Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual | Manualzz
*9000309461*
Û
Ø
Ú
Þ
â
é
×
ì
9000309461 940908
ê
Ù
ó
Ý
ë
ô
î
Monteringsveiledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohje
Instrukcja montażu
Montaj kılavuzu
Инструкция по монтажу
‘
[
%
5
'
ƒ&
(
$
PLQ
$ PLQ
D
(
E
PLQ %
PLQ
PLQ
&
'
PLQ
PLQ
PLQ PLQ
&
ƒ
PLQ PLQ
PLQ
D
E
PLQ
PLQ
PLQ
91a
/
1
9
9
en
nl
é Installatievoorschrift
Belangrijke aanwijzingen
Veiligheid: de veiligheid gedurende het gebruik is alleen
gegarandeerd indien de montage in technisch opzicht op
correcte wijze en in overeenstemming met dit
installatievoorschrift uitgevoerd is. De installateur is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ongeschikte
montage.
Elektrische aansluiting: deze mag alleen worden uitgevoerd
door een bevoegd vakman. Deze wordt geregeld door de
voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij van de zone.
Type aansluiting: het apparaat behoort tot
beschermingsklasse I en mag alleen worden gebruikt in
combinatie met een aansluiting met aardgeleiding.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor de ongeschikte werking
en de mogelijke schade veroorzaakt door ongeschikte
elektrische installaties.
Installatie: het apparaat moet worden aangesloten op een vaste
installatie waarin middelen voor uitschakeling zijn ingebouwd, in
overeenstemming met de reglementeringen van de installatie.
Montage ingebouwd onder het werkblad: inductieplaten
mogen alleen worden geïnstalleerd op een lade, ovens met
gedwongen ventilatie van hetzelfde merk of vaatwassers van
hetzelfde merk. Onder de kookplaat mogen geen koelkasten,
ovens zonder ventilatie of wasmachines geïnstalleerd worden.
Voedingskabel: zorg ervoor dat de voedingskabel niet bekneld
raakt of langs scherpe randen loopt. Indien er een oven onder
gemonteerd is, laat de kabel dan via de achterste hoeken van
de oven tot de aansluitkast lopen. Hij moet zo geplaatst worden
dat er geen hete delen van de kookplaat of de oven geraakt
worden.
Werkblad: vlak, horizontaal, stabiel. Volg de instructies van de
fabrikant van het werkblad op.
Garantie: een ongeschikte installatie, aansluiting of montage
houdt het verlies van de geldigheid van de garantie van het
product in.
Aanwijzing: Elke manipulatie in het apparaat, met inbegrip van
de vervanging van de voedingskabel, moet worden uitgevoerd
door personeel van de Technische Dienst met een specifieke
opleiding.
Gereed maken van de meubels waarin het
apparaat wordt gemonteerd, afbeeldingen 1/2/3
Inbouwmeubelen: ten minste bestand tegen een temperatuur
van 90°C.
Vrije ruimte: verwijder de spaanders na de snijwerkzaamheden.
Snijoppervlakken: afdichten met hittebestendig materiaal.
Montage op de lade, afbeelding 2a
Metalen voorwerpen die zich in de lade bevinden kunnen hoge
temperaturen bereiken, wat te wijten is aan luchtcirculatie
afkomstig van de ventilatie van de plaat. Als dit gebeurt is het
raadzaam om een tussensteun te gebruiken.
Tussensteun: een geschikt accessoire is verkrijgbaar bij onze
Technische Dienst. De referentiecode van dit accessoire
is 448964.
Werkblad: moet een dikte hebben van ten minste 20 mm.
De afstand tussen de bovenzijde van de kookplaat en de
bovenzijde van de lade moet 65 mm bedragen.
Montage op een oven, afbeelding 2b
Werkblad: moet een dikte hebben van ten minste 30 mm.
Aanwijzing: Wanneer de afstand tussen kookplaat en oven
groter moet zijn, raadpleeg dan het installatievoorschrift bij de
oven.
Ventilatie: de afstand tussen de oven en de kookplaat dient
minstens 5 mm te bedragen.
Inbouw boven de vaatwasmachine
Er moet een tussenliggend accessoire geïnstalleerd worden. Dit
accessoire moet bij onze technische dienst besteld worden. De
referentiecode van dit accessoire is 448964.
Werkblad: moet een dikte hebben van ten minste 20 mm en
maximaal 40 mm.
De afstand tussen de bovenzijde van de kookplaat en de
bovenzijde van de vaatwasmachine moet bedragen:
■ 60 mm als het op een compacte vaatwasmachine
geïnstalleerd wordt.
■ 65 mm als het op een niet-compacte vaatwasmachine
geïnstalleerd wordt.
Ventilatie, afbeelding 3
In verband met de ventilatie van de kookplaat zijn de volgende
punten noodzakelijk:
■ een opening aan de bovenzijde van de achterwand van het
meubelstuk (afbeelding 3a).
■ ruimte tussen de achterzijde van het meubelstuk en de
keukenwand (afbeelding 3b).
Installeren van het apparaat, afbeeldingen 4/5
Aanwijzing: Bij het inbouwen van de kookplaat dient u
veiligheidshandschoenen te dragen. De niet-zichtbare
oppervlakken kunnen scherpe kanten hebben.
1. Installeer de bijgeleverde verankeringen (afbeelding 4).
Aanwijzing: Gebruik geen elektrische schroevendraaiers.
2. Sluit het apparaat op de stroom aan en controleer de werking.
– Spanning, zie gegevensplaatje.
– Sluit het alleen aan volgens het aansluitschema
(afbeelding 5).
1. Bruin
2. Blauw
3. Geel en groen
Aanwijzing: Afhankelijk van de aansluitwaarde moet eventueel
de plaatsing van de door de fabriek geleverde klemmen worden
veranderd.
Het apparaat demonteren
Sluit het apparaat af van het verdeelnet.
Verwijder de verankeringen.
Neem de kookplaat uit door van beneden af druk uit te oefenen.
Attentie!
Schade aan het apparaat! Probeer het apparaat niet uit te
nemen door hem van bovenaf uit te wippen.
pl
ë Instrukcja montażu
tr
ô
Montaj kılavuzu

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black Built-in
  • 2 zone(s) Ceramic Zone induction hob
  • Timer
  • Control type: Touch

Related manuals

advertisement