advertisement

Groupe Brandt DKF1324X De handleiding | Manualzz
11-12
RR4200039
www.de-dietrich.com
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
NO
PL
FI
SE
1.4.10
1.4.7
1.4.4
1.4.11
1.4.1
1.4.8
1.4.5
1.4.12
1.4.2
1.3.1
769
082367
1.4.13
1.4.9
082367769
354L
316L
M 079
13KG24
1.4.6
1.4.3
1.3.2
2.2.1
1.4.14
2.1.4
1.4.15
2.2.2
ALARM
SUPER
2.1.1
1.4.16
SUPER
ALARM
ºC
2.2.3
ºC
2.1.5
2.1.3
2.1.2
1.5.1
2.3.6
2.3.1
2.2.7
2.2.4
2.3.7
SUPER
5”
2.3.8
SUPE
ºC
2.3.5
ALARM
2.3.4
SUPER
ºC
2.3.3
OFF
2.2.8
ºC
2.2.6
2.3.2
ALARM
2.2.5
2.3.9
2.5.1
2.3.11
2.3.10
2.5.2
2.4.1
SUPER
ALARM
2.5.3
2.4.2
2.3.12
ºC
2.6.1
3”
4.1.1
3”
2.5.4
2.6.2
2.6.4
4.1.2
PER
4.1.3
ALARM
2.5.5
SUPER
4.1.4
ALARM
2.6.5
2.6.3
ºC
2.5.6
e s p a ñ o l
1
e s p a ñ o l
0
1
2
e s p a ñ o l
2
Uso
3
4
Diagnósticos
5
6
5
6
0
1
7
2
•
•
•
•
•
3
4
5
6
10
Estimado/a cliente/a:
11
0
1
12
2
• Guarde os alimentos em recipientes herméticos
para evitar que os alimentos sequem.
3
4
Diagnósticos
5
6
15
e n g l i s h
16
e n g l i s h
0
1
2
Use
17
3
4
19
e n g l i s h
5
6
20
21
0
1
2
Uso
4
Diagnosi
3
5
Sicurezza
6
Ambiente
26
0
1
2
3
4
Diagnosen
5
6
Gewaardeerde klant,
Producten van De Dietrich ontdekken, betekent unieke ervaringen beleven die
enkel hoogwaardige voorwerpen kunnen teweegbrengen.
De visuele aantrekking is er onmiddellijk, vanaf het allereerste ogenblik. De kwaliteit
van het ontwerp springt eruit door de tijdloze esthetische vormgeving en de
perfecte afwerking, waardoor elk elegante en uiterst geraffineerde voorwerp in
perfecte harmonie is met de overige voorwerpen.
Vervolgens zult u de onweerstaanbare impuls voelen het product aan te raken.
De Dietrich gebruikt alleen sterke en hoogwaardige materialen waarbij aan
authenticiteit de voorkeur gegeven wordt.
Door geavanceerde technologie en edele materialen te combineren, weet De
Dietrich producten te vervaardigen van de allerhoogste kwaliteit ten dienste van
de vervaardiging van culinaire kunstwerken, een passie die door alle gourmets
gedeeld wordt.
Wij hopen van harte dat u ten volle zult kunnen genieten van dit nieuwe apparaat
en wij verheugen ons over elke suggestie en elke twijfel die u naar voren brengt via
onze klantenservice of onze webpagina.
Hartelijk dank voor uw vertrouwen.
De Dietrich
Raadpleeg alle informatie over het merk op www.de-dietrich.com
31
Handleiding
Zeer belangrijk: Lees voor gebruik van jouw vriezer eerst deze handleiding in zijn geheel door.
Deze handleiding is dusdanig vormgegeven dat de teksten betrekking hebben op de bijbehorende
tekeningen.
0
maak hem helemaal leeg.
Ga na welk model vriezer je hebt (“a”, “b”, “c”,
“d”, “e”) door het bedieningspaneel te vergelijken
met de illustraties.
Draai de schroeven los (1.4.2) en verwijder de
bovenste scharnier en het draaimechanisme
met behulp van de schroevendraaier (1.4.3).
Jouw vriezer is een NO FROST wanneer er NO
FROST op het bedieningspaneel staat.
Verwijder de stekker door te drukken op
het lipje van de aansluiting (1.4.4). Verwijder
de deur van de vriezer (1.4.5). Verwijder de
afdekstrip met een schroevendraaier door die te
steken in de openingen die daarvoor bestemd
zijn (1.4.6).
1
1.1 Het uitpakken. Verwijder alle beschermende
materialen.
1.2 Plaatsing. Plaats de vriezer ver verwijderd
van warmtebronnen en bescherm het
apparaat tegen directe zonnestraling om het
energieverbruik te verminderen.
Installeer de vriezer niet in de buitenlucht en stel
hem niet bloot aan regen.
Aan de achterkant van de vriezer moet de lucht
vrij kunnen circuleren. Laat een ruimte van 25
mm vrij tussen de achterzijde van de vriezer
en de achterwand. Sluit de ruimte tussen jouw
vriezer en de bodem of het plafond met geen
enkel voorwerp af.
Stel de vriezer waterpas om trillingen en lawaai
te voorkomen. Houd er rekening mee dat
wanneer de vriezer tegen de muur of in een
kast staat, hij een beetje lawaai kan maken.
Controleer ook of de plateaus correct geplaatst
zijn en plaats bakjes e.d. op een dergelijke
manier dat ze elkaar niet raken om trillingen te
voorkomen.
1.3 Aansluiting op het elektriciteitsnet. Laat
de vriezer ten minste 2 uur in verticale positie
rusten voordat je hem aansluit. Controleer de
gegevens op het typeplaatje (220-240V geaard
) (1.3.1, 1.3.2).
Gebruik geen adapters of verlengkabels.
Zorg ervoor dat de kabel geen contact maakt
met de motor of daaronder bekneld raakt.
1.4 Wijziging van de openingsrichting van de
deur. Sluit de vriezer van het stroomnet af en
32
Leg de vriezer voorzichtig neer op zijn
achterkant (1.4.1)
Maak een opening voor de kabel aan de andere
zijde in het daarvoor aangewezen gebied in
het frame van de vriezer (1.4.7). Plaats de
afdekstrip opnieuw en voer de kabel door de
opening die je gemaakt hebt (1.4.8).
Draai de schroeven van de onderste scharnier
los en verwijder die. Verander de positie van de
as op de scharnier en plaats die aan de andere
zijde (1.4.9)
Plaats de deur (1.4.11)
Maak de verticale greep los en plaats die 180º
gedraaid aan de andere kant van de deur
(1.4.10).
Plaats het afdekkapje in de ruimte van de
bovenste scharnier aan de tegenovergestelde
zijde (01.04.12). Druk op het stekkertje om dat
aan te sluiten op de deur (1.4.13).
Plaats de bovenste scharnier en het
draaimechanisme en geleid het resterende stuk
kabel in het bedieningspaneel (01.04.14) en
plaats de schroeven (01.04.15).
Zet de vriezer voorzichtig overeind. (1.4.16)
1.5 Waterpas zetten van het apparaat. Stel
de voetjes zo af dat de vriezer een beetje
achterover helt om ervoor te zorgen dat de deur
goed sluit. (1.5.1)
1.6 Klimaatklasse. Deze vriezer is ontworpen
om optimaal te functioneren bij een
omgevingstemperatuur van +10ºC tot +43ºC,
klimaatklasse SN-T (1.3.2). Buiten deze
temperaturen kunnen de prestaties van het
apparaat nadelig beïnvloed worden.
2
Gebruik
2.1 Inschakelen van de vriezer. Druk op de toets
,
totdat je een cijfer
(2.1.1) of (2.1.2). Druk op
ziet verschijnen op de display (2.1.3) of verdraai de
zal de
knop (2.1.4, 2.1.5). Bij de modellen
display gaan branden en bij de modellen
zal
de led “on” gaan branden om aan te geven dat het
apparaat functioneert.
Het model a , blokkeert automatisch; om
de vriezer te deblokkeren moet je gedurende 3
seconden op de knop drukken (2.3.11). Bij de
ontbreekt deze automatische
modellen
blokkeerfunctie.
2.2 De temperatuur selecteren. Druk op de toetsen
,
,
(2.2.1, 2.2.2). Druk op
(2.2.3), of draai aan de knop (2.2.4, 2.2.5). Na
selectie van de gewenste temperatuur, kunt u de
werkelijke temperatuur aflezen aan de hand van de
indicatielichtjes of door 5 seconden te drukken op
,
,
(2.2.6, 2.2.7), of
de toetsen
(2.2.8). De temperatuur zal knipperen. Bij de modellen
ontbreekt deze functie.
Aanbeveling: De aanbevolen temperatuur voor uw
. In het geval u wilt invriezen, is
vriezer is
. Zie punt 2.3
de aanbevolen temperatuur
(Functie snel koelen).
Vergeet niet dat de interne temperatuur afhankelijk
is van de omgevingstemperatuur, de plaats en de
frequentie waarmee de deur geopend wordt.
2.3 Functies van de vriezer.
Functie snel koelen: Deze functie stelt uw vriezer
gedurende maximaal 52 uur in op de laagste
temperatuur. Aanbevolen wordt deze functie
te gebruiken wanneer u een grote hoeveelheid
levensmiddelen plaatst, activeer de functie 24 uur van
tevoren. Voor in- en uitschakelen: Druk op (2.3.1,
(2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). Bij de modellen
2.3.2) of
zal de display
weergeven, zolang de
functie geactiveerd blijft.
ziet (2.3.9, 2.3.10). De vriezer zal gedurende 15
minuten koude leveren, daarna wordt de functie
uitgeschakeld, zal knipperen en zal er 20 minuten
lang een akoestisch signaal weerklinken om ervoor
te waarschuwen dat de fles verwijderd moet worden
om te voorkomen dat deze openbarst. Het alarm kan
uitgeschakeld worden door een paar seconden lang
of op
bij
te drukken op bij model
model. Wanneer deze functie onderbroken wordt door
een stroomstoring, zal bij terugkeer van de stroom de
functie als beëindigd worden beschouwd en zal het
geluidssignaal geactiveerd worden.
Blokkeerfunctie: Aanbevolen ter vermijding van
onbedoelde wijzigingen in de instellingen van het
apparaat en voor vergrendeling tegen de bediening
door kinderen. Tijdens de blokkade zal op de display
het pictogram weergegeven worden. Druk op
(2.3.11) of op (2.3.12). Zolang de functie
geactiveerd blijft, zal de display afwisselend
weergeven en de normale weergave laten zien. Bij de
ontbreekt deze functie.
modellen
2.4 Plaatsing van de levensmiddelen. De
voedingsmiddelen dienen geplaatst te worden in de
voor hen geschikte zone om te garanderen dat ze
correct bewaard worden (2.4.1):
1. Middelgrote verpakkingen
2. Zone voor consumptie-ijs
3. Twist Ice (optionele functie)
4. Middelgrote verpakkingen
5. Middelgrote verpakkingen
6. Grote verpakkingen
7. Middelgrote verpakkingen
Eutectische bakken (Afhankelijk van het
model): Wanneer dit apparaat beschikt over
eutectische bakken (2.4.2) (die ontworpen zijn om
het autonome functioneren tijdens stoomstoringen
te verlengen en het energieverbruik te reduceren)
dan dient u die bij voorkeur in het bovenste
gedeelte van het apparaat te plaatsen.
2.5 TWIST ICE. Dit is een accessoire in uw vriezer
waarmee maximaal 24 ijsblokjes gemaakt kunnen
worden. Wanneer uw apparaat beschikt over Twist
Ice, haal dan de ijsblokjeslade eruit (2.5.1). Vul de
ruimtes voor de ijsblokjes met water zonder er te veel
in te doen (2.5.2). Plaats de ijsblokjeslade opnieuw en
zorg ervoor geen water te morsen (2.5.3).
De functie ECO: De functie ECO levert een
aanzienlijke energiebesparing op door de vriezer op
een gelijkmatige temperatuur te houden. Deze functie
blijft ook na een stroomstoring geactiveerd. Wanneer
deze functie geactiveerd is, wordt aangeraden
alle levensmiddelen op de middelste schappen te
bewaren. Om de functie in en uit te schakelen, drukt
(2.3.6, 2.3.7, 2.3.8). Bij de modellen
u op
weergeven, zolang de functie
zal de display
ontbreekt
geactiveerd blijft. Bij de modellen
deze functie.
2.6 De vriezer uitschakelen. Druk 3 seconden op
totdat er geen temperatuur wordt
of druk op
weergegeven op de display (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3). Of
draai de knop in de positie off (2.6.4, 2.6.5). Bij de
zal de display uitschakelen en bij de
modellen
modellen
zal de led “on” uitgaan.
Functie quick cooling: Plaats de fles of de flessen
of
gedurende
in de vriezer en houd
enkele seconden ingedrukt totdat u het pictogram
2.7 Aanbevelingen voor gebruik.
• Open de deuren niet langer dan noodzakelijk
is en plaats geen warme levensmiddelen in de
Na 2 uur zijn de ijsblokjes klaar voor gebruik. Draai
de beide knoppen een aantal keren rond totdat
alle ijsblokjes eruit uitvallen (2.5.4, 2.5.5). Open de
onderste lade om ze er uit te halen (2.5.6)
33
•
•
•
•
•
vriezer. Op die manier maakt u een efficiënter
gebruik van de vriezer en vermijdt u een hoger
energieverbruik.
Wanneer uw koelkast van het type NO FROST is,
dient u de ventilatieroostertjes niet te blokkeren en
moet u ruimte vrijlaten tussen de levensmiddelen,
zodat de lucht er vrij tussendoor kan circuleren.
Plaats geen flessen met koolzuurhoudende
vloeistoffen of glazen flessen die vloeistoffen
bevatten in de vriezer, omdat die kunnen
openbarsten.
Bewaar voedingsmiddelen in hermetisch
afsluitbare behouders om te voorkomen dat ze
uitdrogen.
Eet geen heel erg koud ijs of heel erg koude
voedingsmiddelen, omdat die brandwonden in
de mond kunnen veroorzaken.
Om de capaciteit van de vriezer (2.4.1) maximaal
te benutten, kunnen de bakken (5), de kleine
lades (4) en de Twist Ice (3) verwijderd worden.
Het is noodzakelijk om de onderste bakken (6
en 7) en de bovenste afdichtingen (1 en 2) op
hun plaats te laten om te voorkomen dat het
energieverbruik van het apparaat verandert.
3
Onderhoud en
reiniging
3.1 Binnenzijde schoonmaken. Gebruik voor het
schoonmaken van de binnenkant een spons of
een doekje gedrenkt in water met bicarbonaat om
te voorkomen dat er luchtjes ontstaan.
Gebruik in geen geval stoomreinigers,
oplosmiddelen of schuurmiddelen.
3.2 Buitenzijde schoonmaken. Gebruik geen
stoomreinigers voor het schoonmaken van de
displays.
Aangeraden wordt het rooster aan de achterzijde
eenmaal per jaar met een stofzuiger schoon te
maken.
3.3 Schoonmaken van accessoires. Deze zijn niet
geschikt voor de vaatwasmachine. Maak ze met
de hand schoon met behulp van een spons of
een doekje.
Houd gebruikte en reservefilters buiten
bereik van kinderen; consumeren van grote
hoeveelheden kan gevaarlijk zijn.
4
Meldsysteem
4.1 Deur open. Bij alle modellen, met uitzondering
, zal, wanneer de deur
van het model
langer dan 1 minuut openstaat, het pictogram
gaan branden en zal er een alarm afgaan
34
(4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4). Het alarm wordt
uitgeschakeld bij het sluiten van de deur.
4.2 Stroomstoring.
Open de deur van de vriezer zo weinig mogelijk.
Wanneer de binnentemperatuur van het apparaat
hoger wordt dan -11º C, dan zal:
en
gedurende
• Bij de modellen
30 minuten een akoestisch alarm worden
geactiveerd, vanwege een Koeldefect. Je kunt
dat uitschakelen door op een willekeurige knop
te drukken.
• Bovendien zal automatisch de functie
geactiveerd worden. Om de functie uit te
of
schakelen, druk je op de knop
wacht je totdat dat automatisch gebeurt.
• De rode led (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4) zal gaan
branden.
De staat van conservering van de
levensmiddelen wordt gecontroleerd.
Bij de modellen
kunnen de volgende
meldingen op de displays verschijnen:
De levensmiddelen zijn niet ontdooid en
bevinden zich in goede staat, ze kunnen
ingevroren blijven.
De levensmiddelen zijn gedeeltelijk ontdooid
en moeten toebereid worden.
De levensmiddelen zijn ontdooid en kunnen
niet geconsumeerd worden Ze moeten
weggegooid worden.
moet de gebruiker de
Bij de modellen
staat van conservering van de levensmiddelen
beoordelen en aan de hand daarvan handelen.
4.3 Andere alarmmeldingen die kunnen
verschijnen, zijn:
of
Er is automatisch een noodfunctie
ingeschakeld om de conservering van de
levensmiddelen te garanderen, maar het
is noodzakelijk de technische dienst te
bellen.
Een onderdeel van de vriezer functioneert
niet goed, de conservering van de
levensmiddelen loopt geen gevaar, maar het
is noodzakelijk de technische dienst te
bellen.
Aan de binnenzijde van alle modellen
(behalve NO FROST) treedt ijsvorming
op; deze melding wordt elke 6 maanden
weergegeven. U moet:
- Het apparaat uitschakelen.
- Het ijs verwijderen aan de hand van de
aanbevelingen onder punt 3.
nederlands
Wanneer de waarschuwing genegeerd wordt,
zal deze na 48 uur verdwijnen.
- Het apparaat inschakelen aan de hand van
de aanwijzingen in paragraaf 2.1.
4.4 Normale geluiden van de vriezer.
Jouw vriezer kan een aantal geluiden maken die
normaal zijn tijdens het functioneren ervan en
waarover je je geen zorgen hoeft te maken.
• Het koelgas kan een borrelend geluid maken
tijdens het circuleren door de leidingen.
• De compressor kan een zoemend en/of een
licht tikkend geluid maken, vooral wanneer die
inschakelt.
• Uitzetten of samentrekken van de gebruikte
materialen kan zorgen voor knappende of
krakende geluiden.
• De lucht die wordt bewogen door de ventilator
van de vriezer kan een licht achtergrondgeluid
veroorzaken.
Voer geen reparatiewerkzaamheden uit
aan de vriezer. Neem contact op met de
technische dienst.
5
• Houd de ventilatieroostertjes schoon.
• Zorg ervoor dat je het koelcircuit niet beschadigt.
• Gebruik geen elektrische apparaten binnen in
de vriezer, tenzij ze van het type zijn dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
• Om het ontdooiproces te versnellen dien je
geen andere apparatuur of andere methoden
te gebruiken dan die door de fabrikant worden
aanbevolen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten
of door personen zonder ervaring met of kennis
van het apparaat, tenzij zij begeleid worden bij of
geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Op kinderen dient toezicht te worden
gehouden om er zeker van te zijn dat zij niet met
het apparaat spelen.
• Wanneer de voedingskabel beschadigd is moet
deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen
door de fabrikant, door de afdeling after-sales of
door gelijkwaardig gekwalificeerd personeel.
Zelfs wanneer de display uitgeschakeld is, staat er
spanning op de vriezer.
• Het gebruik van dit apparaat is bedoeld voor
huishoudelijk en dienovereenkomstig gebruik, zoals:
– keukenzones voor personeel in winkels, kantoren
en andere werkomgevingen;
– voor cliënten van landelijke vakantiewoningen en
hotels, motels en andere woonomgevingen;
– Voor `bed and breakfast`-accommodaties;
– horeca-services of overeenkomstige nietdetailhandeltoepassingen.
Sla in dit apparaat geen explosieve materialen
op zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.
6
Bij het ontwerp van deze vriezer heeft men
rekening gehouden met de bescherming van het
milieu.
Dit apparaat functioneert met koelvloeistof R600A,
die niet schadelijk is voor het milieu.
Respecteer het milieu. Voor een efficiënt
gebruik van jouw koelkast dien je de aanbevolen
temperaturen aan te houden, afhankelijk van de
functie die je nodig hebt.
Schakel de vriezer uit wanneer je langere tijd geen
gebruik gaat maken van het apparaat. Daarmee
verminder je het stroomverbruik en bespaar je
energie.
Laat de deuren niet langer openstaan dan nodig is
omdat daarmee het energieverbruik omhoog gaat.
Behandeling van elektrisch en elektronisch afval.
geeft aan dat het apparaat
Het symbool
niet dient te worden weggegooid in een gewone
container voor huishoudelijk afval.
Breng je vriezer naar een speciaal inzamelpunt.
Door het recycleren van huishoudelijke apparaten
worden negatieve gevolgen voor gezondheid en
milieu voorkomen en bespaar je energie en geld.
Voor meer informatie neem je contact op met de
plaatselijke autoriteiten of met de winkel waar je de
vriezer hebt gekocht.
Standaard bericht van de after-salesservice:
Bij defecten verzoeken wij u contact op te nemen met de verkoper of installateur. Het onderhoud van
uw De Dietrich apparaat dient te worden uitgevoerd door een door het merk erkende geautoriseerde
elektricien.
Bij het maken van een afspraak, dient u de volledige modelreferentie van uw apparaat op te geven die u
kunt vinden op het typeplaatje van de fabrikant op het product.
Vraag bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden exclusief om gecertificeerde, originele onderdelen.
(Logo van de gecertificeerde, originele onderdelen)
35
36
0
Идентификация
1
2
3
4
39
5
6
Ā e s k y
41
Ā e s k y
0
Identifikace
1
42
2
3
Údržba a Āištėní
4
Ā e s k y
5
BezpeĀnost
6
m a g y a r
De Dietrich
A márkával kapcsolatban minden információt megtalál weboldalunkon:
www.de-dietrich.com
46
m a g y a r
0
1
m a g y a r
2
3
4
49
5
6
51
0
1
Odpojte stisnutím západky konektoru
(1.4.4). Odstráļte dvere mrazniĀka (1.4.5).
Odoberte držiak ovládaĀa páĀením
pomocou skrutovaĀa v na to urĀených
drážkach (1.4.6)
52
2
•
•
•
•
•
3
Údržba a Āistenie
4
5
6
56
0
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”
1
57
2
58
4
3
59
6
5
60
d a n s k
61
d a n s k
0
1
Montering
2
3
4
d a n s k
5
6
Miljø
65
De Dietrich
Du kan hitta all information om märket på www.de-dietrich.com
66
0
Identifiering
1
2
3
4
69
5
6
Miljö
70
70
71
71
0
1
2
,
72
3
74
4
5
6
75
n o r s k
De Dietrich
Les all informasjon om merket hos oss på www.de-dietrich.com
76
n o r s k
0
1
2
Bruk
3
4
n o r s k
5
Sikkerhet
6
80
80
p o l s k a
81
p o l s k a
0
1
82
p o l s k a
2
3
4
5
6

advertisement

Related manuals

advertisement