SLV 1002097, VALETO 1002097 Handleiding


Add to my manuals
6 Pages

advertisement

SLV 1002097, VALETO 1002097 Handleiding | Manualzz
1002097
CR2450
A
+
ON / OFF
ON / OFF
Met een VALETO® Smart System afstandsbediening kunnen wel
16 VALETO® Smart System lampen worden bediend. Het bereik
van de afstandsbediening bedraagt onder optimale
omstandigheden (vrije ruimte) 30 m.
Ingebruikname
Open het batterijvak.
Verwijder het isolatiestrookje.
Sluit het batterijvak weer.
Gebruiksaanwijzing VALETO®
afstandsbediening 1002097
ON / OFF
DIM-UP - verhoogt de helderheid
DIM-DOWN - verlaagt de helderheid
OPSLAAN– Indrukken > 5 sec. om laatste
instelling op te slaan/ Indrukken < 1 sec. om
opgeslagen instelling op te vragen
Compatibele VALETO® producten
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
De afstandsbediening is compatibel met de volgende lichtbronnen:
Philips Hue, Osram Smart+, Ikea Tradfri.
Toevoegen van VALETO® lampen
•
Houd de afstandsbediening bij de lamp die toegevoegd
moet worden. Maximale afstand: 5 cm.
•
ON / OFF en DIM-UP knoppen > 5 sec. ingedrukt houden.
Led op de afstandsbediening knippert.
•
De lamp gaat vier keer aan om de koppeling te bevestigen.
Verbinden met de VALETO® app
Let op: de Gateway moet met het mobiel toestel verbonden zijn.
•
App openen Configuration Basic configuration
Open for new devices
•
Houd de afstandsbediening bij de Gateway. Maximale
afstand: 5 cm.
•
ON / OFF en DIM-UP knoppen > 5 sec. ingedrukt houden.
Led op de afstandsbediening knippert.
•
Op Define components tikken
•
De betreffende componenten aantikken.
•
Op Close again tikken.
Verwijderen uit de VALETO® app
•
App openen Configuration Basic configuration
Define components
•
Op de betreffende componenten tikken en ingedrukt
houden.
•
Op vuilnisbaksymbool tikken (rechts bovenaan)
Naar fabrieksinstellingen resetten
•
Open het batterijvak
•
Reset-knop (A) >5 sec. ingedrukt houden
•
Rode led stopt met knipperen.
Batterijen vervangen
Open het batterijvak.
Verwijder de lege batterij.
Plaats een nieuwe batterij (1x 3V, CR2450, lithium) en let op de
aangegeven polariteit.
Sluit het batterijvak weer.
CR2450
A
+
1002097
002097
Funkcje
Функции
ON / OFF
ON / OFF
DIM-UP – zwiększa jasność
DIM-UP - увеличивает яркость
CR2450
A
+
Funkciók
ON/OFF
DIM-DOWN - csökkentett világítás
DIM-DOWN - parlaklığı azaltır
Kompatibla VALETO® produkter
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
ON / OFF
ON / OFF
CR2450
A
+
Afvalverwijdering (Europese Unie)
Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten
met dit symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE,
2012/19) via elektrische en elektronische apparatuur bij de
plaatselijke inzamelpunten voor elektrisch afval te worden
verwijderd!
Doe batterijen niet bij het huishoudelijk afval als u ze afdankt!
Batterijen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor
het milieu en de gezondheid van mens, dier en planten. Batterijen
alleen via de hiervoor bestemde verzamelpunten verwijderen.
Door afval te scheiden, zorgt u dat schadelijke stoffen niet in het
milieu terechtkomen. Batterijen niet beschadigen of in het vuur
werpen – explosiegevaar!
Hiermee verklaart SLV GmbH, dat het hier beschreven
radiografische type voldoet aan de richtlijn 2014/53/EG. De
volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat ter
beschikking via het volgende internetadres:
www.slv.com/jump/1002097
Het product mag in alle EU-lidstaten worden gedistribueerd.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed