salora dvp9048twin

DVP9048TWIN

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften

Verpakking

Voornaamste eigenschappen

Overzicht eenheden

Installatie in auto

Aansluitingen

Afstandsbediening

Basisbediening

Systeeminstelling

Specificaties

In geval van problemen

2

3

4

6

1

2

9

11

19

23

24

Veiligheidsvoorschriften

Dank u om deze draagbare Dvd-speler gekozen te hebben. Het toestel bevan een 7” breedbeeld scherm en een Dvd-speler. Het toestel maakt gebruik van de nieuwste elektronica en is geschikt voor gebruik thuis, in een hotel, op kantoor en voor ontspanning. Het compacte formaat maakt het gemakkelijk draagbaar en installeerbaar. Lees aandachtig de handleiding alvorens het toestel te gebruiken en bewaar de handleiding voor later gebruik.

OPGELET

Hoge spanning. Niet openen !

Om de gebruiker te verwittigen voorzichtig te zijn en elektrische schokken te vermijden

Verwittiging: om het risico op een elektrische schok te vermijden, dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht.

1) Gelieve aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen en op te volgen om het toestel

veilig te kunnen gebruiken.

2) Gebruik dit toestel niet naast water. Plaats geen objecten, gevuld met een vloeistof,

boven het toestel.

3) Plaats het toestel niet naast warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere

apparatuur (inclusief een versterker) die warmte verspreidt.

4) Trek de stekker uit in geval van bliksem, storm of als het toestel lange tijd niet

gebruikt wordt.

5) Reinigen: trek de stekker uit en gebruik een bevochtigd doekje. Gebruik geen

vloeibare detergenten of spuitbussen.

6) Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant aanbevolen worden.

7) Maak gebruik van een erkende servicedienst als onderhoud nodig is. Dat is het geval

wanneer het toestel beschadigd is, wanneer de netstroomkabel beschadigd is, wanneer

er vloeistof in of andere voorwerpen op het toestel gevallen zijn, wanneer het

blootgesteld is aan vocht of wanneer het niet goed meer functioneert. Probeer niet zelf

het toestel te herstellen wegens het gevaar van hoge spanningen en het risico op een

elektrische schok.

8) Gebruik geen discs met een onregelmatige vorm zoals een hart of een ster vermits

deze een slechte werking kunnen veroorzaken.

1

Verpakking

Dvd-speler

9”LCD-monitor

Afstandsbediening met batterij

Audio/video kabel

AC/DC adapter

Sigarenaansteker adapter

Gebruiksaanwijzing

Oortelefoon

DC + Audio/video kabel

Stoelbevestiging

Draagtas

Game controller

Voornaamste eigenschappen

9” LCD scherm met hoge helderheid

Geschikt voor discs: DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, enz

Ingebouwde stereo luidspreker

Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeer batterij

Geschikt voor PAL en NTSC

Meertalige OSD, snel voorwaarts/achterwaarts, herhaalfunctie

Zoom in/out functie

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

18

19

Overzicht eenheden

1

ON OFF

2

Monitor

3 4 5 6 7 8

1.Openen

2.AAN/UIT SCHAKELAAR

3.SETUP (instellingen)

4.MODUS

5.

( )/ ( )/ ( )

6.OK

7.Weergave/pauze

8.STOP

9

10

11

12

13

14

15

17

9. DC IN 9-12 V

10. DC OUT

11.AV OUT

12. Oortelefoon

13. Volume

14. SD slot

15. USB poort

16. Haak

17.

Locatie typeplaatje

18.Game2

19.Game1

CLOSE

16

2

3

4

5

ON OFF

1

6

1.AAN/UIT SCHAKELAAR

2.Volume

3. Oortelefoon

4. AV ingang

CLOSE

5. DC IN 9-12 V

6.Helderheid

7

7.Haak

8.

Locatie typeplaatje.

8

3

Installatie in de auto

1. Monteer de hoofdsteunbevestiging aan de DVD-speler/monitor.

OPMERKING: de beide hoofdsteunbevestigingen zijn identiek. Er is geen verschil tussen die voor de speler en die voor de monitor.

A

C

UP

D

De DVD-speler past in de bevestiging zoals hieronder getoond.

B

front

E F

Draai de hoofdsteunbevestiging en de speler zodat de achterkant naar u gericht is.

back

Schuif de riemen A en B door de openingen op de achterzijde van de speler, zoals getoond. Vouw de riemen achterkant totdat de velcro vastzit. Zorg ervoor dat de speler of de centraal bevestigd worden.

Draai de hoofdsteunbevestiging en de speler zodat de voorkant naar u gericht is.

Breng de riemen C, D, E en F naar de voorzijde van de speler en maak vast aan de velcro, zoals getoond.

2.Bevestiging aan de hoofdsteun

Breng de riemen rond de hoofdsteun en sluit de gespen. Controleer dat deze goed vastzitten.

Trek aan de riemen totdat het geheel stevig vastzit.

PULL PULL

Dit item bevat copyright protection technologie die wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en demontage zijn verboden.

4 5

Aansluitingen

Voeding en installatie

Steek één uiteinde van de AC/DC stroomadapter in de DC in 9-12 V aansluiting op de rechterkant van het toestel. Steek het andere uiteinde in het stopcontact.

Zie onderstaande illustratie.

SD

AV OUT DC OUT

Aansluiting aan de monitor

Het toestel kan ook aangesloten worden op een externe monitor.

Sluit het toestel aan via de AC/DC adapter of via de sigarenaanstekeradapter.

Verbindt de DC OUT van het toestel via een DC/AV kabel aan de DC IN 9-12 V van de LCD monitor. Gebruik deze kabel ook om de AV OUT van het toestel te verbinden met de AV IN van de monitor.

Zie afbeelding hieronder.

SD

AV OUT DC OUT

Met gebruik van de sigarenaanstekeradapter. Steek één uiteinde van de sigarenaanstekeradapter in de DC in 9-12 V aansluiting op de rechterkant van het toestel.

Steek het andere uiteinde in het sigarenaansteker van de auto.

Zie onderstaande illustratie.

SD

AV OUT DC OUT

Opmerkingen:

1. De sigarenaanstekeradapter kan niet gebruikt worden om de batterij op te laden.

2. Gebruik alleen de sigarenaanstekeradapter als de voeding van de auto 9-12 V is.

3. Als de stekker van het toestel wordt losgekoppeld, dan moet het toestel nog steeds te

gebruiken zijn.

6

Aansluiting aan een TV

U kan eenheid aansluiten aan een TV om van mooie beelden en een stereogeluid te genieten.Zie onderstaande illustratie.

SD

AV OUT DC OUT

AV kabel

Niet meegeleverd

TV

AUDIO IN VIDEO IN

Gebruik een AV-kabel om het toestel aan de TV aan te sluiten. Zorg ervoor dat de aansluiting correct gebeurt.

7

Aansluiting aan externe luidspreker

Het toestel kan aangesloten worden aan een externe luidspreker. Zie illustratie hieronder.

SD

TV

AV OUT DC OUT

AV kabel

(niet meegeleverd)

VIDEO IN AUDIO IN

VERSTERKER

Center luidspreker

Linkse luidspreker vooraan Rechtse luidspreker vooraan

SUBWOOFER

Linkse luidspreker achteraan

Rechtse luidspreker achteraan

Opmerking: er is geen 5.1 kanaal geluidweergave in het toestel, maar via aansluiting met een versterker is deze wel beschikbaar.

8

Afstandsbediening

1

7

8

9

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

20

17

18

19

1. Numerieke toetsen

2. TITEL (informatie over de titel)

3. AUDIO (om de gesproken taal te

kiezen)

4. SETUP (om in/uit het instelmenu te

gaan)

5. Vorige/volgende (om naar het volgend

of vorig hoofdstuk of titel te gaan)

6. Snel voorwaarts:achterwaarts (met

een snelheid van 2, 4, 8 ,16 of 32 maal)

7. OSD (om informatie, zoals verlopen

tijd en resterende tijd op te roepen)

8. Weergave/pauze

9. Stop (eenmaal drukken, druk dan op

om weergave verder te zetten vanaf het

punt waar gestopt werd. Tweemaal

drukken om volledig te stoppen)

10. MODE (om de bron te kiezen)

11. ZOOM (om het beel in/uit te

zoemen tijdens weergave)

12. Menu (om in/uit het menu te

gaan)

13. Ondertitels (om de taal van de

ondertitels te kiezen)

14. HOEK (om de weergavehoek te

wijzigen)

15. A-B (om een deel gemarkeerd

tussen A en B te herhalen)

16. Herhaling (om een titel,

hoofdstuk of nummer te herhalen)

17. Return (teruggaan naar

noofdmenu)

18. MUTE (om het geluid te dempen)

19. VOL +/- (om het volume te regelen)

20. Enter (om te bevestigen)

9

Gebruik van de afstandsbediening

Plaats de batterij in de afstandsbediening zoals hieronder getoond.

1

2

CR2025 CR2025

Bij gebruik van de afstandsbediening, zorg ervoor dat deze gericht is op de infrarood ontvanger van het toestel. De afstand tussen het toestel en de afstandsbediening mag niet meer dan 3 meter bedragen. Zie illustratie.

30

0

30

0

Opmerking:

1. Zorg ervoor dat de afstandbediening niet valt of in een vochtige omgeving gebruikt

wordt.

2. Zorg ervoor dat de infrarood ontvanger van het toestel niet in direct zonlicht

geplaatst is.

3. Vervang de batterij als de afstandsbediening niet goed meer werkt.

10

Basisbediening

DVD

MPEG4

SVCD VCD CD MP3

Weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3

1.In bronmodus, gebruik ' ' om te kiezen en druk op ENTER om de bron te bevestigen.

DVD SD USB

2.Open de disclade en breng een disc met de bedrukte zijde naar boven in.

3.Sluit de lade. Het toestel laadt de disc en begint de weergave.

4.Druk eenmaal op op de weergave te stoppen; druk op om de weergave verder te zetten

vanaf het punt waar u gestopt bent; druk tweemaal op om de weergave volledig te stoppen.

5.Druk tijdens de weergave op om te pauzeren; druk opnieuw om de weergaver verder te zetten.

6.Wanneer u gedaan heeft met de weergave, schakel het toestel uit door de ON/OFF schakelaar

in de stand OFF te plaatsen.

7.Voor DVD discs met een titel of een hoofdstukmenu, druk op MENU om in de menupagina te

gaan en gebruik ' 'om te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen.

Opmerking: haal de USB of de SD/MMC kaart niet uit het toestel wanneer u ermee werkt.

Dit kan een slechte werking veroorzaken.

Titel

Cursortoetsen

ENTER

Menu

Weergave/pauze

11

Snel voorwaarts en achterwaarts

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan er snel voorwaarts en achterwaarts gezocht worden.

1.Druk op om voorwaarts te zoeken. Druk verschillende malen om de snelheid te kiezen

tussen 2, 4, 8, 16 of 32 maal de normale snelheid.

2X 4X

32X 16X 8X

2.Druk op om achterwaarts te zoeken. Druk

verschillende malen om de snelheid te kiezen tussen

2, 4, 8, 16 of 32 maal de normale snelheid.

2X 4X

Voorwaarts zoeken

Achterwaarts zoeken

32X 16X 8X

Herhaling

DVD

MPEG4 SVCD VCD CD

Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan een hoofdstuk, een titel of de hele disc herhaald worden.

Bij een DVD disc, druk op de “repeat” toets om een hoofdstuk te herhalen; druk opnieuw om een titel te herhalen; druk nogmaals om de hele disc te herhalen.

Chapter Title All

Repeat off

Bij een MP3 disc; druk op de “repeat” toets om de huidige file te herhalen; druk opnieuw om een folder te herhalen; druk nogmaals op de herhaling stop te zetten.

one folder Repeat off

Bij CD/DVD disc: druk op de 'repeat' toets om het nummer of de hele disc te herhalen.

Track

All

Repeat off

12

Herhaling van een bepaald deel

DVD

MPEG4 SVCD VCD CD MP3

Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan een bepaald deel herhaald worden.

Druk tijdens de weergave op de “A-B” toets om het beginpunt A van het te herhalen deel te markeren, druk opnieuw op de toets om het eindpunt B te markeren; het toestel herhaalt de passage tussen A en B.

A

AB

Druk voor een derde maal op de toets om de herhaling te stoppen.

Nummer

Zoom in/uit

A-B

Hoek

Hoek

DVD

Bij de weergave van een DVD disc die uitgerust is met scènes die vanuit een verschillende hoek zijn opgenomen, druk op “Angle” en het volgende verschijnt op het scherm.

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar op discs die met multi-angle zijn uitgerust.

2X

Zoom in/out

3X

DVD MPEG4 SVCD VCD

Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD kan er op het beeld in- en uitgezoomd worden.

4X

1 /2X

Druk tijdens de weergave op “Zoom” en het beeld wordt vergroot; druk nogmaals en het beeld wordt nog vergroot; druk nogmaals en het beeld wordt uitgezoomd; druk totdat u terug een normaal beeld heeft.

1 /3X

1 /4X

Bij een vergroot beeld kan u ' ' gebruiken om het beeld op het scherm te verplaatsen.

13

Weergave JPG file

1.Plaats een JPEG disc in de lade en het toestel begint met de weergave.

2.Gebruik om een JPEG file te selecteren en druk op ENTER om te bevestigen.

Opmerking: u kan op MENU drukken om naar de folderlijst te gaan. Druk of ENTER om

een preview van de file te krijgen.

3.Druk op om het beeld tegen wijzerzin te draaien; druk op om met wijzerzin te draaien.

4.Druk op OSD terwijl u de beelden bekijkt. U kan verschillende overgangswijzen kiezen:

1 van boven naar beneden

2 van beneden naar boven

3 van links naar rechts

4 van rechts naar links

5 van linksboven naar rechts beneden

6 van rechtsboven naar links beneden

7 van links beneden naar rechtsboven

8 van rechts beneden naar linksboven

9 horizontaal vanuit het midden naar de zijkanten

10 verticaal vanuit het midden naar de kanten

11 vanuit boven en beneden naar het midden

12 van links en rechts naar het midden

13 vanuit vier vensters bovenaan naar beneden

14 vanuit vier vensters links naar rechts

15 vanuit de vier hoeken naar het midden

5.Als tijdens de weergave het symbool verschijnt wanneer u op “Angle”, “Subtitle”, “Audio”,

“A-B” , “Title' enz drukt, betekent dit dat deze opties op het ogenblik niet beschikbaar zijn.

6.Bij de weergave van JPG files, druk op ; de beelden worden nu verkleind weergegeven.

Gebruik en ENTER om een beeld te selecteren.

Weergave MP3 files

Plaats een MP3 disc in de lade.. Gebruik en ENTER om een MP3 file te kiezen; druk op of ENTER om de weergave te starten.

00 36 03 43

Dir 001

\Ctyy\

......

Mp3

TRACK01

Mp3

TRACK02

Mp3

TRACK03

Mp3

TRACK04

Mp3

TRACK05

14

SD/MMC/USB hoofdmenu

Na een SD/MMC of USB te hebben aangesloten toont het systeem een hoofdmenu met vier functiesymbolen. U kan deze selecteren met en druk dan op ENTER om te bevestigen.

Browser modus

Zie pagina 16 voor meer uitleg.

Fotomodus

Zie pagina's 16-17 voor meer uitleg

Muziekmodus

Zie pagina 17 voor meer uitleg

Filmmodus

Zie pagina 18 voor meer uitleg

Opmerking: mediakaarten die in exFAT geformateerd zijn, kunnen niet worden weergegeven.

15

Browser modus

00 00 03 43

001/008

\Ctyy\

Mp3

......

TRACK01

Mp3

TRACK02

Mp3

Mp3

TRACK03

TRACK04

Mp3

TRACK05

In de Browser modus toont het systeem de documentlijst en de folder.

, ENTER: selecteren en weergeven

: in de folder gaan

: de folder verlaten

Opmerking:

Als u terug wil gaan naar het hoofdmenu, zorg ervoor dat u in de documentlijst of folder bent en druk dan op de RETURN toets.

Fotomodus

Slide Show Menu Prev Next

In fotomodus toont het systeem eerst de thumbnail modus.

“ ” “ ” “ ” “ ” , ENTER: selecteren en weergave

Diaweergave: weergave van de JPEG

Menu: om in het helpmenu te gaan.

Prev: pagina naar boven

Next: pagina naar beneden

16

Bij de weergave van JPEG

1. Druk op om het beeld tegen wijzerzin te draaien; druk op om met wijzerzin te

draaien.

2. Druk op OSD terwijl u de beelden bekijkt. U kan verschillende overgangswijzen

kiezen:

1. van boven naar beneden

2. van beneden naar boven

3. van links naar rechts

4. van rechts naar links

5. van linksboven naar rechts beneden

6. van rechtsboven naar links beneden

7. van links beneden naar rechtsboven

8. Van rechts beneden naar linksboven

9. horizontaal vanuit het midden naar de zijkanten

10 verticaal vanuit het midden naar de kanten

11 vanuit boven en beneden naar het midden

12 van links en rechts naar het midden

13 vanuit vier vensters bovenaan naar beneden

14 vanuit vier vensters links naar rechts

15 vanuit de vier hoeken naar het midden

3. Als tijdens de weergave het symbool verschijnt wanneer u op “Angle”, “Subtitle”,

“Audio”, “A-B” , “Title' enz drukt, betekent dit dat deze opties op het ogenblik niet

beschikbaar zijn.

4. Bij de weergave van JPG files, druk op ; de beelden worden nu verkleind

weergegeven. Gebruik en ENTER om een beeld te selecteren.

Opmerking:

Om terug te keren naar het hoofdmenu, druk op RETURN in de thumbnail modus

Muziekmodus

128Kbps

Mp3 TRACK01

Mp3 TRACK02

Mp3 TRACK03

Mp3 TRACK04

Mp3 TRACK05

P

00 00 03 43

001/008

Repeat Off

P

In de muziekmodus wordt de muzieklijst, zoals Mp3 weergegeven.

Druk op , , ENTER: selecteren en weergeven.

Druk op , om versnelde voorwaartse/achterwaartse weergave tijdens MP3 weergave.

Druk op , om, in stop, de functie te kiezen.

Page-: pagina naar boven

: weergave

Page+: pagina naar beneden.

Opmerking: druk op RETURN om terug naar het hoofdmenu te gaan.

17

Filmmodus

001/006

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

TRACK01

TRACK02

TRACK03

TRACK04

TRACK05

TRACK06

In filmmodus wordt de lijst van de films, zoals AVI, weergegeven.

, , ENTER: selecteren en weergeven.

Tijdens de weergave kan u op MENU of RETURN drukken om terug naar de filmlijst te gaan. Vanuit dat menu kan u terugkeren naar het hoofdmenu door op RETURN te drukken.

CD RIPPING

Tijdens de weergave van CD/HDCD kunt u in de CD ripping functie gaan. Door op de toets voor ondertitels te drukken verandert de speler het CD-formaat in MP3-formaat zodat u het op een USB of een SD kaart kan bewaren.

Options

Speed Normal

Bitrate 128kbps

Create Id3 Yes

Device USB 1

SUMMARY

Selected Track 0

Selected Time 00:00

Start Exit

CD RIP

Track

Track 01 03:36

Track 02 03:36

Track 03 03:36

Track 04 03:36

Track 05 03:36

Track 06 03:36

Track 07 03:36

All None

18

Snelheid: hiermee kan u de rip snelheid kiezen: normaal of snel

Bitrate: u kan de bitrate instellen. U heeft 6 keuzes: 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps,

320Kpbs, 96Kbps en 112Kpbs.

Create ID3: hiermee kan u bij de weergave van CD tekst een ID3 creëren.

Device: hiermee wordt aangeduid of er een USB of een SD-kaart aan de DVD-speler is

aangesloten.

Exit: terugkeren naar vorig menu.

Alles: om alle files om te zetten en op te slaan.

Geen: de selectie annuleren.

Start: breng de cursor naar het item en druk op ENTER en de omzetting begint. U kan de

omzetting stoppen door op CANCEL te drukken.

CD RIP

Ripping

Track Progress

Total Progress

Cancel

SUMMARY

Now ripping

Track 01/01

Selected track

Track 01 9%

Game functie

1.Verbind de joystick met de game aansluiting op de speler.

2.Plaats de game disc in de DVD speler, wacht tot de game disc is geladen, het

game menu zal tonen op het scherm.

3.Gebruik de LINKS/RECHTS toets op de joystick om door de spellen heen te bladeren.

4.Gebruik de BOVEN/BENEDEN toets op de joystick om een spel te selecteren.

5.Gebruik de MODE toets op de joystick om voor 1 speler of 2 spelers te kiezen.

6.Druk op de START toets op de joystick om een spel te starten.

7.Druk tegelijk op de MODE en START toets op de joystick om terug te keren naar het

game menu.

Systeeminstelling

Setup Menu -- Main Page

General Setup

Video Setup

Preference Setup

Druk op SETUP en het hoofdmenu verschijnt.

In de algemene instelpagina, druk op om een item te selecteren.

Druk op ENTER om te bevestigen.

Druk op SETUP om het menu te verlaten.

19

Algemene instelpagina

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

Normal/PS

Normal/LB

OSD Lang ENG Wide

Screen Saver ON

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

On

OSD Lang ENG Off

Screen Saver ON

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

OSD Lang ENG

English

Screen Saver ON French

German

Dutch

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

OSD Lang ENG

Screen Saver ON

On

Off

:Move

:Return :Entry

TV display

Ga naar deze optie om het schermformaat in te stellen.(Normaal/PS, Normaal/LB, Breedbeeld)

De standaardinstelling is breedbeeld.

Opmerking:

Deze functie hangt af van het beeldformaat

waarmee de DVD disc is opgenomen.

Gebruik “breedbeeld (16:9) als het toestel op

een 16:9 TV is aangesloten.

Hoekmarkering

Gebruik deze optie om tijdens de weergave de hoekfunctie te kunnen gebruiken.

Keuze tussen aan of uit.

Standaardinstelling: aan

OSD taal

Gebruik deze optie om de taal van het OSD menu te kiezen (Engels, Frans, Duits, Nederlandse )

Standaardinstelling: Nederlandse

Screen Saver

Gebruik deze optie om de screen saver in of uit te schakelen.

Standaardinstelling: aan.

20

Video instelpagina

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

PAL

NTSC TV type

Gebruik deze optie om het type TV te kiezen

(PAL,NTSC)

Standaardinstelling: PAL

:Move :Return :Entry

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

Om de videokwaliteit van AV OUT in te stellen

:Move :Return :Entry

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

Om de videokwaliteit in te stellen

:Move :Return :Entry

Voorkeurpagina

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

English

French

German

Dutch

:Move :Return :Entry

Audio

Gebruik deze optie om uw voorkeurtaal van de gesproken taal in te stellen bij weergave van

DVD.

Standaardinstelling: Nederlandse

Opmerking:

De gesproken taal hangt af van wat

beschikbaar is op de DVD.

Gebruiker kan ook de taal instellen tijdens de

weergave, door op de Audio toets te drukken.

21

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

English

French

German

Dutch

Off

:Move :Return :Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

:Move

:Return

English

French

German

Dutch

:Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

:Move :Return

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG 13

5 PGR

6 R

7 NC 17

8 ADULT

:Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

Reset

:Move :Return :Entry

Ondertitels

Gebruik deze optie om uw voorkeurtaal van de ondertitels in te stellen bij weergave van DVD.

Standaardinstelling: hors fonction

De keuze van de taal hangt af van wat beschikbaar is op de DVD.

Gebruiker kan ook de taal instellen tijdens de weergave, door op de Subtitle toets te drukken.

Disc menu

Gebruik deze optie om uw voorkeurtaal voor het disc menu in te stellen.

Standaardinstelling: Nederlandse

Opmerking: de keuze van de taal hangt af van wat beschikbaar is op de disc.

Ouderlijke controle

Gebruik deze optie om het niveau van de ouderlijke controle in te stellen, zodat bepaalde scènes niet door kinderen bekeken kunnen worden.

De beschikbare niveaus zijn:

KINDVRIENDELIJK, G, PG, PG 13, PGR, R,

Nc17, VOLWASSENEN

Standaardinstelling: VOLWASSENEN

Standaard paswoord: 8888

Standaardinstellingen

Gebruik deze optie en druk op OK.

Alle instellingen worden terug op de fabriekswaarden gebracht.

22

Specificaties

Bruikbare discs: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4

Systeem: PAL/NTSC

Schermgrootte : 9 duim

Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz

Video uitgang: 1 Vp-p/75 Ohm, ongebalanceerd

Audio uitgang: 1.4 Vrms/10 kOhm

Signaal/ruis-verhouding: beter dan 80 dB

Dynamisch bereik: beter dan 85 dB

Laser: halfgeleider laser, golflengte 650nm/795nm

Voeding: DC 9-12 V

Verbruik: 10 W

Gebruikstemperatuur: 0-40° C

Gewicht (monitor/DVD-speler): 0,55/1,1 kg

Afmetingen (monitor/DVD-speler) (b x d x h): 246.5x191.6x30/247x191.8x41.9mm

Batterijtype: Li Polymeer

Opmerkingen:

1. De kwaliteit en de weergavesnelheid van JPEG foto's hangen af van de resolutie en

de compressie van de foto's. Sommige JPEG foto's kunnen niet weergegeven worden

wegens hun kwaliteit of formaat.

2. Sommige DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW kunnen niet weergegeven worden

wegens de condities waarmee ze gebrand werden.

Gebruik van de oplaadbare batterij

Dit toestel maakt gebruik van een Li Polymeer batterij voor draagbaar gebruik. De batterij heeft geen “geheugeneffect” en kan dus opgeladen worden wanneer de batterij gedeeltelijk ontladen is. Het volledig opladen duurt niet langer dan 3 uur en heeft dan een capaciteit voor 2 uur speelduur.

Voorzichtigheid met het opladen van de batterij

De batterij kan alleen opgeladen worden als het toestel uitgeschakeld is en de netstroom aangesloten is. Een rood lampje brandt tijdens het opladen en wordt geel als de batterij helemaal opgeladen is.

Gebruik en onderhoud van de oplaadbare batterij

1.De gebruikstemperatuur is 0°C ~ 40° C.

2.Haal de stekker uit het stopcontact als het toestel niet gebruikt wordt.

3.Tijdens de weergave wordt het toestel warm. Dit is normaal, maar een te langdurig

gebruik wordt toch afgeraden.

4.Zorg ervoor dat het toestel niet in aanraking komt met andere objecten en gebruik het

niet naast een warmtebron of in vochtige plaatsen.

Let op: Explosiegevaar als de accu verkeerd wordt geplaatst.Gebruik alleen accu's van hetzelfde merk en type.

23

In geval van problemen

PROBLEEM

Geen geluid of vervormd geluid

OPLOSSING

Controleer of het toestel goed is aangesloten.

Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

Kan niet snel doorheen een film gaan

U kan niet snel doorheen de openingsfase en de verwittiging aan het begin van de film omdat dit verboden

is.

Het symbool verschijnt op het scherm

Vervormd beeld

Geen versneld opzoeken

De gewenste functie is op het ogenblik niet beschibaar omdat:

1.De software het niet toelaat.

2.De disc ondersteunt de functie niet (bv. hoek)

3.De functie is op het ogenblik niet beschikbaar

4.U heeft een nummer ingebracht dat niet bestaat.

De disc is misschien beschadigd. Probeer een andere disc. Een bepaalde vervorming is normaal bij snel voorwaarts of achterwaarts zoeken.

Sommige discs verbieden het snel doorspoelen op bepaalde delen.

U kan niet snel doorheen de openingsfase en de verwittiging aan het begin van de film omdat dit verboden is.

Indien u zich van het toestel wil ontdoen, zorg er dan voor dat elektrische apparaten niet tezamen met ander huishoudelijk afval verwijderd wordt.

Gebruik de bestaande recyclagesystemen. Neem contact op met de locale

autoriteiten of met uw dealer (Richtlijn betreffende Afval van Elektrische en

Elektronische Apparatuur).

Wegens voortdurende verbeteringen kunnen wijzigingen aan de eigenschappen en specificaties aangebracht worden zonder voorafgaande verwittiging.

24

Sommaire

Précautions de sécurité

Emballage

Caractéristiques principales

Commandes appareils

Installation dans la voiture

Connexions

Télécommande

Opération de base

Réglage système

Spécifications

En cas de problèmes

2

3

4

6

1

2

9

11

19

23

24

Précautions de sécurité

Merci d'avoir choisi ce lecteur DVD portable. L'appareil comprend un écran large de 7 pouces et un lecteur DVD. L'appareil utilise la toute dernière technologie électronique et est développé pour une utilisation domestique, dans des hôtels ou au bureau pour relaxions. Le format compact permet un transport et une utilisation facile. Lissez attentivement le manuel d'utilisation et gardez-le pour consultation ultérieure.

ATTENTION

Hauts voltages. Ne pas ouvrir !

Pour prévenir d'être prudent pour des chocs électriques

Attention : pour éviter le risque d'incendie ou des chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

1) Lissez attentivement le manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions pour

Une opération sûre.

2) Ne pas utiliser l'appareil à côté d'eau. Ne pas placer un objet rempli d'une liquide au-

dessus de l'appareil.

3) Ne pas placer l'appareil à côté d'une source de chaleur telles que des radiateurs ou

des appareils qui produisent du chaleur (y compris un amplificateur).

4) Déconnectez la prise courant secteur pendant des orages ou quand vous n'utilisez

pas l'appareil pendant un certain temps.

5) Nettoyage : déconnectez le système et utilisez un chiffon légèrement humide. Ne

pas utiliser des détergents ou des aérosols.

6) Utilisez uniquement les accessoires recommandées par le fabriquant.

7) Contactez un service après-ventes dans les cas suivants : quand l'appareil est

endommagé, quand le câble courant secteur est endommagé, quand une liquide a

pénétré l'appareil, quand un objet est tombé sur l'appareil, quand l'appareil a été

ex posé à l'humidité ou quand il ne fonctionne pas bien. N'essayez pas de réparer vous-

même l'appareil à cause des hauts voltages et le risque d'un choc électrique.

8) N'utilisez pas des disques avec une forme irrégulière telle que la forme d'un cœur ou

d'une étoile car ils peuvent causer des mal fonctionnements.

1

Emballage

Lecteur DVD avec écran LCD 9 ''

Télécommande avec pile

Câble audio/vidéo

Adaptateur AC/DC

Adaptateur allume-cigare

Manuel d'utilisation

Casque d'écoute

Câble DC + audio/vidéo

Sangles pour voiture

Sac de transport

Contrôleur de jeu

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

Caractéristiques principales

Ecran LCD à grande luminosité de 9 pouces

Compatible avec DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc…

Haut-parleur stéréo incorporé

Accu lithium-polymère rechargeable incorporé

Prévu pour systèmes PAL et NTSC

OSD multi-langues, avancement rapide en avant/arrière, fonction de répétition

Fonction zoom

2

18

19

1

ON OFF

2

3 4 5 6 7 8

1.Ouvrir

2.En/hors fonction

3.Réglages

4.Mode

5.

( )/

( )/ ( )/ ( )

6.Bouton OK

7.Lecture/ pause

8.Arrêt

9. Entrée DC 9-12 V

Moniteur

9

10

11

12

13

14

15

CLOSE

17 16

10.Sortie DC

11. Sortie AV

12. Prise pour casque d'écoute

13. Volume

14. Carte SD

15. Porte USB

16. Crochet

17.

18.Jeu2

19.Jeu1

2

3

4

5

ON OFF

1

6

1.En/hors fonction

2.Volume

3.Prise pour casque d'écoute

4.Entrée AV

CLOSE

7

5.Entrée DC 9-12 V

6.Luminosité

7.Crochet

3

8

Installation dans la voiture

1. Fixez le montage appuie-tête au lecteur/moniteur.

REMARQUE : les montages appuie-tête pour lecteur et moniteur sont identiques. Il n'y a pas de différence entre les deux.

A

C

UP

D

B

Le lecteur DVD se fixe dans cette position, comme illustré.

front

E F

Tournez le montage appuie-tête et le lecteur de telle façon que côté arrière se dirige vers vous.

back

Glissez les sangles A et B dans les ouvertures sur le dos du lecteur DVD, comme illustré.

Fixez les sangles sur le dos du montage de telle façon que le velcro s'attache. Assurezvous que le est positioné centralemen.

Tournez le montage appuie-tête et le lecteur de telle façon que côté avant se dirige vers vous.

Fixez les sangles C, D, E et F au côté avant du lecteur DVD et fixez le velcro.

2.Fixation aux appuie-têtes

Fixez les sangles autour de l'appuie-tête et fermez les boucles. Assurez-vous que les boucles sont bien fermés.

Tirez aux sangles pour bien fixez l'appareil.

PULL PULL

Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi

Corporation. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

4 5

Connexions

Alimentation et installation

Connectez l'adaptateur AC/DC à l'entrée DC 9-12 V sur le côté droit de l'appareil et connectez l'autre bout à la prise courant secteur AC. Voyez illustration ci-dessous.

SD AV OUT DC OUT

Connexion du moniteur

L'appareil peut être connecté au moniteur LCD externe.

Connectez l'appareil au courant avec l'adaptateur AC/DC ou l'adaptateur allume-cigare.

Connectez la sortie DC à l'entrée DC 9-12 V du moniteur en utilisant le câble DC/AV.

Utilisez le même câble pour connecter la sortie AV de l'appareil à l'entrée AV du moniteur.

Voyez l'illustration ci-dessous.

SD AV OUT DC OUT

Utilisation de l'adaptateur allume-cigare. Connectez l'adaptateur allume-cigare à l'entrée DC 9-12 V sur le côté droit de l'appareil et connectez l'autre bout à la prise allume-cigare. Voyez illustration ci-dessous.

SD AV OUT DC OUT

Notes :

1. L'allume-cigare ne peut pas être utilisé pour charger l'accu.

2. L'allume-cigare ne peut être utilisé que quand l'alimentation de la voiture est 9-12 V.

3. Le prise secteur est utilis comme dispositif de d branchement, le dispositif de

d connexion doit rester facilement accessible.

6

Connexion au TV

Vous pouvez connecter les deux unités au TV pour bénéficier de la haute qualité d'image et du son stéréo.

Voyez l'illustration ci-dessous.

SD AV OUT DC OUT

Câble AV

Pas fourni

TV

AUDIO IN

VIDEO IN

Utlisez le câble AV pour connecter le lecteur au TV. Faites attention que la connexion soit correcte.

7

Connexion aux haut-parleurs externes

Vous pouvez connecter l'appareil aux haut-parleurs externes. Voyez illustration ci-dessous.

SD

TV

AV OUT DC OUT

CABLE AV

AMPLIFICATEUR

VIDEO IN AUDIO IN

AMPLIFIER

Haut-parleur central

Haut-parleur frontal gauche

Haut-parleur frontal droite

SUBWOOFER

Haut-parleur arrière droite

Haut-parleur arrière gauche

Remarque : il n'y a pas de système 5.1 canaux dans l'appareil, mais le système est disponible quand l'appareil est connecté à l'amplificateur.

8

Télécommande

1

7

8

9

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

20

17

18

19

1. Boutons numériques

2. TITRE (pour afficher des informations

concernant le titre)

3. AUDIO (pour choisir la langue parlée)

4. REGLAGE (pour entrer dans le menu

réglages)

5. Bouton précédent/suivant (pour aller

vers un chapitre ou une scène

précédente ou suivante)

6. Bouton avancement rapide en

arrière/en avant (2, 4, 8, 16 ou 32 fois la

vitesse normale)

7. OSD (pour afficher des informations

du disque, telles que temps écoulé ou

temps restant)

8. Lecture/pause

9. Arrêt (poussez pour arrêter la lecture ;

poussez pour continuer la lecture à

partir du point ou vous avez arrêté ;

poussez deux fois pour arrêter

complètement).

10. MODE (pour choisir la source)

11. ZOOM (pour agrandir l'image pendant

la lecture)

12. Menu (pour entrer dans le menu)

13. Sous-titres (pour choisir la langue

des sous-titres avec DVD)

14. Angle (pour changer l'angle de prise

de vue sur disques avec multi-angles)

15. A-B (répétition entre deux points A et

B déterminés d'avance)

16. Répétition (pour répéter le titre,

chapitre ou numéro)

17. Retour (pour retourner au menu

principal)

18. MUTE (pour couper le son)

19. VOL +/- (pour régler le volume)

20. Enter (pour confirmer)

9

Utilisation de la télécommande

Placez la pile dans la télécommande comme illustré ci-dessous.

1

2

CR2025 CR2025

Quand vous utilisez la télécommande, faites attention à la diriger vers le récepteur infrarouges de l'appareil. La distance maximale entre l'appareil et la télécommande est

3 mètres. Voyez l'illustration.

30

0

30

0

Remarques :

1.Faites attention à ne pas laisser tomber et ne pas utiliser dans un environnement

humide.

2.Le récepteur à infrarouges ne peut pas être exposé à la lumière du soleil.

3.Remplacez la pile quand la télécommande ne fonctionne pas bien.

10

Opération de base

DVD

MPEG4

SVCD VCD CD

MP3

Lecture des disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3

1. Dans le mode source, utilisez pour sélectionner et poussez ENTER pour

choisir la source

DVD SD USB

2. Ouvrez le compartiment disque et insérez le disque avec la face imprimée vers le

haut.

3. Fermez le compartiment disque. L'appareil charge le disque et commence la lecture.

4. Poussez une fois pour arrêter la lecture ; poussez pour continuer la lecture à

partir du point où vous avez arrêté ; poussez deux fois pour arrêter complètement.

5. Pendant la lecture poussez pour pauser la lecture, repoussez pour continuer la

lecture.

6. Après la lecture, mettez l'appareil hors fonction en poussant le bouton ON/OFF en

position OFF.

7. Avec certains disques avec menu titre ou menu chapitre, poussez le bouton MENU

pour entrer dans le menu et utilisez les boutons pour faire la sélection.

Poussez ENTER pour confirmer.

Remarque : ne pas déconnecter les appareils USB quand ils sont en fonction, car ceci peut causer des mal fonctionnements.

Titre

Boutons curseurs

ENTER

Menu

Lecture/pause

11

Avancement rapide en avant ou en arrière

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD permettent un avancement rapide en avant ou en arrière.

1. Poussez et la recherche en avant commence. Poussez plusieurs fois pour changer la vitesse entre 2, 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale.

2X 4X

32X 16X 8X

2. Poussez et la recherche en arrière commence.

Poussez plusieurs fois pour changer la vitesse

entre 2, 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale.

2X 4X

Recherche en avant

Recherche en arrière

32X 16X 8X

Répétition

DVD

MPEG4 SVCD VCD CD

Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD permettent la répétition d'un chapitre, titre ou du disque entier.

Pour les disques DVD, poussez le bouton 'répétition' pour répéter un chapitre, repoussez le bouton pour répéter le titre, repoussez le bouton pour répéter le disque entier.

Chapitre

Titre Tout

Répétition hors fonction

Pour les disques MP3, poussez le bouton 'répétition' pour répéter le file actuel, repoussez le bouton pour répéter le dossier, repoussez le bouton pour annuler la répétition.

Répétition numéro actuel Répétition dossier Répétition hors fonction

Pour les disques CD/VCD poussez le bouton 'répétition' pour répéter un numéro ou le disque entier.

Track

All

Repeat off

12

Répétition d'un certain passage

DVD

MPEG4

SVCD VCD CD MP3

Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD et MP3 permettent de répéter un certain passage.

Pendant la lecture poussez le bouton 'A-B' pour marquer le point de début A ; repoussez ce bouton pour marquer le point final B ; l'appareil répète la section entre les points A et B.

Repoussez le bouton pour une troisième fois pour arrêter la répétition.

A

AB

Numéro

Zoom in/out

A-B

Angle

Angle

DVD

Pendant la lecture d'un disque DVD avec multi-angles, poussez le bouton 'Angle' et le symbole suivant est affiché sur l'écran.

Remarque :

Cette fonction est uniquement disponible avec les disques

DVD qui possèdent des multi-angles

2X

Zoom in/ out

3X

DVD MPEG4 SVCD VCD

4X

Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, permettent d'utiliser la fonction zoom.

Pendant la lecture poussez le bouton 'zoom' et l'image est agrandi. Repoussez le bouton et l'image est encore agrandi ; repoussez le bouton jusqu'au moment où vous avez à nouveau l'image normale.

1 /2X

1 /3X

Quand l'image est agrandi, utilisez les boutons pour déplacer l'image.

1 /4X

13

Lecture des documents JPG

1. Insérez le disque JPEG et l'appareil commence la lecture.

2. Poussez pour sélectionn er un document JPEG et poussez ENTER pour confirmer.

Remarque : poussez MENU pour retourner vers la liste des documents. Poussez ou

ENTER pour avoir une vue du document sélectionné.

3. Pour tourner l'image vers le gauche, poussez ; pour tourner l'image vers la droite,

poussez .

Pendant que vous regardez les images, poussez le bouton OSD pour sélectionner le mode de transition entre les images.

1. Du haut vers le bas

2. Du bas vers le haut

3. Du gauche vers la droite

4. De la droite vers la gauche

5. Du coin gauche en haut vers le coin droite en bas

6. Du coin droit en haut vers le coin gauche en bas

7. Du coin gauche en bas vers le coin droit en haut

8. Du coin droit en bas vers le coin gauche en haut

9. Du centre vers la gauche et la droite

10. Du centre vers le haut et le bas

11. Du bas et du haut vers le centre

12. De gauche et de droite vers le centre

13. Des quatre fenêtres en haut vers le bas

14. Des quatre fenêtres à gauche vers la droite

15. Des quatre côtés vers le centre

5. Pendant la lecture le symbole peut apparaître quand vous poussez les boutons

'Angle', 'Sous-titres', 'Audio', 'A-B', 'Titre', etc. Ceci veut dire que la fonction n'est pas

disponible à l'instant.

6. Pendant le lecture des documents JPEG, poussez et les images sont réduites ;

utilisez les boutons ou ENTER pour sélectionner une image.

Lecture documents Mp3

Placez le disque MP3 dans la porte disque. Poussez ou ENTER pour choisir un document MP3. Poussez ou ENTER pour reproduire le document sélectionné.

00 36 03 43

Dir 001

\Ctyy\

Mp3

Mp3

......

TRACK01

TRACK02

Mp3

TRACK03

Mp3

TRACK04

Mp3

TRACK05

14

Menu principal SD/MMC/USB

Après avoir inséré un SD/MMC ou USB le système affiche le menu principal qui comprend

4 symboles. Poussez pour sélectionner et poussez ENTER pour confirmer.

Mode Browser

Voyez page 16.

Mode Photo

Voyez pages 16-17

Mode Musique

Voyez page 17

Mode Film

Voyez page 18

Remarque : les cartes média formattés en exFAT ne peuvent pas être lus.

15

Mode Browser

00 00 03 43

001/008

\Ctyy\

Mp3

......

TRACK01

Mp3

TRACK02

Mp3

Mp3

TRACK03

TRACK04

Mp3 TRACK05

Le mode browser affiche la liste des documents et du folder.

ENTER : sélectionner et lecture

: entrer dans le folder

: quitter le folder

Remarque : si vous voulez retourner au menu principal, vérifiez que vous vous trouvez dans la liste des documents et du folder et poussez RETURN.

Mode Photo

Slide Show Menu Prev Next

Le mode photo affiche dabord les photos en format thumbnail.

, , , , ENTER : sélectionner et lecture

Slide show : lecture JPEG

Menu : entrer dans le menu aide

Prev : page en haut

Next : page en bas

16

1. Pour tourner l'image vers le gauche, poussez ; pour tourner l'image vers la droite,

poussez .

2. Pendant que vous regardez les images, poussez le bouton OSD pour sélectionner le

mode de transition entre les images.

1. Du haut vers le bas

2. Du bas vers le haut

3. Du gauche vers la droite

4. De la droite vers la gauche

5. Du coin gauche en haut vers le coin droite en bas

6. Du coin droit en haut vers le coin gauche en bas

7. Du coin gauche en bas vers le coin droit en haut

8. Du coin droit en bas vers le coin gauche en haut

9. Du centre vers la gauche et la droite

10. Du centre vers le haut et le bas

11. Du bas et du haut vers le centre

12. De gauche et de droite vers le centre

13. Des quatre fenêtres en haut vers le bas

14. Des quatre fenêtres à gauche vers la droite

15. Des quatre côtés vers le centre

3. Pendant la lecture le symbole peut apparaître quand vous poussez les boutons

'Angle', 'Sous-titres', 'Audio', 'A-B', 'Titre', etc. Ceci veut dire que la fonction n'est pas

disponible à l'instant.

4. Pendant le lecture des documents JPEG, poussez et les images sont réduites ;

utilisez les boutons ou ENTER pour sélectionner une image.

Remarque :

Pour retourner au menu principal, poussez le bouton RETURN dans la page thumbnail.

Mode Musique

128Kbps

Mp3

TRACK01

Mp3

TRACK02

Mp3

TRACK03

Mp3

TRACK04

Mp3

TRACK05

P

00 00 03 43

001/008

Repeat Off

P

Dans le mode musique le système affiche la liste des documents musiques, comme Mp3.

Poussez ENTER : sélectionner et lecture

Poussez pour avancement rapide en avant/arrière pendant la lecture MP3

Poussez en mode arrêt pour choisir la fonction

Page- : page en haut

: lecture

Page+ : page en bas

Remarque : poussez RETURN pour revenir au menu principal.

17

Mode Film

001/006

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

TRACK01

TRACK02

TRACK03

TRACK04

TRACK05

TRACK06

Le mode film affiche la liste des films, comme AVI

ENTER : sélectionner et lecture

Pendant la lecture d'un film, poussez MENU ou RETURN pour revenir à la liste des films,

à partir de laquelle vous pouvez revenir au menu principal en poussant RETURN.

RIPPING CD

Pendant la lecture CD/HDCD vour pouvez utiliser la fonction CD ripping. En poussant le bouton des sous-titres l'appareil peut changer le format CD en format MP3 permettant de l'enregistrer sur USB ou carte SD.

Options

Speed Normal

Bitrate 128kbps

Create Id3 Yes

Device USB 1

SUMMARY

Selected Track 0

Selected Time 00:00

Start Exit

CD RIP

Track

Track 01 03:36

Track 02 03:36

Track 03 03:36

Track 04 03:36

Track 05 03:36

Track 06 03:36

Track 07 03:36

All None

18

Vitesse : vous pouvez choisir la vitesse du ripping : normal ou rapide

Bitrate : vous pouvez choisir entre 6 bitrates : 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps,

96Kpbs et 112Kbps.

Create ID3 : vous pouvez créer ID3 pendant la lecture texte CD.

Device : affiche q'un USB ou carte SD est connécté au lecteur DVD.

Exit : pour aller vers le menu précédent

All : sélectionner tous les documents pour conversion et enregistrement.

None : annuler la sélection

Start : bouger le curseur vers l'item et poussez ENTER : la conversion commence.

Vous pouvez arrêter la conversion en poussant le bouton CANCEL.

CD RIP

Ripping

Track Progress

Total Progress

Cancel

SUMMARY

Now ripping

Track 01/01

Selected track

Track 01 9%

Fonction jeu

1.Connectez la manette de jeu dans l'entrée jeu

2.Mettez un disque de jeu dans le lecteur DVD, attendez que le disque de jeu soit

chargé, le menu du jeu apparaitra sur l'écran du DVD

3.Utilisez la touche gauche/droite sur la manette de jeu pour ballayer entre les jeux.

4.Utilisez la touche haut/bas sur la mannete de jeu pour sélectionner le jeu.

5.Utilisez la touche MODE sur la manette de jeu pour sélectionner un ou deux joueurs.

6.Pressez la touche start sur la manette de jeu pour démarrer le jeu.

7.Pressez les touches MODE et START en même temps pour retourner vers le menu

du jeu.

Réglage système

Setup Menu -- Main Page

General Setup

Video Setup

Preference Setup

Poussez le bouton 'Setup' et le menu principal apparaît sur l'écran.

Utilisez les bouton pour sélectionner un item.

Poussez ENTER pour confirmer.

Poussez le bouton SETUP pour quitter.

19

Page de réglage général

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

Normal/PS

Normal/LB

OSD Lang ENG Wide

Screen Saver ON

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

On

OSD Lang ENG Off

Screen Saver ON

:Move :Return :Entry

Ecran TV

Dans cette option vous pouvez régler le format de l'écran (Normal/PS, Normal/LB, Ecran large).

Réglage standard : écran large

Remarque :

Cette fonction dépend du format avec lequel le

disque DVD a été enregistré.

Utilisez le format 16 :9 quand l'appareil est

connecté au TV 16 :9

Marquage angle

Cette option permet d'afficher le marquage angle pendant la lecture.

Possibilités : en ou hors fonction.

Réglage standard : en fonction

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

OSD Lang ENG

English

Screen Saver ON French

German

Dutch

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

OSD Lang ENG

Screen Saver ON

On

Off

:Move

:Return :Entry

Langue OSD

Pour choisir la langue OSD (anglais, français, allemand, n éerlandais )

Réglage standard : n éerlandais

Screen Saver

Choisissez cette fonction pour activer le screen saver.

Réglage standard : en fonction

20

Page réglage vidéo

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

PAL

NTSC

Type TV

Pour choisir le type de TV (PAL ou NTSC)

Réglage standard : PAL

:Move :Return :Entry

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

Pour régler la qualité vidéo du AV OUT

:Move :Return :Entry

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

Pour régler la qualité vidéo.

:Move :Return :Entry

Page de préférence

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

English

French

German

Dutch

:Move :Return :Entry

Audio

Dans cette option vous pouvez mémoriser la langue parlée préférée pour les disques DVD.

Réglage standard : n éerlandais

Remarques :

La langue disponible dépend du disque DVD.

Vous pouvez changer la langue en poussant le

bouton 'Audio' pendant la lecture.

21

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

English

French

German

Dutch

Off

:Move :Return :Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

:Move

:Return

English

French

German

Dutch

:Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

:Move :Return

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG 13

5 PGR

6 R

7 NC 17

8 ADULT

:Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

Reset

:Move :Return :Entry

Sous-titres

Dans cette option vous pouvez mémoriser la langue préférée pour les sous-titres des disques DVD.

Réglage standard : hors fonction

La langue disponible dépend du disque DVD.

Vous pouvez changer la langue en poussant le bouton 'Audio' pendant la lecture.

Menu disque

Dans cette option vous pouvez choisir la langue pour le menu des disques.

Réglage standard : n éerlandais

Remarque : le choix de la langue dépend des langues disponibles sur le disque.

Contrôle parental

Utilisez cette fonction pour régler le niveau du contrôle parental pour que les enfants ne puissent pas regarder certaines scènes.

Les niveaux disponibles sont : ENFANTS, G,

PG, PG 13, R, Nc17, ADULTES

Réglage standard : ADULTES

Mot de passe standard : 8888

Standard

Sélectionnez cette option et poussez OK pour remettre tous les réglages au niveau d'usine.

22

Spécifications

Compatible avec les disques : DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4

Systèmes : PAL/NTSC

Format écran : 9 pouces

Réponse en fréquences : 20 Hz-20 kHz

Sortie vidéo : 1 Vp-p/75 ohms non balancée

Sortie audio : 1.4 Vrms/10 kOhms

Rapport signal/bruit : mieux que 80 dB

Plage dynamique : mieux que 85 dB

Laser : semi-conducteur, longueur d'ondes 650nm/795nm

Alimentation : DC 9-12 V

Consommation : 10 W

Température d'utilisation : 0-40° C

Poids (moniteur/ lecteur DVD) : 0,55/1,1 kg

Dimensions (moniteur/ lecteur DVD) (l x p x h) : 246.5x191.6x30/247x191.8x41.9mm

Type accu : Li Polymère

Remarques :

1. La qualité et la vitesse de lecture des photos JPEG dépendent de la résolution et de

la compress ion des photos. Certains photos JPEG ne peuvent pas être reproduits du à

la qualité et au format du disque.

2. Certains disques DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW ne peuvent pas être reproduits

du à la qualité d'enregistrement.

Utilisation de l'accu rechargeable

L'appareil utilise un accu Li-polymère avec grande longévité. L'accu ne possède pas d'effet de mémoire et peut être rechargé à n'importe quel moment, même partiellement déchargé. Il faut 3 heures pour un chargement complet qui permet une utilisation de 2 heures.

Précautions concernant le chargement de l'accu

L'accu peut uniquement être rechargé quand l'appareil est hors fonction et connecté au courant secteur. Pendant le chargement le témoin est rouge ; une fois complètement chargé le témoin devient jaune.

Utilisation et entretien de l'accu rechargeable

1. La température d'utilisation est 0-40° C.

2. Déconnectez l'appareil du courant secteur quand il n'est pas utilisé.

3. L'appareil devient chaud pendant l'utilisation, ce qui est normal. Néanmoins n'utilisez

pas l'appareil pendant de longues périodes.

4. Evitez que des objets tombent sur l'appareil et ne le placez pas dans des

environnements humides ou trop chauds.

Attention: Danger d'explosion si la batterie est incorrectement replac e. Replacez seulement avec le m me type ou quivalent.

23

En cas de problèmes

PROBLEME

Pas de son ou son déformé

SOLUTION

Contrôlez que l'appareil est bien connecté.

Contrôlez que les câbles sont bien connectés aux prises correctes ;

Ne peut pas avancer dans le film

Vous ne pouvez pas avancer rapidement lors des informations au début d'un film car ceci est défendu.

Le symbole apparaît sur l'écran

Image avec distorsion

La fonction voulue ne peut pas être exécuté à ce moment parce que :

1. Le logiciel du disque l'interdit.

2. Le logiciel du disque ne supporte pas la fonction.

3. La fonction n'est pas disponible en ce moment.

4. Vous avez introduit un numéro qui n'existe pas.

Le disque peut être endommagé. Essayez un autre disque.

Une distorsion est normale pendant l'avancement rapide en avant ou en arrière.

Pas d'avancement rapide en avant ou en arrière.

Certains disques ont des passages qui n'autorisent pas l'avancement rapide.

Vous ne pouvez pas avancer rapidement lors des informations au début d'un film car ceci est défendu.

Si, à un certain moment dans le futur, vous voulez vous écarter de votre appareil, notez que les appareils électriques ne peuvent pas être enlevés avec les autres déchets domestiques. Utilisez les facilités de recyclage. Prenez contact avec les autorités locaux ou avec votre revendeur. (Directive pour les Dechets d'Equipement Electrique et

Electronique).

Pour des raisons d'amélioration les caractéristiques et les spécifications peuvent être changées sans préavis.

24

Table Of Contents

Safety Precaution 1

Package 2

Main Features 2

In Car Installation

4

System Connection 6

The Remote Control 9

Basic operation 11

System Setup 19

Specification 23

Troubleshooting 24

Safety Precaution

Thank you for choosing our portable DVD player.It includes a 7” wide screen and a DVD player. The unit applies the latest state of art electronics and is designed for use at home,in hotels and in offices etc for relaxation.The compact size makes carrying easier as well as installation.Please read the manual carefully prior to use and keep it well for future reference.

Hi-voltage, Don't Open it

Remind user to be careful to avoid electric shock

Warning:To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

1) Please read the instruction manual carefully and follow all the requirements of safe

operation to operate the device.

2) Do not use this unit near water.Do not place the unit over any container with liquid

inside.

3) Do not install near any heat sources such as radiators,heat registers,stoves,or other

apparatus(including amplifiers)that produce heat.

4) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long time.

5) About Cleaning:Unplug the system,use only wet cloth to clean.Do not use liquid

detergent or aerosol.

6) Only use accessories specified by the manufacturer.

7) Refer all servicing to qualified service personnel,servicing is required when the unit

has been damaged in any way.Such as power supply cord or plug damaged, liquid

spilled or objects falling into the unit,exposed to moisture,not operating normally.

Don't try to repair the machine by yourself because of the danger of high voltage and

electric shock.

8) Do not use irregular shaped discs such as heart or star-shaped discs as they may

cause to the unit malfunction.

1

Package

DVD Player

9 '' LCD Monitor

Remote Control with battery

AV Cable(DVD to TV)

AC/DC Power Adapter

Cigarette Lighter Adapter

User Manual

Earphone

DC+Audio/Video Cable

Carry bag

Mounting straps

Game controller

Main Features

High brightness color 9” LCD screen

Compatible with disc of DVD,VCD,MP3,MPEG4,CD,JPEG,etc

Built-in stereo speaker

Built-in rechargeable Lithium polymer battery

Support PAL or NTSC system

Support Multi-language OSD,speed forward/backward,repeat function

Zoom in/out function

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

Main Unit Controls

1

ON OFF

2

18

19

3 4 5 6 7 8

1. Open knob

2. Power ON/OFF switch

3. SETUP button

4. MODE button

5.

6. OK button

7. PLAY/PAUSE button

8. STOP button

9. DC IN 9-12V

Monitor View

ON OFF

1

2

3

4

5

6

1. Power ON/OFF

2. Volume knob

3. Earphone jack

4. AV IN

3

9

10

11

12

13

14

15

CLOSE

10. DC OUT

11. AV OUT

17

12. Earphone jack

16

13. Volume knob

14. SD card slot

15. USB Port

16. Bracket

17. Rating label position

18.Game2

19.Game1

CLOSE

7 8

5. DC IN 9-12V

6. Brightness knob

7. Bracket

8. Rating label position

In Car Installation

1. Fit the headrest mount to the DVD Player / Monitor as required.

NOTE: Both the headrest mounts are the same, there is no difference for DVD Player or

Monitor.

C

UP

The DVD player will fit to the mount in this position, as shown below.

D

A

B

front

E F

Turn the headrest mount and player around so the backs are facing you.

back

Slide the vertical straps A and B through the strap lock upon the back of the DVD player, or monitor, as shown.

Fold and secure the horizontal straps on to the back of the mount until the velcro attaches.

Ensure the DVD player or monitor is mounted centrally.

Turn the headrest mount and player around so the front is facing you.

Bring straps C, D, E & F in front of the DVD

Player and attach to the velcro as shown.

2. Fitting the headrest mount to the headrest

Fit the straps around the headrest and engage the 2 trident clips.

Ensure clips are securely fastened.

Pull the straps tight using the adjustment.

Tuck the loose ends into the strap tidy.

PULL PULL

This item incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

4 5

System Connection

Powering and installation

Plug one end of the AC/DC power adaptor into the DC IN 9-12V jack on the right of the unit, then plug the other end into the AC power receptacle. Please refer to the following illustration.

SD AV OUT DC OUT

Connecting to monitor

The unit can also be connected to the external LCD monitor.

Connect the unit to power by AC/DC adapter or cigarette lighter adapter.

Then connect the unit DC OUT jack to DC IN 9-12V Jack of the LCD Monitor by a DC/AV cable. Also use this DC/AV cable to connect the AV OUT jack of the unit to AV IN jack of the Monitor.

Please refer to the illustration below.

SD AV OUT DC OUT

If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power:

Plug one end of the cigarette lighter adaptor into the DC IN 9-12V jack on the unit, plug the other end into the car cigarette lighter socket.See illustration below.

SD AV OUT DC OUT

Note:

1.Car cigarette lighter adaptor is not recommended to recharge the battery.

2.Car cigarette light adaptor can only be used when the car power supply is 9-12V.

3.The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device should remain

readily operable.

6

Connecting to TV

You can connect unit with TV to enjoy high quality picture and stereo sound.Please refer to the following illustration:

SD AV OUT DC OUT

AV CABLE

Not supplied

TV

AUDIO IN

VIDEO IN

Please use AV cable to connect the machine and the TV. Make sure it is connected correctly.

7

Connecting with external speaker

The unit can be connected with external speaker.Please see the following illustration.

SD

TV

AV OUT DC OUT

AV CABLE

Not supplied

VIDEO IN AUDIO IN

AMPLIFIER

Left front speaker

Center speaker

Right front speaker

SUBWOOFER

Left rear speaker Right rear speaker

Note:

There is no 5.1 channel in the unit, however,after connecting to APM it is available to output audio in 5.1 channel.

8

The Remote Control

1

7

8

9

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

20

17

18

19

1. Number button

2. TITLE(To display title information)

3. AUDIO(To select audio language)

4. SETUP(To go to or exit setup menu)

11. ZOOM(To zoom in/out the image

during the playback)

12. MENU(To enter or exit root menu)

13. SUBTITLE(To select subtitle language

when playing DVD disc)

5. Previous/Next button(To go

to previous/next chapter or scene

during playing)

6. Fast forward/backward

button(To scan forward/backward

at 2,4,8,16,or 32 times)

14. ANGLE(To change viewing angle

when playing disc with multi-angle)

15. A-B(Repeat a specific portion from

point A to B, press it again to cancel

repeat playing)

7. OSD(To display disc information

during playing such as elapsed and

remaining time)

16. REPEAT(To repeat playing title,

chapter or track)

8. PLAY/PAUSE 18. MUTE(To turn to mute)

19. VOL +/- (To adjust the volume) 9. STOP(press once to stop playback, then

press to resume playback from the

point where you stopped; press stop

button twice to stop playback completely)

20. ENTER(To confirm)

10. MODE(To select the source)

17. RETURN(To return to the main menu)

9

The Use of Remote Control

Please put the battery into the remote control as per illustration below .

1

2

CR2025 CR2025

When using remote control, make sure the infrared window is pointed to infrared receiving window of the unit. The distance between the unit and remote control must be within 3 metres. Please refer to the following illustration.

30

0

30

0

Basic Operation

DVD

MPEG4

SVCD VCD CD

MP3

Playing disc of DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3.

1.

In the Source Mode,you can press “ ” “ source you want.

DVD SD USB

2. Open the disc door and insert a disc into the door with the label side facing up.

3. Close the disc door.The unit will load the disc and start playing.

4. Press“ ”once to stop playback; press“ ”to resume playback from the point

where you stopped;press“ ”twice to stop playback completely.

5. During playback,press“ ”to pause; press it again to resume playback.

6. When the playing is finished, please turn off the power by sliding ON/OFF switch to OFF.

7. For some DVD disc with Title or Chapter menu, press“MENU”button to enter menu

page, and use“ ”to select. Press ENTER to confirm.

Note:

Please do not disconnect USB devices or plug out SD/MMC cards while they are working with the unit.Functional failure may occur in case of wrong operations.

Title

Cursor button

ENTER

Menu

Note:

1. To avoid falling off or place near damp environment.

2. To avoid infrared receiving window of the unit being under direct sunlight.

3. Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn't work.

10

Play/pause

11

Fast forward and fast backward

DVD MPEG4 SVCD VCD CD

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD, the machine can search forward or backward.

1. Press“ ”,the unit will search forward. Press it repeatedly ,the machine will play

at 2, 4,8, 16, 32 times of speed.

2X 4X

32X 16X 8X

2. Press“ ”, the unit will search backward.

Press it repeatedly,the machine will play at

2,4,8,16,32 times of speed.

2X 4X

Search forward

Search backward

32X 16X 8X

Repeat playing

DVD

MPEG4

SVCD VCD CD MP3

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeat playing one chapter, title or the whole disc.

For DVD disc,press“repeat”button,user can repeat playing one Chapter;press it again to repeat playing Title;press it the third time to repeat playing the whole disc.

Chapter Title All

Repeat off

For MP3 disc,press“repeat”button to repeat playing present file;press it again to repeat playing the folder;press it the third time to cancel repeat function.

one folder

Repeat off

For CD/VCD disc, press “repeat”button repeatedly to repeat the track and the whole disc.

Track

All

Repeat off

12

Repeat playing of favorite scene

DVD

MPEG4 SVCD VCD CD MP3

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeatedly play a specific section.

During playback,press“A-B”button at a point A,then press

A this button again in point B,the unit will automatically repeat playing the part between“A-B”

AB

Press it the third time,the unit will return to normal playback.

Number

Zoom in/out

A-B

Angle

Angle

DVD

During playing DVD disc with multi-angle, press“Angle”button to change the display angle.

Note:

The function is available only for discs with multi-angle.

2X

Zoom in/ out

3X

DVD MPEG4 SVCD VCD

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,user can zoom in or zoom out the image.

4X

1 /2X

During playback,press“Zoom”button,the image will be enlarged;press it again the image will be enlarged again; press it fourth time,the image will zoom out,press it repeatedly and the image will return to normal status.

1 /3X

1 /4X

When the image is enlarged,user can press“ / / / ”to move the image.

13

Playing JPEG file in date disc

1. Place a JPEG disc into the tray, the unit will start reading and play.

2. Press“ ”to select a JPEG file and press“ENTER”button to confirm.

Note:you can press “MENU” to return to the folder list.Press “ ” or “ENTER” to

preview the file selected.

3. To rotate the picture counter-clockwise,press “ ”;Press “ ” to rotate the picture

clockwise.

4. Press OSD button when viewing pictures,you can select different refresh mode as

follows:

1. from top to bottom

2. from bottom to top

3. from left side to right side

4. from right side to left side

5. from left top to right bottom

6. from right top to left bottom

7. from left bottom to right top

8. from right bottom to left top

9. from horizontal center to both sides

10.from vertical center to both sides

11.from top and bottom to center

12.from right and left to center

13.from four window's top side to bottom side

14.from four window's left side to right side

15.from 4 edges to center

5. During viewing files,“ ”may appear when pressing“Angle”or“Subtitle”or “Audio”

or“A-B”or“Title”etc; in this situation these options are unavailable to operate.

6. When viewing JPEG files,press“ ”,pictures will be displayed in thumbnail mode,

press “ ” or “ENTER” button to select one picture to view.

Playing MP3 files in date disc

1.Place MP3 disc into the disc door. Press “ ” or “ENTER”button to choose an MP3

file;Press “ ” or“ENTER”button to play the file selected.

00 36 03 43

Dir 001

\Ctyy\

Mp3

Mp3

......

TRACK01

TRACK02

Mp3

TRACK03

Mp3

TRACK04

Mp3

TRACK05

14

SD/MMC/USB main menu

After entering the SD/MMC or USB,the system will show Main Menu which includes 4

Function ICONS.You can select them by “ ” and press “ENTER” key to confirm.

Browser Mode

Please refer to P16 for detail explanation

Photo Mode

Please refer to P16 -17 for detail explanation

Music Mode

Please refer to P17 for detail explanation

Movie Mode

Please refer to P18 for detail explanation

Note:Media cards formatted in exFAT file system are not supported.

15

Browser mode

00 00 03 43

001/008

\Ctyy\

Mp3

......

TRACK01

Mp3

TRACK02

Mp3

Mp3

TRACK03

TRACK04

Mp3 TRACK05

In the Browser Mode,the system will show the list of file and folder.

, key:select and play

“ ” :Enter the folder

“ ” :Quit the folder

Note:

If you want to return to the Main Menu,please make sure the system is in list of file or

Photo mode

Slide Show Menu Prev Next

In the Photo Mode,the System will show the thumbnail Mode first.

, , , :select and play.

Slide Show:play the JPEG.

Menu:Enter the Help Menu.

Prev:Page Up.

Next:Page Down.

16

When playing JPEG :

1.To rotate the picture counter-clockwise,press “ ”; Press“ ” to rotate the picture

clockwise

2. Press OSD button when viewing pictures,you can select different refresh mode as

follows:

1. from top to bottom

2. from bottom to top

3. from left side to right side

4. from right side to left side

5. from left top to right bottom

6. from right top to left bottom

7. from left bottom to right top

8. from right bottom to left top

9. from horizontal center to both sides

10.from vertical center to both sides

11.from top and bottom to center

12.from right and left to center

13.from four window's top side to bottom side

14.from four window's left side to right side

15.from 4 edges to center

3. During viewing files,“ ”may appear when pressing“Angle”or“Subtitle”or“Audio”

or“A-B”or“Title”etc;in this situation these options are unavailable to operate.

4. When viewing JPEG files,press“ ”and“RETURN”key,pictures will be displayed in

thumbnail mode,press“ ”or“ENTER”button to select one picture to view.

Note :

If you want to return the Main Menu, please press“RETURN”key in the thumbnail mode.

Music mode

128Kbps

Mp3 TRACK01

Mp3 TRACK02

Mp3 TRACK03

Mp3 TRACK04

Mp3 TRACK05

P

00 00 03 43

001/008

Repeat Off

P

In the Music Mode,the system will show the list of music file,like Mp3 and so on.

Press , , ,select and play.

Press “ ” to fast forward /backward MP3 during playing.

Press “ ”

Page-:Page Up.

:play

Page+:Page Down

17

Movie mode

001/006

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

TRACK01

TRACK02

TRACK03

TRACK04

TRACK05

TRACK06

In the Movie Mode,the system will show the list of Movie file,like AVI and so on.

, Key:Select and Play.

of Movie file status.

CD RIPPING

During playing the CD/HDCD disc,you can enter CD Ripping function.By pressing subtitle button,DVD player will be able to change the CD format into MP3 format, and then store it in the USB or SD card.

Options

Speed Normal

Bitrate 128kbps

Create Id3 Yes

Device USB 1

SUMMARY

Selected Track 0

Selected Time 00:00

Start Exit

CD RIP

Track

Track 01 03:36

Track 02 03:36

Track 03 03:36

Track 04 03:36

Track 05 03:36

Track 06 03:36

Track 07 03:36

All None

18

Speed: In this item, you can set the rip speed: Normal or Fast.

Bitrate: In this item, you can set the bitrate. It has 6 choices,128Kbps,192Kbps,256Kbps,

320Kbps,96Kbps and 112Kbps.

Create ID3:In this item, you can create ID3 when playing CD text.

Device: This item indicates whether USB or SD CARD is connected with DVD player.

Exit: Exit to the previous menu.

All: Select all the files in the disc for convertion and storage.

None: Cancel the selection.

Start: Move the cursor to the item and press “ENTER” button, the convertion begins.

During the converting,you can select “CANCEL” to stop it.

CD RIP

Ripping

Track Progress

Total Progress

Cancel

SUMMARY

Now ripping

Track 01/01

Selected track

Track 01 9%

Game function

1 Plug the joystick into the game jack.

2 Put a game disc into DVD player, after the game disc reading out, the game

menu will display on the screen.

3 Use the LEFT/RIGHT button on joystick to page up or page down

4 Use the UP/DOWN button on joystick to select game

5 Use the MODE button on joystick to select single or double mode

6 Press the START on joystick to start the game

7 Press the MODE and START buttons at the same time to back to the game menu.

System Setup

Setup Menu -- Main Page

General Setup

Video Setup

Preference Setup

displayed on the screen

In the main Page,Press “ ” button to highlight the item.

Press Setup button to exit.

19

General Setup Page

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

Normal/PS

Normal/LB

OSD Lang ENG

Wide

Screen Saver ON

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

On

OSD Lang ENG Off

Screen Saver ON

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

OSD Lang ENG English

Screen Saver ON French

German

Dutch

:Move :Return :Entry

General Setup

TV Display Wide

Angle Mark ON

OSD Lang ENG

Screen Saver ON

On

Off

:Move :Return :Entry

TV display:

Enter this option,user can set screen display format(Nomal/PS,Nomal/LB,Wide)

Note

The function depends on the display ratio

with which the DVD disc is recorded.

a 16:9 wide screen TV set.

Angle Mark:

Enter this option to set the angle during playback.

Optional setting:ON,OFF

The default is:ON

OSD Language:

In the option user can set OSD menu language(English,French,German,Dutch).

The default:Dutch

Screen Saver

Enter this option to set whether to activate the screen saver function.

The default is ON.

20

Video Setup Page

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

PAL

NTSC

:Move :Return :Entry

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

:Move :Return :Entry

Video Setup

TV Type PAL

Quality

Panel Quality

:Move :Return :Entry

Preference Page

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

English

French

German

Dutch

:Move :Return :Entry

TV Type:

Enter this option to select TV type(PAL,NTSC)

The default is PAL.

Set the Video Quality of AV OUT

Set the Video Quality of PANEL

Audio:

Enter this option,user can select preferred audio language for DVDs.

The default is Dutch.

Note

The audio language depend on the material

on each disc.

User can also change the audio language

durin g playback by pressing the Audio button.

21

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

English

French

German

Dutch

Off

:Move :Return :Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

:Move

:Return

English

French

German

Dutch

:Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

:Move :Return

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG 13

5 PGR

6 R

7 NC 17

8 ADULT

:Entry

Preference Setup

Audio ENG

Subtitle Off

Disc Menu ENG

Parental

Default

Reset

:Move :Return :Entry

Subtitle

Select your preferred language to show the subtitles on the screen.

The default is OFF

The subtitle languages depend on the information available on each disc,You can also change the subtitle language during playback by press the SUBTITLE button.

Disc Menu

This function allows you to choose the menu language stored on the disc.

The default is Dutch.

Note:the disc menu languages depend on the information available on the disc.

Parental:

Enter this option to set the parental control level to some unsuitable disc scenes being watched by the children.

Optional parental control levels: KID SAFE,

G, PG,PG 13,PGR, R, Nc17, ADULT.

The default is ADULT.

The default password:8888.

Default:

Select this item and press “

ENTER

” button to reset.

Specification

Compatible disc: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4

Signal system: PAL/NTSC

Panel size: 9 inch

Frequency response: 20 Hz to 20 kHz

Video output: 1 Vp-p/75Ohm, unbalanced

Audio output: 1.4Vrms/10kOhm

Audio S/N: Better than 80dB

Dynamic range: Better than 85dB

Laser: Semiconductor Laser, Wave Length: 650nm/795nm

Power source: DC 9-12V

Power consumption: 10 W

Operating temperature: 0~40°C

Weight(Monitor/DVD Player): 0.55 / 1.1kg

Battery Type: Li Polymer

Note:

1.The quality and speed for reading JPEG photos depend on the resolution and

compression ratio of the photos. Some JPEG photo may not be played due to the disc

quality and the formats.

2.Some DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW disc may not be played due to the quality on

burning conditions.

Rechargeable battery use

The machine utilize s long-life Li polymer battery for portable power supply.The battery has is fully or partially discharged.It's enough to recharge no longer than 3H each time,fully recharged battery can last about 2 hours with earphone.

Precautions related to Battery Recharge

The battery can be only recharged when turning power to OFF state,and keep continuous power supply, the red light will be on,and the light will turn yellow when it's fully charged.

Using and Maintaining Rechargeable Battery

1. The normal working temperature is:0 °C ~40 °C ;

2. Always unplug AC/DC power supply for the unit when not in use;

3. Heat will create during playing,it's normal,while avoid long time playing and

unattendance;

4. Avoid having the unit collide with any objects,and place away from all possible heat

sources or damp areas.

Caution:Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the

same or equivalent type.

22 23

Troubleshooting

PROBLEM SOLUTION

No sound or distorted sound

Make sure the machine is connected properly.

Make sure all cables are securely inserted into the appropriate jacks.

Can't advance through a movie

The icon appears on screen

You can't advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.

The feature or action cannot be completed at this time because:

1.The disc's software restricts it.

2.The disc's software doesn't support the

feature (e.g.,angles)

3.The feature is not available at the moment.

4.You've requested a title or chapter number

that is out of range.

Picture is distorted

The disc might be damaged.Try another disc; it is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan.

No forward or reverse scan

Some discs have sections that prohibit rapid scanning or chapter skip;If you try to skip through the warning information and credits at the beginning of a movie,you won't be able to.This part of the movie is often programmed to prohibit skipping through it.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste.Please recycle where facilities exist.Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.(Waste Electrical and Electronic equipment

Directive)

Owing to continuous improvement,no prior notice will be given regarding changes on above feature and spec.

24

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed