Hama 00113961 De handleiding

Hama 00113961 De handleiding
00
113961
1
3
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
1.
2.
3.
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
Warnung
Avertissement
5. Datos técnicos
Aviso
F Mode d‘emploi
1.
2.
3.
2
Note – Twilight sensor
230 V / 50 Hz
Consumo de potencia
0,3 W
45 x 87 mm
1.
2.
3.
00
113961
N Gebruiksaanwijzing
1.
2.
3.
Hartelijk dank dat u voor een product van Hama heeft
gekozen.
Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies
volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing
vervolgens op een goede plek op zodat u hem als
naslagwerk kunt gebruiken. Op zodat u hem als naslagwerk
kunt gebruiken. Mocht u het toestel verkopen, geeft u dan
ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.
1. Veiligheidsinstructies
• Het product is bedoeld voor niet-commercieel
privegebruik in huiselijke kring.
• Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen
gebouwen.
• Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor
het gemaakt is.
• Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting
en gebruik het alleen in droge omgevingen.
• Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan
zware schokken of stoten.
• Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van
kinderen gehouden te worden!
• Het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de
lokaal geldende afvoervoorschriften afvoeren.
• Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke
aanspraak op garantie.
230 В / 50 Гц
0,3 Вт
Размер ( Ø x Д )
45 x 87 мм
• Steek de nachtlamp zo in het stopcontact dat de
schemersensor naar beneden wijst.
• In de buurt van reflecterende oppervakken, zoals
hoogglanzende tegelvloeren of meubels, dient u
erop te letten dat de schemersensor naar boven of
naar een andere richting wijst. Deze oppervlakken
maken reflecterende effecten mogelijk, welke de
schemersensor beïnvloeden en mogelijk veroorzaken
dat de nachtlamp bij het inschakelen direct weer
wordt gedeactiveerd.
Aanwijzing
Dit product is op grond van de lichtkleur een speciale
lamp.
2. Ingebruikneming en werking
• Steek de nachtlamp in een gekeurd en makkelijk te
bereiken stopcontact.
• De nachtlamp is uitgerust met een schemersensor (1) die
automatisch de nachtlamp-LED (2) inschakelt zodra de
omgeving donker wordt.
• Bij daglicht of voldoende lichtverhoudingen schakelt de
schemersensor (1) de nachtlamp-LED (2) automatisch uit.
• Trek de nachtlamp uit het stopcontact teneinde deze uit
te schakelen.
3. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid
Hama GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of
gevolgschade, welke door ondeskundige installatie,
montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan
of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de
bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.
4. Service en support
Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling
Productadvies van HAMA.
Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels)
Meer support-informatie vindt u hier:
www.hama.com
230 V / 50 Hz
Vermogensopname
0,3 W
Afmetingen ( Ø x L )
45 x 87 mm
6. Aanwijzingen over de afvalverwerking
Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese
Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het
nationaal juridisch system, is het volgende van
toepassing: Elektrische en elektronische
apparatuur, zoals batterijen mag niet met het
huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk
verplicht om electrische en elctronische apparaten zoals
batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare
verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij
een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit
onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het
betreffende land. Dit symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het
product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te
recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen
van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een
grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.
1.
2.
3.
00113961/06.16
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
Aanwijzing – schemersensor
• Sluit het product alleen aan op een daarvoor
geschikt en intact stopcontact. Het stopcontact moet
in de buurt van het product zijn aangebracht en
goed bereikbaar zijn.
• Gebruik het product niet meer als het zichtbare
beschadigingen vertoont.
1.
2.
3.
J Οδηγίες χρήσης
5. Technische specificaties
N Gebruiksaanwijzing
Bedieningselementen en weergaven
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed