Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Handleiding


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Handleiding | Manualzz
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 1 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
NO Vifteovnen
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FR
FI
ES
PL
Termowentylator
SK
NL Ventilatorkachel
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CS
IT
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 2 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 3 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
1
2
3
4
4445103324
3
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 4 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 5 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Intended use
!
!
I
4445103324
5
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 6 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
No. in
fig. 1, page 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
!
M
Diddy
Power level (Mode I):
750 W
Power level (Mode II):
1500 W
Dimensions H x W x D:
26.5 x 18 x 18 cm
!
A
6
4445103324
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 7 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4445103324
7
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 8 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
8
4445103324
!
I
!
!
A
1
0
Aus
2
I
3
II
4
–
4445103324
9
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 10 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
M
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Zulassung:
10
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 11 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
11
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 12 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
12
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 13 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
No. dans
fig. 1, page 3
1
0
Arrêt
2
I
3
II
4
-
Débranchement et rangement
!
A
M
!
4445103324
13
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 14 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x max 18 cm
Poids :
1 kg
14
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 15 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
15
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 16 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
16
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 17 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
A
1
0
Apagado
2
I
3
II
4
-
Interruptor antivuelco
Ajuste de la temperatura
!
M
!
4445103324
17
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 18 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
Dimensiones H x A x P:
Peso:
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
18
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 19 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
19
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 20 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
20
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 21 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
N.º na
fig. 1,
página 3
A
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
Garantia
Definir a temperatura
Desligar da rede elétrica e armazenar
!
M
!
4445103324
21
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 22 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
22
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 23 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
!
4445103324
23
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 24 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
24
!
I
4445103324
Garanti
N. nella
fig. 1,
pagina 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
M
!
750 W
Pulizia e cura
1500 W
!
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
25
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 26 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat
u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product bewaard worden.
Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord
dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en
opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan
andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende
documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op kampaoutdoors.com.
Verklaring van de symbolen
!
!
A
I
WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: duidt op een
gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig
letsel of de dood.
VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: duidt op een
gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt voorkomen, kan leiden tot licht of
matig letsel.
LET OP!
Duidt op een situatie die, indien deze
niet wordt voorkomen, kan leiden tot
materiële schade.
INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het gebruik
van het product.
Veiligheidsaanwijzingen
Algemene veiligheid
!
WAARSCHUWING! Het niet in acht
nemen van deze waarschuwingen
kan leiden tot ernstig letsel of de
dood.
Gevaar voor elektrische schokken
• Gebruik de kachel niet als deze zichtbaar
beschadigd is.
26
• Raak blanke leidingen nooit met blote handen
aan.
• Als de stroomkabel van de kachel beschadigd
is, moet deze, om gevaren te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd
persoon.
• De kachel mag uitsluitend worden gerepareerd
door gekwalificeerde personen. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
• Gebruik de kachel niet in de openlucht of op
een natte ondergrond.
• Gebruik de kachel niet in de buurt van een ligbad, douche of zwembad.
• Stel de kachel niet bloot aan regen of vocht.
• Open de kachel niet.
Brandgevaar
• Gebruik de kachel niet in ruimten waar explosieve of ontvlambare materialen zijn opgeslagen
(verf, brandstof, alcohol enz.).
• Houd een veilige afstand van ten minste 75 cm
tot overhangende oppervlakken.
• Houd een veilige afstand van ten minste 90 cm
in alle richtingen van de kachel tot brandbare
materialen, zoals gordijnen en meubilair.
• Gebruik de kachel niet op hoogpolige tapijten
of andere brandbare materialen.
• Gebruik de kachel niet op zachte oppervlakken,
zoals een matras.
• Gebruik de kachel niet om was te drogen.
!
VOORZICHTIG! Het niet in acht
nemen van deze waarschuwingen
kan leiden tot licht of matig letsel.
Gevaar voor letsel
• De kachel mag worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen
met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij
onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het
veilig gebruik van de kachel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik ervan met zich
meebrengt.
• Sommige onderdelen van deze kachel kunnen
erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Laat blote huid niet in aanraking komen met
hete oppervlakken.
• Laat kinderen niet rond de kachel spelen.
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 27 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
• Reiniging en gebruikeronderhoud mogen niet
door kinderen zonder begeleiding worden uitgevoerd.
De ventilatorkachel veilig gebruiken
!
WAARSCHUWING! Het niet in acht
nemen van deze waarschuwingen
kan leiden tot ernstig letsel of de
dood.
Brandgevaar
• Gebruik deze kachel niet met een programmering, timer, aparte afstandsbediening of een
ander toestel dat de kachel automatisch inschakelt, omdat er brandgevaar bestaat als de kachel
afgedekt is of op een verkeerde plek staat.
• Gebruik geen verlengsnoer als u deze kachel
gebruikt. Steek de stekker altijd rechtstreeks in
een muurstopcontact.
• Rek het snoer niet uit en houd het niet strak
gespannen.
• Houd het snoer uit de buurt van verwarmde
oppervlakken. Gebruik de kachel niet wanneer
het snoer voor het voorste uitlaatrooster hangt.
• Leg het snoer niet onder een tapijt. Leg geen
vloerkleed, loper of iets dergelijks over het
snoer.
• Leg het snoer niet onder meubilair of apparatuur.
• Laat de kachel niet onbeheerd achter wanneer
deze aan staat.
• Dek de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet af
en blokkeer ze niet.
• Zet de kachel niet direct voor een muurstopcontact. Het stopcontact moet altijd goed bereikbaar zijn zodat de netstekker in noodgevallen zo
snel mogelijk uit het stopcontact kan worden
getrokken.
• De kachel is niet uitgerust met een apparaat om
de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze
kachel niet in kleine kamers waar zich mensen
bevinden die niet zelf in staat zijn de kamer te
verlaten, tenzij er constant toezicht is.
• Schakel de kachel altijd uit en trek de stekker uit
het stopcontact als de kachel niet wordt
gebruikt.
• Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te trekken, maar aan de stekker zelf.
Beoogd gebruik
Deze ventilatorkachel (ook wel kachel genoemd) is
geschikt voor:
• opwarmen van een gesloten ruimte, zoals een
kamer
• thuisgebruik
Deze ventilatorkachel is niet geschikt voor:
• vochtige omgevingen
• buitengebruik
• commercieel gebruik
Dit product is alleen geschikt voor het beoogde
gebruik en de toepassing in overeenstemming
met deze gebruiksaanwijzing.
Deze handleiding geeft informatie die nodig is
voor een correcte installatie en/of correct gebruik
van het product. Een slechte installatie en/of
onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor letsel of schade aan het product die het
gevolg is van:
• Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te
hoge spanning
• Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan
door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
• Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
• Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding
Kampa behoudt zich het recht voor om het uiterlijk
en de specificaties van het product te wijzigen.
Kachel gebruiken
!
4445103324
WAARSCHUWING! Brandgevaar
• Laat de kachel tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Zet altijd de bedienknop uit en trek de
stekker van de kachel uit het stopcontact als u de kachel niet gebruikt.
27
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 28 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
INSTRUCTIE
Deze kachel heeft een kantelschakelaar
die de kachel uitschakelt als het omvalt.
Nr. in
afb. 1,
pagina 3
A
Beschrijving
LET OP!
• Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen en geen reinigingsmiddelen
of chemische producten.
• Zorg ervoor dat er geen water/vocht
in de openingen van de kachel dringt.
1. Reinig de buitenkant van de kachel met een
licht vochtige doek.
1
0
Uit
2
I
Minimale warmte (750 W)
3
II
Maximale warmte
(1500 W)
4
-
Kantelschakelaar
2. Droog de kachel grondig af met een droge
doek.
Aansluiten
1. Plaats de kachel op een stabiele en horizontale ondergrond.
2. Leg het snoer in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, buiten verkeerszones en
op een plaats waar er niet over gestruikeld kan
worden.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
De wettelijke garantieperiode is van toepassing.
Als het product defect is, neem dan contact op
met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie
kampaoutdoors.com/store-locator) of met uw
dealer.
Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie volgende documenten mee:
• Een kopie van de factuur met datum van aankoop
• De reden voor de claim of een beschrijving van
de fout
Temperatuur instellen
➤Zet de bedienknop in de gewenste stand.
!
VOORZICHTIG!
Zorg ervoor dat de kachel helemaal afgekoeld is voordat u de kachel opbergt.
1. Draai de bedienknop in de stand „Uit”.
Afvoer
➤Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk
recyclen.
Als u het product definitief buiten bedrijf
stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde
recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar
de betreffende afvoervoorschriften.
M
2. Trek de stekker van de kachel uit het stopcontact.
Reiniging en onderhoud
!
28
WAARSCHUWING!
Trek de stekker van de kachel uit het
stopcontact voor reiniging en onderhoud.
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 29 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Technische gegevens
Diddy
Aansluitspanning:
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
29
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 30 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
30
!
4445103324
!
!
4445103324
31
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 32 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Garanti
1
0
2
I
Min. varme (750 W)
3
II
Maks. varme (1500 W)
4
-
M
Afbrydelse og opbevaring
!
Tekniske data
Diddy
Effektniveau (tilstand I):
750 W
Effektniveau (tilstand II):
1500 W
!
A
32
4445103324
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 33 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
33
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 34 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
34
!
I
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 35 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
Anslutning
Avfallshantering
1
0
Av
2
I
3
II
4
-
M
Tekniska data
!
750 W
1500 W
Vikt:
!
A
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
4445103324
35
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 36 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
av disse advarslene kan resultere i
alvorlige personskader, eventuelt
med døden til følge.
Fare for elektrisk støt
• Ikke bruk varmeapparatet hvis det har synlige
skader.
36
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 37 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
37
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 38 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
1
0
Av
2
I
Minste temperatur
(750 W)
3
II
Maksimal temperatur
(1500 W)
4
-
M
!
Diddy
Mål H x B x D:
Vekt:
!
Sertifisering:
A
38
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 39 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
39
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 40 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
40
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 41 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Takuu
Kuvaus
1
0
Pois
2
I
3
II
4
-
M
Diddy
!
750 W
Teho (tila II):
1500 W
Teho (tila I):
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
!
A
4445103324
41
!
!
A
I
42
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 43 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
43
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 44 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
44
Поз. на
рис. 1, стр. 3
Наименование
1
0
2
I
3
II
4
-
Отключение и хранение
!
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 45 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
A
750 Вт
1500 Вт
26,5 x 18 x 18 см
Гарантия
Вес:
Сертификат:
1 кг
M
4445103324
45
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 46 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
46
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 47 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
4445103324
47
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 48 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
0
2
I
3
II
4
-
48
!
A
Opis
!
M
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 49 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
49
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 50 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
50
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 51 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
51
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 52 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Č. na
Obr. 1,
strana 3
Opis
Pripojenie
1
0
Vyp
2
I
3
II
4
-
!
M
!
A
52
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 53 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 54 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
54
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 55 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Č. na
obr. 1,
strana 3
Popis
1
0
2
I
3
II
4
-
Likvidace
M
!
Diddy
750 W
1500 W
Hmotnost:
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Certifikace:
!
4445103324
55
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 56 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
56
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 57 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
57
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 58 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
0
Ki
2
I
3
II
4
-
M
!
!
A
750 W
1500 W
58
4445103324
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 59 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
4445103324
2021-03-14
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 60 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents