Hama 00052379 De handleiding

Hama 00052379 De handleiding
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
o Installatie-instructie
Sluit de USB-stekker van de muis op een vrije USB-poort van
pc/notebook aan. De muis wordt automatisch door het
besturingssysteem herkend en geïnstalleerd. Dit kan een paar
seconden duren.
Opmerking: met de software kan de 3e toets (wieltoets) van
extra functies voorzien worden. Download daarvoor de
benodigde externe muisdriver onder www.hama.com
en installeer deze vervolgens.
4
f
e
o
Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische
en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een
verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product,
de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of
andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.
i
k
s
5
q
h
c
v
p
u
t
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement