Blaupunkt BGA 250 De handleiding


Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Blaupunkt BGA 250 De handleiding | Manualzz
BGA 250
7 607 792 100
Bedienungs- und Einbauanleitung
Operating and installation instructions
Notice d’emploi et de montage
Istruzioni d’uso e di installazione
Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding
Bruks- och monteringsanvisning
Instrucciones de manejo e instalación
Instruções de serviço e de montagem
http://www.blaupunkt.com
BGA 250
DEUTSCH ...................................... 3
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
ENGLISH ....................................... 7
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
FRANÇAIS ................................... 11
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
ITALIANO .................................... 15
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
NEDERLANDS ............................ 19
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
SVENSKA .................................... 23
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
ESPAÑOL .................................... 27
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
PORTUGUÊS .............................. 31
Fig. 1 - Fig. 5 ................................ 35
2
3
4
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
2 x 50 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
Tiefpassfilter
(Low Pass)
40 - 450 Hz
Hochpassfilter
(High Pass)
65 - 450 Hz
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
5
6
Recommendation:
7
8
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
Fig. 5
Stereo-Mode
RMS Power
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
Stability
2Ω
Input-sensitivity
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
65 - 450 Hz
0-18 dB
Dimensions
W x H x D (mm)
242 x 49,5 x 232
+12V
9
“Low-pass” frequency control
10
Recommandation :
11
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
12
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
13
14
BGA 250
ITALIANO
15
2 x 100 Watt / 4 Ω
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
Filtre passa basso
(Low Pass)
40 - 450 Hz
16
Filtre passa alto
(High Pass)
65 - 450 Hz
0-18 dB
Dimensioni
L x A x P (mm)
242 x 49,5 x 232
+12V
17
18
BGA 250
NEDERLANDS
Advies:
Inleiding
De prestaties van een versterker kunnen
altijd slechts zo goed zijn als de manier waarop hij geïnstalleerd is. Correcte installatie
verhoogt de algehele performance van uw
audiosysteem. De BGA-versterker moet
worden ingebouwd door een vakman. Mocht
u hem zelf willen installeren, lees dit handboek dan grondig door en gun uzelf voldoende tijd voor de inbouw.
Staat u ons tot slot toe nog een enkele woorden te besteden aan de bescherming van
uw gezondheid. Houdt u er bij de muziekweergave in uw auto a.u.b. rekening mee
dat continue geluidsniveaus boven 100 dB
blijvende schade aan het menselijk gehoor
kunnen veroorzaken en zelfs tot volledige
doofheid kunnen leiden. Met moderne systemen met hoge vermogens en hoogwaardige luidsprekerconfiguraties kunnen geluidsniveaus van meer dan 130 dB worden
bereikt.
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van
deze hoogwaardige BGA-vermogens-versterker. Met uw keus voor de BGA 250 heeft
u gekozen voor de hoogste weergavekwaliteit. Of u de BGA-vermogens-versterker nu
inbouwt in een bestaand systeem of een
nieuw HiFi-systeem samenstelt - de onmiskenbare verhoging van de geluidskwaliteit
zal u direct in zijn greep krijgen!
De Blaupunkt-redacteurs werken continu om
de gebruiksaanwijzingen overzichtelijk en
begrijpelijk vorm te geven. Mocht u toch nog
vragen over de bediening hebben, dan kunt
u contact opnemen met uw dealer of met de
hotline in uw land. U vindt de nummers op
de achterzijde van dit boekje.
Voor onze producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, bieden wij een fabrieksgarantie. U kunt de garantievoorwaarden oproepen onder www.blaupunkt.de of
direct opvragen bij:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Aanwijzingen voor de veiligheid
Voorschriften voor inbouw en
aansluiting
De stroomkabel van de versterker moet
maximaal 30 cm van de accu worden voorzien van een zekering om de auto-accu te
beschermen bij kortsluiting tussen de vermogensversterker en de accu. De zekering
van de versterker beschermt alleen de versterker zelf, niet de accu. Voor de duur van
de montage en de aansluiting moet de
minpool van de accu worden losgekoppeld.
Hierbij moeten de veiligheidsvoorschriften
van de autofabrikant (airbag, alarminstallaties, boordcomputer, wegrijblokkering) worden opgevolgd. Met het oog op gevaar voor
ongelukken moet de eindtrap professioneel
worden bevestigd. Het montage-oppervlak
19
BGA 250
moet geschikt zijn voor de meegeleverde
schroeven en een stevige ondergrond bieden. Bij het boren van gaten dient u erop te
letten dat er geen onderdelen van de auto
(accu, kabels, zekeringkast) beschadigd raken.
De versterker wordt op een geschikte plaats
gemonteerd, bv. onder de stoel of in de kofferruimte (fig 1).
Bij de keuze van de plaats van inbouw moet
een droge plaats worden gekozen waar voldoende ventilatie voor de koeling van de
versterker gegarandeerd is. Gebruik kabeldoorvoeringen bij gaten met scherpe randen.
Gebruik luidsprekers met een impedantie
van 2 tot 4 Ohm (Zie tabel resp. inbouwtekening). Let op de maximale belastbaarheid
(muziekvermogen). Leg de luidsprekers niet
aan aarde en gebruik alleen de aangegeven klemmen. De doorsnede van de plusen minkabel mag niet kleiner zijn dan 6mm2.
Versterker BGA 250
De versterker is geschikt voor aansluiting op
autoradio’s met cinch-aansluiting.
Gebruik voor de aansluiting op autoradio’s met ISO-aansluiting een Blaupunkt
ISO-cinch-adapter (7 607 893 093 / 7 607
855 094).
Possibili applicazioni e collegamento degli altoparlanti:
Stereo-Mode
Max Power
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
Fig. 5
2 x 80 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
Frequentiebereik 10 Hz - 30.000 Hz
Signaal-ruisverhouding
> 90 dB
2Ω
Ingangsgevoeligheid
0,1 - 8 V
Laagdoorlaatfilter
(Low Pass)
40 - 450 Hz
Hoogdoorlaatfilter
(High Pass)
65 - 450 Hz
20
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
BGA 250
Plus-/minaansluiting
Wij bevelen een minimale doorsnede van
6 mm2 aan. Leg een in de handel verkrijgbare pluskabel naar de accu en sluit deze
aan via een zekeringhouder. Gebruik kabeldoorvoeringen bij gaten met scherpe randen.
Schroef een in de handel verkrijgbare minkabel stevig vast op een storingsvrij massapunt (carrosserieschroef, plaatstaal van de
carrosserie - niet aan de minpool van de
accu). Kras het metaal op het contactoppervlak van het massapunt blank en vet het in
met grafietvet.
Geïntegreerde zekeringen (Fuse)
De in de versterker geïntegreerde zekeringen (Fuse) beschermen de eindtrap en het
gehele elektrische systeem in geval van fouten. Overbrug nooit zekeringen wanneer u
een reservezekering plaatst en vervang ze
nooit door typen met een hoger ampèrage.
Aansluitvoorbeelden
Aansluiting van de voeding fig. 2.
Aansluiting op autoradio‘s met cinch-uitgang
fig. 3.
Voorbeelden van aansluiting van de luidsprekers fig. 4.
+12V
Remote-aansluiting van de
versterker verbinden met
schakelbare 12 Volts-spanningsbron
Op deze manier kan de versterker via de
aan-/uitschakelaar van de radio worden inen uitgeschakeld.
Level-regelaar
Met behulp van de Level-regelaar kan de
ingangsgevoeligheid van de eindtrap worden aangepast aan de uitgangsspanning
van de voorversterkeruitgang van uw autoradio. Het instelbereik verloopt van 0,1 tot
8 Volt. Wanneer een autoradio van een andere fabrikant wordt aangesloten, moet de
ingangsgevoeligheid worden aangepast in
overeenstemming met de gegevens van de
fabrikant.
Nog enkele belangrijke aanwijzingen
hierbij:
Wanneer de regelaar met de klok mee wordt
gedraaid, wordt de ingangsgevoeligheid van
de versterker, en daarmee het volume, groter. Het betreft hier echter geen volumeregeling. In de eindpositie wordt geen hoger
vermogen van de versterker bereikt, ook al
klinkt dit aanvankelijk wel zo. Het volume
wordt alleen sneller verhoogd wanneer de
volumeregelaar van de radio hoger wordt
gezet.
Luidsprekeraansluitingen
(In het geval dat de versterker in brug moet
worden geschakeld, begint u hier direct met
de paragraaf "Overbrugde luidsprekeraansluiting".)
Zoals bij iedere audiocomponent is de correcte polariteit van versterker en luidsprekers van essentieel belang voor een goede
21
BGA 250
basweergave. Daarom moet er bij het aansluiten op worden gelet dat de positieve (+)
aansluiting van de versterker met de positieve (+) aansluiting van de luidsprekers
wordt verbonden. Voor de negatieve aansluitingen geldt hetzelfde. Bovendien moet
het linker versterkerkanaal met de linker luidspreker en het rechter versterkerkanaal met
de rechter luidspreker worden verbonden.
Overbrugde luidsprekeraansluiting
De BGA-versterker kan voor een mono-configuratie ook in brug worden geschakeld. Op
deze manier kan de versterker voor één of
meer subwoofers, resp. een middentonenluidspreker worden gebruikt. In deze configuratie voegt de versterker het rechter- en
het linkerkanaal samen tot een eenkanaals
(mono-)uitgang.
Let op:
De versterker kan de rechter- en de linkersignalen alleen samenvoegen wanneer zowel de rechter als de linker RCA-aansluiting
is uitgevoerd.
ATTENTIE:
In brugschakeling moet de impedantie
4 Ohm of meer bedragen. Een lage belasting leidt tot oververhitting of uitschakeling van de versterker en kan permanente schade veroorzaken.
Aard en omvang van de frequentie-overgangen instellen
Bij de BGA 250 kan de aard van de frequentie-overgang (d.w.z. "high pass" of "low
pass") en de gewenste aanvangsfrequentie
worden ingesteld. Wanneer bv. een paar
subwoofers moet worden aangesloten, zijn
de in fig. 3 afgebeelde "low pass"-instellingen vereist. De aanvangsfrequentie is afhankelijk van het frequentiebereik van de luidsprekers (zie aanbevolen frequentiebereik
van de luidsprekers).
„High pass“-frequentieregeling
Deze regelaar is actief indien de schakelaar
zich in de "Hi-Pass"-stand bevindt, en maakt
de instelling van de gewenste aanvangsfrequentie mogelijk. Voorbeeld: Bij een instelling van 65 Hz heeft de versterker een frequentiebereik van 65 Hz tot 30.000 Hz.
„Low pass“-frequentieregeling
Deze regelaar is actief indien de schakelaar
zich in de "Low-Pass"-stand bevindt, en
maakt de instelling van de gewenste aanvangsfrequentie mogelijk. Voorbeeld: Bij een
instelling van 150 Hz heeft de versterker een
frequentiebereik van 10 Hz tot 150 Hz.
Bass boost
Met behulp van de Bass Boost-regelaar kan
de basweergave van de Versterker worden
ingesteld. Het instelbereik loopt van 0 dB tot
+18 dB.
Aanduiding bedrijfstoestand
(POWER / PROTECTION)
Groen lampje: eindtrap aan, reguliere bedrijfstoestand;
Rood lampje: eindtrap is elektronisch uitgeschakeld omdat een storing is opgetreden.
22
Rekommendation:
Introduktion
23
24
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
Max Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Mono-Mode
RMS Power
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Frekvensområde
10 Hz - 30.000 Hz
Signalbrusavstånd
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
40 - 450 Hz
65 - 450 Hz
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
25
26
27
Fig. 4, 4a
Fig. 5
Modo estéreo
Máx potencia
2 x 160 Watt / 2 Ω
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Modo mono
Potencia sinoidal
Fig. 5
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
0,1 - 8 V
Filtro de paso bajo
(Low Pass)
40 - 450 Hz
Filtro de paso alto
(High Pass)
65 - 450 Hz
28
0-18 dB
Dimensiones
A x A x P (mm)
242 x 49,5 x 232
+12V
29
30
BGA 250
PORTUGUÊS
31
32
Fig. 4, 4a
Fig. 5
Fig. 4, 4a
Fig. 4, 4a
Fig. 5
Fig. 4, 4a
10 Hz - 30.000 Hz
> 90 dB
2Ω
Sensibilidade
de entrada
0,1 - 8 V
Filtro de
Low Pass
40 - 450 Hz
Filtro de
High Pass
65 - 450 Hz
0-18 dB
242 x 49,5 x 232
+12V
33
34
Fig. 2
FUSE
BRIDGE MODE
L
+12V
R
+12V
+12V
HIGH PASS
LOW PASS
LEVEL
L
0dB
8V
100mV
POWER
35
FUSE
BRIDGE MODE
L
min. 2 Ohm
R
min. 2 Ohm
Fig. 4a
BRIDGE MODE
L
R
min. 2 x 2 Ohm
36
BGA 250
Fig. 5
FUSE
BRIDGE MODE
L
R
min. 4 Ohm
37
Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente
/ Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer
för service / Números de servicio / Número de serviço
Country:
Phone:
Fax:
WWW:
http://www.blaupunkt.com
Germany
(D)
0180-5000225
05121-49 4002
01-610 390
02-525 5454
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
0800-550 6550
01-4149400
02-369 6331
40 4078
023-565 6348
66-817 000
01-2185 00144
902-120234
08-7501500
01-8471644
01-610 393 91
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
01-576 9473
01-4598830
02-369 6464
40 2085
023-565 6331
66-817 157
01-2185 11111
916-467952
08-7501810
01-8471650
Czech. Rep.
Hungary
Poland
(CZ)
(H)
(PL)
02-6130 0441
01-333 9575
0800-118922
02-6130 0514
01-324 8756
022-8771260
Turkey
(TR)
0212-3350677
0212-3460040
USA
(USA) 800-2662528
(BR)
708-6817188
+55-19 3745 2769 +55-19 3745 2773
+604-6413 640

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed