaal aan te drukken.

• Geen zeer hete (alleen koude of warme) vloeistof in de mixbeker of de universele kom doen.

• Altijd de universele kom (figuur 1/G) op het motorhuis zetten voordat u de spil (figuur 1/H) en de hulpstukken aanbrengt.

• Gebruik het apparaat niet langer dan

10 minuten zonder onderbreking. Na

10 minuten looptijd moet het apparaat minstens 20 minuten afkoelen. Bij verwerking van zeer zwaar materiaal, b.v.

1,5 kg deeg, het apparaat niet langer dan 1 minuut zonder onderbreking ingeschakeld houden.

• Altijd eerst de hulpstukken en de spil verwijderen voordat u de inhoud uit de universele kom haalt.

• De maximale vulhoeveelheden niet overschrijden.

• Apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Ook wanneer u maar kort wegloopt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

• Na afloop van het werk het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Afvalverwerking

Verwijderen van verpakkingsmateriaal!

Gooi verpakkingsmateriaal niet bij het normale afval. Neem de volgende aanwijzingen in acht:

Verpakkingsmateriaal van karton kan bij het oud papier. Geef de kunststof zak van polyethyleen (PE) af bij een afgiftepunt voor PE. Verpakkingsdelen van polystyrol-schuim (PS) zijn CFK-vrij en kunnen worden afgegeven bij een afgiftepunt voor recycling. Informeer bij uw gemeente naar het afgiftepunt voor recycling van uw afval.

Verwijderen van de oude machine!

Wanneer u uw apparaat op een dag definitief buiten werking stelt dient u dit naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of naar uw speciaalzaak te brengen, die het toestel tegen een geringe bijdrage in de onkosten terugneemt.

Algemene opmerkingen over de bediening

De keukenmachine helpt u op allerlei manieren bij het klaarmaken van voedsel:

• De

mixer

is bedoeld voor het maken van uiteenlopende mixdrankjes, voor het fijnmaken van ijs, het hakken van fruit en groente, enz.

• Met het

multifunctiedeel

kunt u b.v.

– deeg maken ...

– vlees, noten en dergelijke hakken ...

– groente of fruit snijden, grof of fijn raspen,

– patates frites snijden ...

– room of eiwit kloppen ...

– citroenen, sinaasappels, grapefruits uitpersen (alleen KM 750)

Veiligheidssysteem

Het apparaat heeft verschillende veiligheidssystemen.

• Mixer of universele kom kunnen alleen in gebruik worden genomen als de kom en de bijbehorende deksel correct aangebracht zijn.

• De universele kom kan alleen in gebruik worden genomen als de mixbeker verwijderd is en de veiligheidsafdekking voor de mixeraandrijving

(figuur 1/S en figuur 4) aangebracht is.

1 Houd kinderen toch uit de buurt van het apparaat.

1 Zet het apparaat alleen op een vlak, droog werkvlak in werking.

l

Mixer

De mixer is bedoeld voor het maken van uiteenlopende mixdrankjes, voor het fijn maken van ijs, het hakken van fruit en groente, enz.

meteen weer om spatten te voorkomen.

0

Mixer starten: draaiknop (figuur 1/I) naar rechts op de gewenste snelheid draaien of op de pulsknop (figuur 1/J) drukken.

Voorbereiding mixer

Om ervoor te zorgen dat de mixbeker aangebracht kan worden , moet de veiligheidsafdekking voor de mixeraandrijving (figuur 1/S en figuur 4) verwijderd zijn.

0

Veiligheidsafdekking

met de klok mee

draaien en verwijderen.

– Het rode waarschuwingslampje

(figuur 4/a) knippert.

0

Mixbeker (figuur 1/B en figuur 2) op de mixeraandrijving zetten (pijl op pijl

) en helemaal

tegen de klok in

draaien. De mixbeker klikt voelbaar vast. De twee zwarte pijlen moeten op elkaar staan.

– Het rode waarschuwingslampje

(figuur 4/a) gaat uit.

0

Mixerdeksel (figuur 1/C en figuur 3) op de mixbeker plaatsen en draaien tot het uitsteeksel van de deksel direct boven de greep staat. De deksel klikt voelbaar vast.

3 De mixer kan alleen ingeschakeld worden als de kom en de deksel goed zijn aangebracht.

0

Sluitdeksel (figuur 1/D) aanbrengen en vergrendelen.

Bedienen van de mixer

0

Deksel (figuur 1/C) openen en alle benodigde ingrediënten in de beker doen.

Attentie:

maximale vulhoeveelheid van

1,5 liter niet overschrijden!

3 Tijdens het gebruik kunt u verdere ingrediënten door de vulopening toevoegen. Daarvoor kunt u de sluitdeksel (figuur 1/D) ook als vulbeker gebruiken. Sluit de vulopening telkens

3

Het is aan te bevelen met een lage snelheid te beginnen en dan naar een hogere snelheid over te gaan. Als u op de pulsknop drukt, loopt de mixer op de hoogste snelheid.

Richtwaarden voor het instellen van de snelheid vindt u onder „Tips voor het gebruik, Mixer“.

0

Apparaat uitschakelen: draaiknop naar links in de stand „0" draaien.

0

Na het mixen de beker

met de klok mee

draaien en verwijderen. Dan de deksel draaien en verwijderen.

Multifunctiedeel

De hulpstukken en hun gebruiksmogelijkheden

De volgende hulpstukken kunnen in het multifunctiedeel worden geplaatst:

• Klopschijf (figuur 1/Q)

Kloppen van room en eiwit, maken van crèmes en lichte deegsoorten.

• Metalen mes (figuur 1/P)

Voor het hakken van rauw vlees, chocola, noten, etc.

• Kunststofmes (figuur 1/O)

Voor het kneden en mengen van zwaardere deegsoorten.

• Elementdrager (figuur 1/N) met snijelement (figuur 10)

De hulpstukken zijn op de handgreep van een nummer (1 tot 6) voorzien. Het gewenste hulpstuk wordt in de elementdrager geplaatst.

1

Snijder grof

Om fruit en groente in dikke plakken te snijden.

9

l

2

Snijder fijn

Om fruit, groente, rauw vlees of worst (b.v. salami) enz. in dunne plakken te snijden.

3

Pommes frites

Om aardappels voor patates frites te snijden.

4

Rasp fijn

Om harde kaas, b.v. parmezaanse kaas, enz. te raspen.

5

Rasp grof

Om groente en fruit enz. te raspen.

6

Rasp middel

Om groente , fruit, chocola, knoflook, enz. fijn te raspen.

Voorbereiden van het multifunctiedeel

Veiligheidsafdekking aanbrengen

(figuur 4)

Het multifunctiedeel kan alleen dan in werking worden gezet als de mixbeker verwijderd is en de veiligheidsafdekking voor de mixeraandrijving (figuur

1/S en figuur 4) aangebracht is.

0

Mixbeker verwijderen, zoals beschreven onder „Mixer".

– Het rode waarschuwingslampje

(figuur 4/a) knippert.

0

Veiligheidsafdekking op de mixeraandrijving plaatsen (markering

op markering ) en helemaal

tegen de klok in

draaien. De veiligheidsafdekking klikt voelbaar vast. De markering moet boven het waarschuwingslampje staan (figuur 4).

– Het rode waarschuwingslampje

(figuur 4/a) gaat uit.

Universele kom aanbrengen

(figuur 5)

0

Universele kom (figuur 1/g) op het apparaat zetten (pijl op pijl ) en helemaal

tegen de klok in

draaien. De universele kom klikt voelbaar vast. De twee zwarte pijlen moeten op elkaar staan.

Spil aanbrengen (figuur 7)

0

Spil (figuur 1/H) op de tap in het midden van de universele kom zetten.

Hulpstukken aanbrengen

Naar keuze kunnen de volgende hulpstukken aangebracht worden:

• klopschijf (figuur 1/Q)

• metalen mes (figuur 1/P)

• kunststofmes (figuur 1/O)

• elementdrager (figuur 1/N) met snijelement (figuur 9)

3 De elementdrager moet afhankelijk van het gebruik voorzien worden van het passende element (zie „Snij-element in de elementdrager aanbrengen“).

0

Gewenst hulpstuk op de spil zetten.

– Klopschijf, metalen mes en kunststofmes (figuur 8) grijpen in de tanden onder aan de spil.

– De elementdrager (figuur 11) komt op de zeskant van de spil.

3

U kunt de elementdrager het best met twee vingers in de twee greepgaten vasthouden.

Deksel aanbrengen (figuur 6)

0

Deksel (figuur 1/F) op de universele kom aanbrengen (pijl op pijl ) en helemaal

tegen de klok in

draaien; de deksel klikt voelbaar vast. Het uitsteeksel van de deksel staat dan direct boven de greep, de twee zwarte pijlen moeten op elkaar staan.

0

Stop (figuur 1/E) in de vulopening zetten.

Snij-element in de elementdrager aanbrengen (figuur 10)

Afhankelijk van de toepassing moet het passende hulpstuk in de elementdrager worden aangebracht.

3 De hulpstukken zijn in het openklapbare accessoirevak (figuur 1/K) in het motorhuis ondergebracht.

10

l

1 De hulpstukken zijn zeer scherp. Pak ze alleen aan de handgreep vast!

0

Accessoirevak door trekken aan de greep openklappen (figuur 9).

0

Gewenste hulpstuk aan de handgreep uit het accessoirevak nemen (figuur 9).

0

Het hulpstuk met de punt in de centrum van de elementdrager plaatsen en in de uitsparing van de schijf leggen

(figuur 10).

0

Om het hulpstuk weer te verwijderen trekt u het aan de handgreep iets naar buiten en tilt u het op.

Bedienen van het multifunctiedeel

0

Deksel (figuur 1/f) openen en alle benodigde ingrediënten in de universele kom doen.

Attentie:

maximale vulhoeveelheid niet overschrijden:

– vloeibaar 1,75 liter

– vast 1,5 liter

3 Tijdens het gebruik kunt u verdere ingrediënten door de vulopening toevoegen. U kunt hiervoor ook de vulbeker in de stop (figuur 1/E) gebruiken.

Sluit de vulopening telkens meteen weer om spatten te voorkomen.

1 Gebruik uitsluitend de stop om het te snijden materiaal aan te drukken!

0

Apparaat starten: draaiknop

(figuur 1/I) naar rechts op de gewenste snelheid draaien of op pulsknop

(figuur 1/J) drukken.

1 Als het waarschuwingslampje (figuur

4/a) knippert en het apparaat niet gestart kan worden, is de veiligheidsafdekking voor de mixeraandrijving

(figuur 1/S en figuur 4) niet goed aangebracht.

0

Apparaat uitschakelen: draaiknop naar links op stand „0" draaien.

0

Na het gebruik de deksel

met de klok mee

draaien en verwijderen.

1

De deksel pas verwijderen als het hulpstuk volledig tot stilstand is gekomen!

0

Het hulpstuk en de spil verwijderen.

0

De universele kom

met de klok mee

draaien en verwijderen.

Citruspers (alleen KM 750)

Voorbereiding (figuur 13)

0

Universele kom aanbrengen zoals hierboven beschreven is (figuur 5).

0

Zeefinzetstuk van de citruspers (figuur

13/a) op de universele kom plaatsen

(pijl op pijl ) en helemaal

tegen de klok in

draaien. Het zeefinzetstuk klikt voelbaar vast; pijl moet op pijl

staan.

0

De perskegel (figuur 13/b) in het zeefinzetstuk plaatsen.

Bedienen van de citruspers

0

Apparaat starten: draaiknop (figuur

1/J) naar rechts op stand 1 draaien.

3 Het is aan te bevelen met een lage snelheid te beginnen en dan naar een hogere snelheid over te gaan. Als u op de pulsknop drukt, loopt de mixer op de hoogste snelheid.

Richtwaarden vindt u onder „Tips voor het gebruik, Multifunctiedeel“.

3 De citruspers mag alleen met de laagste snelheid worden gebruikt.

0

Apparaat uitschakelen: draaiknop naar links op stand „0" draaien.

0

Na het gebruik de perskegel verwijderen.

0

Het zeefinzetstuk

met de klok mee

draaien en verwijderen.

11

l

0

De universele kom

met de klok mee

draaien en verwijderen.

1

Laat het apparaat niet langer dan

10 minuten ononderbroken lopen. Na

10 minuten looptijd moet het apparaat minstens 20 minuten afkoelen.

Reiniging

Motorhuis

1 Spoel de delen voorzichtig met de hand af (

verwondingsgevaar!

).

Gebruik voor het reinigen alleen water en vaatwasmiddel.

Reinig het mesdeel niet in de afwasmachine.

0

Dichtingsring in het mesdeel aanbrengen.

0

Mesdeel van onderen in de beker plaatsen, mesdeel daarbij iets schuin houden.

0

Mesdeel

met de klok mee

vastdraaien.

1 Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het motorhuis komt!

0

Reinig het motorhuis met een vochtige doek.

Nooit in water onderdompelen of onder stromend water houden!

Universele kom en hulpstukken

0

Reinig de universele kom en de hulpstukken in afwaswater.

Mixer

1

Attentie: het metalen mes is extreem scherp! Verwondingsgevaar!

3 Met behulp van de pulsknop kunnen beker en mes gemakkelijk en veilig schoongemaakt worden.

0

De mixbeker half met warm (niet heet!) water vullen en een paar druppels vaatwasmiddel erbij doen.

0

Even op de pulsknop drukken.

0

Beker vervolgens onder stromend water afspoelen.

3

Mesdeel demonteren/monteren

(figuur 14)

Als het nodig zou zijn, kan het mesdeel ook gedemonteerd en apart gereinigd worden.

1 Kunststofdelen worden sneller oud als ze vaak in de afwasmachine gereinigd worden. Als u deze onderdelen toch in de afwasmachine wilt afwassen, moeten ze in het bovenste rek worden geplaatst.

Hulpstukken

0

Hulpstukken met borstel of doek onder stromend water of in de afwasmachine schoonmaken!

1

Attentie: de hulpstukken zijn zeer scherp! Verwondingsgevaar!

Bewaren

1

Attentie: het mes is zeer scherp! Er bestaat verwondingsgevaar!

0

Mesdeel (figuur 14/a) door draaien

tegen de klok in

uit de mixbeker loshalen en verwijderen, daarbij iets schuin houden.

0

Dichtingsring (figuur 14/b) van het mesdeel verwijderen.

1 Het mesdeel is zeer scherp. De dichtingsring kan beschadigd worden.

1

Alle onderdelen behalve de citruspers kunnen direct in het apparaat bewaard worden.

• De hulpstukken in het accessoirevak

(figuur 1/K) bewaren.

Attentie: de hulpstukken zijn zeer scherp. Verwondingsgevaar!

Pak ze alleen aan de handgreep vast!

12

l

• De accessoires zoals in figuur 12 weergegeven in de universele kom opbergen.

1

Attentie: het metalen mes (figuur

1/P) is extreem scherp! Verwondingsgevaar!

Het metalen mes alleen aan de handgreep vastpakken en alleen met de mesbeschermer erop bewaren!

• Het snoer om de twee haken aan de achterkant van het apparaat wikkelen

(figuur 15).

Technische gegevens

Netspanning: 230 – 240 V

Opgenomen vermogen: 700 W

; Dit apparaat voldoet aan de volgende

EU-richtlijnen:

• 73/23/EEG van 19-2-1973 „Laagspanningsrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG.

• 89/336/EEG van 3-5-1989 „EMCrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.

Klantendienst

Voor onze apparaten gelden de hoogste kwaliteitseisen. Mocht toch een storing optreden, waarvoor u geen aanwijzing in de gebruiksaanwijzing kunt vinden, wend u dan tot de vakhandel of de AEG klantenservice.

13

l

Tips voor het gebruik

Mixer

• De mixer is zeer geschikt voor het hakken van kleine hoeveelheden levensmiddelen zoals noten, brood of kruiden.

• Sauzen die geschift zijn, kunnen in de mixer snel weer gered worden.

• Snijd of breek de levensmiddelen die u in de mixer wilt verwerken in brokken van 2 tot 3 cm.

• Verwijderen altijd de pitten uit fruit en de botten uit vlees, aangezien deze het mesdeel kunnen beschadigen.

• IJs crushen: doe altijd een beetje water in de beker voordat u het ijs erin fijnmaakt.

• BeiBij het verwerken van droge mengsels kan het noodzakelijk zijn het apparaat tussendoor uit te schakelen, de mixerdeksel te openen en het mengsel met de deegschraper van de wand van de mixbeker te schrapen.

• Bij het mixen van vloeibare en vaste ingrediënten eerst de vloeibare ingrediënten mixen en dan de drogen ingrediënten toevoegen.

• Laat hete vloeistoffen afkoelen voordat u ze in de mixer verwerkt.

• Als u warme ingrediënten verwerkt, moet u de mixbeker lucht geven door de sluitdeksel te verwijderen.

Mixen

Hakken

Levensmiddelen

Milkshakes

Noten, chocola, knoflook, kruiden

Brood, biscuits, toast

Snelheid*

5 – 10

Pulse

Instructies

Gekoelde melk gebruiken

Slechts 1/2 kop tegelijk verwerken om ervoor te zorgen dat alles fijngehakt wordt

Voor het verwerken in stukken verdelen Kruimels herstellen

IJs crushen

5 – 10

Emulgeren

Mengen

Sla-dressing

Taartmengsels, pannenkoekbeslag

Soep, groente, fruit

Pulse

7 – 10

1

1/4 kop toevoegen.

Pulsknop 3-4 keer indrukken

Goed mengen.

Olie kan tijdens het mengen door de vulopening toegevoegd worden

Ingrediënten alleen goed mengen, niet te lang kloppen

Mixen tot het mengsel glad is Pureren 3 – 10

*Altijd met een lage snelheid beginnen en dan naar een hogere snelheid overgaan.

14

Multifunctiedeel

Hakken

Voor een gelijkmatig resultaat moet u stukken van zo gelijk mogelijke grootte verwerken. Snijd of breek de levensmiddelen voor het verwerken in stukken van zo gelijk mogelijke grootte.

Let erop dat u de kom niet te vol maakt.

Gehakt

Snijd het vlees voor het verwerken in ca. 2 cm grote blokken.

Groente

Als u groente zoals uien verwerkt: schillen en in vieren snijden.

Mixen

De verwerkbare hoeveelheid hangt van de dikte van de te verwerken levensmiddelen af.

Ingrediënten toevoegen

Droge ingrediënten zoals meel voor het verwerken in de universele kom doen.

De ingrediënten hoeven voor het verwerken niet gemengd te worden.

Vloeibare ingrediënten kunnen tijdens het verwerken door de vulopening toegevoegd worden.

Opmerking:

bij het werken met sauzen of half-vloeibare ingrediënten kan het noodzakelijk zijn het apparaat tussendoor uit te schakelen, de deksel van de universele kom te openen en het mengsel met de deegschraper van de wand van de kom te schrapen.

l

Werken met de elementdrager

Zeer belangrijk is het juiste toevoegen van de levensmiddelen door de vulopening.

De voorbereide levensmiddelen evt. iets kleiner snijden om ervoor te zorgen dat ze probleemloos in de vulopening passen.

De toe te voegen ingrediënten zoveel mogelijk verticaal naast elkaar in de vulopening doen.

Druk de levensmiddelen gelijkmatig met de stop aan. De sterkte van de druk beïnvloedt de dikte van het snijresultaat.

1 Om door te schuiven altijd alleen de stop gebruiken. Nooit met uw vingers in de vulopening komen!

Door te sterk drukken met de stop kan het apparaat beschadigd worden!

3 Er blijven altijd wat onverwerkte levensmiddelen tussen de stop en de elementdrager over.

Kaas raspen

Zachte kaas, zoals emmentaler of mozzarella, voor het raspen goed koelen.

Harde kaas, zoals parmezaanse kaas, op kamertemperatuur verwerken.

Opmerking:

parmezaanse kaas moet met weinig druk op de stop verwerkt worden.

15

l

Hakken

Vlees hakken

Kruimels maken

Pureren

Mengen

Mengen

Kneden

Snijden

(grof of fijn)

Element

Metalen mes

Metalen mes

Metalen mes

Metalen mes

Metalen mes

Metalen mes

Kunststofmes

Snijmes grof, fijn

(nr. 1 of nr. 2)

Staafjes snijden

Patatesfrites-mes

(nr. 3)

Fijn raspen Fijne rasp

(nr. 4)

Rasp

(middel of grof)

Rasp grof, middel

(nr. 5 of nr. 6)

Kloppen Klopschijf

Levensmiddelen

Groente, b.v. uien

Fruit

Verse kruiden

Noten, amandelen

Chocola

Vlees, visfilets (zonder graten), spek

Droog brood, biscuits

Gekookt fruit of groente

Lichte taartmengsels, pannenkoekdeeg, enz.

Mayonaise

Zware deegsoorten, b.v. brood- en pizzadeeg

Groente, b.v. komkommer, courgette, wortel, enz.

Fruit, b.v. appel

Tomaten, vlees, worst, salami etc.

Aardappels, wortel, knolgroente

Max. hoeveelheid

800 g

800 g

1 bosje

500 g

400 g

500 g

Snelheid

125 g tot

1,75 l

800 ml

1 l

1,5 kg

800 g

1 kg

Instructies

3 – 5

3

2

5

4

4 – 6

3 of

4

Fruit en groente moeten vers en stevig zijn; ongeveer even grote stukken gebruiken

Botten en pezen verwijderen, in ca. 2 cm grote blokken snijden

Voor het verwerken in stukken breken

3 – 10 Tijdens het verwerken eventueel wat water toevoegen

3 – 7 Met stand 1 beginnen om de ingrediënten te mengen, dan snelheid verhogen

Pulse of

3

1 – 5

1 – 2

Apparaat tijdens het toevoegen van olie niet uitschakelen

Met stand 1 beginnen om de ingrediënten te mengen, dan snelheid verhogen

Fruit en groente van ongeveer gelijke grootte uitzoeken

Vlees ongeveer passend voor de vulopening snijden

1 – 2

Parmezaanse kaas

Blok chocola

Fruit, b.v. appel

Groente, b.v. wortel

Lichte taartmengsels

Eiwit

Room

500 g

500 g

1 kg

1 kg

1 kg

1 – 2

1 – 2

4 – 5

2 – 10

4 – 6

Niet te sterk met de stop drukken

Kookchocola in

2-3 stukken breken

Eiwit niet te lang kloppen

16

l

Recepten

Basisrecept biscuit-gebak

4 eiwitten

4 eetl.

koud water

200 g suiker

1 pakje vanillesuiker

4

80 g eidooiers meel

80 g maïzena

1 theel.

bakpoeder

3 Gebruikte accessoires:

Universele kom met klopschijf

0

Eiwit en water in de universele kom doen en op stand 5 in ca. 1 minuut stijf kloppen.

0

Suiker en vanillesuiker via de vulopening toevoegen en nog eens ca.

1 minuut kloppen tot de suiker opgelost is.

0

Eidooiers toevoegen en met een paar keer drukken op de pulsknop erdoor roeren.

0

Meel, maïzena en bakpoeder mengen, bij de massa doen en met een paar keer drukken op de pulsknop erdoor roeren.

0

Deeg in een springvorm vullen en bakken.

Basisrecept roerdeeg

500 g meel

1 pakje bakpoeder

250 g zachte margarine of boter

250 g suiker

1 pakje vanillesuiker

1 snufje zout

4 eieren

150 ml melk

3 Gebruikte accessoires:

Universele kom met kunststofmes

0

Alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de universele kom doen.

0

Op stand 3 – 4 ca. 1 tot 1½ minuut mengen tot het deeg romig en glad is.

3 Als het deeg bij de verwerking te veel naar buiten wordt gewerkt, het apparaat uitzetten, de deksel openen en het deeg met de deegschraper van de rand van de kom naar binnen schuiven.

0

Deeg in een geschikte bakvorm doen en bakken.

3 Het deeg kan desgewenst een beetje veranderd worden door andere ingrediënten toe te voegen.

Voorbeeld voor marmercake:

0

2/3 van het deeg in de vorm doen. Aan het overblijvende deeg 1 eetl. cacao en

1 eetl. melk toevoegen en nogmaals kort met een paar keer drukken op de pulsknop mengen.

0

Het donkere deeg op het lichte deeg in de vorm doen. Een vork spiraalvormig door de twee deeglagen trekken om het marmerpatroon te krijgen.

17

l

Basisrecept zandtaartdeeg

250 g meel

1 theel bakpoeder

125 g koude margarine of boter

60 g suiker

1 snufje zout

1 ei

1 eetl.

koud water

3

Gebruikte accessoires:

Universele kom met kunststofmes

0

Meel, bakpoeder, zout, suiker in de universele kom doen. Koude boter in stukken snijden en toevoegen.

0

Op stand 3 – 4 ca. 1 minuut mengen, ei en koud water door de vulopening toevoegen en verder mengen tot het deeg als een bal om het mes zit.

0

Deeg uit de kom nemen en met uw handen nog even doorkneden.

0

Vóór de verdere verwerking het deeg ca. 30 minuten in de koelkast laten rusten.

0

Deeg uitrollen, in een goed ingevette vorm doen en naar believen fruit, b.v. appels of pruimen, erop leggen.

Basisrecept gistdeeg

500 g

40 g meel gist (vers) of

1 pakje droge gist

80 g suiker

1 snufje zout

80 g

200 ml margarine, gesmolten lauwe melk

3 Gebruikte accessoires:

Universele kom met kunststofmes

0

Alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de universele kom doen.

0

Op stand 3 – 4 ca. 1 tot 1½ minuur mengen tot het deeg als een bal om het mes zit.

0

Deeg uit de kom nemen en met uw handen nog even doorkneden.

0

Ingrediënten die niet fijngemaakt moeten worden, b.v. rozijnen, naderhand met uw handen erdoor kneden.

0

Vóór de verdere verwerking het deeg in een afgedekte kom op een warme plaats laten rijzen tot het volume ongeveer tweemaal zo groot is.

3 Gebruiksmogelijkheden:

Tulband, koffiebroodjes.

Voor hartig gebak, b.v. uientaart, het gistdeeg zonder suiker maken.

18

Garantiebedingungen

AEG Kundendienst in Deutschland AEG Kundendienst in Europa

Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren

Service. Wir werden die Abholung und

Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.

AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt

Firma Trepesch GmbH

Steinstraße 500

90419 Nürnberg

In

Deutschland

stehen wir Ihnen für Fragen,

Anregungen oder bei Problemen rund um unsere

Kleingeräte und Raumpflegegeräte montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

AEG-Serviceline: 01805-30 60 80

(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)

Fax: 0911/ 3 23-49 19 30

E-Mail: [email protected]

Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem

Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in

Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher

Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe

zu den folgenden Bedingungen:

1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein

Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.

Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.

2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-

In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen

Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.

In these countries our AEG sales organisations own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.

Österreich,

4010 Linz, 0732 / 770101 - 30

Belgique/België,

1502 Lembeek, 02/363.04.44

Czech Republic,

Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112

Danmark,

7000 Fredericia, 70 11 74 00

España,

Madrid, 1-885-2700

France,

60307 Senlis, 03-44 62 24 24

Great Britain,

Service Force 08705 929 929

Hellas,

18346 MOÓXATO, 01/4822646

Island,

Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20

Italia,

33080 Porcia (PN), 0434 39 41

Kroatien,

10000 Zagreb, 385 1 6323 333

Luxembourg,

1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443

Magyarország,

1142 Budapest, 36-1-252-1773

Nederland,

2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300

Norge,

0516 Oslo, 22 72 58 00

Poland,

02-034 Warszawa, 022 874 33 33

Portugal,

2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75

Romania,

Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81

Russia,

129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893

Slovakia,

81105 Bratislava, 07/4333 9757

Slovenija,

Tražaška

132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730

Schweiz/Svizzera,

5506 Mägenwil, 062/889 93 00

Suomi,

Porissa, puh. (02) 622 3300

Sverige,

10545 Stockholm, 08-672 53 60

Turkey,

Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420 halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.

3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener

Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.

4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum

Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)

Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom

Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses

Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.

AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135

Änderungen vorbehalten

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de

©

Copyright by AEG

822 949 258 - 0803

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed