Hama 00057140 De handleiding

Hama 00057140 De handleiding
00057140/02.08
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
Stereo Speaker
»E 400«
00057140
2
Mic
•
•
•
•
•
•
•
•
3
4
5
FAQ
Windows Vista
6
2 x 500 mWatt; 4% THD+n
80Hz - 10kHz
8,5 x 10 x 19 cm
7
8
Mic
Contents
Operation
•
•
•
•
•
•
•
•
Position
9
Click „Advanced...“ under „Speaker settings“
10
11
FAQ
Windows Vista
12
Specifications:
Output power:
2 x 500 mWatts; 4% THD+n
Frequency response: 80Hz - 10kHz
Dimensions:
8,5 x 10 x 19 cm
13
14
Mic
Commande
•
•
•
•
•
•
•
•
15
Réglage sous Windows XP
16
Réglage sous Windows Vista
17
FAQ
Windows Vista
18
19
o Gebruiksaanwijzing
20
Mic
Inhoudsopgave
Bediening
•
•
•
•
•
•
•
•
Inschakelen van de luidspreker
Druk de aan-/uitschakelaar op de luidspreker in.
Plaatsing
Aansluiten van het luidsprekersysteem
Bediening
Instellingen onder Windows XP
Instellingen onder Windows Vista
FAQ
Veiligheidsinstructies
Technische gegevens
Volume
Het volume kan worden geregeld met de regelaar op de
luidspreker.
Plaatsing
1. Stel de luidsprekers rechts en links van de monitor op
en zorg ervoor dat ze in uw richting wijzen.
2. De afstand tussen de twee satellieten en uw oren
moet, indien mogelijk, even groot zijn.
Aansluiten van het luidsprekersysteem
Sluit de kabel met de groene audiostekker aan op de
uitgangspoort van de luidspreker van uw soundkaart
en verbind vervolgens de voedingsstekker met een vrije
contactdoos.
Uitgang voor koptelefoon
Als u een koptelefoon aansluit op de luidspreker, wordt
het audiosignaal naar de luidspreker automatisch
onderbroken en wordt het signaal alleen nog door uw
koptelefoon doorgegeven. De regelaar op de luidspreker
blijft beschikbaar om het volume voor uw koptelefoon te
regelen.
Lees vóór de ingebruikname de veiligheidsinstructies
door.
21
Instellingen onder Windows XP
Op deze manier verbetert u de geluidsinstellingen voor
uw luidsprekersysteem.
Als u de luidsprekers niet zoals beschreven op dezelfde
afstand ten opzichte van uw oren kon plaatsen, kunt u nu
nog het volume van de satellieten regelen.
Open in uw configuratiescherm het menu ‚Geluiden en
Multimedia’
Klik bij ‚Luidsprekerinstellingen’ op de knop ‚Uitgebreid ...’
Selecteer ‚Desktop-stereoluidspreker’ en klik op ‚OK’.
22
Klik daarvoor bij ‚Luidsprekerinstellingen’ op de knop
‚Volume ...’.
Hier kunt u het niveau voor de verschillende
uitgangskanalen afzonderlijk regelen. Verhoog of verlaag
het niveau voor de rechter en de linker satelliet naar
wens en klik vervolgens op ‚OK’ om de wijzigingen te
bevestigen.
Klik op ‚Doorgaan‘ en in het volgende venster op
‚Voltooien‘.
Op deze manier verbetert u de geluidsinstellingen voor
uw luidsprekersysteem.
Als u de luidsprekers niet zoals beschreven op dezelfde
afstand ten opzichte van uw oren kon plaatsen, kunt u nu
nog het volume van de satellieten regelen.
Open in uw configuratiescherm het menu ‚Sound’.
Klik daarvoor in het menu ‚Sound’ op ‚Eigenschappen’ en
vervolgens in het nieuw geopende venster op het tabblad
‚Niveau’ en de knop ‚Balans’.
Selecteer vervolgens uw soundkaart en klik op ‚
Configureren’.
Selecteer in het nieuwe menu ‚Stereo’ en klik vervolgens
op ‚Doorgaan’.
Hier kunt u het niveau voor de verschillende
uitgangskanalen afzonderlijk regelen. Verhoog of verlaag
het niveau voor de rechter (R) en de linker (L) satelliet
naar wens en klik vervolgens op ‚OK’ om de invoer te
bevestigen.
23
FAQ
Het geluid lijkt vervormd.
De luidsprekers werken niet.
Controleer of de groene audiostekker helemaal in de
poort van de soundkaart zit en er niet uitsteekt.
Controleer of de instellingen in uw besturingssysteem
zoals aangegeven onder ‚Instellingen onder Windows XP’
resp. ‚Instellingen onder Windows Vista’ kunnen worden
uitgevoerd.
Controleer of de aan-/uitschakelaar op de luidspreker is
ingedrukt en of de gebruikte contactdoos onder spanning
staat.
Controleer of op de uitgangspoort van de koptelefoon
geen apparaten of kabels zijn aangesloten.
Als het probleem daardoor niet verholpen wordt,
controleer dan de geluidsinstellingen van uw computer.
Windows XP
Windows Vista
Controleer of de door u gebruikte geluidskaart als
standaardapparaat voor geluidsweergave in het menu
‚Geluiden en Multimedia ’ (XP) resp. ‚Sound’-menu (Vista)
van het configuratiesysteem is aangekruist en of de
‚Geluid uit’-functie niet geactiveerd is.
24
Veiligheidsinstructies:
• Gebruik de luidsprekers alleen in droge en gesloten
ruimtes
• Controleer of de voedingsspanning 230V/50Hz
bedraagt
• Leg de kabels zodanig dat er niet op gestapt of over
gestruikeld kan worden en niet door voorwerpen die
erop liggen beschadigd kunnen raken
• Er mogen geen voorwerpen zoals paperclips, etc. in de
luidsprekerbehuizing komen aangezien deze
kortsluiting kunnen veroorzaken
• Vermijd elk contact met vloeistoffen
• Gebruik om te reinigen alleen een droge of bij sterke
vervuiling een licht vochtige doek
• Door de voedingsschakelaar uit te schakelen worden
de luidsprekers niet van de voedingsspanning
losgekoppeld Om de apparatuur volledig van de
voedingsspanning los te koppelen moet de
voedingsstekker uit het stopcontact getrokken worden
• Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
geautoriseerd vakpersoneel
2 x 500 mWatt; 4% THD+n
80Hz - 10kHz
8,5 x 10 x 19 cm
Support- en contactinformatie
Bij defecte producten:
Neem bij klachten over het product contact op met uw
verkoper of met de afdeling Productadvies van Hama.
Internet/World Wide Web
Productondersteuning, nieuwe drivers of
productinformatie is verkrijgbaar onder www.hama.com
Support Hotline – Hama productadvies:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
25
26
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed