Samsung VP D5000, D5000i Handleiding

Add to My manuals
129 Pages

advertisement

Samsung VP D5000, D5000i Handleiding | Manualzz
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 101
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Digitale videocamcorder
VP-D5000/D5000i
AF
CCD
LCD
VP-D5000/D5000i
ELECTRONICS
AF
CCD
Autofocus
LCD
Liquid Crystal Display
<Vloeibaar
kristalweergave>
Charge Coupled Device
<Ladinggekoppeld
apparaat>
Gebruikershandleiding
Lees voordat u het toestel in gebruik
neemt deze handleiding zorgvuldig door
en bewaar deze voor later gebruik.
Dit product voldoet aan de bedoeling van de
Richtlijnen 89/336 CEE, 73/23 CEE en 93/68 CEE.
AD68-00655F(01)
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 2
FRANÇAIS
2
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Start ....................................................................8
Voorzorgen bij het onderhoud van de camcorder..................................8
Snel van start ..........................................................................................9
Opmerkingen en veiligheidsinstructies .............10
Familiarisez-vous avec votre appareil...............14
Uw camcorder leren gebruiken ........................14
Functies.................................................................................................14
Meegeleverde accessoires bij de camcorder ......................................15
Standaardaccessoires ....................................................................15
Voor- & linkeraanzicht...........................................................................16
Linkerzijaanzicht....................................................................................17
Rechter- & bovenaanzicht ....................................................................18
Achter- & onderaanzicht .......................................................................19
Afstandsbediening ................................................................................20
Weergavescherm (schermaanwijzingen in de standen
CAMERA en PLAYER) .........................................................................21
Weergavescherm (schermaanwijzingen in de standen
CAMERA en M.PLAY) ..........................................................................22
Schermaanwijzingen aan- en uitzetten (Weergavescherm) ..........23
De camcorder voorbereiden .....................................24
Gebruik van de afstandsbediening.......................................................24
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen.............................24
Opnemen met de afstandsbediening .............................................24
De handgreep verstellen ......................................................................25
Handgreep ......................................................................................25
Schouderband.................................................................................25
De camcorder op een stroombron aansluiten......................................26
De netvoeding en de gelijkstroomkabel gebruiken........................26
De lithium-ion-batterijhouder gebruiken ...............................................27
De lithium-ion-batterij opladen........................................................27
Tabel met maximale opnametijden per model en batterijtype .......28
Weergave batterijniveau .................................................................29
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 3
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
De standen CAMCORDER en CAMERA instellen ..............................30
De standschakelaar gebruiken.............................................................31
Het LCD-scherm aanpassen ................................................................32
De zoeker gebruiken.............................................................................33
Scherpstellen ..................................................................................33
Het LCD-scherm instellen tijdens het afspelen..............................34
De geluidsweergave van de luidspreker instellen................................34
Fonctions ..........................................................35
Functies.............................................................35
Het menu gebruiken .............................................................................35
Het kiezen van menu-opties.................................................................37
De camcorder instellen op de standen REC,
TAPE PLAY en MEMORY PLAY ....................................................39
Functies beschikbaar in de stand CAMCORDER .........................40
CLOCK SET (de klok instellen) ......................................................41
WL.REMOTE (afstandsbediening) .................................................42
DEMONSTRATION (demonstratie)................................................43
DATE/TIME (datum/tijd)..................................................................44
TV DISPLAY (televisieweergave) ...................................................45
EASY (voor beginners).........................................................................46
MF/AF (handmatig/automatisch scherpstellen) ...................................47
Automatisch scherpstellen..............................................................47
Handmatig scherpstellen ................................................................47
Digitale zoom ..................................................................................48
In- en uitzoomen .............................................................................48
De camcorder gebruiken – Een eenvoudige opname maken ..49
Een videocassette plaatsen en verwijderen.........................................49
De stand CAMCORDER selecteren ....................................................49
Uw eerste opname................................................................................51
Opnamen controleren (REC SEARCH) .........................................52
Tips voor goede opnamen....................................................................53
Opnemen met het LCD-scherm .....................................................53
Opnemen met de zoeker................................................................53
Opnamen afspelen op het LCD-scherm ..............................................54
3
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 4
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
De camcorder gebruiken – Geavanceerde opnames maken ..55
PROGRAM AE (automatische belichtingsprogrammering) ...........55
Automatische belichtingsprogramma’s instellen ............................56
WHT. BALANCE (witbalans) – CAMCORDER-stand....................57
Digitale zoom in CAMCORDER-stand...........................................58
EIS (Electronic Image Stabilizer – Elektronische
beeldstabilisator) .............................................................................59
DSE SELECT (Digitale Speciale Effecten selecteren) in CAMCORDER-stand ..............................................................................60
Een digitaal effect kiezen in CAMCORDER-stand ........................61
REC MODE (opnamestand)...........................................................62
AUDIO MODE (audiostand) ...........................................................63
WIND CUT (ruisvermindering)........................................................64
Het snelmenu gebruiken.......................................................................65
Het snelmenu instellen ...................................................................66
SHUTTER SPEED (sluitertijd) en EXPOSURE (belichting) ..........67
SLOW SHUTTER (lange sluitertijd) .....................................................68
BLC (Back Light Compensation – achtergrondlichtcompensatie).......69
In- en uitfaden .......................................................................................70
Het starten van een opname ..........................................................70
Het beëindigen van een opname
(met gebruik van FADE IN/FADE OUT).........................................70
Audio dubbing (geluidsspoor toevoegen) ............................................71
Een ander geluid opnemen ............................................................71
Afspelen van een cassette waaraan een geluidsspoor is
toegevoegd .....................................................................................72
Digitale foto's maken met behulp van de knop PHOTO......................73
Een digitale foto opzoeken .............................................................73
NIGHT CAPTURE (nachtopname).......................................................74
POWER NIGHT CAPTURE (extra krachtige nachtopname) ..............75
Opnametechnieken...............................................................................76
Weergave ..........................................................77
Een cassette afspelen ..........................................................................77
Opnamen bekijken op het LCD-scherm.........................................77
Opnamen bekijken op een tv-scherm ............................................77
Aansluiten op een tv met audio-/videoaansluiting .........................77
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 5
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Aansluiten op een tv zonder audio-/videoaansluiting ....................78
Weergave........................................................................................78
Functies in de stand PLAYER ..............................................................79
Het afspelen onderbreken ..............................................................79
Een bepaald beeld opzoeken (vooruit/achteruit) ...........................79
Vertraagde weergave (vooruit) .......................................................79
ZERO MEMORY (nulpunt markeren)...................................................80
Gegevens transporteren via IEEE 1394 .............81
Gegevens transporteren via een standaard IEEE1394 (i.LINK)DV gegevensverbinding .......................................................................81
Aansluiten op een DV-apparaat .....................................................81
Aansluiten op een PC.....................................................................81
Systeemeisen..................................................................................82
Opnemen met een DV-verbindingskabel .......................................82
De CAMERA gebruiken..............................................83
Memory Stick ........................................................................................83
Functies van de Memory Stick .......................................................83
Een Memory Stick plaatsen en verwijderen.........................................84
Een Memory Stick plaatsen............................................................84
Een Memory Stick verwijderen.......................................................84
De structuur van mappen en bestanden op de Memory Stick............85
Memory Stick-bestandsnummers.........................................................86
Prise de photo simple .......................................87
Het maken van eenvoudige foto’s.....................87
Uw eerste foto maken...........................................................................87
Foto's bekijken ......................................................................................88
Een enkele afbeelding bekijken............................................................88
Een diapresentatie bekijken .................................................................89
Snelzoeken ...........................................................................................90
Scherpstellen ........................................................................................91
5
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 6
FRANÇAIS
6
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Geavanceerde technieken.................................92
FOCUS LOCK (scherpstelling vergrendelen) ......................................92
Digitale zoom in CAMCORDER-stand.................................................93
De MACRO-stand.................................................................................94
CONT. SHOT (Continuous Shot – continuopname) ............................95
De flitser gebruiken...............................................................................96
FLASH SELECT (flitsselectie)..............................................................97
WHT. BALANCE (witbalans) – CAMERA-stand ..................................98
DSE SELECT (Digitale Speciale Effecten selecteren) in
CAMERA-stand.....................................................................................99
Een digitaal effect kiezen in CAMERA-stand.....................................100
SPOT-AE (voorgrondcorrectie) ..........................................................101
NIGHT SCENE (nachtopname) .........................................................102
De beeldkwaliteit selecteren...............................................................103
De beeldkwaliteit selecteren.........................................................103
Aantal beelden op de Memory Stick ............................................103
De beeldgrootte selecteren ................................................................104
De beeldgrootte selecteren ..........................................................104
De Memory Stick en beeldresoluties............................................105
MPEG REC (geheugenopname)........................................................106
MPEG PB (geheugen afspelen).........................................................107
MPEG SIZE (geheugenbeeldgrootte) ................................................108
Foto's kopiëren van een cassette naar een Memory Stick ...............109
Afbeeldingen selecteren voor afdrukken............................................110
Beveiliging tegen per ongeluk wissen ................................................111
Foto's verwijderen ...............................................................................112
De Memory Stick formatteren.............................................................114
Let op.............................................................................................114
Een afbeelding van een cassette als een foto opslaan .....................115
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 7
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Interface USB..................................................116
De USB-interface ............................................116
Digitale foto's overbrengen via een USB-aansluiting.........................116
Systeemeisen......................................................................................116
Installatie van het programma DVC Media 5.0 ..................................117
Aansluiten op een PC .........................................................................118
Onderhoud......................................................119
Na een opname ..................................................................................119
De camcorder schoonmaken en onderhouden .................................120
De videokoppen schoonmaken ....................................................120
Met de camcorder naar het buitenland ..............................................121
Netspanning ..................................................................................121
Kleursysteem ................................................................................121
Dépannage...............................................................122
Problemen oplossen.................................................122
Dépannage .........................................................................................122
Auto-diagnostic .............................................................................122
Condensation................................................................................122
Auto-diagnostic en modes M.REC <ENREGISTREMENT PHOTO>
et M.PLAY <LECTURE PHOTO> ................................................123
Problemen oplossen...........................................................................122
Tabel voor het zelf opsporen en oplossen van problemen..........122
Condensvorming...........................................................................122
Tabel voor het zelf opsporen en oplossen van problemen in de
standen M.REC en M.PLAY .........................................................123
Technische gegevens.......................................125
INDEX .............................................................126
INDEX .............................................................126
7
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 8
FRANÇAIS
■
■
■
■
■
■
■
8
NEDERLANDS
Start
Voorzorgen bij het onderhoud van de camcorder
✤ Neemt u alstublieft de volgende voorzorgen bij het gebruik van de
camera:
✤ Bewaar het apparaat op een veilige plaats.
Het apparaat heeft een lens die beschadigd kan raken door
schokken.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
■
■
■
■
■
■
■
■
Leg het apparaat niet op vochtige plekken neer.
Vocht en water kunnen defecten veroorzaken.
Kijk niet door de zoeker rechtstreeks tegen de zon in.
Hierdoor kunnen uw ogen permanente schade oplopen.
Raak het apparaat of de elektriciteitssnoeren niet aan met natte
handen, anders kunt u een schok krijgen.
Gebruik geen flits vlakbij iemand anders’ ogen.
De flits geeft een sterke lichtpuls af die (net als direct zonlicht) de
ogen kan beschadigen.
Als het apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met een
verkoper of Samsung-servicecentrum bij u in de buurt. Als u het
apparaat zelf uit elkaar probeert te halen kan dit schade veroorzaken die zeer moeilijk of helemaal niet te repareren kan zijn.
Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek.
Om vlekken te verwijderen kunt u een zachte doek gebruiken met
een milde zeepoplossing.
Gebruik geen oplosmiddelen, en zeker geen benzenen, aangezien
deze het oppervlak ernstig kunnen beschadigen.
Houd het apparaat uit de regen en uit de buurt van zeewater.
Maak na gebruik het apparaat schoon. Door zout water kan roest
ontstaan.
Wanneer u foto’s maakt, gebruik dan de CAMERA-stand.
(De beeldkwaliteit in CAMERA-stand is beter dan die in
CAMCORDER-stand.)
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
Page 9
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Start
Snel van start
✤ Dit apparaat heeft vele verschillende mogelijkheden; het is
namelijk een camcorder en een digitale fotocamera in één.
Lees deze handleiding zorgvuldig door.
✤ Voordat u het apparaat gebruikt, installeert u de accessoires in de
volgende volgorde:
1. Bevestig de batterijhouder.
2
2. Doe de Memory Stick in de daarvoor
bestemde gleuf.
3. Laad de batterij op door de
stroomkabel aan te sluiten op de
camcorder.
4
3
4. Stel uw apparaat in op CAMCORDER
of op CAMERA door het lensblok om
te klappen.
5
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
6
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
S.SHOW
BLC
BLC
OFF
OFF
REC
REC
REV
5. Stel de standschakelaar in op de
aangegeven stand.
6. Als u klaar bent, zet u de
standschakelaar in de stand OFF
(uit).
FWD
9
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 10
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
Opmerkingen over het verstellen van het LCD-scherm
Wees voorzichtig wanneer u het LCD-scherm verdraait
(zie afbeelding).
Wanneer u het scherm in een verkeerde richting duwt, kunt u het
scharnier waarmee het scherm aan de camcorder is bevestigd,
inwendig beschadigen.
1
1. LCD-scherm gesloten.
2
2. Normale opname met behulp van
LCD-scherm.
180¡
3
3. Opname terwijl u het LCD-scherm
van links bekijkt.
4
4. Opname terwijl u het LCD-scherm
van de voorkant bekijkt.
5
5. Opname met gesloten LCD-scherm.
180¡
10
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 11
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
Opmerkingen over COPYRIGHT (auteursrecht)
Televisieprogramma's, videocassettes, DVD-films, bioscoopfilms en
dergelijke kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.
Het zonder toestemming kopiëren van auteursrechtelijk beschermd
materiaal is strafbaar.
Opmerkingen over condensvorming
1. Als het plotseling warmer wordt, is het mogelijk dat er in de
camcorder condensatie optreedt.
Bijvoorbeeld:
- Wanneer u de camcorder van een koude naar een warme ruimte
verplaatst (bv. tijdens de winter van buiten naar binnen.)
- Wanneer u de camcorder van een koele naar een hete ruimte
verplaatst (bv. tijdens de zomer van binnen mee naar buiten).
2. Met de condensbescherming
(DEW) aan opent u het
cassettecompartiment, verwijdert u de batterij en legt u de
camcorder minimaal twee uur in een droge, warme ruimte.
Opmerkingen over de CAMCORDER
1. Stel de camcorder niet bloot aan hoge temperaturen (hoger dan
60°C).
Bijvoorbeeld in een auto die in de volle zon staat geparkeerd of in
direct zonlicht.
2. Laat de camcorder niet nat worden.
Stel de camcorder niet bloot aan regen, zeewater en andere
vloeistoffen.
Als de camcorder nat wordt, kan deze beschadigd raken.
Soms zijn storingen die optreden na nat worden onherstelbaar.
11
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 12
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
Bloc batterie
Opmerkingen over de batterijhouder
-
-
-
-
* Wanneer de levensduur van de batterij ten einde is, neemt u
contact op met uw plaatselijke leverancier.
De batterijen moeten worden afgevoerd volgens de geldende
richtlijnen voor chemisch afval.
* Laat de batterijhouder niet vallen als u hem losmaakt.
12
Laad de batterij helemaal op voordat u gaat
opnemen.
- Om de batterij te sparen schakelt u de
camcorder uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat met ingelegde band in de
CAMCORDER-stand langer dan vijf minuten
in de wachtstand (STBY) staat zonder te
worden gebruikt, schakelt het zichzelf
automatisch uit om de batterij te sparen.
- Zorg dat de batterijhouder stevig vastzit.
De batterij raakt mogelijk beschadigd
wanneer u deze laat vallen.
Een nieuwe batterij is niet opgeladen.
Laad een nieuwe batterij helemaal op voordat u deze gebruikt.
Gebruik de zoeker in plaats van het LCD-scherm wanneer u lange
opnamen maakt, omdat het LCD-scherm meer stroom gebruikt.
De videokoppen schoonmaken
-
-
Reinig de videokoppen regelmatig, zodat u verzekerd bent van
goede, heldere opnamen.
Als het beeld vervormd is, of als u alleen een blauw scherm te zien
krijgt, zijn waarschijnlijk de videokoppen vuil. Reinig in dat geval de
videokoppen met een schoonmaakcassette (droog systeem).
Gebruik geen schoonmaakcassette van het natte type. Dit type
cassette kan de videokoppen schaden.
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 13
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
Objectif
-
Opmerkingen over de lens
-
Richt de cameralens niet rechtstreeks naar de zon wanneer u
opnamen maakt.
Direct zonlicht kan de CCD-beeldsensors beschadigen.
Als u de zoeker te ver doordraait, kan deze beschadigd raken.
Opmerkingen over de elektronische zoeker
1. Zorg ervoor dat de zoeker van de camcorder nooit naar de zon is
gericht.
Direct zonlicht kan het binnenste van de zoeker beschadigen.
Leg de camcorder niet in de zon, bijvoorbeeld op een vensterbank.
2. Til de camcorder niet op aan de zoeker.
Opmerkingen over het gebruik van het
LCD-scherm tijdens opnemen en afspelen
1. Het LCD-scherm is met de grootste
precisie vervaardigd.
Er kunnen echter kleine puntjes (rood,
blauw of groen) op het LCD-scherm
te zien zijn.
Deze puntjes zijn normaal en hebben
geen invloed op de opgenomen
beelden.
2. Wanneer u het LCD-scherm gebruikt in de zon of buiten kan het
beeld moeilijk zichtbaar zijn.
Gebruik in dat geval de zoeker.
3. Direct zonlicht kan het LCD-scherm beschadigen.
Opmerkingen over de handriem
-
Stel de handriem goed in zodat u stabiele beelden
kunt filmen.
Wanneer de handgreep te strak is afgesteld, past
uw hand er niet goed in; probeert u dat toch dan
kunt u de handgreep beschadigen.
13
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 14
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Uw camcorder leren gebruiken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Functies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overdracht van digitale gegevens met IEEE1394
Door het gebruik van de IEEE 1394 (i.LINK™ : een protocol voor
seriële gegevensoverdracht en koppeling van Digitale Video-gegevens)
snelle gegevensdoorvoerpoort, kunnen bewegende en stilstaande
beelden overgebracht worden naar een PC. Op de PC kunt u deze
beelden bewerken.
Unieke stijl en vrije stijl-opnamen
Een geïntegreerd digitaal opnameapparaat dat eenvoudig om te zetten
is van CAMCORDER naar CAMERA en vice versa, door het lensblok
te draaien.
Hoge-resolutie-afbeeldingskwaliteit (digitale fotocamera)
Door gebruik van een 4,13 megapixel CCD is een maximumresolutie
van 2272 x 1704 mogelijk.
Digitale zoom
Maakt vergrotingen mogelijk tot 800 (CAMCORDER-stand) of
6 (CAMERA-stand) keer het origineel.
TFT- kleurenscherm
Het hoge-resolutie-TFT-kleurenscherm geeft heldere, scherpe
opnamen die u onmiddellijk kunt bekijken.
Elektronische beeldstabilisator (Electronic Image Stabilizer – EIS)
De EIS compenseert eventuele schokken bij het filmen uit de hand
waardoor onstabiele beelden worden gecorrigeerd, in het bijzonder bij
grote vergroting.
Diverse digitale effecten
Met de functie DSE (Digital Special Effects) kunt u uw films van
bijzondere speciale effecten voorzien.
Achtergrondlichtcompensatie (BLC – Back Light Compensation)
De functie BLC zorgt ervoor dat een heldere achtergrond achter het
onderwerp tijdens de opname wordt gecompenseerd.
Automatische belichting (AE – Automatic Exposure)
Met Program AE kunt u de sluitertijd en de lensopening (het diafragma)
aanpassen aan de op te nemen scène.
Nachtopname (NIGHT CAPTURE / NIGHT SCENE)
Met de functie NIGHT CAPTURE of NIGHT SCENE kunt u in donkere
ruimten opnamen maken.
USB-interface voor de overdracht van digitale beelden
Met behulp van de USB-interface kunt u digitale foto's naar de PC
overbrengen zonder dat u een extra insteekkaart nodig hebt.
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 15
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Familiarisez-vous avec votre appareil
Uw camcorder leren gebruiken
Meegeleverde accessoires bij de camcorder
Controleer of de volgende standaardaccessoires bij uw digitale
videocamera werden meegeleverd:
1. Lithium Ion Battery pack 2. AC Power Adapter
3. AC cord
Standaardaccessoires
1. Lithium-ion-batterijhouder
2.
Netvoeding
3.
Netvoedingskabel
4. Câble AUDIO/VIDEO
4.
AUDIO-/VIDEO-kabel
5.
Handleiding
6.
Lithium-batterij voor de
afstandsbediening
(Type: CR2025)
7.
Schouderband
4. AUDIO/VIDEO cable
5. Instruction Book
6. Lithium battery
7. Shoulder strap
8. USB cable
9. Software CD
8.
USB-kabel
9.
Cd met software
10. Afstandsbediening
11. Memory Stick
10. Remote Control
START/STOP
PHOTO
11. Memory Stick
12. Tripod Adapter
12. Statiefadapter
F.ADV
T
W
STILL
ZERO MEM.
REW/RPS
PLAY
FF/FPS
A.DUB
STOP
SELF TIMER
SLOW
13. Scart adapter
15
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 16
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Uw camcorder leren gebruiken
Voor- & linkeraanzicht
1. Internal MIC
8. NIGHT CAPTURE
7. Slow Shutter
2. Memory Stick Slot
6. Battery release button
3. Remote Sensor
5. Battery
4. Lens
16
1.
1.
Interne microfoon
2.
Emplacement de la carte Memory Stick
2.
Insteekgleuf voor Memory Stick
3.
3.
Sensor voor afstandsbediening
4.
Objectif
4.
Lens
5.
Batterie
5.
Batterij
6.
6.
Batterijhouderdeblokkeerknop
7.
7.
Lange-sluitertijdknop
8.
NIGHT CAPTURE <CAPTURE DE NUIT>
8.
NIGHT CAPTURE-knop
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 17
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Uw camcorder leren gebruiken
Linkerzijaanzicht
11. Rotation Release Button
14. Flash
13. NIGHT SCENE Button
12. MACRO Button
10. TFT LCD Screen
4. Easy Button
9.Focus Adjust Knob
3. PB zoom
2. MF/AF
8. MENU Dial
1. Display
7. MENU Button
5. External MIC / Earphone
6. Hook for handstrap
1.
Touche Display
8.
Molette MENU
1.
Scherm
8.
MENU DIAL-draaiknop
2.
9.
2.
9.
Scherpstelknop
3.
PB Zoom
4.
Touche Easy <SIMPLIFIE>
MF/AF
(Handmatig/automatisch
scherpstellen)
5.
6.
7.
3.
PB zoom
4.
Snelopnameknop
5.
Externe
microfoon/koptelefoon
13. NIGHT SCENE-knop
6.
Oogje voor handgreep
14. Flits
7.
MENU-knop
12. Touche MACRO
13. Touche NIGHT SCENE
<SCENE DE NUIT>
10. TFT vloeibaar
kristalscherm
11. Draaideblokkeerknop
12. MACRO-knop
14. Flash
17
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 18
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Uw camcorder leren gebruiken
Rechter- & bovenaanzicht
5. Zoom Lever
1. PHOTO button
2. Viewfinder
6. Memory Stick Slot
3. START/STOP button
4. Power switch
18
1.
Touche Photo
1.
Fotoknop
2.
2.
Zoeker
3.
3.
Start-/stopknop
4.
4.
Standschakelaar
5.
Touche Zoom
5.
Zoomhendel
6.
Emplacement de la carte Memory Stick
6.
Insteekgleuf voor Memory Stick
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 19
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Uw camcorder leren gebruiken
Achter- & onderaanzicht
1. Function Button
13. TAPE EJECT
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
12. Tripod Receptacle
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
FWD
PLAY
FADE
14. RESET button
2. Speaker
3. Hook for shoulder strap
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REV
FWD
11. MACRO Button
REC
8. AV/S-Video
4. DV Jack
5. USB Jack
7. DC Jack
6. Charging Indicator
1.
1.
Touches de fonction
LECTURE DE BANDE
: Touche REW
<rembobinage>
: Touche FF
<avance rapide>
: Touche PLAY/STILL
<LECTURE/PAUSE>
: Touche STOP
<arrêt>
EASY <SIMPLIFIE>
REC SEARCH –
MEMORY PLAY
<LECTURE PHOTO>
MULTI <MULTI>
REV <REV>
REC SEARCH +
FWD <AVANCE>
FADE <FONDU>
SLIDE SHOW
REC <ENR.>
10. Touche NIGHT SCENE
<Scène de nuit>
11. Touche MACRO
12. Pas de vis trépied
13. TAPE EJECT
<EJECTION DE LA BANDE>
14. Touche RESET
<REINITIALISATION>
Functietoetsen
TAPE PLAY (afspelen)
: (REW –
terugspoelen)
: (FF –
vooruitspoelen)
: (PLAY/STILL –
afspelen/stilstand)
: (STOP)
<INDICATEUR DE DIAPORAMA>
BLC <CONTRE-JOUR SPOT-AE <ECLAIRAGE
INTELLIGENT>
D'EXPOSITION AUTOMATIQUE>
10. NIGHT SCENE Button
9. FLASH
2.
3.
4.
5.
6.
REC (opname)
EASY (beginner)
REC SEARCH –
(opname terugzoeken)
REC SEARCH +
(opname vooruitzoeken)
FADE
MEMORY PLAY
(geheugen afspelen)
MULTI
REV (terug)
FWD (vooruit)
SLIDE SHOW
(diavoorstelling)
BLC
SPOT-AE
(achtergrondlichtcompensatie) (voorgrondcorrectie)
Luidspreker
Oogje voor schouderband
DV-uitgang
USB-aansluiting
Waarschuwingsindicator batterij opladen
7. Gelijkstroomaansluiting
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
AV/S-Video
Flits
NIGHT SCENE-knop
MACRO-knop
Statiefbevestiging
Cassette uitnemen
RESET-knop
19
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 20
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Familiarisez-vous avec votre appareil
Uw camcorder leren gebruiken
Afstandsbediening
12. TELE (F.ADV -)
11. WIDE (F.ADV +)
1. START / STOP
START/STOP
2.
F.ADV
T
W
PHOTO
STILL
ZERO MEM.
REW/RPS
PLAY
FF/FPS
A.DUB
STOP
SELF TIMER
(STILL)
10. ZERO MEMORY
3. PHOTO
4.
(REW) / RPS
5. A.DUB
9.
(PLAY)
8.
(FF) / FPS
7. SELF TIMER
SLOW
6.
1.
2.
Touche STILL
<PAUSE>
3.
Touche PHOTO <PHOTO>
4.
Touche REW/RPS
<REMBOBINAGE>
5.
A.DUB <DOUBLAGE
SONORE>
Touche STOP
<ARRET>
6.
7.
20
Touche START/STOP
<DEBUT/ARRET DE
L’ENREGISTREMENT>
SELF TIMER <MINUTERIE
AUTOMATIQUE>
8.
9.
Touche FF/FPS
<AVANCE RAPIDE>
1.
Touche PLAY
<LECTURE>
3.
10. Touche ZERO MEMORY
<Mémoire compteur>
11. WIDE <GRAND ANGLE>
(F.ADV +) <AVANCE
IMAGE PAR IMAGE +>
12. TELE <TELEOBJECTIF>
(F.ADV -) <AVANCE IMAGE
PAR IMAGE ->
2.
START/STOP
(STOP)
8.
(STILL - stilstand)
(FF) / FPS
(vooruitspoelen)
FOTO
9.
4.
(REW)/RPS
(terugspoelen)
10. ZERO MEMORY
(nulpunt instellen)
5.
A.DUB (autodub)
11. WIDE (F.ADV +)
(groothoekopname / één
beeld vooruit)
6.
7.
(STOP)
SELF TIMER
(zelfontspannertijd)
(PLAY) (afspelen)
12. TELE (F.ADV -)
(teleopname / één beeld
achteruit)
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 21
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Familiarisez-vous avec votre appareil
Uw camcorder leren gebruiken
Weergavescherm (schermaanwijzingen in de
standen CAMERA en PLAYER)
1.
2.
3.
4.
M-0:00:00
EASY
5 5 min
S 1 / 30
...D
MIRROR
TAPE !
BLC
1 6 bit
NIGHT CAPTURE
SHUTTER
EXPOSURE
12:00
10.OCT.2003
T
W
ZOOM
EXPOSURE
SHUTTER
SOUND [ 2 ]
5 5 min
...D
TAPE !
1 6 bit
DV
12:00
10.OCT.2003
VOL.
[11]
21
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 22
FRANÇAIS
Familiarisez-vous avec votre appareil
Uw camcorder leren gebruiken
Weergavescherm (schermaanwijzingen in de
standen CAMERA en M.PLAY)
22
NEDERLANDS
OSD in CAMERA mode
21
15
14
13 12
1
2
3
SF 1 0 0 0 / 1 0 0 0
SUNSET
L2272
11
10
9
4
5
6
8
NIGHT SCENE
7
OSD in M.PLAY mode
16
17
18
001
SLIDE
22/240
MEMORY STICK !
19
20
100-0001
1. Batterijniveau (zie pagina 27)
2. DSE (Digitale Speciale Effecten)
(zie pagina 99)
3. Voorgrondcorrectie (zie pagina 101)
4. Scherpstelgebied
5. Witbalans (zie pagina 98)
6. Handmatig scherpstellen (zie pagina 57)
7. NIGHT SCENE
(nachtopname – zie pagina 102)
8. Flitsstand (zie pagina 97)
9. MACRO-stand (zie pagina 95)
10. Beeldgrootte (zie pagina 104)
11. Beeldteller
- Huidig beeld/Totaal aantal op te nemen
beelden.
12. Kaartindicator (Memory Stick)
13. Verklikkerlichtje beeld opnemen of laden
14. Beeldkwaliteit (zie pagina 103)
15. Scherpstellen (zie pagina 91)
16. SLIDE SHOW
(diapresentatie - zie pagina 89)
17. Indicator ERASE PROTECTION
(anti-wisbescherming - zie pagina 111)
18. Afdrukindicator (zie pagina 110)
19. Berichttekstregel
20. Mapnummer-bestandsnummer
(zie pagina 85)
21. Continuopname (zie pagina 95)
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 23
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Uw camcorder leren gebruiken
Schermaanwijzingen aan- en uitzetten (Weergavescherm)
● Schermweergave
aan/uit
Druk op de knop DISPLAY (weergave).
- Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de volgende
weergavefunctie in- of uitgeschakeld.
- Als u de weergave uitzet,
In de standen CAMCORDER en CAMERA : STBY, REC en
EASY.Q worden altijd weergegeven op het scherm, zelfs als u
weergave hebt uitgezet.
Wat u intoetst wordt drie seconden lang weergegeven, waarna
weergave uit wordt gezet.
In de stand PLAYER (speler) : Wanneer u op een functieknop
drukt wordt die functie drie seconden lang weergegeven op het
scherm en verdwijnt dan.
● Datum
en tijd aan- of uitzetten
- Weergave van datum en tijd wordt door het aan- of uitzetten van
het weergavescherm niet beïnvloed.
- Wilt u de weergave van datum en/of tijd uitzetten dan gebruikt u
het menu en wijzigt u de instellingen voor DATE/TIME.
(zie pagina 50)
- Voor het in- en uitschakelen van de datum en tijd kunt u ook het
snelmenu gebruiken. (zie pagina 65)
(alleen in de standen CAMCORDER en CAMERA)
23
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 24
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
Gebruik van de afstandsbediening
START/STOP
F.ADV
START/STOP
W
T
W
STILL
ZERO MEM.
PHOTO
STILL
ZERO MEM.
PLAY
FF/FPS
REW/RPS
PLAY
FF/FPS
A.DUB
STOP
SELF TIMER
A.DUB
STOP
SELF TIMER
SLOW
SLOW
START/STOP
F.ADV
T
W
PHOTO
STILL
ZERO MEM.
REW/RPS
PLAY
FF/FPS
A.DUB
STOP
SELF TIMER
24
F.ADV
T
PHOTO
REW/RPS
SLOW
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
✤ U moet de lithiumbatterijen in de afstandsbediening plaatsen of ze vervangen wanneer:
- u de camcorder voor het eerst in gebruik
neemt.
- de afstandsbediening niet functioneert.
✤ Plaats de batterijen correct in de afstandbediening,
let daarbij op de plus- en mintekens.
✤ Let op dat u de plus- en minpool niet verwisselt.
Opnamen van uzelf maken met de afstandsbediening
Als u de tijdklok voor automatische opname op de
afstandsbediening gebruikt, start de opname na
10 seconden automatisch.
Self
Timer
1. Stel het apparaat in op CAMCORDER of
CAMERA.
2. Druk op de SELF TIMER-knop tot de juiste
indicatie op het scherm of in de zoeker verschijnt.
3. Druk op de knop START/STOP of PHOTO om de tijdklok te
starten.
- Na 10 seconden begint het opnemen of wordt de foto gemaakt.
- Druk nogmaals op de START/STOP-knop wanneer u de
opname wilt beëindigen.
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 25
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
De handgreep verstellen
Het is erg belangrijk om de handriem goed af te stellen vóór u met
opnemen begint.
De handriem zorgt ervoor dat u:
- De camcorder op een stabiele, comfortabele manier kunt
vasthouden.
- De knoppen ZOOM, START/STOP en PHOTO kunt bedienen
zonder de stand van uw hand te veranderen.
Handriem
a. Maak de afdekking van de handriem
open en maak de handriem los.
b. Kies de juiste lengte en zet de riem weer
vast met het klittenband.
c. Sluit de afdekking.
2
Schouderband
De schouderband zorgt ervoor dat u uw
camcorder veilig kunt vervoeren.
1. Voer een uiteinde van de band door
het oogje op de camcorder.
Voer het andere uiteinde door de
ring aan de binnenkant van de
handgreep.
2. Schuif de beide uiteinden door de
bijbehorende gesp, stel de goede
lengte in en trek de riem dan strak in
de gesp.
25
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 26
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
De camcorder op een stroombron aansluiten
U kunt de camcorder op twee manieren van stroom voorzien:
- Met de netvoedingsadapter en de bijbehorende kabel: voor gebruik
binnenshuis.
- Met de batterijhouder: voor gebruik buiten.
De netvoedingsadapter en bijbehorende kabel gebruiken
1. Steek de kabel in de daarvoor
bestemde aansluiting op de
netvoedingsadapter.
2. Steek de stekker voor de
netvoeding in het stopcontact.
26
Opmerking
Het type stekker en stopcontact
kunnen per land verschillen.
3. Sluit de gelijkstroomkabel aan op
de camcorder.
4. U kunt de camcorder in de verschillende gebruiksstanden zetten
door de standschakelaar in te drukken en te draaien in de standen
REC, TAPE PLAY of MEMORY PLAY.
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 27
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
De lithium-ion-batterijhouder gebruiken
✤ De maximale opnameduur met een enkele batterijlading hangt af
van:
- Het type batterij dat u gebruikt.
- Hoe vaak u de zoomfunctie gebruikt.
Het is raadzaam een of meer reservebatterijen aan te schaffen.
De Lithium-ion-batterij opladen
1. Sluit de batterij aan op de camcorder.
2. Sluit de netvoedingsadapter aan op
het netsnoer en steek de stekker in het
stopcontact
3. Sluit de gelijkstroomkabel aan op de
camcorder.
4. Zet de standschakelaar in de stand
OFF (uit). Het laadlampje gaat knipperen en de batterij wordt opgeladen.
Het lampje knippert...
1 x per seconde
2 x per seconde
3 x per seconde
Het lampje blijft branden
Seconde aan, seconde uit
De batterijlading is
Minder dan 50%
50% ~ 75%
75% ~ 90%
90 ~ 100%
Fout - Sluit de batterij en
kabel opnieuw aan
5. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u deze en de
netvoeding los van de camcorder.
■ Zelfs als de camera uit staat loopt de batterij langzaam leeg als
u hem op de camera laat zitten.
Remarques
■
■
Opmerkingen
■
■
Bij aanschaf kan de batterij al enigszins opgeladen zijn.
De batterij gaat langer mee wanneer u deze van de camcorder
haalt nadat hij volledig is opgeladen.
27
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 28
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
De lithium-ion-batterijhouder gebruiken
Tabel met maximale opnametijden per model en batterijtype
✤ Als u het LCD-scherm sluit, wordt het automatisch uitgeschakeld en wordt de elektronische zoeker automatisch
ingeschakeld.
✤ De maximale opnametijden in bovenstaande tabel zijn bij
benadering gegeven.
De werkelijke maximale opnametijd hangt af van het gebruik.
■
■
■
■
■
28
Oplaadtijd
Batterij
LCD-scherm AAN
ZOEKER AAN
Circa
1 uur 20 min.
Circa
58 min
Circa
1 uur 2 min
Circa
1 uur 40 min.
Circa
1 uur 30 min.
Circa
1 uur 40 min.
Remarques
■
Opnameduur
Tijd
Opmerkingen
■
■
■
■
■
■
Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
Laad de batterij nooit op bij een kamertemperatuur beneden 0°C.
De levensduur en capaciteit van de batterij nemen af als deze
wordt gebruikt bij een temperatuur onder 0°C of langere tijd
bewaard wordt bij temperaturen boven 40°C, zelfs als de batterij
volledig is opgeladen.
Leg de batterij nooit in de directe omgeving van een warmtebron
(open haard, kampvuur, etc.)
Haal de batterij nooit uit elkaar, pers hem niet in elkaar en zorg dat
hij niet te heet wordt.
Zorg dat de plus- en min-uiteinden van de batterij niet worden
kortgesloten.
Hierdoor kan de batterij gaan lekken, warm worden, oververhit
raken en brand veroorzaken.
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 29
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Préparez votre caméscope
De camcorder voorbereiden
Weergave batterijlading
●
●
a
b
c
d
e
De batterijlading-indicatie geeft aan hoever
de batterij nog is opgeladen.
a.
b.
c.
d.
e.
Vol
20 – 40% opgebruikt
40 – 80% opgebruikt
80 – 95% opgebruikt
Helemaal leeg (lampje knippert)
(De camcorder zal zichzelf binnen korte tijd
uitschakelen; vervang de batterij zo
spoedig mogelijk)
✤ Op pagina 28 vindt u een overzicht met de geschatte mogelijke
opnameduur bij een volledig opgeladen batterij.
✤ De opnameduur wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur
en -omstandigheden.
In een koude omgeving wordt de opnametijd zeer kort.
De in de tabel genoemde tijden zijn van toepassing onder normale
gebruiksomstandigheden en bij een volledig opgeladen batterij bij
een temperatuur van 25°C.
Omdat de temperatuur en omgevingsomstandigheden nooit
precies hetzelfde zijn, is het in de praktijk mogelijk dat de
werkelijke opnametijd verschilt van de in deze handleiding
genoemde.
29
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 30
FRANÇAIS
■
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
De standen CAMCORDER en CAMERA instellen
✤ U kunt het apparaat omschakelen tussen CAMCORDER en
CAMERA door het lensblok te kantelen.
✤ Overschakelen tussen de standen CAMCORDER en CAMERA.
■
Zo schakelt u over van CAMCORDER naar CAMERA: Draai
het lensblok 180° tegen de klok in terwijl u de
draaideblokkeerknop ingedrukt houdt (linkerzijaanzicht).
* Draai het lensblok in de richting van de markering (
).
■
Zo schakelt u over van CAMERA naar CAMCORDER:
Draai het lensblok 180° met de klok mee terwijl u de
draaideblokkeerknop ingedrukt houdt (linkerzijaanzicht).
* Om de lens niet te beschadigen moet u na 90° even wachten
tot de lens zichzelf heeft afgesloten. Daarna kunt u het
lensblok verder draaien.
* Draai het lensblok in de richting van de markering (
).
Waarschuwing
■ Gebruik geen kracht tijdens het draaien, en probeer de lens
niet te draaien zonder de deblokkeerknop in te drukken.
Het apparaat kan dan breken.
■ Als u het lensblok probeert te verdraaien terwijl de camera
draait, dan kan de opname onderbroken worden en kunnen
problemen met het apparaat ontstaan.
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 31
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
De standschakelaar gebruiken
✤ Met de standschakelaar bepaalt u de werkstand van het apparaat.
■
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
■
S.SHOW
BLC
OFF
REC (opnamestand):
Maak opnames op een cassette of sla beelden
op in de Memory Stick.
REC
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
■
OFF (uit):
Schakel het apparaat uit.
Om de batterij op te laden sluit u de stroomkabel
aan terwijl de standschakelaar op OFF staat.
■
TAPE PLAY (cassette afspelen):
Speel de cassette af of bewerk de opname op
cassette.
■
MEMORY PLAY (geheugen afspelen):
Bekijk en bewerk afbeeldingen en filmfragmenten die in de Memory Stick zijn opgeslagen.
S.SHOW
BLC
OFF
REV
FWD
REC
PLAY
■
■
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
31
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 32
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
Het LCD-scherm aanpassen
1. Zet de standschakelaar in de stand REC
(opname).
■ In de stand PLAYER kunt u het LCD-scherm
alleen instellen terwijl u een cassette
afspeelt.
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REV
FWD
REC
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAMCORDER REC MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
BRIGHT ADJUST . . . . . . [ 1 8 ]
COLOUR ADJUST . . . . . [ 1 8 ]
✤ De camcorder heeft een 5 cm groot LCD-kleurenscherm, waarop u
direct kunt zien wat wordt opgenomen of weergegeven.
✤ Afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de camcorder
gebruikt (binnen- of buitenshuis) kunt U de volgende instellingen
aanpassen:
■ BRIGHT ADJUST (helderheid)
■ COLOUR ADJUST (kleur)
2. Open het LCD-scherm.
Het LCD-scherm schakelt zichzelf
in.
3. Druk op de knop MENU.
4. Draai de knop MENU DIAL totdat
VIEWER (zoeker) is geselecteerd
en druk dan op de knop MENU
DIAL.
5. Draai de knop MENU DIAL totdat LCD ADJUST
( LCD aanpassen) is geselecteerd.
6. Druk op de knop MENU DIAL om naar het
submenu te gaan.
7. Selecteer met de knop MENU DIAL het
menuonderdeel dat u wilt aanpassen
(BRIGHT ADJUST of COLOUR ADJUST).
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:54 AM
Page 33
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
8. Druk op de knop MENU DIAL.
■ Stel met de knop MENU DIAL de juiste waarden in voor
BRIGHT ADJUST (helderheid) en COLOUR ADJUST (kleur).
■ Bij zowel BRIGHT ADJUST als COLOUR ADJUST kunt u een
waarde kiezen tussen 0 en 35.
9. Druk op de knop MENU om de instelling vast te leggen.
De zoeker gebruiken
✤ Zolang het LCD-scherm geopend is, werkt de zoeker niet.
Scherpstellen
Gebruik de scherpstelknop op de zoeker om het beeld scherp te
stellen. (zie afbeelding)
33
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:57 AM
Page 34
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De camcorder voorbereiden
Het LCD-scherm instellen tijdens het afspelen
✤ U kunt het LCD-scherm ook tijdens het afspelen van opnamen
instellen.
✤ De methode hiervoor is dezelfde als in de stand CAMERA.
(zie pagina 32)
De geluidsweergave van de luidspreker instellen
De luidspreker werkt alleen in de stand PLAYER
(afspelen).
■ Als u de cassette afspeelt via het LCD-scherm,
komt het geluid uit de ingebouwde luidspreker.
- U gaat als volgt te werk om het
luidsprekervolume in de stand
PLAYER (afspelen) aan te passen.
- Voer de volgende stappen uit als u het geluid
zachter wilt stellen of dempen
wanneer u een cassette afspeelt op de
camcorder.
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
FWD
<3-2>
0:23:47
5 5 min
VOL.
[11]
12:00
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op PLAYER.
2. Druk op
(PLAY/STILL – afspelen) om het
afspelen van de cassette te starten.
3. Zodra u geluid hoort, kunt u met de knop MENU
DIAL het volume aanpassen.
■ Op het LCD-scherm verschijnt een
geluidsniveau-indicator.
U kunt het niveau instellen tussen 0 en 19.
Wanneer de geluidssterkte op 0 staat, is er
niets te horen.
■ Als u tijdens het afspelen het LCD-scherm
sluit, komt er geen geluid uit de luidspreker.
10.OCT.2003
Remarques
■
■
34
Opmerkingen
■
■
Wanneer er een kabel is aangesloten op de AV-aansluiting, komt
er geen geluid uit de luidspreker en kan het volume niet worden
aangepast.
U kunt weer geluid uit de luidspreker horen als u de kabel uit de
AV-aansluiting trekt.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:57 AM
Page 35
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
Het menu gebruiken
✤ Met de MENU-knop kunt u opname-instellingen aanpassen en
hardware-functies instellen.
✤ MENU-instructies worden zowel op het LCD-scherm als in de
zoeker weergegeven. Het is makkelijker om uw apparaat in te
stellen als u gebruik maakt van het LCD-scherm.
MENU
MENU
I
N
I
T
I
A
L
C
A
M
C
O
R
D
E
R
SOUS-MENU
Fonctions
Page
SUB MENU
Functies
Page
CLOCK SET <REGLAGE
DE L'HORLOGE>
WL.REMOTE
<TELECOMMANDE>
REC.LAMP <VOYANT
D'ENREGISTREMENT>
BEEP SOUND <BIP
SONORE>
SHUT. SOUND <SON DE
FERMETURE>
41
CLOCK SET
De tijd instellen
41
42
WL.REMOTE
De afstandsbediening gebruiken
42
Opname-indicator
-
BEEP SOUND
Diverse geluidseffecten afspelen
-
SHUT. SOUND
Geluid voor de fotoknop
DEMO <DEMO>
43
DEMO
Demonstratie
43
REC SELECT <SELECT
ENR.>
REC MODE <MODE
D'ENREGISTREMENT>
EIS <STABILISATEUR ELECTRONIQUE D'IMAGES>
D. ZOOM <ZOOM
NUMERIQUE>
PROGRAM AE <EXPOSITION AUTOMATIQUE>
WHT. BALANCE <EQUILIBRAGE DU BLANC>
DSE SELECT <SELECTION
EFFETS SPECIAUX
NUMERIQUES>
AUDIO MODE <MODE
AUDIO>
WIND CUT <COUPEVENT>
50
REC SELECT
Het opslagmedium kiezen voor de
stand CAMCORDER
50
REC MODE
De opnamesnelheid kiezen
62
EIS
Beeldstabilisatie instellen
59
D. ZOOM
Digitale zoom kiezen in
CAMCORDER-stand
58
PROGRAM AE
Automatische
belichtingsprogramma’s kiezen
55
WHT. BALANCE
De witbalans kiezen in
CAMCORDER-stand
57
DSE SELECT
Speciale effecten instellen in
CAMCORDER-stand
60
63
AUDIO MODE
De geluidskwaliteit voor opnames
instellen
63
64
WIND CUT
Ruis verwijderen
64
AV IN/OUT <ENTREE/SORTIE AUDIO/VIDEO>
-
AV IN/OUT
AV-in/uit selecteren
R
E
C
O
R
D
S
E
T
-
-
-
I
N
I
T
I
A
L
62
59
58
55
57
60
C
A
M
C
O
R
D
E
R
R
E
C
O
R
D
S
E
T
-
-
35
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 36
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
MENU
SOUS-MENU
PHOTO SEARCH
PLAY
<RECHERCHE D'IMAGE>
CAME SET
PHOTO COPY
SCOP <REGLA
GE DE <COPIE D'IMAGE>
E
LA LECTURE> AUDIO SELECT
<SELECTION AUDIO>
CONT. SHOT
<PLAN CONTINU>
APPA WHT. BALANCE
<EQUILIBRAGE DU BLANC>
REIL
PHOT D. ZOOM
O
<ZOOM NUMERIQUE>
DSE SELECT
<SELECTION EFFETS SPECIAUX NUMERIQUES>
M.PLAY SELECT <SELECTION
LECTURE PHOTO>
QUALITY
PHOTO
<QUALITE>
SET
<REGLAG SIZE
E PHOTO> <TAILLE>
M
MPEG4 SIZE
E
<FORMAT MPEG4>
M
PRINT MARK
O
<MARQUE DPOF>
I
R
E
36
Page
73
109
72
Plan continu
95
98
107
103
104
93
99
108
110
PROTECT
<PROTECTION>
111
FILE NO <N° DE FICHIER>
86
DELETE
<SUPPRESSION>
112
FORMAT <FORMAT>
Formatage d’une carte Memory Stick
114
LCD ADJUST
<AJUSTER ECRAN LCD>
32
VISUALISA DATE/TIME <DATE/HEURE>
TEUR
44
TV DISPLAY <AFFICHAGE>
45
MENU
SUB MENU
PHOTO SEARCH
CAM- PLAY
CORD SET PHOTO COPY
ER
AUDIO SELECT
C
A
M
E
R
A
73
Beelden kopiëren van cassette naar Memory
Stick
109
Het geluidafspeelkanaal selecteren
72
CONT. SHOT
Beeldresolutie instellen
95
WHT. BALANCE
Witbalans instellen in CAMERA-stand
98
D. ZOOM
Digitale zoom kiezen in CAMERA-stand
93
DSE SELECT
Speciale effecten instellen in CAMERAstand
Opslagmedia kiezen voor afspelen van
MPEG
99
107
Continuopname
103
PHOTO
SET
VIEWER
Page
Beelden opzoeken op de cassette
M.PLAY SELECT
M
E
M
O
R
Y
Functions
QUALITY
Beeldkwaliteit instellen
104
MPEG4 SIZE
MPEG-resolutie selecteren
108
PRINT MARK
Afbeeldingen afdrukken
110
PROTECT
Per ongeluk wissen voorkomen
111
FILE NO
Opties kiezen voor bestandsnamen
86
DELETE
Bestanden wissen
112
FORMAT
De Memory Stick formatteren
114
De helderheid en kleuren van het
LCD-scherm instellen
32
DATE/TIME
De datum en tijd instellen
44
TV DISPLAY
TV-uit selecteren
45
SIZE
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 37
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
Het kiezen van menu-opties
Mode disponible
MENU
SOUS-MENU
CLOCK SET <REGLAGE
DE L'HORLOGE>
WL.REMOTE <TELECOMMANDE>
REC.LAMP <VOYANT
INITIAL D'ENREGISTREMENT>
<INITIAL> BEEP SOUND <BIP
SONORE>
SHUT. SOUND <SON DE
FERMETURE>
DEMO <DEMO>
REC SELECT
<SELECT ENR.>
REC MODE
<MODE D'ENREGISTREMENT>
EIS <STABILISATEUR ELECTRONIQUE D'IMAGES>
D. ZOOM <ZOOM
NUMERIQUE>
PROGRAM AE
<EXPOSITION
AUTOMATIQUE>
WHT. BALANCE
<EQUILIBRAGE
DU BLANC>
RECO
RD
SET
CAMCORDER <REG
<CAMES LAGE
COPE> ENRE
GIST
REME DSE SELECT
NT> <SELECTION
EFFETS SPECIAUX
NUMERIQUES>
AUDIO MODE
<MODE AUDIO>
WIND CUT
<COUPE-VENT>
AV IN/OUT
<ENTREE/SORTIE
AUDIO/VIDEO>
REC
<ENR.>
Beschikbaar in stand
TAPE PLAY MEMORY RECORD MEM PLAY
<ENREG<LECTURE
<LECTURE DE
ISTREMENT
PHOTO>
BANDE>
PHOTO>
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SUB MENU
MENU
CLOCK SET
✔
✔
✔
✔
WL.REMOTE
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
SHUT. SOUND
✔
✔
✔
DEMO
✔
✔
✔
✔
CAMCORD
ER
✔
R
E
C
O
R
D
S
E
T
✔
✔
REC SELECT
✔
REC MODE
✔
EIS
✔
D. ZOOM
✔
PROGRAM AE
✔
WHT. BALANCE
✔
DSE SELECT
✔
AUDIO MODE
✔
WIND CUT
✔
AV IN/OUT
✔
✔
✔
✔
✔
BEEP SOUND
✔
✔
MEM PLAY
(afspelen van
geheugen)
TAPE PLAY
(afspelen van
cassette)
INITIAL
✔
MEMORY
RECORD
(opnemen in
geheugen)
REC
(opname)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
37
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 38
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
Mode disponible
MENU
CAMCORDER
<CAMES
COPE>
SOUS-MENU
PLAY
SET
<REGL
AGE
DE LA
LECTURE>
TAPE PLAY
REC <ENR.> <LECTURE DE
BANDE>
PHOTO SEARCH
<RECHERCHE D'IMAGE>
PHOTO COPY
<COPIE D'IMAGE>
AUDIO SELECT
<SELECTION
AUDIO>
✔
SUB MENU
CAMCOR
DER
PHOTO SEARCH
PLAY
PHOTO COPY
SET
AUDIO SELECT
REC
(opname)
TAPE PLAY
(afspelen van
cassette)
C
A
M
E
R
A
✔
✔
✔
✔
✔
M
E
M
O
R
Y
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
CONT. SHOT
WHT. BALANCE
✔
D. ZOOM
✔
DSE SELECT
✔
PHOTO
SET
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MEM PLAY
(afspelen van
geheugen)
✔
✔
M.PLAY SELECT
✔
✔
MEMORY
RECORD
(opnemen in
geheugen)
✔
✔
FORMAT <FORMAT>
38
MENU
✔
CONT. SHOT
<PLAN CONTINU>
WHT. BALANCE <EQUICAMERA LIBRAGE DU BLANC>
<APPAR
D. ZOOM
EIL
PHOTO> <ZOOM NUMERIQUE>
DSE SELECT <SELECTION EFFETS SPECIAUX
NUMERIQUES>
M.PLAY SELECT
<SELECTION LECTURE
PHOTO>
QUALITY
PHOTO SET <QUALITE>
<REGLAGE
SIZE
PHOTO>
<TAILLE>
MPEG4 SIZE
<FORMAT
MPEG4>
MEMORY
<MEMPRINT MARK
<MARQUE DPOF>
OIRE>
PROTECT
<PROTECTION>
FILE NO
<N° DE FICHIER>
DELETE
<SUPPRESSION>
LCD ADJUST
VIEWER <AJUSTER ECRAN LCD>
<VISU- DATE/TIME
ALISA- <DATE/HEURE>
TEUR> TV DISPLAY
<AFFICHAGE>
Beschikbaar in stand
MEMORY RECORD
MEM PLAY
<ENREG<LECTURE
ISTREMENT
PHOTO>
PHOTO>
✔
QUALITY
✔
✔
SIZE
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
✔
PROTECT
✔
✔
FILE NO
✔
✔
FORMAT
LCD ADJUST
VIEWER DATE/TIME
TV DISPLAY
✔
✔
DELETE
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 39
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
● De camcorder instellen op de standen REC,
TAPE PLAY en MEMORY PLAY
1. Druk op de knop MENU.
2. Het MENU verschijnt op het scherm.
De cursor ( selectiebalk ) geeft aan welke functie
u in kunt stellen.
3. Draai aan de knop MENU DIAL om van optie naar
optie te gaan en druk op MENU DIAL om een
functie te selecteren en activeren.
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
4. Door op de knop MENU te drukken kunt u het
menu weer verlaten.
39
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 40
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
EIS
EIS <STABILISATEUR ELECTRONIQUE D'IMAGES>
D.ZOOM
<ZOOM NUMERIQUE>
O
PHOTO
✕
D.ZOOM
PHOTO
(TAPE)
O
O
O
SLOW
SHUTTER
*
✕
O
O
O
O
O
O
O
Gewenste
stand
Huidige stand
Digitale functies
EIS
D.ZOOM
PHOTO
(foto)
O
O
O
O
EIS (el. beeldstabilisatie)
O
O
D.ZOOM (dig. zoom)
O
O
✕
PHOTO
✕
O
O
SLOW SHUTTER
(lange sluitertijd)
✕
Digitale Speciale Effecten
O
O
NIGHT CAPTURE
(nachtopname)
O
O
O
O
● De functies beschikbaar in de stand CAMCORDER.
✕
O
SLOW
SHUTTER
*
✕
O
O
O
O
O
Digitale
nachtopSpeciale
name
Effecten
O
O
O
O
O
✕
O
O
✕
✕
O : Deze combinatie is mogelijk.
✕ : U kunt deze stand niet kiezen.
: De huidige stand wordt verlaten en de gewenste stand wordt
geactiveerd.
* : De huidige stand wordt verlaten en de gewenste stand wordt
geactiveerd.
(de gegevens die tijdens het gebruik zijn ingevoerd worden
opgeslagen)
Remarques
Opmerkingen
■
■
40
■
■
Als bij een menuonderdeel op het LCD-scherm een X staat, wil
dit zeggen dat u dit onderdeel niet kunt kiezen.
Als u een menu-onderdeel selecteert dat niet kan worden
gewijzigd, verschijnt er een foutmelding.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 41
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
● CLOCK SET (de klok instellen)
✤ U kunt de klok instellen in de standen CAMCORDER en
CAMERA.
✤ De datum en tijd worden automatisch opgeslagen op cassette
en op Memory Stick.
Stel de datum en tijd in voor u opnamen maakt.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
REC LAMP
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
DEMO
CAMCORDER REC MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
RECORD LAMP
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
SET TIME!
-- -- ---- -- ----
CAMCORDER REC MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
10:00
10.OCT.2003
1. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
2. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze INITIAL (basis) en druk op de knop
MENU DIAL.
3. Selecteer met de knop MENU DIAL de optie
CLOCK SET in het submenu.
4. Druk op MENU DIAL zodat u naar het menu
SETTING (instelling) gaat.
■ Instellingen die u kunt wijzigen, knipperen.
Als eerste knippert het jaartal.
5. Stel met de knop MENU DIAL het jaartal in.
6. Druk op de knop MENU DIAL.
■ De maand gaat nu knipperen.
7. Stel met de knop MENU DIAL de maand in.
8. Druk op de knop MENU DIAL.
■ De dag gaat knipperen.
9. U kunt dag, uur en minuut op dezelfde wijze
aanpassen als het jaartal en de maand.
10. Druk op MENU DIAL nadat u de minuten hebt
ingesteld.
■ Het woord COMPLETE! (klaar) verschijnt en
enkele seconden later keert u terug naar het
submenu.
11. Druk op MENU om het menu te verlaten.
41
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 42
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
● WL.REMOTE (afstandsbediening)
✤ U kunt de afstandsbediening gebruiken in de standen
CAMCORDER en CAMERA.
✤ Met de functie WL.REMOTE kunt u de afstandsbediening
aan- en uitzetten voor gebruik in de standen CAMCORDER en
CAMERA.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
REC LAMP
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
DEMO
CAMCORDER REC MODE
CLOCK SET
WL.REMOTE
RECORD LAMP
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
42
2. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze INITIAL (basis) en druk op de knop
MENU DIAL.
3. Selecteer met de knop MENU DIAL de optie
WL.REMOTE in het submenu.
INITIAL SET
1. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
SET TIME!
4. Druk op de knop MENU DIAL om de
afstandsbediening in of uit te schakelen.
Telkens wanneer u op MENU DIAL drukt, wordt
geschakeld tussen ON (aan) en OFF (uit).
5. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
■ Als u de afstandsbediening instelt op OFF (uit),
gaat het symbool van de afstandsbediening
3 seconden knipperen en verdwijnt vervolgens
van het LCD-scherm.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 43
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
● DEMONSTRATION (demonstratie)
✤ Hiermee worden de belangrijkste functies van uw camcorder
gedemonstreerd, zodat u ze makkelijker kunt gebruiken.
✤ De functie DEMONSTRATION werkt alleen in de stand CAMCORDER wanneer er geen cassette in het apparaat zit.
✤ De demonstratie blijft net zolang doorgaan totdat u DEMONSTRATION op OFF (uit) zet.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
REC LAMP
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
DEMO
CAMCORDER REC MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
RECORD LAMP
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
Opmerkingen
Remarques
■
■
■
SET TIME!
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met de knop MENU DIAL de optie INITIAL (BASIS).
4. Selecteer in het submenu de optie DEMONSTRATION en druk op de MENU DIAL.
5. Om de demonstratie te starten, zet u DEMONSTRATION op ON (aan).
■ Druk op de MENU-knop om het menu te verlaten.
■ De demonstratie begint.
6. Om de demonstratie te stoppen zet u DEMONSTRATION op OFF (uit).
■
■
■
De functie DEMONSTRATION werkt alleen als er geen cassette in
het apparaat zit.
De functie DEMONSTRATION wordt automatisch gestart wanneer
u de camcorder meer dan 10 minuten niet gebruikt nadat u de
stand CAMCORDER hebt gekozen (en er geen cassette in de
camcorder zit).
Als u tijdens de demonstratie een van de andere functies kiest
(FADE, BLC, PHOTO, EASY), stopt de demonstratie tijdelijk; hij
gaat deze verder als u gedurende 10 minuten geen toetsen
indrukt.
43
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 44
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
● DATE/TIME <DATE/HEURE>
● DATE/TIME (datum/tijd)
✤ De functie DATE/TIME werkt in de standen CAMERA, CAMCORDER
en PLAY.
✤ De datum en tijd worden automatisch opgenomen op een daarvoor
bestemd gedeelte op de band.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
CAMCORDER REC MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAMCORDER REC MODE
1. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
2. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze VIEWER (zoeker) en druk op de knop
MENU DIAL.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze DATE/TIME (datum/tijd).
4. Druk op de knop MENU DIAL om naar het submenu
te gaan.
5. Selecteer met de knop MENU DIAL de stand
DATE/TIME.
■ U kunt kiezen uit OFF, DATE, TIME, DATE/TIME:
- OFF: geen datum-/tijdweergave
- DATE: alleen de datum
- TIME: alleen de tijd
- DATE & TIME: zowel de datum als de tijd
■ Om terug te gaan naar het vorige menu selecteert
u DATE/TIME in het midden van het menu en
drukt u op MENU DIAL.
6. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop MENU.
VIEWER SET
DATE / TIME
Opmerkingen
Remarques
■
■
■
44
DATE
TIME
DATE & TIME
■
■
De knop OSD ON/OFF (DISPLAY - schermweergave)
heeft geen invloed op de datum/tijd-weergave.
■ In de volgende situaties verschijnt “- - -” in plaats van
datum en tijd:
- Bij weergave van een leeg gedeelte op de band.
- Bij banden die zijn opgenomen voordat datum en
tijd waren ingesteld.
- Als de lithiumbatterij bijna of helemaal leeg is.
Voordat u de functie voor datum/tijd kunt gebruiken, moet u de klok
instellen.
Zie "CLOCK SET" (Datum/tijd instellen) op pagina 41.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 45
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
● TV DISPLAY <AFFICHAGE>
● TV DISPLAY (televisieweergave)
✤ De functie TV DISPLAY werkt in de standen CAMERA en
CAMCORDER.
✤ Hiermee kunt u aangeven op welk scherm u berichten wilt laten
weergeven.
■ OFF (uit): Berichten worden alleen op het LCD-scherm
weergegeven.
■ ON (aan): Berichten worden op het LCD-scherm, in de
zoeker en op de tv weergegeven.
■ Met de knop DISPLAY (weergave) links op de camcorder
kunt u de weergave van berichten op het LCD-scherm, in
de zoeker of op een tv-scherm in- en uitschakelen.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
CAMCORDER REC MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
1. Zet de standschakelaar op REC of PLAY.
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met de knop MENU DIAL de
menukeuze VIEWER (zoeker) en druk op de knop
MENU DIAL.
4. Selecteer in het menu TV DISPLAY (tv-weergave)
en druk op de knop MENU DIAL.
■ Elke keer dat u op de knop drukt wisselt de
weergave tussen ON (aan) en OFF (uit).
5. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
45
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 46
FRANÇAIS
Functies
EASY (voor beginners)
✤ Met EASY kunnen beginners probleemloos goede opnamen
maken.
■ EASY werkt alleen in de standen CAMCORDER en CAMERA.
1. Zet de standschakelaar in de stand
REC (opname).
2. Drukt u nu op de knop EASY, dan worden alle
camerafuncties uitgeschakeld en de opnamefuncties worden in de volgende basisinstellingen gezet:
■ Batterijniveau, opnamestand, teller, datum/tijd
en beeldstabilisatie (
) worden
weergegeven.
STBY
■ Op het LCD-scherm verschijnt tegelijkertijd het
0:00:00
5 5 min
woord “EASY.Q".
(Datum en tijd worden alleen getoond wanneer
deze vooraf zijn ingesteld) (zie pagina 44)
3. Druk op één van de knoppen START/STOP of
PHOTO om het opnemen te starten.
10:00
■ De opname start, waarbij gebruikt gemaakt
10.OCT.2003
wordt van de automatische basisinstellingen.
4. Als u nog een keer op de knop EASY drukt, wordt de stand EASY
uitgeschakeld.
■ Terwijl u aan het opnemen bent kunt u EASY niet uitzetten.
■ De camcorder keert terug naar de instellingen die gekozen
waren voordat de stand EASY werd ingeschakeld.
Remarques
■
■
46
NEDERLANDS
Opmerkingen
■
■
In de stand EASY zijn bepaalde functies niet beschikbaar, zoals
MENU, FADE, BLC en MF/AF.
- Als u deze functies wilt gebruiken, moet u de stand EASY eerst
uitschakelen.
De instellingen van de stand EASY worden gewist als de batterijhouder wordt verwijderd; als u de batterij weer terugplaatst,
moeten deze instellingen opnieuw worden gekozen.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 47
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
MF/AF (Handmatig/automatisch scherpstellen)
✤ De functie MF/AF werkt in de standen CAMERA en CAMCORDER.
✤ Meestal kunt u het beste de automatische scherpstelling
(AF – AutoFocus) gebruiken.
Zo kunt u zich concentreren op het creatieve deel van het
opnameproces.
✤ In bepaalde omstandigheden is automatisch scherpstellen moeilijk of
onbetrouwbaar; dan moet u handmatige scherpstelling
(MF – Manual Focus) gebruiken.
Automatisch scherpstellen
✤ Zet u het apparaat aan in
CAMCORDER-stand, dan staat automatisch
scherpstellen meteen aan.
In CAMERA-modus kiest u automatische
scherpstelling door de knop PHOTO voor de
helft in te drukken.
Handmatig scherpstellen
✤ In de volgende gevallen krijgt u betere
resultaten door het apparaat handmatig
scherp te stellen:
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
a. Er zijn verschillende onderwerpen in beeld,
waarvan sommige dicht bij het apparaat, en
andere verder weg.
b. Het onderwerp bevindt zich in de sneeuw of in
de mist.
c. U filmt sterk glanzende of glimmende
oppervlakken, zoals een auto.
d. Mensen of objecten bewegen zich continu of snel
door het beeld, zoals een sporter of een
mensenmenigte.
1. Zet de standschakelaar in de stand REC (opname).
2. Druk op de knop MF.
■ Het teken MF (
) verschijnt op het
LCD-scherm.
3. Draai aan de knop MENU DIAL totdat u het onderwerp scherp ziet.
■ Zoom een stukje uit als u moeite hebt met scherpstellen.
4. Druk nogmaals op de MF-knop als u terug wilt gaan naar automatische
scherpstelling.
47
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 48
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Fonctions
Functies
Digitale zoom
✤ U kunt Zoom gebruiken in de standen CAMCORDER en
CAMERA.
In- en uitzoomen
✤ Zoomen is een opnametechniek waarbij u de grootte van het
object in beeld kunt veranderen.
U krijgt betere opnamen wanneer u spaarzaam en gericht
gebruik maakt van de zoomfunctie.
✤ U kunt variabele zoomsnelheden gebruiken.
✤ Gebruik deze functies voor verschillende soorten opnamen.
U moet er wel op letten dat u de zoom niet al te vaak gebruikt;
het ziet er al snel minder professioneel uit en bovendien is de
batterij dan sneller leeg.
1-1
1-2
TELE
1. Beweeg de zoomhendel langzaam voor een
geleidelijke zoom; wilt u sneller zoomen dan
beweegt u de zoomhendel sneller.
Hoever u zoomt kunt u zien op het scherm.
2. T (tele-gebied):
Het onderwerp lijkt
dichterbij.
3. W (groothoekgebied):
Het onderwerp lijkt
verder weg.
Opmerking
In de stand TELE kunt u een onderwerp filmen dat zich op minimaal
1 meter afstand van de lens bevindt; in de stand WIDE (groothoek)
moet het onderwerp zich minimaal op 10 mm van de lens bevinden.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 49
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement simple Een eenvoudige opname maken
Insertion et éjection d’une cassette
Een videocassette plaatsen en verwijderen
✤ Gebruik nooit kracht bij het plaatsen van een cassette of bij het sluiten
van het cassettecompartiment.
Dit kan storingen tot gevolg hebben.
✤ Gebruik uitsluitend Mini DV-cassettes.
1
2
3
4
1. Sluit de camcorder op een stroombron aan.
Verschuif de schakelaar TAPE
OPEN/EJECT (cassette open/uitwerpen) en
open het cassettecompartiment.
- De cassettehouder komt automatisch
omhoog.
2. Plaats een cassette in de houder met het
venster van de cassette naar buiten gericht
en de wisbeveiliging naar boven.
3. Druk op het vlak met het woord PUSH
(duwen) op de cassettehouder totdat die op
zijn plek klikt.
- De cassette wordt automatisch geladen.
4. Sluit het cassettecompartiment.
- Zorg ervoor dat de klep goed dicht zit
(u hoort een "klik").
Opmerking
a. SAVE
b. REC
Als een cassette opnamen bevat die u wilt bewaren, kunt u
de cassette als volgt beveiligen tegen onbedoeld wissen:
a. Een cassette beveiligen tegen wissen:
Verschuif de wisbeveiliging op de cassette zodat er een
opening verschijnt.
b. De wisbeveiliging op een cassette opheffen:
Als u de opnamen op de cassette niet meer wilt bewaren,
schuift u de wisbeveiliging terug, zodat de opening weer
wordt afgedekt.
• Cassettes bewaren
a. Vermijd magneten en magnetische interferentie.
b. Vermijd plaatsen die vochtig of stoffig kunnen worden.
c. Bewaar cassettes rechtop en uit de buurt van direct
zonlicht.
d. Laat de cassettes niet vallen en bescherm ze tegen
schokken.
49
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 50
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement simple Een eenvoudige opname maken
Sélection du mode CAMCORDER <CAMESCOPE>
De stand CAMCORDER selecteren
✤ U kunt bewegende beelden zowel op cassette als op Memory
Stick opslaan.
✤ Met de stand M.PLAY kunt u filmfragmenten bekijken die op de
Memory Stick staan.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
■ Het submenu verschijnt.
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
50
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze REC SELECT (opname kiezen) en
druk op de knop MENU DIAL.
■ Elke keer dat u op de knop drukt wisselt de
CAMCORDER-stand tussen TAPE (op
cassette) en MEMORY (op Memory Stick).
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
REC SELECT
REC MODE
EIS
D. ZOOM
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
TAPE
SP
6. Het menu verdwijnt.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 51
FRANÇAIS
Uw eerste opname
2
PLAY
TAPE
MEMORY
OFF
REC
3
LAY
APE
EMORY
F
REC
1. Sluit een stroombron aan.
(zie pagina 26)
(batterij of netvoeding)
■ Plaats een cassette in de
camcorder (zie pagina 49)
2. Zet het apparaat op
CAMCORDER en zet de
standschakelaar op
REC (opname).
■ Open het LCD-scherm.
■ Als de cassette beveiligd is,
ziet u de woorden STOP en
PROTECTION! (beveiliging)
op het scherm staan.
■ Zorg ervoor dat uw onderwerp zichtbaar is in de zoeker
of op het LCD-scherm.
■ Controleer de batterijladingindicatie om te zien of de
batterij voldoende opgeladen
is.
3. Om de opname te starten, drukt u op de START/STOP-knop.
■ Op het LCD-scherm verschijnt REC.
Om de opname te beëindigen, drukt u opnieuw op de
START/STOP-knop.
■ Op het LCD-scherm verschijnt STBY (STandBY – wachtstand).
51
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 52
FRANÇAIS
52
Als u de camcorder langer dan 5 minuten in de wachtstand (STBY)
laat staan terwijl er een cassette is geplaatst, wordt de camcorder
automatisch uitgeschakeld.
Om hem weer aan te zetten, drukt u op de START/STOP-knop of zet
u de standschakelaar op OFF en daarna weer op CAMERA.
Door het automatisch uitschakelen gaat de batterij langer mee.
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REV
FWD
REC
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
✤ Als u in de wachtstand de
REC SEARCH _ knop kort indrukt, geeft
de camcorder de laatste 3 seconden van
de laatste opname achteruit weer en gaat
vervolgens naar de oorspronkelijke plaats
op de band terug.
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
Opnamen controleren (REC SEARCH)
✤ Met REC SEARCH +/- kunt u de laatst
opgenomen beelden snel bekijken in de
wachtstand.
Als u REC SEARCH _ ingedrukt houdt,
wordt de laatste opname achteruit
afgespeeld; houdt u REC SEARCH +
ingedrukt, dan speelt de opname vooruit
af.
FWD
Opmerking
Bij gebruik van de REC SEARCH-toetsen is het mogelijk dat de
beelden enigszins vervormd (blokkerig) worden weergegeven.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 53
FRANÇAIS
Tips voor goede opnamen
✤ Tijdens het filmen moet u de camcorder op de juiste manier
vasthouden.
✤ Bevestig de lensdop aan de handgreep, zodat u hem niet kwijt
kunt raken (zie afbeelding)
Opnemen met het LCD-scherm
1. Pak de camcorder stevig vast bij de handgreep.
2. Zet uw rechterelleboog in uw zij.
3. Plaats uw linkerhand onder of naast het LCD-scherm om
het te ondersteunen en eventueel aan te passen.
Raak daarbij de ingebouwde microfoon niet aan.
4. Neem voor het opnemen een gemakkelijke maar stabiele
houding aan.
Uw opnamen worden stabieler en rustiger wanneer u
tegen een muur of tafel leunt.
Adem rustig en gelijkmatig.
5. Kijk naar het beeld aan de randen van het LCD-scherm
zodat u de camera horizontaal kunt houden.
6. Gebruik wanneer mogelijk een statief.
Opnemen met de zoeker
1. Pak de camcorder stevig vast bij de handgreep.
2. Zet uw rechterelleboog in uw zij.
3. Ondersteun met uw linkerhand de camera.
Raak daarbij de ingebouwde microfoon niet aan.
4. Neem voor het opnemen een gemakkelijke maar stabiele
houding aan.
Uw opnamen worden stabieler en rustiger wanneer u
tegen een muur of tafel leunt.
Adem rustig en gelijkmatig.
5. Om het te filmen onderwerp door de zoeker te bekijken,
trekt u de zoeker uit totdat u een ‘klik’ hoort.
Gebruik daarbij niet teveel kracht (anders zou u de
zoeker kunnen beschadigen).
6. Druk uw oog stevig tegen het objectief van de zoeker.
7. Kijk naar het beeld aan de randen van de zoeker zodat u
de camera horizontaal kunt houden.
8. Gebruik wanneer mogelijk een statief.
53
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 54
FRANÇAIS
Opnamen afspelen op het LCD-scherm
1
✤ U kunt het weergegeven beeld op het LCD-scherm bekijken.
✤ Zorg dat de batterij is geplaatst.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op PLAY (afspelen).
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
2. Plaats de cassette met de opnamen in de camcorder. (zie pagina 49)
REC
REV
FWD
3. Open het LCD-scherm.
Zet het LCD-scherm in de gewenste stand en pas
desgewenst de helderheid en de kleurweergave
van het scherm aan.
2
4
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REV
FWD
REC
■
54
4. Druk op de knop
(REW - terugspoelen) om
de cassette naar het begin van de opname te
spoelen.
■ Druk op de knop
( STOP) om de band te
stoppen.
■ De band stopt automatisch als hij helemaal
teruggespoeld is.
■
■
5. Druk op de knop
(PLAY/STILL – afspelen)
om het afspelen van de cassette te starten.
De opname wordt weergegeven op het LCD-scherm.
Om de weergave te stoppen, drukt u op de knop
(STOP).
Opmerkingen
■
■
U kunt de opname ook op een tv weergeven wanneer u de
camcorder op een tv of een videorecorder aansluit. (zie pagina 77)
Bij het afspelen kunt u diverse functies gebruiken. (zie pagina 79)
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 55
FRANÇAIS
-
■ Mode SPORTS <SPORTS> (
-
■ Mode PORTRAIT <PORTRAIT> (
-
■ Mode SPOTLIGHT <PROJECTEUR> (
-
■ MODE SAND/SNOW <SABLE/NEIGE> (
-
■ Mode High S. SPEED (Vitesse d'obturation rapide) (
-
● PROGRAM AE (automatische belichtingsprogrammering)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMCORDER.
✤ Met deze functie kunt u de sluitertijd en het diafragma aanpassen aan de scène die u wilt opnemen.
✤ Zo kunt u de scherptediepte beïnvloeden.
■ Stand AUTO
-
Automatische balans tussen onderwerp en achtergrond.
Voor gebruik onder normale omstandigheden.
De sluitertijd wordt automatisch gekozen tussen 1/50 en 1/250
per seconde, afhankelijk van de hoeveelheid licht.
■ Stand SPORTS (
-
)
Voor het opnemen van snelbewegende onderwerpen.
■ Stand PORTRAIT (
-
) (portretstand)
Om scherp te stellen op de achtergrond van het onderwerp, als
de achtergrond onscherp is.
De stand PORTRAIT is vooral geschikt voor buitenopnamen.
De sluitertijd wordt automatisch gekozen tussen 1/50 en 1/1000
per seconde, afhankelijk van de hoeveelheid licht.
■ Stand SPOTLIGHT (
-
) (spotstand)
Wanneer u een goede opname wilt maken van een verlicht
onderwerp in een donkere omgeving.
■ Stand SAND/SNOW (
-
) (zand-/sneeuwstand)
Wanneer u een opname wilt maken van een onderwerp dat
donkerder is dan de achtergrond (bijvoorbeeld wanneer die
achtergrond licht reflecteert, zoals gebeurt bij sneeuw en zand).
■ Stand High S. SPEED (
-
) (hoge sluitertijdstand)
Om snel bewegende onderwerpen op te nemen, zoals golf- of
tennisspelers.
55
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 56
FRANÇAIS
Automatische belichtingsprogramma’s instellen
1. Druk op de knop MENU.
CAMCORDER REC MODE
■ Het menu verschijnt.
CAMCORDER SET
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER REC MODE
RECORD SET
CAMCORDER SET
RECORD SET
2. Selecteer met behulp van de knop
MENU DIAL de menukeuze
CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
3. Selecteer in het submenu de optie
PROGRAM AE (automatische
belichtingsprogrammering).
PROGRAM AE
REC SELECT
REC MODE
EIS
D. ZOOM
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
TAPE
SP
AUTO
SPORTS
PORTRAIT
SPOTLIGHT
SAND / SNOW
HIGH S. SPEED
4. Druk op de knop MENU DIAL om
naar het submenu te gaan.
5. Selecteer met de knop MENU
DIAL de optie PROGRAM AE.
■ Druk op de knop MENU DIAL
om het gekozen automatische
belichtingsprogramma te
bevestigen.
6. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop MENU.
6. Pour quitter, appuyez sur la touche MENU.
56
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 57
FRANÇAIS
D. ZOOM
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
Opmerkingen
■
■
CAMCORDER REC MODE
RECORD SET
WHT. BALANCE
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
■
■
■
Als u NIGHT CAPTURE (nachtopname) inschakelt,
werkt de functie WHT.BALANCE (witbalans) niet.
WHT.BALANCE (witbalans) werkt ook niet in de stand
EASY.
U kunt de witbalans nauwkeuriger instellen wanneer u
de digitale zoom uitschakelt.
Als u de witbalans hebt ingesteld en de
lichtomstandigheden veranderen, moet u de witbalans
opnieuw instellen.
Voor normale omstandigheden buitenshuis kunt u het
beste de witbalans op AUTO instellen.
57
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 58
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
Zoom numérique en mode CAMCORDER <CAMESCOPE>
Digitale zoom in CAMCORDER-stand
✤ Le zoom numérique autorise un grossissement
✤ U kunt digitaal een zoom van meer dan 10x
CAMCORDER REC MODE
de 10 fois.
toepassen.
INITIAL
✤ La qualité d’image peut se détériorer à mesure
✤ De beeldkwaliteit kan achteruit gaan als u te
CAMCORDER RECORD SET
CAMERA
PLAY SET
que l’échelle d’agrandissement augmente.
ver inzoomt.
MEMORY
VIEWER
✤ Pour assurer la stabilité de l’image, nous vous
✤ Voor een grotere beeldstabiliteit raden wij u
recommandons d’utiliser la fonction EIS <STAaan de functie EIS (elektronische
BILISATEUR D'IMAGES ELECTRONIQUE>
beeldstabilisatie) te gebruiken als u de digitale
lorsque vous faites appel au zoom numérique.
zoomfunctie gebruikt. (zie pagina 59)
(Voir page 59)
CAMCORDER REC MODE
1. Zet de standschakelaar in de stand CAMCORDER
of CAMERA.
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
58
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
REC SELECT
REC MODE
EIS
D. ZOOM
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
CAMCORDER REC MODE
RECORD SET
DIGITAL ZOOM
100X
200X
400X
800X
TAPE
SP
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
5. Selecteer in het submenu de optie D.ZOOM
(digitale zoom).
6. Druk op de knop MENU DIAL om de functies
100x, 200x, 400x, 800x digitale zoom in of uit te
schakelen.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 59
FRANÇAIS
● EIS (Electronic Image Stabilizer –
Elektronische beeldstabilisator)
✤ De functie EIS werkt alleen in de stand CAMCORDER.
✤ De functie EIS compenseert trillingen en bewegingen van uw
hand (binnen redelijke grenzen).
✤ EIS zorgt onder de volgende omstandigheden voor rustigere
beelden:
■ Opnamen met de zoom;
■ Opnamen op korte afstand;
■ Opnamen terwijl u loopt;
■ Opnamen vanuit het raam van een voertuig.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
■ Het submenu verschijnt.
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
5. Selecteer met de knop MENU DIAL de
menukeuze EIS en druk op MENU DIAL.
■ Het menu EIS verandert in ON (aan).
■ Wilt u de functie EIS niet gebruiken, dan stelt u
het menu EIS in op OFF (uit).
6. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
REC SELECT
REC MODE
EIS
D. ZOOM
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
Opmerking
TAPE
SP
■
Schakel de functie EIS uit wanneer u een statief
gebruikt.
59
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 60
FRANÇAIS
● DSE SELECT (Digitale Speciale Effecten selecteren)
in CAMCORDER-stand
✤ De functie DSE werkt alleen in de stand CAMCORDER.
✤ Met de digitale effecten kunt u uw opnamen op een creatieve
manier bewerken door er diverse speciale effecten aan toe te
voegen.
✤ Kies een geschikt digitaal effect voor het onderwerp dat u op
wilt nemen en het effect dat u wilt bereiken.
✤ U hebt de beschikking over 9 speciale effecten.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a. ART (kunst)
Hierdoor krijgt uw opname een grofkorrelig
uiterlijk.
b. MOSAIC (mozaïek)
Hierdoor krijgt u een schaakbordeffect.
c. SEPIA
Hierdoor krijgt het beeld een roodbruine
kleur.
d. NEGA
Hierdoor worden de kleuren van het
opgenomen beeld omgekeerd, waardoor een
negatiefbeeld ontstaat.
e. MIRROR (spiegel)
Hierdoor wordt het beeld in tweeën
gesneden en ontstaat een spiegeleffect.
f. BLK & WHT (zw & w)
Hierdoor krijgt u een zwart-witbeeld.
g. EMBOSS (reliëf)
Hierdoor krijgen uw opnamen een 3D-effect
(reliëf).
h. CINEMA
Hierdoor worden het onderste en bovenste
gedeelte van het beeld bedekt, en ontstaat
een bioscoopeffect.
i. MAKE - UP
Hiermee kunt u de opname een rode, gele,
blauwe of groene kleur geven.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 61
FRANÇAIS
Een digitaal effect kiezen in CAMCORDER-stand
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
CAMCORDER REC MODE
standschakelaar op REC (opname).
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
CAMCORDER REC MODE
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
5. Selecteer in het submenu de optie DSE SELECT
(digitaal effect kiezen).
6. Druk op de knop MENU DIAL om naar het submenu te gaan.
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
DSE SELECT
AUDIO MODE
WIND CUT
AV IN/OUT
12bit
OUT
7. Met de knop MENU DIAL gaat u naar het digitale
effect dat u wilt gebruiken.
■ Druk op de knop MENU DIAL om het gekozen
effect te bevestigen.
8. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
Remarques
CAMCORDER REC MODE
■
■
RECORD SET
DSE SELECT
ART
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
BLK&WHT
Opmerkingen
■
■
Als u NIGHT CAPTURE (nachtopname)
inschakelt, kunt u geen digitale effecten gebruiken.
De functie DSE werkt ook niet in de stand EASY.
61
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 62
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
● REC MODE <MODE D'ENREGISTREMENT>
● REC MODE (opnamestand)
✤ De functie REC MODE (opnamestand) werkt in de standen
CAMCORDER en PLAY(DV IN).
✤ Met deze camcorder kunt u opnemen en afspelen in twee standen:
SP (Standard Play – standaardstand) en LP (Long Play –
langspeelstand).
■ SP (Standard Play - standaardstand): In deze stand kunt u
60 minuten opnemen op een DVM60-cassette.
■ LP (Long Play - langspeelstand): In deze stand kunt u
90 minuten opnemen op een DVM60-cassette.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze REC MODE (opneemstand) en druk op
de knop MENU DIAL.
6. Selecteer REC MODE in het submenu en druk op de
knop MENU DIAL.
■ Elke keer dat u REC MODE kiest wisselt het
apparaat tussen SP en LP.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop MENU.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
Opmerkingen
Remarques
■
■
■
62
CAMCORDER REC MODE
■
TAPE
LP
■
■
Het is raadzaam om op deze camcorder alleen
cassettes af te spelen die u met deze camcorder hebt
opgenomen.
Als u cassettes afspeelt die met een ander apparaat
zijn opgenomen, kan vervorming optreden.
Als u op dezelfde cassette zowel in de stand SP als
LP opneemt, of alleen in de stand LP, kan bij het
afspelen het beeld vervormd worden weergegeven en
kan de tijdcode onjuist zijn.
Gebruik de stand SP voor optimale beeld- en
geluidskwaliteit.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 63
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
● AUDIO MODE <MODE AUDIO>
● AUDIO MODE (audiostand)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMCORDER.
✤ De camcorder kan het geluid op twee manieren registreren:
(12-bits en 16-bits)
■ 12-bits: U kunt opnemen op twee 12-bitsstereokanalen.
Het originele stereogeluid kan worden opgenomen op het
kanaal MAIN (SOUND1).
Een tweede stereokanaal kan achteraf worden toegevoegd
(audio dubbing) op SUB (SOUND2).
■ 16-bits: U kunt opnemen op één hoogwaardig stereokanaal.
Het achteraf toevoegen van geluid (audio dubbing) is niet
mogelijk.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze AUDIO MODE (geluidsstand) en druk
op de knop MENU DIAL.
6. Kies de geluidskwaliteit die u wilt gebruiken in het
menu en druk op de knop MENU DIAL.
■ Elke keer dat u op de knop drukt, schakelt
AUDIO MODE tussen 12-bits en 16-bits.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
DSE SELECT
AUDIO MODE
WIND CUT
AV IN/OUT
16bit
OUT
63
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 64
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
● WIND CUT <COUPE-VENT>
● WIND CUT (ruisvermindering)
✤ Deze functie werkt in de standen CAMCORDER en PLAY.
✤ De functie WIND CUT reduceert windgeruis en andere
storende geluiden tijdens het opnemen.
- Wanneer deze functie aan staat worden zachte geluiden
(zoals dat van de wind) weggefilterd.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
4. Selecteer RECORD SET (opname instellen) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze WIND CUT en druk op de knop
MENU DIAL.
6. Elke keer dat u op MENU DIAL drukt, wordt
geschakeld tussen ON (aan) en OFF (uit).
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
Remarques
■
■
64
DSE SELECT
AUDIO MODE
WIND CUT
AV IN/OUT
Opmerkingen
12bit
■
OUT
■
Als u de microfoon zo gevoelig mogelijk wilt
instellen, moet u ervoor zorgen dat WIND CUT is
uitgeschakeld.
Schakel WIND CUT in wanneer u wilt filmen in
een situatie waar veel wind is, bijvoorbeeld aan
het strand of bij hoge gebouwen.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 65
FRANÇAIS
Het snelmenu gebruiken
✤ Het snelmenu is alleen beschikbaar in de stand CAMCORDER.
✤ Met de functie Quick Menu kunt u op eenvoudige wijze een aantal
camerafuncties aanpassen met behulp van de knop MENU
SELECTOR.
Deze functie is handig voor het aanbrengen van kleine wijzigingen
omdat u zich niet door alle menu’s en submenu’s hoeft te werken.
■ DATE/TIME <DATE/HEURE>
-
■ WL.REMOTE (
-
■ EIS (
-
■ DSE (EFFETS SPECIAUX NUMERIQUES) (Voir page 60)
-
■ PROGRAM AE <EXPOSITION AUTOMATIQUE> (Voir page 55)
-
■ DATE/TIME (datum/tijd)
-
Iedere keer dat u DATE/TIME selecteert en op MENU DIAL
drukt, wordt geschakeld tussen de standen DATE - TIME DATE/TIME – OFF (in die volgorde). (zie pagina 50).
■ WL.REMOTE(
-
)
Iedere keer dat u WL.REMOTE selecteert en op MENU DIAL
drukt, wordt de functie ingeschakeld(
) of uitgeschakeld
(
).
■ EIS(
-
)
Iedere keer dat u EIS selecteert en op MENU DIAL drukt,wordt
het EIS-symbool weergegeven of uitgezet.
■ DSE (Digitale Speciale Effecten) (zie pagina 60)
-
Iedere keer dat u DSE selecteert en op MENU DIAL drukt,
wordt geschakeld tussen de ingestelde effecten en geen
effecten.
U moet van tevoren de gewenste digitale effecten hebben
ingesteld.
65
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:58 AM
Page 66
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
■ WHT. BALANCE <EQUILIBRAGE DU BLANC> (Voir page 57)
-
■ WHT. BALANCE (zie pagina 57)
-
■ FOCUS (Handmatig/automatisch scherpstellen) (zie pagina 47)
-
Iedere keer dat u WHT. BALANCE selecteert en op MENU
DIAL drukt, wordt geschakeld tussen de voor WHT.BALANCE
ingestelde waarden en AUTO.
Ook hier geldt, dat u dit alleen kunt wijzigen wanneer u van
tevoren waarden voor WHT. BALANCE hebt ingesteld.
Telkens wanneer u FOCUS selecteert en op MENU DIAL drukt,
wordt geschakeld tussen Manual (handmatig) en AutoFocus.
■ SHUTTER SPEED (sluitertijd) en EXPOSURE (belichting)
-
■ SHUTTER SPEED <VITESSE D’OBTURATION> & EXPOSURE
U kunt de sluitertijd (SHUTTER SPEED) en belichting
(EXPOSURE) instellen door het symbool (
) te selecteren
en vervolgens op de knop MENU DIAL te drukken.
Meer informatie hierover vindt u in het volgende hoofdstuk.
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REV
FWD
REC
■
66
Opmerkingen
EIS
■
2. Om de instellingen aan uw wensen aan te passen,
selecteert u met de knop MENU DIAL de
gewenste functie en drukt u op MENU DIAL.
PLAY
■
Het snelmenu instellen
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
0:00:00
DSE
■
MIRROR
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
MANUAL FOCUS
SHUTTTER
EXPOSURE
WL.REMOTE
SHUTTER
EXPOSURE
10:00
10.OCT.2003
DATE/TIME
Het snelmenu werkt niet in de
stand EASY.
Ook als u gebruik maakt van de
functie M.FOCUS (handmatig
scherpstellen), kunt u het
snelmenu niet gebruiken.
Wilt u toch het snelmenu
gebruiken, dan moet u eerst
handmatig scherpstellen (
)
uitzetten.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:59 AM
Page 67
FRANÇAIS
SHUTTER SPEED (sluitertijd) en EXPOSURE (belichting)
✤ De sluitertijd (SHUTTER SPEED) en de belichting
(EXPOSURE) kunnen alleen in de stand CAMCORDER
worden gewijzigd.
✤ De sluitertijd (SHUTTER SPEED) en belichting (EXPOSURE)
kunnen alleen via het snelmenu worden ingesteld.
✤ De functies voor het instellen van sluitertijd en belichting
worden automatisch in- of uitgeschakeld.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de standschakelaar op
REC (opname).
2. Draai aan de knop MENU DIAL tot u het symbool (
) ziet en
druk op MENU DIAL.
■ U ziet nu een scherm waarin u SHUTTER SPEED (sluitertijd)
en EXPOSURE (belichting) kunt selecteren.
■ Selecteer met de knop MENU DIAL de gewenste menukeuze
en druk op MENU DIAL.
■ De mogelijke waarden voor de sluitertijd zijn 1/50, 1/120, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 of 1/10000.
■ Voor de belichting kunt u een waarde kiezen tussen 00 en 29.
3. U kunt dit scherm verlaten door het symbool (
en op MENU DIAL te drukken.
Remarques
■
■
) te selecteren
Opmerkingen
■
■
Wilt u de geselecteerde sluitertijd en belichting gebruiken, dan
moet u de opname starten met de sluitertijd en belichting die op
het LCD-scherm worden weergegeven.
Als u de sluitertijd en belichting handmatig instelt, terwijl
automatische belichting is geselecteerd, worden de handmatig
aangebrachte wijzigingen eerst toegepast.
67
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:59 AM
Page 68
FRANÇAIS
SLOW SHUTTER (lange sluitertijd)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMCORDER.
✤ De sluitertijd is instelbaar, zodat u traag bewegende voorwerpen
kunt opnemen.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop SLOW SHUTTER.
2. Appuyez sur la touche SLOW SHUTTER.
3. Bij elke druk op de knop SLOW SHUTTER
wisselt de sluitertijd tussen de waarden S1/25,
S1/13, S1/6 en OFF (uit).
4. Druk op de knop SLOW SHUTTER om het
scherm te verlaten.
Remarque
■
68
Opmerking
■
Met SLOW SHUTTER krijgen de beelden een slow-motioneffect.
00655F VP-D5000 FR+NE(034~069)
1/1/04 12:59 AM
Page 69
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
BLC (Contre-jour intelligent)
BLC (Back Light Compensation – achtergrondlichtcompensatie)
* BLC on
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
FWD
Remarques
■
■
1. Zet het apparaat op CAMCORDER.
2. Zet de standschakelaar in de stand REC
(opname).
3. Druk op de toets BLC(STOP).
■ Normaal - BLC - normaal
■ BLC verbetert de weergave van het
onderwerp.
PLAY
FADE
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in
de stand CAMCORDER.
✤ Er is sprake van achtergrondlicht als
het onderwerp donkerder is dan de
achtergrond. Bijvoorbeeld:
■ Het onderwerp bevindt zich voor
een raam.
■ De persoon van wie u een opname
wilt maken, draagt witte of
glanzende kleding en staat voor
een lichte achtergrond. Het gezicht
is dan te donker om de gelaatstrekken te kunnen onderscheiden.
■ U maakt buitenopnamen, waarbij
de achtergrond bewolkt is.
■ De lichtbronnen zijn te fel.
■ Het onderwerp bevindt zich in een
sneeuwlandschap.
Opmerkingen
■
■
Als u NIGHT CAPTURE (nachtopname) inschakelt, kunt u BLC
niet gebruiken.
De functie BLC werkt oook niet in de stand EASY.
69
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 70
FRANÇAIS
In- en uitfaden
✤ De functie FADE werkt in de standen CAMERA en CAMCORDER.
✤ Om uw opnamen een professionale uitstraling te geven, kunt u
gebruik maken van speciale effecten, zoals infaden aan het begin
of uitfaden aan het einde van een opname.
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
➔
STBY
0:00:00
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
➔
S.SHOW
BLC
OFF
REC
0:00:15
REC
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
FADE
OFF
REC
PLAY
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
➔
OFF
REC
➔
a. FADE OUT
REC
0:00:15
STBY
0:00:20
Het starten van een opname
1. Houd, voordat u de opname start, de
knop FADE ingedrukt.
Het beeld en het geluid verdwijnen
geleidelijk (uitfaden).
2. Druk op de toets START/STOP en laat
tegelijkertijd de toets FADE los.
De opname begint en het beeld en het
geluid worden geleidelijk
zichtbaar/hoorbaar (infaden).
Het beëindigen van een opname
(met gebruik van FADE IN/FADE OUT)
3. Houd, wanneer u wilt stoppen met
opnemen, de knop FADE ingedrukt.
Het beeld en het geluid verdwijnen
geleidelijk (uitfaden).
4. Druk, wanneer het beeld verdwenen is,
op de toets START/STOP om de
opname te stoppen.
Gradual disappearance
a. FADE OUT
(ongeveer 4 seconden)
b. FADE IN
(ongeveer 4 seconden)
Gradual appearance
b. FADE IN
Release the FADE button
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 71
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
Audio Dubbing <Doublage sonore>
Audio dubbing (geluidsspoor toevoegen)
✤ De functie AUDIO DUBBING werkt alleen in de stand PLAYER.
✤ Hiermee kunt u aan een band die in de stand SP (standaardstand) met
12-bitsgeluid is opgenomen een extra geluidsspoor toevoegen.
✤ U kunt gebruik maken van de interne microfoon, een externe microfoon
of andere audioapparatuur.
✤ Het originele geluid blijft behouden.
Een ander geluid opnemen
1. Zet het apparaat op CAMCORDER.
■ Wilt u gebruik maken van een externe
microfoon, sluit deze dan aan op de
MIC-ingang op de camcorder.
2. Zet de standschakelaar in de stand PLAY
(afspelen).
■ Wilt u gebruik maken van een externe
microfoon, sluit deze dan aan op de
PHOTO
STILL
ZERO MEM.
MIC-ingang op de camcorder.
3. Druk op de toets
(PLAY/STILL –
REW/RPS
PLAY
FF/FPS
afspelen/stilstand) en zoek het begin van de
opname waaraan u geluid wilt toevoegen.
4. Druk nu op de toets
(PLAY/STILL) om
A.DUB
STOP
SELF TIMER
de opname te pauzeren.
5. Druk op de knop A.DUB (AudioDUB – geluid
SLOW
toevoegen) van de afstandsbediening.
■ Op het LCD-scherm wordt A.DUB
weergegeven.
■ De camcorder is nu gereed om het extra
geluidsspoor op te nemen ('dubben').
6. Druk op de toets
(PLAY/STILL) om het opnemen van het tweede
geluidsspoor te starten.
■ Druk op de toets
(STOP) om het opnemen van extra geluid te
stoppen.
PLAY
OFF
REC
Remarques
■
■
■
Opmerkingen
■
■
■
U kunt geen geluidsspoor toevoegen aan een videocassette die tegen
schrijven beveiligd is.
Wanneer u met behulp van externe apparatuur een geluidsspoor wilt
toevoegen, moet u de AUDIO/VIDEO-kabel aansluiten op het apparaat
van waaraf u wilt opnemen. (alleen VP-D5000i)
U kunt niet dubben op een voorbespeelde tape in LP of 16-bit-stand.
71
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 72
FRANÇAIS
Afspelen van een cassette waaraan een
geluidsspoor is toegevoegd
1. Plaats de cassette met het
TAPE PLAY MODE
toegevoegde geluidsspoor in de
CAMCORDER SET
camcorder en druk op de knop
RECORD SET
MENU.
PLAY SET
2. Selecteer met de knop MENU DIAL
de optie CAMCORDER.
3. Druk op de knop MENU DIAL om
naar het submenu te gaan.
4. Selecteer PLAY SET (afspelen
TAPE PLAY MODE
instellen) en druk op MENU DIAL.
PLAY SET
5. Selecteer met de knop MENU DIAL
AUDIO SELECT
de optie AUDIO SELECT (geluid
SOUND[1]
selecteren) in het submenu.
SOUND[2]
MIX [1+2]
6. Druk op de knop MENU DIAL om
naar het submenu te gaan.
7. Selecteer met de knop MENU DIAL
het gewenste geluidskanaal.
■ Druk op MENU DIAL om uw keuze te bevestigen.
- SOUND1 (geluid 1): het originele geluid weergeven.
- SOUND2 (geluid 2): het toegevoegde geluid weergeven.
- MIX(1+2): beide geluidssporen tegelijkertijd weergeven.
8. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop MENU.
9. Om de cassette waaraan een geluidsspoor is toegevoegd af te
spelen, drukt u op de toets
(PLAY/STILL - afspelen).
Opmerking
■
Remarque
■
72
Wanneer u afspeelt met het toegevoegde geluidsspoor (SOUND2
of MIX) kan de geluidskwaliteit wat minder zijn.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 73
FRANÇAIS
Digitale foto's maken met behulp van de knop PHOTO
1. Houd de knop PHOTO (foto) half ingedrukt en houdt
die vast.
■ U ziet de stilstaande afbeelding op het LCDscherm.
■ Als u geen opname wilt maken, laat u de toets
weer los.
2. Laat de knop PHOTO los en druk nogmaals op de
knop PHOTO.
■ Het stilstaande beeld wordt 6 - 7 seconden lang
opgenomen.
3. Nadat de digitale foto is gemaakt, gaat de camcorder
terug naar de stand STBY (wachtstand).
TAPE PLAY MODE
Remarque
■
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
■
2.
3.
4.
5.
6.
■
■
Een digitale foto opzoeken
De functie PHOTO SEARCH werkt alleen in de stand
TAPE PLAY.
RECORD SET
PLAY SET
1.
2.
3.
4.
TAPE PLAY MODE
CAMCORDER SET
PLAY SET
PB DSE SELECT
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO SELECT
Om snel een foto te schieten drukt u de knop PHOTO
meteen helemaal in.
Het stilstaande beeld wordt 6 - 7 seconden lang
opgenomen.
✤
TAPE PLAY MODE
CAMCORDER SET
1.
Opmerking
RECORD SET
PLAY SET
5.
SOUND1
6.
■
■
Druk op de knop MENU.
Het menu verschijnt.
Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
Selecteer PLAY SET (afspelen instellen) en druk op
de knop MENU DIAL om naar het submenu te gaan.
Selecteer PHOTO SEARCH (foto zoeken) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
Met de toetsen
(FF – snel vooruit) en
(REW – snel achteruit) kunt u de foto opzoeken.
■ Terwijl u zoekt, worden de foto's op het
LCD-scherm weergegeven.
■ Na het zoeken wordt de foto door de camcorder
weergegeven.
Om te stoppen drukt u op de knop
(STOP).
73
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 74
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
NIGHT CAPTURE <CAPTURE DE NUIT> (Enregistrement à 0 lux)
NIGHT CAPTURE (nachtopname)
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Schuif de schakelaar NIGHT CAPTURE in de
stand ON (aan).
■ Op het LCD-scherm verschijnt
(NIGHT
CAPTURE).
■ De infraroodlamp wordt automatisch aangezet
(onzichtbaar).
Remarques
■
■
■
74
3. Om de functie NIGHT CAPTURE uit te zetten, schuift u de schakelaar NIGHT CAPTURE in de stand OFF (uit).
Opmerkingen
■
■
■
De maximale afstand bij gebruik van de infraroodlamp is ongeveer
3 meter.
Als u de functie NIGHT CAPTURE onder normale omstandigheden
gebruikt (bv. overdag en buitenshuis), kan de opname een groene
tint krijgen.
Wanneer u de functie NIGHT CAPTURE hebt aangezet, is een
aantal functies niet beschikbaar (o.a. witbalans, automatische
belichtingsprogramma’s, digitale speciale effecten en
achtergrondlichtcorrectie).
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 75
FRANÇAIS
POWER NIGHT CAPTURE (extra krachtige nachtopname)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMCORDER.
✤ Met de functie POWER NIGHT CAPTURE kunt u in het donker een
lichtere opname maken van een onderwerp dan met de functie NIGHT
CAPTURE.
✤ Op het LCD-scherm wordt drie seconden lang POWER NIGHT
CAPTURE weergegeven wanneer u op de knop SLOW SHUTTER
drukt terwijl NIGHT CAPTURE is ingeschakeld.
✤ Wanneer u in de stand POWER NIGHT CAPTURE werkt, is het
symbool POWER NIGHT CAPTURE voortdurend zichtbaar op het
LCD-scherm.
STBY
0:00:00
S1/25
5 5 min
POWER NIGHT CAPTURE
P
Remarques
12:00
10.OCT.2003
■
■
■
■
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Schakel NIGHT CAPTURE in en druk op de knop
SLOW SHUTTER.
3. Druk op de knop SLOW SHUTTER om de sluitertijd in
te stellen. Met de functie SLOW SHUTTER kunt u
lichtere opnamen maken.
4. Als u POWER NIGHT CAPTURE inschakelt, worden
de beelden vertraagd weergegeven.
5. Als u de functie POWER NIGHT CAPTURE wilt
uitzetten, drukt u zo vaak op de toets
SLOW SHUTTER tot “OFF” (uit) wordt weergegeven
en schakelt u vervolgens NIGHT CAPTURE uit.
■
■
Opmerkingen
■
De maximale afstand bij gebruik van de infraroodlamp
is ongeveer 3 meter.
■ Als u de functie POWER NIGHT CAPTURE onder
normale omstandigheden gebruikt (bv. overdag en
buitenshuis), kan de opname een groene tint krijgen.
Wanneer u de functie POWER NIGHT CAPTURE gebruikt, zijn een
aantal functies niet beschikbaar (o.a. witbalans, automatische
belichtingsprogramma’s, digitale speciale effecten en
achtergrondlichtcorrectie).
Als het onderwerp te licht is kunt u beter de knop SLOW SHUTTER
gebruiken (S1/6 ➝ S1/25) zodat u met betere kwaliteit kunt
opnemen.
75
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 76
FRANÇAIS
De camcorder gebruiken – NEDERLANDS
Utilisation du caméscope – enregistrement perfectionné Geavanceerde opnames maken
Techniques d’enregistrement
Opnametechnieken
Opmerking
✤ In bepaalde situaties kunt u het beste bepaalde opnametechnieken
gebruiken voor spetterende resultaten.
1
Ga voorzichtig te werk als u het LCD-scherm draait. Zo voorkomt u
beschadiging aan de binnenkant van het scharnier waarmee het
LCD-scherm is vastgemaakt aan de camcorder.
2
2. Omlaag filmen
Neem op terwijl u van boven op het
LCD-scherm kijkt.
3
76
1. Normale opnamen.
4
3. Omhoog filmen.
Neem op terwijl u van onderen op het
LCD-scherm kijkt.
4. Uzelf filmen.
Neem op terwijl u van voren op het
LCD-scherm kijkt.
5
5. Opnemen met de zoeker.
■ In situaties waar het gebruik van het
LCD-scherm problemen geeft, kunt u
de zoeker gebruiken als alternatief.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 77
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Weergave
Een cassette afspelen
✤ Deze functie werkt alleen in de stand PLAY.
Opnamen bekijken op het LCD-scherm
✤ Dankzij het LCD-scherm kunt u ook in een auto of buiten opnamen
bekijken.
Opnamen bekijken op een tv-scherm
✤ Om een opname via een televisie te kunnen bekijken, moet de tv
over hetzelfde kleursysteem beschikken als de camcorder.
✤ Wij adviseren u de netstroomadapter als stroombron voor de
camcorder te gebruiken.
■
■
Opmerkingen
■
■
■
Als uw tv over een S-video-ingang beschikt, kunt u het beste de
S-VIDEO-kabel gebruiken; de beeldkwaliteit is dan hoger.
Ook als u een S-VIDEO-kabel gebruikt moet u een audiokabel
aansluiten.
Als u de kabel op de AV-aansluiting aansluit, komt er geen geluid uit de
luidsprekers.
77
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:20 AM
Page 78
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Weergave
Aansluiten op een tv zonder audio-/videoaansluiting
✤ U kunt uw camcorder ook via een videorecorder op een tv
aansluiten.
Weergave
✤ U kunt een opgenomen cassette
afspelen in de stand PLAY.
1. Sluit een stroombron aan en zet het
apparaat in de stand CAMCORDER.
2. Zet de standschakelaar in de stand
PLAY (afspelen).
FWD
3. Ga met de toetsen
(FF – snel vooruit)
en
(REW – snel terug) naar het punt
vanaf waar u de cassette wilt bekijken.
4. Druk op de toets
(PLAY/STILL – afspelen/stilstand).
■ Na enkele seconden ziet u uw opnamen op de tv.
■ Als de cassette tijdens het afspelen het einde bereikt, wordt
deze automatisch teruggespoeld.
PLAY
TAPE
MEMORY
OFF
REC
Opmerking
Remarque
■
■
78
De weergavestand (SP/LP) wordt automatisch gekozen.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 79
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Weergave
Functies in de stand PLAYER
✤ De toetsen PLAY/STILL, STOP, FF en REW komt u zowel op de
camcorder als op de afstandsbediening tegen.
✤ De toetsen F.ADV (beeld vooruit), X2 en SLOW (langzaam) zijn
alleen op de afstandsbediening te vinden.
✤ Om onnodige slijtage aan de band en de videokoppen te
voorkomen, wordt de camcorder automatisch gestopt wanneer
deze langer dan 5 minuten in de stand STILL (stilstand) of SLOW
(langzaam) staat.
Het afspelen onderbreken
✤ Druk tijdens het afspelen op de toets
(PLAY/STILL – afspelen/stilstand).
✤ Om verder te gaan met afspelen, drukt u
nogmaals op de toets
(PLAY/STILL).
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
FWD
START/STOP
F.ADV
T
W
PHOTO
STILL
ZERO MEM.
REW/RPS
PLAY
FF/FPS
A.DUB
STOP
SELF TIMER
Een bepaald beeld opzoeken (vooruit/achteruit)
✤ Druk tijdens het afspelen of met stilstaand
beeld op de toets
(FF – snel vooruit) of
(REW – snel achteruit).
Als u weer normaal wilt afspelen drukt u op de
toets
(PLAY/STILL – afspelen/stilstand).
✤ Houd tijdens het afspelen of met stilstaand
beeld de toets
(FF) of
(REW) ingedrukt.
Laat de knop los als u weer normaal wilt
afspelen.
SLOW
Vertraagde weergave (vooruit)
✤ Vertraagde weergave - vooruit
■ Druk tijdens het afspelen op de toets
SLOW (langzaam) van de
afstandsbediening.
■ Als u weer normaal wilt afspelen drukt u
op de toets
(PLAY/STILL – afspe79
len/stilstand).
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 80
FRANÇAIS
Weergave
ZERO MEMORY (nulpunt instellen)
✤ De functie MEMORY (geheugen) werkt in de standen REC en
TAPE PLAY.
✤ Hiermee kunt u op de band een plek markeren waarnaar u,
de volgende keer dat u de band afspeelt, terug wilt gaan.
1. Druk tijdens het afspelen of opnemen op het moment waarop u het
nulpunt wilt vastleggen op de knop ZERO MEMORY (op de
afstandsbediening).
■ De tijdcode verandert in een bandteller waarmee het nulpunt
M 0:00:00 (nulpuntindicator) wordt vastgelegd.
■ Om deze functie te annuleren, drukt u nogmaalsop de knop
ZERO MEMORY.
■
80
NEDERLANDS
2. Naar het nulpunt gaan.
■ Na het afspelen spoelt u de band vooruit of terug.
- De band stopt automatisch wanneer hij bij het nulpunt
komt.
■ Na het opnemen zet u de standschakelaar in de stand
PLAYER en drukt u op de toets
(REW - terugspoelen).
- De band stopt automatisch wanneer hij bij het nulpunt
komt.
3. De bandteller met de M (nulpuntindicator) verdwijnt van het
scherm en de bandteller verandert weer in de tijdcode.
Opmerkingen
■
■
In de volgende situaties kan het nulpunt (ZERO MEMORY)
automatisch worden gewist:
- Op het einde van een bandgedeelte dat gemarkeerd is met de
nulpuntfunctie.
- Bij het uitwerpen van de cassette.
- Bij het verwijderen van de batterij of adapter.
Deze functie werkt mogelijk niet goed wanneer zich op de band
een onderbreking bevindt tussen twee opnamen.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 81
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gegevens transporteren via IEEE 1394
Gegevens transporteren via een standaard
IEEE1394 (i.LINK)-DV gegevensverbinding
Aansluiten op een DV-apparaat
✤ Aansluiten op andere standaard DV-apparaten.
■ Het aansluiten van de camcorder op een standaard
DV-apparaat is eenvoudig.
Heeft het product een DV-poort (Firewire), dan kunt u
hiermee gegevens uitwisselen door deze met de juiste
kabel op de DV-poort aan te sluiten.
!!! Let op! Er bestaan twee soorten DV-poorten: 4-pins en
6-pins. Deze camcorder heeft een 4-pins aansluiting.
✤ Via een digitale verbinding worden video- en audiosignalen in
digitale vorm overgebracht. De kwaliteit van de overdracht is
daardoor veel hoger.
Aansluiten op een PC
✤ Als u gegevens naar een PC wilt transporteren, moet u een
IEEE 1394-kaart in uw PC installeren (niet meegeleverd).
✤ Het opgenomen aantal beelden per seconde bij het inlezen van
videobeelden is afhankelijk van de mogelijkheden van uw PC.
Remarques
■
■
Opmerkingen
■
■
Bij het overbrengen van gegevens van deze camcorder naar een
ander DV-apparaat kan het voorkomen dat sommige functies niet
werken.
Sluit in dat geval de DV-kabel opnieuw aan of zet het apparaat uit
en weer aan.
Wanneer u gegevens transporteert van de camcorder naar een
PC, is de functieknop PC niet beschikbaar in de stand M.PLAY.
81
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 82
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gegevens transporteren via IEEE 1394
Opnemen via de DV-kabel
(alleen mogelijk met de VP-D5000i)
1. Zet het apparaat op CAMCORDER
en zet de standschakelaar op TAPE
PLAY (afspelen).
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
DELETE
REV
REC
FWD
2. Sluit de DV-kabel (niet meegeleverd)
aan op de DV IN/OUT-poort van de
camcorder en op de DV IN/OUT-poort
van het andere DV-apparaat.
■ Controleer of op het scherm DV
IN verschijnt.
3. Druk op de knop PLAY (afspelen) op de CAMCORDER.
■ Het beeld wordt weergegeven op het scherm van de PC.
4. Klik op de knop REC (opnemen) op het PC-scherm.
5. Wilt u stoppen met opnemen dan klikt u op de knop
het PC-scherm.
(STOP) op
Remarque
82
● Systeemeisen
CPU: Intel®(of compatibel) Pentium III™ 450 MHz of sneller.
Besturingssysteem: Windows® 98SE, ME, XP of Mac OS
(9.1 - 10.2)
■ Intern geheugen: Meer dan 64 MB RAM
■ Geïnstalleerde of geïntegreerde IEEE1394-kaart
■
■
Opmerking
Als u deze camcorder als recorder gebruikt, kunnen de beelden er op
de monitor onregelmatig uitzien. De opgenomen beelden zijn echter
wel correct.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 83
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De CAMERA gebruiken
Memory Stick
✤ Op de Memory Stick kunt u stilstaande beelden, die u met de camera hebt gemaakt, opslaan en beheren.
Terminal
Protection
tab
Opmerkingen
■
■
■
■
TM
■
■
De meeste camerafuncties zijn ook met de Memory Stick te
gebruiken.
Wanneer u opneemt op de Memory Stick verschijnt op het
LCD-scherm “
”.
Tijdens het opnemen en laden van beelden moet u de Memory
Stick niet verwijderen of insteken.
- Een Memory Stick plaatsen of uitnemen terwijl u beelden
opneemt of laadt kan de gegevens beschadigen.
Als u de beelden op de Memory Stick wilt bewaren, zet u de schrijfbeveiliging op de Memory Stick in de stand LOCK (vergrendelen).
TM
■
Functies van de Memory Stick
✤ Stilstaande beelden opnemen
✤ Stilstaande beelden bekijken
■ Enkelbeeld (beeld voor beeld bekijken)
■ Diapresentatie
✤ Beelden beschermen tegen per ongeluk wissen
✤ Beelden wissen die op de Memory Stick zijn
opgenomen
✤ Tekst toevoegen aan stilstaande beelden
✤ De Memory Stick formatteren
■
■
■
“Memory Stick” en
zijn handelsmerken van het bedrijf
Sony Corporation.
Alle andere vermelde productnamen zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaars.
Verder geldt dat de symbolen “™”en “®” niet in alle toepasselijke
gevallen vermeld zijn in deze handleiding.
U kunt Memory Sticks van 8 MB – 128 MB gebruiken.
TM
83
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 84
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De CAMERA gebruiken
Insertion/retrait de la carte Memory Stick
Een Memory Stick plaatsen en verwijderen
● Een Memory Stick plaatsen
1. Zet de standschakelaar in de stand OFF (uit).
2. Duw de Memory Stick in de gleuf CARD (kaart)
in de richting van de pijl.
● Een Memory Stick verwijderen
1. Zet de standschakelaar in de stand OFF (uit).
2. Duw op de Memory Stick. De stick wordt
automatisch uitgeworpen.
3. Haal de Memory Stick uit de sleuf.
Remarques
■
■
■
■
■
■
■
■
84
Opmerkingen
■
■
■
■
■
■
■
■
Als u de camcorder in de stand MEMORY PLAY (geheugen
afspelen) zet, verschijnt het laatste opgenomen stilstaande beeld.
- Als de Memory Stick leeg is, wordt het bericht “NO STORED
PHOTO!” (geen foto opgeslagen!) weergegeven.
Zet de camcorder niet uit tijdens opnemen, laden, wissen of
formatteren.
Zet de camcorder uit voordat u de Memory Stick insteekt of
verwijdert, anders kan er gegevensverlies optreden.
Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de contactpunten van
de Memory Stick.
Buig de Memory Stick niet.
Berg de Memory Stick na verwijdering uit de camcorder op in een
zachte hoes ter bescherming tegen statische elektriciteit.
De opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan door misbruik,
statische elektriciteit, elektrische ruis of reparatie.
Sla belangrijke beelden apart op.
Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
gegevensverlies door foutief gebruik.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 85
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De CAMERA gebruiken
De structuur van mappen en bestanden op de Memory Stick
DCIM
100 SSDVC
DCAM 0001
DCAM 0002
..
..
101SSDVC
✤ Stilstaande beelden worden in JPEG-formaat
opgeslagen op de Memory Stick.
✤ Elk bestand krijgt een bestandsnummer en alle
bestanden worden ondergebracht in een map.
■ Aan elk opgenomen beeld wordt een
bestandsnummer van DCAM0001 tot
DCAM9999 toegekend.
■ Elke map krijgt een nummer van
100SSDVC tot 999SSDVC en wordt
opgeslagen op de Memory Stick.
*MEM/P
000-0000
File number
Folder number
85
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 86
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De CAMERA gebruiken
Memory Stick-bestandsnummers
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
CAMERA REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
✤ Als u stilstaande beelden opslaat op de Memory Stick krijgen die
bestandsnummers op volgorde van opname.
✤ De bestandsnummers worden als volgt toegewezen:
■ SERIES: Als er al bestanden op de Memory Stick staan, krijgt
het nieuwe beeld het volgende nummer in de reeks.
■ LOSSE BEELDEN:
- Als er nog geen beelden op de Memory Stick staan start
het nummeren bij 0001.
- Als er al wel beelden op de Memory Stick staan gaat het
nummeren verder bij het laatste toegewezen
bestandsnummer.
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
CAMERA REC MODE
MEMORY SET
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
PHOTO
352X288
000
■
86
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
de knop MENU DIAL.
4. Selecteer met de knop MENU DIAL de
menukeuze FILE NO. (bestandsnummer) en druk
op MENU DIAL.
5. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
SERIES
Remarques
■
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
Opmerkingen
■
■
Wanneer u een Memory Stick gebruikt waar beelden van een
ander apparaat op staan, begint het nummeren na het grootste
nummer dat in ofwel de camera ofwel de Memory Stick staat.
Als u meer dan 9999 bestanden opgeslagen hebt begint het
nummeren overnieuw met 0001.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 87
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Het maken van eenvoudige foto’s
Uw eerste foto maken
1. Sluit een stroombron aan. (zie pagina 26)
(batterij of netvoeding)
2. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
■ Open het LCD-scherm.
■ Controleer of de Memory Stick goed in het
apparaat zit.
■ Zorg ervoor dat uw onderwerp zichtbaar is in
de zoeker of op het LCD-scherm.
■ Controleer de batterijlading-indicatie om te
zien of de batterij voldoende opgeladen is.
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
FWD
3. Druk de knop PHOTO (foto) voor de helft in om
scherp te stellen.
■ U hoort een geluidje als het scherpstellen is
gelukt.
■ Druk de knop PHOTO voor de helft in om
automatisch de scherpstelling, witbalans en
belichting in te stellen; zo krijgt u de beste
resultaten.
4. Druk stevig op de knop PHOTO om het beeld
vast te leggen.
■ Terwijl de camcorder het beeld opslaat
verschijnt “
” op het scherm.
Opmerking
■
■
Door het automatisch uitschakelen wordt minder energie verbruikt
en gaat de batterij langer mee.
Neem bij weinig licht de foto’s vanaf een afstand van 2 meter van
het onderwerp.
87
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 88
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Prise de photo simple
Het maken van eenvoudige foto’s
Foto's bekijken
✤ U kunt de stilstaande beelden die op de Memory Stick staan
bekijken.
✤ Stilstaande beelden op de Memory Stick worden op het
LCD-scherm of in de zoeker altijd op dezelfde grootte
weergegeven, onafhankelijk van de werkelijke resolutie.
✤ Er zijn twee manieren om afbeeldingen te bekijken.
■ Enkelbeeld: De afbeeldingen beeld voor beeld bekijken.
■ Diapresentatie: Alle afbeeldingen automatisch en op volgorde
bekijken.
Een enkele afbeelding bekijken
OFF
REC
PLAY
OFF
REC
88
1. Zet de camcorder op CAMERA.
2. Zet de standschakelaar in de stand MEMORY
PLAY (geheugen afspelen).
■ Het als laatste opgeslagen beeld wordt
weergegeven.
- Als de Memory Stick leeg is, wordt het
bericht “NO STORED PHOTO!” (geen
foto opgeslagen!) weergegeven.
3. Zoek de gewenste afbeeldingen met de toetsen
(FWD –vooruit) en
(REV –achteruit).
■ Naar de volgende foto gaan:
Druk op de knop
(FWD – vooruit).
■ Naar de voorafgaande foto gaan:
Druk op de knop
(REV – achteruit).
■ Als u bij de laatste foto bent en op de knop
(FWD) drukt gaat u naar de eerste foto.
Als u bij de eerste foto bent en op de knop
(REV) drukt, gaat u naar de laatste foto.
■ Houd
(FWD) of
(REV) ingedrukt als
u snel een bepaalde foto wilt vinden.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 89
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Het maken van eenvoudige foto’s
Een diapresentatie bekijken
PLAY
FADE
S.SHOW
BLC
OFF
REC
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
1. Zet de camcorder op CAMERA.
TAPE
MEMORY
FWD
2. Zet de standschakelaar in de stand MEMORY
PLAY (geheugen afspelen).
■ Het als laatste opgeslagen beeld wordt
weergegeven.
- Als de Memory Stick leeg is, wordt het
bericht “NO STORED PHOTO!” (geen
foto opgeslagen!) weergegeven.
3. Druk op de knop
(S.SHOW – diapresentatie).
■ Alle beelden worden achtereenvolgens
getoond met tussenpozen van
4 - 5 seconden.
4. Als u de diapresentatie wilt stoppen, drukt u
nogmaals op de knop
(S.SHOW).
89
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 90
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Prise de photo simple
Het maken van eenvoudige foto’s
Visionnage rapide
Snelzoeken
✤ Zo kunt u snel het laatste opgenomen beeld bekijken.
1. Neem een foto met de knop PHOTO.
2. Druk op de knop REV(
bekijken.
3. Wilt u terug naar de stand CAMERA dan drukt u
nogmaals op de knop REV(
) of drukt u de
knop PHOTO half in.
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
REC
REV
90
) om de foto te
FWD
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 91
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Het maken van eenvoudige foto’s
Scherpstellen
✤ In de stand CAMERA wordt het beeld pas automatisch
scherpgesteld wanneer u op de knop PHOTO drukt.
✤ Voor een goede foto moet u controleren of de scherpte klopt
voordat u de PHOTO-knop helemaal indrukt.
✤ Terwijl de camera aan het scherpstellen is (dat gebeurt als u de
PHOTO-knop half indrukt) verschijnt er een knipperend symbool
(
) op het scherm.
Wanneer er is scherpgesteld hoort u een pieptoon.
SF 1 0 0 0 / 1 0 0 0
L2272
1. Richt de camera zo dat het onderwerp te zien is
in het AutoFocuskader van het LCD-scherm.
2. Druk de knop PHOTO (foto) voor de helft in om
scherp te stellen.
■ Wanneer er is scherpgesteld hoort u een
geluidje.
3. Druk stevig op de knop PHOTO om het beeld
vast te leggen.
Remarque
■
■
■
Opmerking
■
■
■
Als de foto niet goed scherp is laat u de
PHOTO-knop weer los en drukt u deze opnieuw
half in.
Gebruik de stand MACRO wanneer u van
dichtbij foto’s maakt (dichterbij dan 30 cm)
anders wordt er niet goed scherpgesteld.
Ziet de foto er nog steeds vaag uit, gebruik dan
de functie MF (handmatige scherpstelling).
91
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 92
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
FOCUS LOCK (scherpstelling vergrendelen)
✤ De camera stelt scherp op het autofocuskader op het LCD-scherm.
Als het onderwerp dat kader uitbeweegt kan de foto onscherp
worden.
✤ Wanneer er zich meerdere onderwerpen binnen het kader
bevinden, kunt u met FOCUS LOCK een gelijkmatige
scherpstelling krijgen.
1. Richt de camera zo dat het
onderwerp te zien is in het
autofocuskader van het
LCD-scherm.
2. Druk de knop PHOTO (foto)
voor de helft in om op het
onderwerp scherp te stellen.
3. Houd de PHOTO-knop ingedrukt
terwijl u de camera in de
gewenste richting richt.
4. Druk de knop PHOTO helemaal
in om het beeld vast te leggen.
Remarques
■
■
92
Opmerkingen
■
■
Voor een gelijkmatige scherpstelling, bijvoorbeeld voor een groepsfoto, houdt u het beste een afstand aan van 3 tot 5 meter.
De functie FOCUS LOCK werkt niet bij een afstand van minder
dan 1 m.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 93
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Digitale zoom in CAMCORDER-stand
✤ U hebt de beschikking over een 6-voudige digitale zoom.
✤ Digitale zoom is iets anders dan optische zoom, en kan minder
goede beelden geven.
Alleen met beleid gebruiken.
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
CAMERA REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
CONT. SHOT
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DSE SELECT
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMERA en druk op de knop MENU
DIAL.
CAMERA REC MODE
CAMERA SET
6X
4. Selecteer met de knop MENU DIAL de
menukeuze D. ZOOM en druk op MENU DIAL.
■ Het menu D. ZOOM verandert in 6x.
■ Wilt u de digitale zoom niet gebruiken, dan
stelt u het menu D. ZOOM in op OFF (uit).
5. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
Opmerking
■
Met digitale zoom krijgt u een groter beeld.
Dit kan een slechtere beeldkwaliteit tot gevolg hebben wanneer u
de maximale vergroting gebruikt.
93
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 94
FRANÇAIS
■
■
■
■
94
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
De MACRO-stand
✤ De functie MACRO werkt alleen in de stand CAMERA.
✤ Met MACRO kunt u van dichtbij (minder dan 80 cm) opnames
maken.
✤ De effectieve opnameafstand in MACRO-stand is 30 cm – 80 cm.
Opmerkingen
■
■
■
■
■
Als u nogmaals op de knop MACRO drukt of
MACRO uitzet dan verlaat u de
MACRO-stand.
Wanneer u MACRO-opnames maakt moet u
goed opletten dat u geen schaduw
veroorzaakt.
Hoe dichterbij uw onderwerp u komt, hoe
kleiner de scherptediepte wordt.
Als u geen scherp beeld krijgt kunt u met de
zoomhendel proberen scherp te stellen.
De zoeker laat niet altijd de volledige
opnameafstand zien. Met het LCD-scherm
kunt u het beeldkader beter instellen.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 95
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
CONT. SHOT (plan continu)
CONT. SHOT (Continuous Shot – continuopname)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
✤ Wanneer u de PHOTO-knop ingedrukt houdt maakt u een continuopname.
■ OFF (uit): U neemt één beeld per keer op.
■ U neemt doorlopend beelden op totdat het geheugen vol is.
- Wanneer de beeldresolutie ingesteld is op 1600 x 1200 of
hoger, kunt u maximaal drie continuopnames maken met
CONTINUOUS SHOT.
CAMERA REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
CONT. SHOT
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DSE SELECT
CAMERA REC MODE
CAMERA SET
CONTINUOUS SHOT
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DSE SELECT
Remarques
■
■
■
6X
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMERA en druk op de knop MENU
DIAL.
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CONTINUOUS SHOT en druk op de
knop MENU DIAL.
■ Het menu CONTINUOUS SHOT verandert in
ON (aan).
5. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
Opmerkingen
■
■
■
Wanneer CONT. SHOT aan staat ziet u het desbetreffende
symbool op het LCD-scherm.
Wij bevelen aan om CONTINOUS SHOT niet langer dan
10 seconden te gebruiken om te voorkomen dat problemen
ontstaan die veroorzaakt worden door overmatig gebruik van deze
functie.
Bij het gebruik van CONT. SHOT werkt het flitslicht niet.
95
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 96
FRANÇAIS
■
■
■
■
96
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
De flitser gebruiken
✤ De flitser werkt alleen in de stand CAMERA.
✤ Wanneer de camera aanstaat, wordt de flitser automatisch in de
stand Auto gezet. Wijzigt u de flitserstand, dan wordt de huidige
stand weergegeven door een symbool op het LCD-scherm.
✤ Met de flitser kunt u in een donkere omgeving (bij nacht of in diepe
schaduw) toch heldere foto’s maken.
Opmerkingen
■
■
■
■
■
Zet u de standschakelaar op CAMERA nadat u
het cameralensdeel van de camcorder naar
voren hebt gezet, dan opent de flits automatisch (naar gelang de lichtomstandigheden).
Om de flitser te sluiten drukt u op het dekseltje
van de flitser tot u een klik hoort.
De flitser werkt niet in de standen
CONTINUOUS SHOT (continuopname) of
CAMCORDER.
De batterij raakt sneller leeg als u herhaaldelijk
flitst.
Tussen twee flitsopnames moet u
5 tot 7 seconden wachten om de flitser
gelegenheid te geven zichzelf op te laden.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 97
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
FLASH SELECT (flitsselectie)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
■ Auto:
De flitser werkt automatisch wanneer de omgeving donker genoeg
is.
■ RED-EYE REDUCTION (rode-ogencorrectie):
Als u de flitser gebruikt in een donkere omgeving kan dat op de
foto rode ogen tot gevolg hebben. Door de stand REDEYE
REDUCTION (rode-ogencorrectie) te gebruiken, geeft de flitser al
wat licht af voordat de eigenlijke opname gemaakt wordt; hierdoor
hebt u minder snel last van rode ogen.
■ SLOW SYNC (langesluitertijdsynchronisatie):
Wanneer de sluitertijd is ingesteld op SLOW (lang), past de flitser
zich aan aan de gewijzigde sluitertijd. Gebruik een statief als u
gebruik maakt van lange sluitertijd.
■ FILL-IN FLASH (invulflits):
Gebruik sowieso de flitser (onafhankelijk van de
lichtomstandigheden). Voor betere resultaten kunt u soms beter de
flitser gebruiken, ook al lijkt het licht genoeg te zijn; bijvoorbeeld als
u een donker object in de schaduw van een boom wilt
fotograferen.
■ OFF (uit):
Hiermee zet u de flitser uit. U dient de flitser uit te zetten in
openbare gelegenheden zoals kunstgalerieën, musea en theaters.
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de standschakelaar op
REC (opname).
2. Druk op de knop PB ZOOM/
om de flitsstand te selecteren.
97
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 98
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
EQUILIBRAGE DU BLANC (WHT. BALANCE) - Mode
CAMERA <APPAREIL PHOTO>
WHT. BALANCE (witbalans) – CAMERA-stand
✤ Wanneer de kleuren van de opname afwijken van het origineel
vanwege weers- of lichtomstandigheden, kunt u met de witbalans
✤ Lorsque les couleurs enregistrées d'un sujet apparaissent différemment en
de kleuren corrigeren.
raison de certaines conditions climatiques ou d'éclairage, le réglage de
✤ De aangepaste witbalansinstelling wordt onthouden als u het
l'équilibrage du blanc vous permet de corriger les couleurs du sujet.
✤ Le niveau d'équilibrage du blanc est mémorisé lorsque l'appareil est éteint.
apparaat uitzet. Als de batterij helemaal leegraakt of wordt
Lorsque la batterie est complètement déchargée ou qu'elle est retirée,
verwijderd, wordt de witbalans weer op AUTO ingesteld, dat is de
l'équilibrage du blanc revient au réglage automatique, c'est-à-dire au réglage
standaardinstelling.
par défaut.
■ AUTO : De witbalans wordt automatisch ingesteld;
■ AUTO <AUTO> : ce mode permet un réglage
CAMERA REC MODE
geschikt voor normaal gebruik.
automatique de WHITE BALANCE
INITIAL
■ HOLD (vasthouden) : De huidige
<EQUILIBRAGE DU BLANC>.
CAMCORDER
witbalanswaarde wordt vastgehouden.
■ HOLD <CONSERVER> : ce mode permet de conserver
CONT. SHOT
CAMERA
MEMORY
WHT. BALANCE
■ INDOOR (binnenshuis) : De witbalans wordt aan
la valeur active de WHITE BALANCE
VIEWER
D. ZOOM
6X
<EQUILIBRAGE DU BLANC>.
een binnenomgeving aangepast.
DSE SELECT
■ INDOOR <INTERIEUR> : ce mode ajuste l'équilibrage
■ OUTDOOR (buitenshuis) : De witbalans wordt
du blanc en fonction de l’éclairage intérieur.
aan een buitenomgeving aangepast.
■ OUTDOOR <EXTERIEUR> : ce mode ajuste l'équilibrage du blanc en fonction de l’éclairage extérieur.
1. Réglez l'appareil sur CAMERA <APPAREIL PHOTO> et le
commutateur sur le mode REC <ENR.>.
2. Appuyez sur la touche MENU.
■ La liste des options apparaît.
3. À l’aide de la molette MENU, sélectionnez CAMERA
<APPAREIL PHOTO>, puis appuyez sur la molette MENU.
4. À l’aide de la molette MENU, sélectionnez WHT. BALANCE
<EQUILIBRAGE DU BLANC>, puis appuyez sur la molette
MENU.
5. À l’aide de la molette MENU, sélectionnez l'équilibrage du
blanc que vous souhaitez utiliser.
■ Appuyez sur la molette MENU pour valider l'équilibrage
du blanc que vous avez sélectionné.
6. Pour quitter, appuyez sur la touche MENU.
Remarques
■
■
■
■
98
CAMERA REC MODE
CAMERA SET
CONTINUOUS SHOT
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DSE SELECT
CAMERA REC MODE
CAMERA SET
WHT. BALANCE
Opmerkingen
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
6X
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMERA en druk op de knop
MENU DIAL.
4. Selecteer met de knop MENU DIAL de optie
WHT. BALANCE en druk op MENU DIAL.
5. Selecteer met de MENU DIAL de gewenste optie.
■ Druk op MENU DIAL om uw keuze te
bevestigen.
6. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop MENU.
WHT.BALANCE (witbalans) werkt niet in de stand
EASY.
■ U kunt de witbalans nauwkeuriger instellen
wanneer u de digitale zoom uitschakelt.
Als u de witbalans hebt ingesteld en de lichtomstandigheden
veranderen, moet u de witbalans opnieuw instellen.
Voor normale omstandigheden buitenshuis kunt u het beste de
witbalans op AUTO instellen.
■
■
■
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 99
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
DSE SELECT (Digitale Speciale Effecten
selecteren) in CAMERA-stand
a
✤ Deze functie werkt alleen in de stand CAMERA.
✤ Met deze functie kunt u tijdens de opname speciale effecten
toevoegen aan uw foto.
✤ Er zijn drie Digitale Speciale Effecten beschikbaar in de stand
CAMERA.
U kunt het effect van een DSE controleren op het LCD-scherm of
in de zoeker.
a. BLK & WHT (zwart-wit)
Hierdoor krijgt u een zwart-witbeeld.
b. SEPIA
Hierdoor krijgt het beeld een roodbruine kleur.
b
c. SUNSET (zonsondergang)
Hiermee kunt u zonsondergangen fotograferen.
c
99
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 100
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Een digitaal effect kiezen in CAMERA-stand
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
CAMERA REC MODE
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
CONT. SHOT
WHT. BALANCE
D. ZOOM
6X
DSE SELECT
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMERA en druk op de knop
MENU DIAL.
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze DSE SELECT (DSE kiezen) en druk
op de knop MENU DIAL.
CAMERA REC MODE
CAMERA SET
CONTINUOUS SHOT
WHT. BALANCE
D. ZOOM
DSE SELECT
6X
5. Met de knop MENU DIAL gaat u naar het digitale
effect dat u wilt gebruiken.
■ Druk op de knop MENU DIAL om het gekozen
effect te bevestigen.
6. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop
MENU.
Remarque
■
100
Opmerking
■
De functie DSE werkt ook niet in de stand EASY.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 101
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
SPOT-AE <ECLAIRAGE D'EXPOSITION AUTOMATIQUE>
SPOT-AE (voorgrondcorrectie)
✤ Deze functie is alleen beschikbaar in de stand CAMERA.
✤ Met deze functie kunt u de belichting van een onderwerp
aanpassen wanneer er veel achtergrondlicht is of veel contrast
tussen onderwerp en achtergrond, bijvoorbeeld aan het strand of
op de skipiste.
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
OFF
2. Druk op de knop SPOT AE(STOP).
■ Het symbool (
) verschijnt op het
LCD-scherm.
REC
3. Zorg dat het onderwerp midden in het
AutoFocuskader staat en druk de
PHOTO-knop half in.
■ Als het onderwerp is scherpgesteld hoort u
twee pieptoontjes en er verschijnt een
symbool op het LCD-scherm, om aan te
geven dat er is scherpgesteld.
4. Druk de knop PHOTO helemaal in om het beeld vast te leggen.
5. Om de voorgrondcorrectie weer uit te zetten druk u nogmaals op
de knop SPOT AE.
101
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 102
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
NIGHT SCENE <SCENE DE NUIT>
NIGHT SCENE (nachtopname)
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de
standschakelaar op REC (opname).
2. Druk op de toets NIGHT SCENE.
■ Op het LCD-scherm ziet u nu (
).
■ De infraroodlamp wordt automatisch
aangezet (onzichtbaar).
3. U kunt de functie weer uitschakelen door
nogmaals op de knop NIGHT SCENE te
drukken.
Remarque
■
102
Opmerking
■
De maximale afstand bij gebruik van de infraroodlamp is ongeveer
3 meter.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 103
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
De beeldkwaliteit selecteren
✤ U kunt zelf de beeldkwaliteit bepalen van de foto die u maakt.
De beeldkwaliteit selecteren
1. Zet de camcorder op CAMERA.
2. Zet de standschakelaar in de
M. PLAY SELECT
PHOTO
stand REC (opname).
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
352X288
3. Druk op de knop MENU.
PRINT MARK
000
■ Het menu verschijnt.
PROTECT
FILE NO
SERIES
4. Selecteer met de knop MENU
DELETE
DIAL de optie MEMORY (Memory
FORMAT
Stick).
5. Druk op de knop MENU DIAL om
CAMERA REC MODE
naar het submenu te gaan.
PHOTO SET
6. Selecteer met de knop MENU
DIAL de optie PHOTO SET (foto
PHOTO QUALITY
instellen) in het submenu.
SUPER FINE
SF
FINE
F
7. Druk op de knop MENU DIAL.
N
NORMAL
8. Selecteer met behulp van de knop
MENU DIAL de menukeuze
QUALITY (kwaliteit) en druk op de
knop MENU DIAL.
9. Met de knop MENU DIAL gaat u naar de beeldkwaliteit die u wilt
gebruiken.
■ Druk op de knop MENU DIAL om de gekozen kwaliteit te
bevestigen.
■ Als u het submenu verlaat zonder op MENU DIAL te drukken,
wordt de huidige beeldkwaliteit niet gewijzigd.
10. Druk op MENU om het menu te verlaten.
Aantal beelden op de Memory Stick (L2272)
-
CAMERA REC MODE
MEMORY SET
QUALITE
8 Mo
16 Mo
32 Mo
64 Mo
128 Mo
KWALITEIT
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
SUPER FINE
Environ 7
SF (super fijn)
Circa 7
Circa 15
Circa 32
Circa 65
Circa 132
FINE
F (fijn)
Circa 9
Circa 19
Circa 40
Circa 82
Circa 165
NORMALE
N (NORMAAL)
Circa11
Circa 25
Circa 52
Circa 106
Circa 214
-
Hoeveel beelden u precies kunt opnemen, hangt af van de
beeldgrootte.
103
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 104
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
De beeldgrootte selecteren
CAMERA REC MODE
CAMERA REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
MEMORY SET
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
CAMERA REC MODE
PHOTO SET
PHOTO SET
QUALITY
SIZE
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
De beeldgrootte selecteren
1. Zet de camcorder op CAMERA.
PHOTO
352X288
000
2. Zet de standschakelaar in de
stand REC (opname).
SERIES
3. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
CAMERA REC MODE
CAMERA SET
✤ U kunt zelf de beeldgrootte (resolutie) bepalen van de foto die u
maakt.
✤ Hoe groter de foto’s die u maakt, hoe minder foto’s er op de
Memory Stick passen.
✤ U kunt de resolutie zowel vooraf als tussen opnames in instellen.
Er zijn vier resoluties beschikbaar:
■ Resolutie voor afdrukken op B5-formaat
■ Resolutie voor foto’s
■ Resolutie voor afdrukken op ansichtkaartformaat
■ Resolutie voor het e-mailen van afbeeldingen
SIZE SET
SF
L2272X1704
L2272X1704
P2272X1504
M1600X1200
S640X480
4. Selecteer met de knop MENU
DIAL de optie MEMORY (Memory
Stick).
5. Druk op de knop MENU DIAL om
naar het submenu te gaan.
6. Selecteer met de knop MENU
DIAL de optie PHOTO SET (foto
instellen) in het submenu.
7. Appuyez sur la molette MENU.
7. Druk op de knop MENU DIAL.
104
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 105
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
8. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de menukeuze
SIZE (grootte) en druk op de knop MENU DIAL.
9. Selecteer de beeldresolutie met behulp van de knop MENU DIAL.
■ Druk op MENU DIAL om uw keuze te bevestigen.
10. Druk op MENU om het menu te verlaten.
De Memory Stick en beeldresoluties (stand SF)
L2272 X 1704
P2272 X 1504
M1600 X 1200
S640 X 480
8 Mo
7
8
14
55
16 Mo
15
17
29
114
32 Mo
32
38
60
234
64 Mo
65
77
123
472
128 Mo
132
150
247
949
Remarques
■
■
■
■
L2272 X 1704
P2272 X 1504
M1600 X 1200
S640 X 480
8 MB
7
8
14
55
16 MB
15
17
29
114
32 MB
32
38
60
234
64 MB
65
77
123
472
128 MB
132
150
247
949
Opmerkingen
■
■
■
■
Bij deze schattingen is aangenomen dat u de camera hebt
ingesteld op beeldkwaliteit F (fijn).
Het maximum aantal opgeslagen beelden hangt af van de
opnameomstandigheden.
De beeldresolutie is dezelfde als die op uw pc-monitor.
Er zijn extra optionele Memory Sticks te koop (tot 128 MB).
105
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 106
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
MPEG REC <ENREGISTREMENT AU FORMAT DE
FICHIER MPEG>
MPEG REC (geheugenopname)
✤ Met deze functie kunt u rechtstreeks naar de Memory Stick opnames
maken.
CAMCORDER REC MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
PLAY SET
CAMCORDER REC MODE
CAMCORDER SET
RECORD SET
TAPE
REC SELECT
REC MODE
EIS
D. ZOOM
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
SP
Opmerkingen
Remarques
■
■
■
106
1. Controleer of er een Memory Stick in het apparaat zit.
Zo niet, plaats dan een Memory Stick in de daarvoor
bestemde gleuf
2. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op REC (opname).
3. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
MENU DIAL.
5. Selecteer RECORD SET (opnemen instellen) en druk
op de knop MENU DIAL om naar het submenu te
gaan.
6. Selecteer REC SELECT (opnameselectie) in het
submenu en druk op de knop MENU DIAL.
■ Elke keer dat u REC SELECT kiest wisselt het
apparaat tussen TAPE (cassette) en MEMORY
(Memory Stick).
7. Druk op de knop START/STOP.
De opgenomen beelden worden op de Memory Stick
opgeslagen als film in MPEG4-opmaak.
■ Om een opname op te slaan als foto op de
Memory Stick, drukt u op de knop Photo in plaats
van op de knop START/STOP.
8. Druk nogmaals op de START/STOP knop om de
opname te stoppen.
■
■
■
Controleer of er een Memory Stick in de camera steekt voordat u de
functie MPEG REC inschakelt.
U kunt filmpjes opnemen in twee formaten: 176 x 144 en 352 x 288
(pixels).
Tijdens het opnemen kan er ruis optreden op het LCD-scherm of op de
monitor.
Deze ruis wordt niet op de Memory Stick opgeslagen.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 107
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
MPEG PB <LECTURE AU FORMAT DE FICHIER MPEG>
MPEG PB (geheugen afspelen)
✤ Deze functie werkt alleen in de stand MEMORY PLAY (geheugen
afspelen).
MEMORY PLAY MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
2. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op MEMORY PLAY.
3. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
1. Controleer of er een Memory Stick in het apparaat
zit. Zo niet, plaats dan een Memory Stick in de
daarvoor bestemde gleuf.
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
PHOTO
352X288
000
SERIES
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
de knop MENU DIAL.
5. Selecteer M.PLAY SELECT (geheugen afspelen
selecteren) en druk op MENU DIAL.
■ Nadat het menuscherm verdwijnt staat de
camera in MPEG-wachtstand.
6. Druk op de knop PLAY/STILL (afspelen/stilstand).
■ Een MPEG-filmpje wordt afgespeeld.
Opmerking
■
Het geluid van een MPEG4-filmpje wordt alleen weergegeven op
een PC.
107
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 108
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
MPEG SIZE (geheugenbeeldgrootte)
✤ De beeldgrootte (resolutie) van MPEG-filmpjes kan ingesteld
worden op 352 x 288 of op 176 x 144.
1. Vérifiez que la carte MEMORY STICK est bien
1. Controleer of er een Memory Stick in het apparaat
CAMCORDER REC MODE
insérée dans l'appareil. Si elle n’est pas déjà dans
zit. Zo niet, plaats dan een Memory Stick in de
INITIAL
le caméscope, insérez-la dans la fente.
daarvoor bestemde gleuf
CAMCORDER M. PLAY SELECT
CAMERA
PHOTO SET
2. Réglez l'appareil sur le mode CAMCORDER
2. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
MEMORY
MPEG4 SIZE
VIEWER
PRINT MARK
<CAMESCOPE>, puis le commutateur sur le mode
standschakelaar op REC (opname).
PROTECT
REC <ENR.>.
3. Druk op de toets MENU.
FILE NO
DELETE
■ Het menu verschijnt.
3. Appuyez sur la touche MENU.
FORMAT
■ La liste des options apparaît.
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
4. À l’aide de la molette MENU, sélectionnez
menukeuze CAMCORDER en druk op de knop
CAMCORDER <CAMESCOPE>, puis appuyez sur
MENU DIAL.
la molette MENU.
5. Druk nogmaals op de knop MENU DIAL.
5. Appuyez de nouveau sur la molette MENU.
6. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
6. À l’aide de la molette MENU, sélectionnez REC
menukeuze REC SELECT TAPE (opnameselectie
SELECT TAPE <BANDE SELECT ENR>, puis
cassette) en druk op de knop MENU DIAL.
appuyez sur la molette MENU.
7. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
7. Appuyez sur la touche MENU.
■ La liste des options apparaît.
8. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
8. À l’aide de la molette MENU, sélectionnez
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
MEMORY <MEMOIRE>, puis appuyez sur la molette MENU.
de knop MENU DIAL.
9. Sélectionnez MPEG SIZE <FORMAT MPEG>, puis appuyez sur la 9. Selecteer MPEG SIZE (filmgrootte) en druk op MENU DIAL.
■ Elke keer dat u op de knop drukt, schakelt MPEG SIZE tussen
molette MENU.
■ MPEG SIZE <FORMAT MPEG> bascule entre 352X288 et
352 x 288 en 176 x 144.
176X144 à chaque appui sur la molette.
10. U verlaat het menu door op de knop MENU te drukken.
10. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
Remarque
■
108
Opmerking
■
Hoe hoger de ingestelde resolutie, hoe korter de maximale
opnametijd.
00655F VP-D5000 FR+NE(070~109)
1/1/04 1:21 AM
Page 109
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Foto's kopiëren van een cassette naar een Memory Stick
✤ U kunt afbeeldingen die u met de functie PHOTO op een cassette
hebt opgeslagen kopiëren naar een Memory Stick.
TAPE PLAY MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
RECORD SET
PLAY SET
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op TAPE PLAY
(cassette afspelen).
2. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze PLAY SET (afspelen instellen) en druk
op de knop MENU DIAL.
TAPE PLAY MODE
CAMCORDER SET
4. Selecteer PHOTO COPY (foto kopiëren) en druk
op MENU DIAL.
■ Alle afbeeldingen op de cassette worden
gekopieerd naar de Memory Stick.
RECORD SET
PLAY SET
5. De camcorder zoekt de foto's automatisch zelf op
en begint het kopieerproces.
TAPE PLAY MODE
CAMCORDER SET
PLAY SET
PB DSE SELECT
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO SELECT
SOUND1
6. Druk op de knop (STOP) als u het kopiëren wilt
stoppen.
■ Wanneer het einde van de cassette is bereikt
of wanneer de Memory Stick vol is, wordt het
kopiëren gestopt.
109
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 110
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Afbeeldingen selecteren voor afdrukken
■
110
✤ Deze camcorder ondersteunt de DPOF-afdrukopmaak (Digital Print
Order Format).
✤ Dat betekent dat u de afbeeldingen op een Memory Stick automatisch kunt afdrukken op een printer die DPOF ondersteunt.
✤ U kunt op twee manieren afbeeldingen markeren voor afdrukken.
■ THIS FILE (dit bestand): Hiermee selecteert u de afbeelding
die op het LCD-scherm staat voor afdrukken.
■ ALL FILES (alle bestanden): Hiermee wordt een afdruk
gemaakt van alle opgeslagen afbeeldingen.
MEMORY PLAY MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
PHOTO
352X288
000
SERIES
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
000
PRINT MARK
THIS FILE
ALL FILES
NUM. : 000
NUM. : 000
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op MEMORY PLAY (geheugen
afspelen).
2. Zoek met de toetsen
(FWD – vooruit) en
(REV – achteruit) de foto die u wilt afdrukken.
3. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
de knop MENU DIAL.
■ Het submenu MEMORY SET (Memory Stick
instellen) verschijnt.
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze PRINT MARK (afdrukselectie) en druk
op de knop MENU DIAL.
6. Selecteer met de knop MENU DIAL de optie THIS
FILE (dit bestand) of ALL FILES (alle bestanden)
en druk op MENU DIAL.
7. Selecteer met de knop MENU DIAL hoeveel
afdrukken u wilt maken en druk op MENU DIAL.
Opmerkingen
■
■
Als u bij PRINT MARK de optie ALL FILES
selecteert, worden vanaf het huidige bestand 999
bestanden ingesteld op 1 of 0.
Afhankelijk van de hoeveelheid afbeeldingen die
zijn opgeslagen op de Memory Stick kan de
opdracht ALL FILES geruime tijd in beslag nemen.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 111
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Beveiliging tegen per ongeluk wissen
✤ U kunt afbeeldingen waaraan u veel waarde hecht, beveiligen
tegen per ongeluk wissen.
■ Als u echter de optie FORMAT uitvoert, worden alle
afbeeldingen, ook de beschermde, gewist.
MEMORY PLAY MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op MEMORY PLAY (geheugen
afspelen).
2. Zoek met de toetsen
(FWD – vooruit) en
(REV – achteruit) de foto die u wilt beveiligen.
3. Druk op de knop MENU.
■ Het menu verschijnt.
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
PHOTO
352X288
000
SERIES
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
PROTECT
THIS FILE
4. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
de knop MENU DIAL.
■ Het submenu MEMORY SET (Memory Stick
instellen) verschijnt.
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze PROTECT (beveiligen) en druk op de
knop MENU DIAL.
6. Druk op MENU DIAL om PROTECT in te stellen
op ON (aan) of OFF (uit).
■ THIS FILE (dit bestand): beveiligt het huidige
geselecteerde bestand tegen wissen.
7. Zoek met de toetsen
(FWD – vooruit) en
(REV – achteruit) de foto die u wilt beveiligen.
8. U verlaat het menu door op de knop MENU te drukken.
111
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 112
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Foto's verwijderen
✤ U kunt foto's van de Memory Stick verwijderen.
✤ Als u beveiligde foto's wilt verwijderen, moet u eerst de beveiliging
opheffen.
✤ Verwijderde foto's kunnen niet worden hersteld.
MEMORY PLAY MODE
1. Zet de camcorder op CAMCORDER.
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
2. Zet de standschakelaar in de stand MEMORY
PLAY (geheugen afspelen).
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
3. Zoek met de toetsen
(FWD – vooruit) en
(REV – achteruit) de foto die u wilt wissen.
4. Druk op de knop MENU.
4. Appuyez sur la touche MENU.
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
PHOTO
352X288
000
SERIES
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
de knop MENU DIAL.
■ Het submenu MEMORY SET (Memory Stick
instellen) verschijnt.
6. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze DELETE (wissen) en druk op de knop
MENU DIAL.
7. Selecteer ALL FILES (alle bestanden) en druk op MENU DIAL.
■ Selecteer met de knop MENU DIAL de optie THIS FILE (dit
bestand) of ALL FILES (alle bestanden) en druk op MENU
DIAL.
■ THIS FILE (dit bestand): alleen de huidige, geselecteerde foto
wordt gewist.
■ ALL FILES (alle bestanden): alle foto's op de Memory Stick
worden gewist.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 113
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
8. Het apparaat vraagt u om te bevestigen of u de afbeelding(en)
werkelijk wilt verwijderen.
■ Selecteer de gewenste optie met de MENU DIAL.
■ EXECUTE (uitvoeren) : verwijdert de geselecteerde
afbeelding(en).
■ CANCEL (annuleren) : de geselecteerde afbeelding(en) worden
niet verwijderd en u keert terug naar het vorige menu.
9. Selecteer EXECUTE of CANCEL en druk op MENU DIAL.
Remarque
■
Opmerking
■
Als u probeert een beveiligde foto te wissen, dan verschijnt de
tekst “PROTECT!” (beveiligd) op het scherm.
113
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 114
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Formatage d’une carte Memory Stick
De Memory Stick formatteren
✤ Met MEMORY FORMAT (geheugen formatteren) kunt u alle
afbeeldingen en opties op de Memory Stick verwijderen, ook
beveiligde afbeeldingen.
✤ De formatteringsfunctie brengt de Memory Stick terug in zijn
oorspronkelijke staat.
✤ De Memory Stick die bij deze camcorder is meegeleverd is al
geformatteerd.
Let op
✤ Als u de functie MEMORY FORMAT uitvoert, worden alle
afbeeldingen onherstelbaar gewist.
MEMORY PLAY MODE
INITIAL
CAMCORDER
CAMERA
MEMORY
VIEWER
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
MEMORY PLAY MODE
MEMORY SET
M. PLAY SELECT
PHOTO SET
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
PHOTO
352X288
000
SERIES
Remarque
■
114
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de
standschakelaar op MEMORY PLAY (geheugen
afspelen).
2. Druk op de knop MENU.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de
menukeuze MEMORY (Memory Stick) en druk op
de knop MENU DIAL.
4. Selecteer de optie FORMAT (formatteren) en druk
op MENU DIAL.
5. De boodschap “ALL FILES ARE DELETED!
FORMAT REALLY?” (Alle bestanden worden
gewist! Wilt u echt formatteren?) verschijnt op het
scherm.
6. Selecteer de gewenste optie met de MENU DIAL.
■ NO (nee) : U keert terug naar het vorige menu.
■ YES (ja) : Zo start u het formatteringsproces.
7. Druk op de knop MENU DIAL.
8. U verlaat het menu door op de knop MENU te
drukken.
Opmerking
■
Formatteer de Memory Stick op uw pc alleen met de
“Memory Stick Formatter” die u vindt op de software-cd.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 115
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Geavanceerde technieken
Een afbeelding van een cassette als een foto opslaan
✤ U kunt een stilstaand beeld van een cassette overbrengen naar
een Memory Stick.
✤ Gebruik de functie COPY (kopiëren) als u meerdere afbeeldingen
wilt opslaan op de Memory Stick.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de standschakelaar op
REC (opnemen).
2. Druk op de knop MENU DIAL.
3. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de menukeuze
CAMCORDER en druk op de knop MENU DIAL.
4. Selecteer RECORD SET (opnemen instellen) en druk op
MENU DIAL.
5. Selecteer met behulp van de knop MENU DIAL de menukeuze
REC SELECT (opname selecteren) en druk op de knop
MENU DIAL.
■ Stel REC SELECT in op MEMORY (Memory Stick).
Elke keer dat u op MENU DIAL drukt schakelt het apparaat
tussen de standen TAPE (cassette) en MEMORY (Memory
Stick).
7. Druk op de knop PHOTO.
■ De afbeelding wordt opgeslagen op de Memory Stick.
■ Terwijl de camcorder het beeld opslaat verschijnt “
” op het
scherm.
115
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 116
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Interface USB
De USB-interface
● Digitale foto's overbrengen via een USB-aansluiting
✤ Via een USB-verbinding kunt u gemakkelijk gegevens van een
Memory Stick naar een PC overbrengen zonder extra
uitbreidingskaarten.
✤ U kunt een afbeelding naar een PC overbrengen via een
USB-verbinding.
✤ Daarvoor moet u wel eerst de op de cd-rom meegeleverde
software (stuurprogramma en bewerkingssoftware) op uw
PC installeren.
Systeemeisen
CPU : Intel® Pentium (of compatibel) II™
400 MHz processor of sneller
■ Besturingssysteem :
Windows® 98SE/ME/2000/XP
■ RAM : Minimaal 64 MB
■ Cd-rom : 4x Cd-rom-station
■ Videokaart : Minimaal 65.000 kleuren
■ Vrije USB-poort
■ Harde schijf : 4 GB (8 GB aanbevolen)
■
Remarques
■
■
■
116
■
Opmerkingen
■
■
■
Intel® Pentium II™ is een handelsmerk van Intel Corporation.
Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft®
Corporation.
Alle andere merken en productnamen zijn het eigendom van hun
respectievelijke eigenaars.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 117
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De USB-interface
Installatie van het programma DVC Media 5.0
✤ Installeer dit programma voordat u de camcorder aansluit op uw pc.
✤ Koppel een andere aangesloten camera of scanner los, indien van toepassing.
✤ Onderstaande beschrijving heeft betrekking op het besturingssysteem
Windows® 98SE.
Software installeren
1. Plaats de cd-rom met de software in het cd-romstation van uw PC.
- Het installatiescherm wordt weergegeven.
2. Als het installatiescherm niet verschijnt wanneer u de
cd in het cd-rom-station plaatst, klikt u op “Uitvoeren”
in het “Start”-menu van Windows en voert u het
bestand SETUP.EXE uit om de installatie te beginnen.
- Als het cd-rom-station is ingesteld op “D: drive”,
typ dan “D: \ setup. exe” en druk op Enter.
3. Klik op een van onderstaande symbolen om de
bijhorende software te installeren.
(Het programma controleert en installeert automatisch
het stuurprogramma dat de PC nodig heeft)
■ DVC-stuurprogramma: USB uitneembare Disk Driver
(alleen voor Windows® 98SE)
USB PC CAMERA Driver
■ Bewerkingssoftware
De functie "uitneembare disk" ("removable Disk") gebruiken
✤ Via een USB-verbinding kunt u gemakkelijk gegevens van een Memory
Stick naar een PC overbrengen zonder extra uitbreidingskaarten.
1. Zet het apparaat op CAMERA en zet de standschakelaar op REC (opname)
of MEMORY PLAY.
2. Sluit het ene einde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de
camcorder en het andere einde op de USB-aansluiting van uw computer.
De functie "PC camera" gebruiken
✤ U kunt deze camcorder als een PC CAMERA gebruiken.
✤ Als u naar een website surft die videochatfuncties biedt,
kunt u uw camcorder hiervoor gebruiken.
✤ Als u de camcorder gebruikt met het op de PC geïnstalleerde
Net-Meeting-programma, kunt u videovergaderingen houden.
✤ De PC CAMERA heeft een schermbreedte van 160 ✕ 120 pixels.
✤ Wanneer de PC via USB met de camcorder is verbonden, werken de
toetsen POWER-SCHAKELAAR (power switch), KEUZESCHAKELAAR
(mode switch), ZOOMSCHAKELAAR (zoom switch) en NACHTOPNAME
SCHAKELAAR (night-capture switch) niet.
1. Zet het apparaat op CAMCORDER en zet de standschakelaar op REC (opname).
2. Sluit het ene einde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de 117
camcorder en het andere einde op de USB-aansluiting van uw computer.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 118
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Interface USB
De USB-interface
Aansluiten op een PC
1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van
uw PC.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de daarvoor
bestemde aansluiting op de camcorder. (USB-aansluiting)
De USB-kabel verwijderen
Déconnexion du câble USB
✤ Nadat de gegevens zijn overgebracht, verwijdert u de kabel als
✤ Une fois la transmission de données achevée, vous devez
volgt:
déconnecter le câble en procédant comme suit :
1. Selecteer het pictogram met de verwijderbare schijf, klik op de
1. Sélectionnez l'icône représentant un disque amovible et cliquez sur
rechtermuisknop en selecteer [Uitwerpen].
le bouton droit de la souris pour sélectionner [Eject].
2. Selecteer [Bevestigen] en verwijder de USB-kabel wanneer het
2. Sélectionnez [Confirm] et déconnectez le câble USB lorsquel
splashvenster van Windows verschijnt.
'écran Windows Splash s'affiche.
Remarques
■
■
118
Opmerkingen
USB Cable
■
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
S.SHOW
BLC
DELETE
REV
REC
FWD
■
Als u tijdens het overbrengen
van digitaal beeldmateriaal de
USB-kabel uit uw PC of
camcorder haalt, wordt de
gegevensoverdracht
afgebroken, waardoor uw
beeldmateriaal beschadigd
kan raken.
Als u de USB-kabel via een
USB-hub of tegelijk met
andere
USB-apparaten op de PC
aansluit, is het mogelijk dat de
camcorder niet goed werkt.
- Koppel in dat geval alle
USB-apparaten los van de
PC en sluit de camcorder
opnieuw aan.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 119
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Onderhoud
Na een opname
2
1
PLAY
FADE
TAPE
MEMORY
.SHOW
1. Schuif de TAPE OPEN/EJECT-schakelaar in
de richting van de pijl.
■ Nadat het cassettecompartiment is
geopend, wordt de cassette automatisch
uitgeworpen.
■ Wacht totdat de cassette er helemaal uit
is.
OFF
REC
2. Verwijder de cassette, sluit het
compartiment en berg de camcorder op in
een stofvrije omgeving.
■ Stof en andere materialen kunnen
blokvormige of schokkerige beelden
veroorzaken.
3. Zet de standschakelaar in de stand OFF (uit).
4. Koppel de stroombron los of verwijder de lithium-ion-batterij.
■ Houd de knop BATTERY RELEASE (batterij los) ingedrukt en
trek de batterij uit het apparaat (in de richting van de pijl).
119
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 120
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Onderhoud
De camcorder schoonmaken en onderhouden
De videokoppen schoonmaken
Als er tijdens het afspelen blokvormige ruis of vervorming zichtbaar is
op de beelden, of als er een blauw scherm verschijnt, maakt u de
videokoppen schoon. Zo verzekert u zich van een goede opnamekwaliteit en heldere beelden.
1. Zet de apparaat op
CAMCORDER.
2. Plaats de schoonmaakcassette
in de camcorder.
3. Druk op de toets
(STOP) au bout de 10 secondes.
Remarques
■
■
4. Druk na ongeveer 10 seconden op de knop
(STOP).
Opmerkingen
■
■
120
(PLAY/STILL – afspelen/stilstand).
Controleer de kwaliteit van het beeld met behulp van een
videocassette.
Als het beeld nog steeds niet goed is, herhaalt u de handeling.
Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met uw
servicecentrum.
Maak de videokoppen schoon met een droog systeem
schoonmaakcassette.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 121
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Onderhoud
Met de camcorder naar het buitenland
Netspanning
■ Sluit de netvoeding van de camcorder alleen aan op
stopcontacten met een wisselspanning tussen 100 V en 240 V
en een frequentie van 50/60 Hz.
■ In veel gevallen hebt u een adapter nodig (te koop in de winkel).
Kleursysteem
■ U kunt uw opnamen altijd en overal via de zoeker bekijken.
Als u uw opnamen echter op een tv wilt bekijken, of ze naar
een videorecorder wilt kopiëren, moet de tv of videorecorder
geschikt zijn voor het PAL-systeem en over de juiste
audio/video-aansluitingen beschikken.
Anders hebt u een zogenaamde transcoder nodig.
● Landen en regio’s met een PAL-compatibel kleursysteem
Australië, België, Bulgarije, China, Tsjechië, Denemarken, Egypte,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Gemenebest van Onafhankelijke
Staten, Griekenland, Groot-Brittannië, Hong Kong, Hongarije,
India, Iran, Irak, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore,
Slowakije, Spanje, Syrië, Thailand, Tunesië, Zweden, Zwitserland
etc.
● Landen en regio’s met een NTSC-compatibel kleursysteem
Bahama's, Canada, Centraal-Amerika, Filippijnen, Japan, Mexico,
Korea, Taiwan, V.S., enz.
Opmerking
U kunt overal ter wereld opnamen maken met uw camcorder en deze
op uw LCD-scherm bekijken.
121
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 122
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Action
lent
TAPE END!
lent
TAPE END!
absent
TAPE!
lent
PROTECTION!
lent
lent
lent
Changez de batterie.
✤ Voordat u contact opneemt met een door Samsung erkend
servicecentrum, voert u de volgende eenvoudige controles uit.
Zo kunt u zich misschien nodeloos tijdverlies en onnodige kosten
besparen.
Tabel voor het zelf opsporen en oplossen van problemen
Weergave Knippert
Betekenis
Handeling
Plaats een volledig opgeladen
batterij.
De
cassette
heeft
nog
maar
Houd een nieuwe cassette
TAPE END! langzaam
ongeveer twee minuten tijd over. gereed.
Plaats een nieuwe cassette in
nee
Het einde van de cassette is
TAPE END!
de camcorder.
bereikt.
langzaam De batterij is bijna leeg.
TAPE!
PROTECTION!
langzaam Er zit geen cassette in de camcorder. Plaats een cassette.
De geplaatste cassette is
langzaam beveiligd tegen wissen.
Wilt u toch op deze cassette
opnemen, hef dan de
wisbeveiliging op.
langzaam Mechanisch probleem.
1. Verwijder de cassette.
2. Zet de schakelaar op OFF (uit).
3. Verwijder de batterij.
4. Plaats de batterij opnieuw.
* Blijft het probleem terugkomen,
neem dan contact op met het
servicecentrum.
langzaam Condensatie in de camcorder.
Zie hieronder.
Condensvorming
✤ Als u met de camcorder direct vanaf een koude naar een
warme plaats gaat, kan er condensvorming plaatsvinden in het
apparaat, op de band of op de lens. Hierbij kan de band aan
de koppen gaan plakken en beschadigd raken, of de
camcorder zelf werkt niet goed meer.
De camcorder is daarom voorzien van een vochtsensor zodat u
schade kunt voorkomen.
✤ Wanneer er in de camcorder condensatie is opgetreden,
verschijnt de indicatie
(DEW). Als deze indicatie zichtbaar
is worden alle functies uitgeschakeld, behalve het uitnemen
van de cassette.
Haal de cassette uit de camcorder en verwijder ook de batterij.
Leg de camcorder minstens twee uur in een droge, warme
ruimte.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 123
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Problemen oplossen
Auto-diagnostic en mode M.REC/M.PLAY
<ENREGISTREMENT PHOTO/LECTURE PHOTO>
Affichage
MEMORY STICK!
lent
MEMORY FULL!
lent
NO STORED
PHOTO!
lent
WRITE
PROTECT!
lent
PROTECT!
lent
READ ERROR!
lent
Tabel voor het zelf opsporen en oplossen van problemen
in de standen M.REC en M.PLAY
Action
Knippert
Betekenis
Handeling
MEMORY STICK! langzaam Er zit geen Memory Stick in
de camcorder.
MEMORY FULL!
langzaam
Er is onvoldoende geheugen Plaats een nieuwe Memory
om de gegevens op te slaan. Stick. Wis de opgenomen
beelden.
NO STORED
PHOTO!
langzaam
La carte Memory Stick ne
contient aucune image.
De Memory Stick bevat geen
afbeeldingen.
Désactivez la protection
de la carte Memory Stick.
WRITE
PROTECT!
De Memory Stick is tegen
langzaam
opnemen beveiligd.
Hef de schrijfbeveiliging van
de Memory Stick op.
PROTECT!
langzaam
U probeert een beveiligde
afbeelding te verwijderen.
Hef de wisbeveiliging van de
afbeelding op.
READ ERROR!
langzaam
De camera kan niet afspelen.
Formatteer de Memory Stick
of plaats een Memory Stick
waarop beelden staan die
met deze camera werden
opgenomen.
WRITE ERROR!
langzaam
De camera kan niet opnemen.
Formatteer een Memory Stick
of steek een nieuwe Memory
Stick in het apparaat.
NOT
FORMATTED!
langzaam
De kaart of het geheugen
Formatteer een Memory
moet worden geformatteerd. Stick.
NOW DELETE...
langzaam
Het bestand of de bestanden Wacht tot het verwijderen is
worden verwijderd.
voltooid.
NOW FORMAT...
langzaam
De Memory Stick wordt
geformatteerd.
NOW COPY...
Het bestand of de bestanden
langzaam
worden gekopieerd.
WRITE ERROR!
lent
NOT
FORMATTED!
lent
Formatez une carte
Memory Stick.
lent
Attendez la fin de la
suppression des fichiers.
NOW DELETE...
Weergave
NOW FORMAT...
lent
NOW COPY...
lent
Attendez la fin de la
copie.
Plaats een Memory Stick.
Neem nieuwe beelden op.
Wacht tot het formatteren is
voltooid.
Wacht tot het kopiëren is
voltooid.
123
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 124
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Problemen oplossen
✤ Als u met deze aanwijzingen het probleem niet kunt oplossen,
neem dan contact op met een door Samsung erkend
servicecentrum bij u in de buurt.
Symptôme
Symptoom
Verklaring / Oplossing
U kunt de camcorder
niet aanzetten.
Controleer de batterij of de netvoeding.
De knop
START/STOP werkt
niet tijdens het
opnemen.
Controleer of de standschakelaar in de stand
CAMERA staat.
Kijk of de cassette zijn einde bereikt heeft.
Is de cassette misschien tegen wissen beveiligd?
De camcorder wordt
automatisch uitgeschakeld.
De camcorder heeft meer dan 5 minuten in de
wachtstand (stand-by) gestaan.
Kijk of de batterij leeg is.
De batterij is snel
leeg.
Misschien is het te koud.
De batterij is niet helemaal opgeladen.
De batterij is versleten en kan niet meer worden
opgeladen. Gebruik een andere batterij.
U ziet tijdens het
afspelen een blauw
scherm.
Misschien zijn de videokoppen vuil.
Reinig ze met een schoonmaakcassette.
Wanneer u bij een
donkere achtergrond
opnamen maakt is op
het scherm een verticale streep te zien.
Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond
is te groot.
Maak de achtergrond lichter zodat het contrast
vermindert of gebruik de functie BLC (achtergrondlichtcorrectie).
Onscherp beeld in de
zoeker.
De zoeker is niet goed ingesteld.
Regel de zoeker bij tot de indicatoren op de zoeker
zijn scherpgesteld.
AutoFocus werkt niet.
Controleer de M.FOCUS-instelling.
AutoFocus werkt niet als de camera op MF
(handmatig scherpstellen) staat.
124
Explication/Solution
De knop voor
weergave, terug- of
vooruitspoelen werkt
niet.
Tijdens RECORD
SEARCH (opname
zoeken) ziet u een
blokvormig patroon.
Controleer de standschakelaar.
Zet de standschakelaar in de stand PLAYER
(afspelen).
Misschien bent u aan het begin of eind van de band.
Dit is normaal en duidt niet op een fout of een
defect.
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 125
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Technische gegevens
Modelnaam: VP-D5000/D5000i
Beeldvormend element
Lens
Filterdiameter
LCD-monitor/zoeker
Grootte/aantal beeldpunten
LCD-monitortype
Zoeker
Aansluitingen
Video-uitgang
S-video-uitgang
Audio-uitgang
DV-ingang/uitgang
USB-uitgang
Externe microfoon
PAL
2 draaiende koppen met op dwarsspoortechniek
gebaseerde FM
2 draaiende koppen, PCM-systeem
Digitale videocassette (6,35 mm breed): Mini DV-cassette
SP: circa 18,83 mm/s LP: circa 12,57 mm/s
SP: 60 minuten (bij gebruik van DVM 60),
LP: 90 minuten (bij gebruik van DVM 60)
Circa 180 sec. (bij gebruik van DVM60-cassette)
CCD (Charge Coupled Device),
413M CCD (DIGITALE CAMERA)
F1,4 10x (optisch), 800x (digitaal) elektronische zoomlens
(CAMCORDER CAMERA),
F2,7 3x (optisch), 6x (digitaal) elektronische zoomlens
(DIGITALE CAMERA)
Ø30
5,08 cm (211.000)
TFT LCD
0,61 cm kleuren-LCD
1Vp-p (75Ω eindweerstand)
Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
-7.5dBs (600Ω eindweerstand)
VP-D5000i : speciale 4-pins in/out connector,
VP-D5000 : alleen uitgang
Mini-B type connector
Ø3,5 stereo
Algemeen
Videosignaal
Opnamesysteem video
Opnamesysteem audio
Bruikbare cassette
Bandsnelheid
Opnametijd
Vooruit-/terugspoeltijd
Stroombron
Type stroombron
Stroomverbruik
(bij opnemen)
Gebruikstemperatuur
Opslagtemperatuur
Afmetingen buitenkant
Gewicht
Ingebouwde microfoon
Afstandsbediening
8,4 V gelijkstroom, lithium-ion-batterij 7,4 V
Lithium-ion-batterij, netvoedingsadapter (100 V – 240 V)
50/60 Hz
4,9 W (LCD), 4,6 W (zoeker)
0°- 40°C
-20°C - 60°C
Lengte 140 mm, hoogte 82 mm, breedte 95 mm
650 g
Omnidirectionele stereo condensatormicrofoon
Binnenshuis: meer dan 15 m in rechte lijn;
Buitenshuis: meer dan 5 m in rechte lijn
• Deze technische specificaties en dit ontwerp kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing gewijzigd worden.
125
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 126
FRANÇAIS
NEDERLANDS
INDEX
INDEX
-A-
-F-
AUDIO DUBBING
<DOUBLAGE SONORE> ......71
AUDIO MODE <MODE AUDIO>...63
-BBatterie au lithium .......................13
BLC <CONTRE-JOUR
INTELLIGENT> .........................69
-C-
-H-
Cassette ......................................49
CLOCK SET
<REGLAGE DE L'HORLOGE>..41
CONT. SHOT <PLAN CONTINU>.95
Commutateur...............................31
-D-
DATE/TIME <DATE/HEURE>.....44
DEMONSTRATION
<DEMONSTRATION>............43
Dépannage................................122
Diaporama...................................89
DIGITAL ZOOM
<ZOOM NUMERIQUE> .........48
D’OBTURATION> & EXPOSURE
<EXPOSITION> .....................67
Dossiers et fichiers......................85
DSE <EFFETS SPECIAUX
NUMERIQUES>...............60, 99
-EEIS <STABILISATEUR ELEC
TRONIQUE D'IMAGES>........59
126
-IIEEE1394 ....................................81
-AAfstandsbediening ...................24
Audio dubbing
(geluidsspoor toevoegen)..71
AUDIO MODE (audiostand) ....63
-BBeeldkwaliteit.........................103
Beeldgrootte ..........................104
BLC (achtergrondlichtcompensatie) ..................................69
-CCAMCORDER-stand...............50
Cassette...................................49
Camcorder schoonmaken en
onderhouden....................120
CLOCK SET
(de klok instellen)...............41
CONT. SHOT...........................95
-DDATE/TIME (datum/tijd)...........44
DELETE (wissen) ..................112
DEMONSTRATION
(demonstratie)....................43
Diavoorstelling .........................89
DIGITAL ZOOM
(digitale zoom) ...................48
DSE (speciale effecten).....60, 99
-EEASY-stand (beginnersstand) .46
EIS (el. beeldstabilisatie).........59
-FFaden (in en uit) ......................70
Functies ...................................14
FILE NUMBER
(bestandsnummer).............86
Flits...........................................96
Focus .......................................91
FORMAT (formatteren) ..........114
Foto's bekijken.........................88
-HHandriem .................................25
-IIEEE1394.................................81
-LLCD..........................................32
Lithium-batterij .........................13
Luidspreker ..............................34
-MMACRO (dichtbijopname) .......94
Mappen en bestanden.............85
MEMORY STICK.....................83
MENU ......................................35
MF/AF (handmatig/automatisch
scherpstellen).....................47
MPEG PB
(geheugen afspelen)........107
MPEG REC
(geheugenopname) .........106
MPEG SIZE
(geheugenbeeldgrootte) ..108
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 127
FRANÇAIS
NEDERLANDS
INDEX
INDEX
-N-
-S-
SHUTTER SPEED <VITESSE
SLOW SHUTTER
<OBTURATION LENTE> .......68
Source d’alimentation..................26
SPOT-AE <ECLAIRAGE
D'EXPOSITION
AUTOMATIQUE> .................101
Suppression...............................112
-OOSD <AFFICHAGE ECRAN> ....21
-UUSB ...........................................116
-Q-
-W-
WHT. BALANCE <EQUILIBRAGE
DU BLANC> .....................57, 98
WIND CUT <COUPE-VENT>.....64
WL.REMOTE
<TELECOMMANDE>.............42
-RRechercher..................................52
REC MODE <MODE
D'ENREGISTREMENT> ........62
-ZZERO MEMORY
<MEMOIRE COMPTEUR> ....80
-NNIGHT CAPTURE
(nachtopname)...................74
NIGHT SCENE
(nachtopname).................102
-PPHOTO (foto)...........................73
POWER NIGHT CAPTURE
(extra krachtige nachtopname).................................75
PRINT MARK
(afdrukselectie).................110
PROGRAM AE
(automatische belichtingsprogrammering).......................55
Problemen oplossen..............122
PROTECT (beveiliging) .........111
-RREC MODE (opnamestand)....62
-TTV DISPLAY
(televisieweergave)............45
-UUSB........................................116
-WWeergave.................................77
WHT. BALANCE
(witbalans) ...................57, 98
WIND CUT
(ruisvermindering)..............64
WL.REMOTE
(afstandsbediening) ...........42
-ZZERO MEMORY
(nulpunt instellen) ..............80
Zoeken .....................................52
Zoeker......................................33
-SSchermweergave.....................21
SHUTTER SPEED (sluitertijd) en
EXPOSURE (belichting)....67
SLOW SHUTTER
(lange sluitertijd).................68
Snelmenu.................................65
Snelzoeken ..............................90
SPOT-AE
(voorgrondcorrectie) ........101
Stroombron ..............................26
Standschakelaar......................31
127
00655F VP-D5000 FR+NE(110~127)
1/1/04 1:22 AM
Page 128
FRANÇAIS
ELECTRONICS
00655F VP-D5000 FR+NE(001~033)
1/1/04 12:53 AM
FRANÇAIS
Page 100
NEDERLANDS
CE CAMÉSCOPE EST FABRIQUÉ PAR :
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Italia
http://www.samsung.it
Spain
http://www.samsung.es
DEZE CAMCORDER IS VERVAARDIGD DOOR:
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Italia
http://www.samsung.it
Spain
http://www.samsung.es

advertisement

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed