Hama 00053837 De handleiding

Hama 00053837 De handleiding
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
o Gebruiksaanwijzing
INSTALLATIE VAN HET TOETSENBORD (USB)
Sluit de USB-aansluiting van het toetsenbord op de USB-interface van de pc of een
USB-hub aan.
Het toetsenbord wordt automatisch door het besturingssysteem herkend en geïnstalleerd. Dit kan een paar seconden duren.
Aanwijzing
In tegenstelling tot de installatie via de PS/2-interface is het bij USB niet noodzakelijk
de pc uit te schakelen.
3
4
5
6
7
f
e
o
Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van
toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht
om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal
opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet
van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan
deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u
een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.
i
k
s
8
q
h
c
v
p
u
t
r
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement