Victron energy Phoenix Inverter 12/850 De handleiding

Victron energy Phoenix Inverter 12/850 De handleiding
2
Page 4
Nederlandse beschrijving
Pagina 19
3
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
7
8
8
8
8
9
10
10
11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
11
12
13
4. WARRANTY
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
15
15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
17
18
5
y
x
1
FAN
2
3
1. Ceiling mounting
:
:
:
:
5. Horizontal wall mounting
:
4
5
6
1
2
AC
PRESENT
AC
PRESENT
ERROR/
OVERLOAD
ERROR/
OVERLOAD
POWER
ON
POWER
ON
REMOTE
ON / OFF
REMOTE
ON / OFF
AUTOMATIC
STANDBY
AUTOMATIC
STANDBY
7
2.3
12 VDC BATTERY INPUT
+
-
2.4
Battery requirements
8
WARNING
WARNING
9
2.6
WARNING
2.7
WARNING
10
2.8
WARNING
WARNING
3. SELF DIAGNOSIS SYSTEM / TROUBLESHOOTING
3.1
11
z → Overload, output in current limit
WARNING
3.2
12
3.3
Remedy :
Remedy :
Remedy :
Inverter is overloaded
13
Remedy :
Remedy :
Remedy :
14
Maintenance
1
2
AC Fuse
DC Fuse
15
Model
Phoenix 12/850
Flatblade
screwdriver
DC FUSE
AC Fuseholder
sideview
16
6. TECHNICAL SPECIFICATIONS / DECLARATION OF CONFORMITY
6.1
Phoenix 12/850
TECHNICAL DATA
Phoenix 12/850
1)
1)
17
6.2
IMPORTER
:
ADDRESS
:
De Paal 35
1351 JG Almere-Haven
The Netherlands
:
MODELS
:
- Phoenix 12/850
EN50081-1 : 1994
EN50082-1 : 1997
Signed
18
:
EMC EMC -
R. Vader
Managing Director
Date
26 April 2002
:
Generic Emissions Standard
Generic Immunity Standard
victron energy
GEBRUIKSAANWIJZING
Phoenix 12/850
19
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Algemeen
Lees eerst de bij dit product geleverde documentatie, zodat u bekend bent met de
veiligheidsaanduidingen en aanwijzingen voordat u de apparatuur in gebruik neemt.
Dit product is ontworpen en getest overeenkomstig internationale normen. De apparatuur dient
uitsluitend voor de bestemde toepassing te worden gebruikt.
WAARSCHUWING: KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
Het product wordt gebruikt in combinatie met een permanente energiebron (batterij). Zelfs als de
apparatuur is uitgeschakeld, kan een gevaarlijke elektrische spanning optreden bij de in- en/of
uitgangsklemmen. Schakel altijd de wisselstroomvoeding en de batterij uit voor het plegen van
onderhoud.
Het product bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Haal
het paneel aan de voorkant er niet af en stel het product niet in werking als niet alle panelen zijn
gemonteerd. Al het onderhoud dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.
Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Raadpleeg de
gegevens van de fabrikant van de batterij om u ervan te verzekeren dat het product bestemd is voor
gebruik in combinatie met de batterij. De veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de batterij
dienen altijd te worden opgevolgd.
WAARSCHUWING: Til geen zware lasten zonder hulp.
Installatie
Lees de installatievoorschriften in de bedieningshandleiding voordat u de apparatuur inschakelt.
Dit is een product uit veiligheidsklasse I (dat wordt geleverd met een aardklem ter beveiliging). De inen/of uitgangsklemmen van de wisselstroom moeten zijn voorzien van een ononderbreekbare aarding
ter beveiliging. Aan de buitenkant van het product bevindt zich een extra aardingspunt. Als het
aannemelijk is dat de aardbeveiliging is beschadigd, moet het product buiten werking worden gesteld
en worden beveiligd tegen iedere onopzettelijke inwerkingstelling; neem contact op met gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Zorg ervoor dat de aansluitkabels zijn voorzien van zekeringen en stroomonderbrekers. Vervang een
beveiligingsonderdeel nooit door een ander type. Raadpleeg de handleiding voor het juiste onderdeel.
Controleer voordat u het apparaat inschakelt, dat de beschikbare spanningsbron overeenkomt met de
configuratie-instellingen van het product zoals beschreven in de handleiding.
Zorg ervoor dat de apparatuur onder de juiste bedrijfsomstandigheden wordt gebruikt. Stel het product
nooit in bedrijf in de regen of in een stoffige omgeving. Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte
rondom het product is voor ventilatie en dat de ventilatie-openingen niet zijn geblokkeerd.
Verzeker u ervan dat de vereiste spanning niet hoger is dan de capaciteit van het product.
Vervoer en opslag
Zorg ervoor dat de netspanning en batterijkabels zijn losgekoppeld bij opslag of vervoer van het
product.
Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor transportschade indien de apparatuur wordt
vervoerd in een andere dan de originele verpakking.
Sla het product op in een droge omgeving; de opslagtemperatuur moet tussen de –20°C en 60°C
liggen.
Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van de batterij met betrekking tot vervoer, opslag, opladen,
herladen en verwijderen van de batterij.
20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
2. INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Plaatsing van de omvormer . . . . . . . . . .
2.2 De "Remote On/Off" functie . . . . . . . . . .
2.3 De aarde aansluiting . . . . . . . . . . . .
2.4 Accu eisen . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Het gebruik van DC voedingen in plaats van accu's . .
2.5 Het aansluiten van de accu . . . . . . . . . .
2.5.1 Voorzorgsmaatregelen omtrent het werken met accu's .
2.6 De seriële communicatie poort . . . . . . . . .
2.7 Aansluiting van de belasting . . . . . . . . . .
2.8 Activeren van de omvormer . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
22
23
24
24
24
25
25
26
26
27
3. ZELFDIAGNOSE SYSTEEM / OPLOSSEN VAN STORINGEN
3.1 Optische alarmen . . . . . . . . . . . .
3.2 Akoestische alarmen . . . . . . . . . . .
3.3 Storingen met mogelijke oplossingen . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
28
28
29
4. GARANTIE .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
5. ONDERHOUD / HET VERVANGEN VAN ZEKERINGEN .
5.1 Onderhoud . . . . . . . . . . . . .
5.2 Het vervangen van zekeringen . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
31
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
33
34
21
1. INTRODUCTIE
De Phoenix sinus omvormers staan bekend als één van de meest geavanceerde op dit moment
verkrijgbare omvormers. Met een hoge betrouwbaarheid, rendement en sinus kwaliteit als één van de
meest belangrijke ontwerp eisen, zijn de Phoenix omvormers ontwikkelt om u te voorzien van een
jaren lange veilige en probleemloze werking.
Uw Phoenix omvormer maakt gebruik van een geavanceerd microprocessor besturingssysteem en
een MOSFET power stage met een zeer efficiënte ringkern transformator. Met deze speciale
transformator in combinatie met ruim overgedimensioneerde vermogens halfgeleiders, wordt een zeer
betrouwbare werking gegarandeerd. Hierdoor kunnen extreme overbelastingen, zoals het opstarten
van compressors of pompen, veilig worden doorstaan.
Om volledig op de hoogte te kunnen blijven van de status van uw omvormer, is een diagnose systeem
ingebouwd om u te waarschuwen in het geval van alarm situaties. Aan de hand van het knipper
patroon van de rode LED kan bepaald worden met welk type alarm u te maken heeft. Daarnaast kan
de Phoenix omvormer u ook akoestisch waarschuwen voordat de omvormer uitschakelt vanwege een
te lage accuspanning, een overbelastingsconditie of een te hoge temperatuur. Een bidirectionele
communicatie poort is voorhanden voor toekomstige opties zoals een afstandsbediening of voor
aansluiting op een computer netwerk van energie systemen.
Om een optimale en veilige werking van uw omvormer te verkrijgen is het belangrijk dat deze op de
juiste manier geïnstalleerd en gebruikt wordt. Lees daarom eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing
voordat u met uw Phoenix omvormer aan de slag gaat.
2. INSTALLATIE
2.1
Plaatsing van de omvormer
VENTILATOR
y
x
1
2
VENTILATOR
3
:
2. Vloer montage
3. Verticale muur montage, ventilator onder
:
:
4. Verticale muur montage, ventilator boven
:
5. Horizontale muur montage
:
4
5
Alleen aanbevolen wanneer het een vast, niet
verwijderbaar plafond betreft
OK
OK (pas op voor kleine objecten die door de
ventilatie openingen aan de bovenkant
kunnen vallen)
Niet aanbevolen (reduceert het nominale
uitgangsvermogen van de omvormer)
OK
Om een probleemloze werking van de omvormer te kunnen garanderen, moet de lokatie waarin
deze wordt geïnstalleerd aan de volgende eisen voldoen :
a. Vermijd elk contact tussen water en de omvormer. Stel de omvormer niet bloot aan regen of
mist.
22
b. Plaats de omvormer niet in direct zonlicht of andere hoge temperatuur omgevingen. De
omgevingstemperatuur moet tussen 0 °C en 40 °C liggen (luchtvochtigheid < 95% niet
condenserend). In sommige extreme situaties kan de behuizing van de omvormer een
temperatuur bereiken van meer dan 70 °C.
c. Vermijd obstructie van de luchtstroming rond de omvormer. Laat minstens 10 centimeter
ruimte vrij rond omvormer. Plaats geen voorwerpen op of over de omvormer wanneer deze
aktief is. Wanneer de omvormer een te hoge temperatuur heeft bereikt, zal deze zichzelf
uitschakelen totdat de omvormer is afgekoeld tot een acceptabele temperatuur.
d. Gebruik de omvormer nooit in plaatsen waar gas of explosie gevaar aanwezig is, zoals
bijvoorbeeld direct op de accu’s of in de buurt van vluchtige stoffen.
e. Stel de omvormer niet bloot aan stoffige omgevingen.
2.2
Deze Phoenix omvormer biedt de mogelijkheid een externe aan/uit schakelaar (min. 60VDC/1A)
aan te sluiten. De twee draden van de externe schakelaar moeten aangesloten worden op de
klemmen zoals hieronder is aangegeven. Voordat u de externe schakelaar aansluit, moet eerst de
af-fabriek geplaatste doorverbinding verwijderd worden. Let op dat bij het installeren van de
externe aan/uit schakelaar, de accu NIET aangesloten is!
1
2
AC
PRESENT
AC
PRESENT
ERROR/
OVERLOAD
ERROR/
OVERLOAD
POWER
ON
POWER
ON
REMOTE
ON / OFF
REMOTE
ON / OFF
AUTOMATIC
STANDBY
AUTOMATIC
STANDBY
Verwijder
doorverbinding
Externe aan/uit
schakelaar
max. 50 meter
De hoofd aan/uit schakelaar op de omvormer zelf, zal altijd de omvormer kunnen uitschakelen
ongeacht de stand van de externe schakelaar. De hoofd aan/uit schakelaar moet altijd in de stand
'POWER ON' of 'AUTOMATIC STANDBY' staan om de externe schakelaar te kunnen gebruiken.
Maximaal geadviseerde draadlengte van de externe schakelaar is ca. 50 meter. Gebruik
bedrading van een goede kwaliteit om gemakkelijke beschadiging van de isolatie te voorkomen. De
2
aanbevolen draadoppervlakte is 0.2mm of groter.
BIJ HET INSTALLEREN VAN DE EXTERNE AAN/UIT SCHAKELAAR MAG
DE OMVORMER NIET ZIJN AANGESLOTEN OP DE ACCU.
LET OP
23
2.3
De aarde aansluiting
Om het aarde circuit van uw energie systeem te voltooien, kan de behuizing van de omvormer
met aarde worden verbonden middels de daarvoor bestemde schroef. Zie de afbeelding hieronder
2
voor de lokatie van deze schroef. Gebruik hiervoor een aarde draad van minimaal 2.5mm .
12 VDC BATTERY INPUT
+
-
chassis aarde
schroef
2.4
Accu eisen
Voor een correcte werking moet de accuspanning tussen de 11V en 14.4V liggen, De aanbevolen
accu capaciteit is ≥ 300Ah. Deze capaciteit kan gehalveerd worden wanneer de omvormer telkens
slechts kortstondig gebruikt wordt, waarbij niet meer dan het nominale uitgangsvermogen verlangd
wordt.
De omvormer schakelt uit wanneer de accuspanning onder de 10.5V of boven de 16V ligt. In
een te lage/hoge accuspanning situatie, genereert de omvormer één akoestisch signaal per
seconde om u tijdig te informeren over een mogelijke omvormer uitschakeling. Deze akoestische
melding start bij een accu spanning die dicht bij het minimum of maximum ligt.
DE PHOENIX 12/850 MAG ALLEEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN 12V
ACCU SYSTEEM.
De omvormer werkt niet op een 6V accu systeem en zal beschadigen wanneer
deze aangesloten wordt op accuspanningen hoger dan 16V.
LET OP
2.4.1 Het gebruik van voedingen in plaats van accu’s
Het wordt afgeraden deze omvormer te voeden vanuit een gelijkspanningsvoeding, wanneer het
volledige uitgangsvermogen van de omvormer verlangd wordt. De meeste
gelijkspanningsvoedingen zijn niet in staat de benodigde hoge piekstromen te leveren. Daarnaast
genereren deze voedingen meestal een te hoge rimpelspanning, waardoor de rimpelspanning
beveiliging van de omvormer aangesproken kan worden.
24
2.5
Het aansluiten van de accu
De Phoenix 12/850 is uitgerust met twee 25mm² draden met een lengte van 1.5 meter. Tenzij het
absoluut noodzakelijk is, raden wij u aan om de accukabels niet te verlengen. Verlenging van de
accukabels kan de systeem verliezen doen toenemen en kan tevens een verkeerde werking van
de omvormer tot gevolg hebben. Als verlenging van de accukabels onvermijdelijk is, moet een
draad diameter worden gebruikt van minstens 1.5 keer de diameter van de vaste omvormer kabels.
De maximum aanbevolen accukabel lengte is circa 3 meter. Let op dat bij het verlengen van de DC
kabels, een zeer degelijke las wordt gemaakt met een zo laag mogelijke elektrische
overgangsweerstand.
LET OP
LET OP
OM BRANDGEVAAR TEN GEVOLGE VAN BESCHADIGDE DC KABELS TE
MINIMALISEREN, DIENT U ALTIJD EEN ACCU SYSTEEM ZEKERING TE
PLAATSEN. DEZE DIENT U ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE ACCU POLEN
AAN TE SLUITEN.
De aanbevolen waarde voor deze zekering is 150A tot 200A.
DE RODE DRAAD MOET AANGESLOTEN WORDEN OP DE POSITIEVE (+)
ACCUKLEM EN DE ZWARTE DRAAD OP DE NEGATIEVE (-) ACCUKLEM.
Verkeerd om aansluiten van de accukabels kan de omvormer beschadigen.
Schade ontstaan door het verkeerd om aansluiten van de accukabels valt niet
binnen de garantie. Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar in de ‘0’ positie staat
voordat u de accu aansluitingen maakt.
WAARSCHUWING
ALS DE OMVORMER VERKEERD OM IS AANGESLOTEN OP DE ACCU,
ZAL DE INTERNE DC ZEKERING DEFECT RAKEN.
Om de interne DC zekering te vervangen, kunt u hoofdstuk 5.2 raadplegen. Als
de zekering vervolgens weer defect raakt, zelfs met de juiste accu polariteit, is
de omvormer waarschijnlijk beschadigd en moet deze geretourneerd worden
voor service via uw verkooppunt.
WAARSCHUWING
SLUIT GEEN ANDERE GELIJKSPANNINGSAPPARATUUR AAN OP
DEZELFDE ACCU WAAROP OOK DE OMVORMER IS AANGESLOTEN.
Behalve acculaders en verlichting kunnen sommige aangesloten verbuikers,
welke niet goed beveiligd zijn tegen rimpelstroom, slecht gaan functioneren.
2.5.1 Voorzorgsmaatregelen omtrent het werken met accu’s
1. Werken in de nabijheid van accu’s kan gevaarlijk zijn. Accu’s kunnen explosieve gassen
produceren. Vermijd roken, vonken of open vuur in de buurt van accu’s. Zorg voor
voldoende ventilatie in de accu ruimte.
2. Draag oog- en kledingbescherming. Voorkom het aanraken van de ogen wanneer er met
accu’s gewerkt wordt. Was de handen na het werken met accu’s.
3. Als accuzuur in contact komt met huid of kleding, was dit dan onmiddellijk af met water en
zeep. Als het zuur in contact komt met het oog, zorg dan onmiddellijk voor koud stromend
water om het oog langdurig schoon te spoelen, en roep zo nodig medische hulp in.
25
4. Wees voorzichtig met het gebruik van metalen gereedschap in de buurt van accu’s. Het
laten vallen van metalen objecten op de accu kan kortsluiting en explosie gevaar opleveren.
5. Verwijder persoonlijke zaken zoals ringen, armbanden, horloges en kettingen wanneer met
accu’s gewerkt wordt. Accu’s kunnen kortsluitstromen veroorzaken die metalen objecten
volledig kunnen laten smelten met ernstige brandwonden tot gevolg.
2.6
De seriële communicatie poort
De Phoenix 12/850 is uitgerust met een RS485 seriële communicatie poort voor toekomstige
applicaties. De communicatie poort is dusdanig ingericht, dat gebruik gemaakt kan worden van
standaard Ethernet compatible patch kabel met RJ45 connectoren. De maximale kabellengte is
ongeveer 50 meter.
SLUIT DE SERIËLE COMMUNICATIE POORT VAN DEZE OMVORMER NIET
AAN OP EEN ETHERNET NETWERK, OF OP ANDERE NIET COMPATIBLE
DATANETWERKEN.
Deze seriële communicatie poort is bestemd voor toekomstige applicaties.
WAARSCHUWING
2.7
Aansluiting van de belasting
Controleer voordat u uw apparatuur aansluit op de omvormer uitgang, of het totale stroomverbruik
van de betreffende apparaten niet hoger is dan de nominale uitgangsstroom van de omvormer.
Sommige apparaten zoals elektrisch gereedschap en pompen hebben een hoge aanloopstroom bij
het opstarten. In dit geval is het mogelijk dat zo’n aanloopstroom de interne stroombeveiliging van
de omvormer aanspreekt waardoor de uitgangsspanning van omvormer kortstondig daalt. Als deze
stroom beveiliging in een korte tijd een aantal keren achter elkaar wordt aangesproken, zal de
overbelastingsbeveiliging in werking treden zodat de uitgangsspanning verdwijnt. In dit geval is het
raadzaam om de aangesloten belasting te verminderen omdat deze te zwaar is voor de omvormer.
Na ca. 18 seconden start de omvormer automatisch weer op. Bij hogere omgevingstemperaturen
daalt de overbelastingscapaciteit van de omvormer.
Naast het aangeven van het alarm type, geeft de rode LED ook aan wanneer de omvormer
kortstondig overbelast wordt. Wanneer een zwaardere belasting wordt ingeschakeld, zal deze LED
kortstondig oplichten vanwege de aanloopstroom van deze belasting. Als deze
ERROR/OVERLOAD LED 6 seconden lang aanblijft, zal de overbelastingsbeveiliging in werking
treden (zie hoofdstuk 3.1)
WANNEER ER MEER DAN ÉÉN APPARAAT WORDT AANGESLOTEN OP
DE OMVORMER WAARONDER EEN COMPUTER, KAN HET VOORKOMEN
DAT WANNEER ÉÉN VAN DE APPARATEN OPSTART, DE COMPUTER
GERESET WORDT VANWEGE EEN PLOTSELING SPANNINGSVAL.
WAARSCHUWING
SLUIT DE UITGANG VAN DE OMVORMER NOOIT AAN OP HET VASTE
ELEKTRICITEITSNET VIA B.V. EEN WANDCONTACTDOOS. HIERDOOR
KAN DE OMVORMER ZWAAR BESCHADIGEN.
LET OP
26
2.8
Activeren van de omvormer
Wanneer aan alle eerder genoemde eisen is voldaan en alle aansluitingen zijn gemaakt, kan uw
Phoenix omvormer worden ingeschakeld door de aan/uit schakelaar in de ‘ I ’ positie te zetten. Na
een kort tweetonig audio signaal, wordt de sinusvormige uitgangsspanning opgebouwd totdat
230V/50Hz ± 1% bereikt is.
Wanneer de omvormer voor een langere tijd geen vermogen hoeft de leveren aan een belasting,
wordt het aanbevolen om de omvormer in de Automatic Standby (ASB) modus te zetten. Op deze
manier wordt het eigenverbruik van de omvormer drastisch gereduceerd. Om de ASB modus in te
schakelen, dient u de aan/uit schakelaar in de ' II ' stand te zetten. In de ASB modus genereert de
omvormer elke seconde een testpuls op de uitgang, om te controleren of er een belasting is
aangesloten. Wanneer de ASB modus wordt geactiveerd (bevestiging middels omgekeerd
tweetonig audio signaal), zal de blauwe "AC Present" LED 4 seconden continu knipperen.
Hierbij is er continu 230VAC aanwezig op de uitgang. Na deze 4 seconden zal de continue
uitgangsspanning overgaan in een pulserende uitgangsspanning. Elke keer wanneer er een
testpuls aan de omvormer uitgang verschijnt, zal de blauwe "AC Present" LED oplichten om aan te
geven dat er kortstondig een gevaarlijke uitgangsspanning aanwezig is. Als nu de belasting op de
uitgang van de omvormer wordt ingeschakeld, waarbij het opgenomen vermogen 5W of meer
bedraagt, geeft de omvormer direct een continue uitgangsspanning af. En wanneer de belasting
weer afgekoppeld of uitgeschakeld wordt, gaat de blauwe "AC Present" LED wederom 4 seconden
knipperen alvorens de omvormer weer overschakelt naar een energie besparende pulserende
uitgangsspanning.
Sommige belastingen zoals TV/video apparatuur (met standby mode) en wekkers, kunnen alleen
goed functioneren met een continue voedingsspanning waardoor de ASB modus niet kan worden
gebruikt. Met sommige kleine ongecompenseerde belastingen is het mogelijk dat de omvormer
steeds tussen een continue en een pulserende uitgang blijft springen. In dit geval is het raadzaam
om een extra belasting aan te sluiten op de AC uitgang.
WANNEER DE OMVORMER IN EEN ‘ERROR MODE’ SCHAKELT (ZIE
HOOFDSTUK 3.1) VANWEGE OVERBELASTING OF KORTSLUITING, ZAL
DE OMVORMER WEER AUTOMATISCH OPSTARTEN NA CIRCA 18 SEC.
In het geval van een temperatuur error, zal de omvormer pas weer automatisch
opstarten nadat er een acceptabele omvormer temperatuur is bereikt. Vlak
voordat de omvormer weer opstart, wordt dit kenbaar gemaakt door een kort
akoestisch signaal.
WAARSCHUWING VERRICHT NOOIT WERKZAAMHEDEN AAN DE AC AANSLUITINGEN
WANNEER DE OMVORMER IN EEN ‘ERRORMODE’ IS GESCHAKELD!
DE GROTE INTERNE CONDENSATOR KAN OP SPANNING BLIJVEN
STAAN WANNEER DE ACCU’S ZIJN AFGEKOPPELD.
Om vonken of korte omvormer werking te voorkomen, is het raadzaam om de
omvormer circa 10 seconden aan te zetten nadat deze is losgekoppeld van de
accu’s. Hierna kunt u de omvormer veilig transporteren.
WAARSCHUWING
27
3. ZELFDIAGNOSE SYSTEEM / OPLOSSEN VAN STORINGEN
3.1
Optische alarmen
Uw Phoenix omvormer is uitgerust met een zelf-diagnose systeem om u te kunnen informeren over
de oorzaak van een automatische omvormer uitschakeling. Om dit te visualiseren kan de rode
‘Error/Overload’ LED in bepaalde patronen gaan knipperen. De tijdsduur van zo’n knipperpatroon
is circa 1 seconde. Gedurende deze tijd kan de rode LED maximaal 4 licht signalen geven.
In de volgende tabel kunt u zien welk error/alarm type er bij welk knipperpatroon hoort.
Rode LED condities :
} = LED knipperend
z = LED aan
{ = LED uit
Tijdsperiode (1 seconde)
}{{{
}}{{
}}}{
}}}}
Soort alarm / Error mode
Accuspanning te laag of te hoog
(één lichtsignaal per seconde)
Uitgang overbelast of kortgesloten
(twee lichtsignalen per seconde)
Omvormer temperatuur te hoog. Bezig met
afkoelen. (drie lichtsignalen per seconde)
Te hoge rimpelspanning op de ingang
(vier lichtsignalen per seconde)
z → Overbelasting, uitgangsstroom wordt gelimiteerd
TIJDENS EEN ACCUSPANNINGS ALARM, ZAL DE OMVORMER
AUTOMATISCH HERSTARTEN WANNEER DE ACCUSPANNING ZICH
WEER IN HET NORMALE BEREIK BEVINDT.
IN EEN 'OVERBELASTING/KORTSLUITING' ALARM ZAL DE OMVORMER
AUTOMATISCHE HERSTARTEN NA CA. 18 SECONDEN.
WAARSCHUWING
TIJDENS EEN 'OMVORMER TEMPERATUUR TE HOOG' ALARM, ZAL DE
OMVORMER AUTOMATISCH HERSTARTEN WANNEER DE
TEMPERATUUR WEER TOT EEN ACCEPTABEL NIVO IS GEDAALD.
IN EEN 'TE HOGE RIMPELSPANNING' ALARM ZAL DE OMVORMER NIET
AUTOMATISCH HERSTARTEN, MAAR DIENT DIT MANUEEL TE
GEBEUREN. Een manuele reset is noodzakelijk om de gebruiker op de hoogte
te brengen van een niet correct aangeloten omvormer (zoals b.v. een te kleine
accu, te lange of te dunne DC draden etc.).
3.2
Akoestische alarmen
Om u te waarschuwen dat de omvormer uitgaat, is deze ook nog uitgerust met een akoestisch
alarm. Er zijn drie verschillende akoestische alarmen ingebouwd. Deze zijn qua patroon
gerelateerd aan eerder genoemde optische alarmen.
Alarm 1: Eén signaal per seconde. De accuspanning heeft een te lage of te hoge waarde
bereikt. Als de accuspanning respectievelijk iets verder daalt of stijgt, zal de
omvormer in de accuspanningserror mode schakelen.
28
Alarm 2: Twee signalen per seconde. De omvormer zal uitschakelen vanwege een
overbelaste uitgang. Bij zeer zware overbelastingen zal dit alarm niet geactiveerd
worden omdat de omvormer dan snel in de errormode zal schakelen. Normaal
gesproken zal de omvormer zo'n 10 seconden voor uitschakeling het akoestische
alarm activeren.
Alarm 3: Drie signalen per seconde. De omvormer zal uitschakelen wanneer zijn temperatuur
nog verder toeneemt met ca. 2 graden Celsius.
3.3
Storingen met mogelijke oplossingen
PROBLEEM : Omvormer werkt niet (blauwe AC Present LED is uit)
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Aan/uit schakelaar staat in de UIT (0) positie
Druk deze schakelaar in de ON (I) of in de ASB
(II) positie.
Maak de accupolen en/of draadcontacten
schoon. Draai de bevestigingsschroeven goed
aan.
Vervang defecte zekering door een correct
type. Let op dat eerst de accu moet worden
afgekoppeld alvorens de zekering wordt
vervangen. Zie Hoofdstuk 5.2 voor het
vervangen van de interne zekeringen.
Herlaad of vervang de accu.
Zorg ervoor dat er een gesloten circuit aanwezig
is tussen de twee 'Remote On/Off' contacten om
de omvormer te kunnen starten.
Slecht contact tussen de omvormer accukabels
en de accupolen
Zekering defect
Zeer slechte accu conditie
'Remote On/Off' doorverbinding is verwijderd
en/of de externe schakelaar staat in de UIT
positie
PROBLEEM : ‘Accuspanning te laag of te hoog’ alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Slechte accu conditie
Slechte verbinding of verkeerde bedrading
tussen omvormer en accu, resulterend in een te
hoog spanningsverlies
Herlaad of vervang de accu
Ga alle verbindingen na. Als de accukabels
verlengd zijn moet de juiste draaddikte worden
gebruikt (≥ 1.5 keer de bijgeleverde draad
oppervlakte). Het wordt niet aanbevolen de
accukabels tot meer dan circa 3 meter te
verlengen.
Controleer uw elektrische systeem of raadpleeg
hiervoor een elektrotechnicus.
Een fout in uw elektrische systeem (in het geval
van een niet direkte verbinding met de accu)
PROBLEEM : ‘Uitgang overbelast of kortgesloten’ alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Omvormer is overbelast
Controleer of het totale vermogen van de
aangesloten belasting niet het nominale
vermogen van de omvormer overschrijdt.
Reduceer de grootte van de belasting. N.B. een
computer bijvoorbeeld, heeft een slechte power
factor waardoor het maximale werkelijke
uitgangssvermogen van de omvormer met ca.
20% daalt.
Aangesloten belasting heeft een slechte power
factor (cosϕ bij sinusvormige stromen)
29
Aangesloten belasting veroorzaakt een
kortsluiting aan de uitgang van de omvormer
Aangesloten belasting produceert een te hoge
aanloopstroom
(De rode Error/Overload LED licht langdurig op
bij het aanlopen van de belasting)
Controleer of de aangesloten belasting niet
defect is inclusief het netsnoer tussen de
belasting en de omvormer. Een fysiek
beschadigd netsnoer kan een kortsluiting
veroorzaken. Wees voorzichtig in dit soort
omstandigheden!
Probeer de aangesloten apparaten na elkaar in
te schakelen in plaats van tegelijkertijd. Of
schakel eerst de belasting in en zet vervolgens
pas de omvormer aan. Mocht dit niet baten dan
is uw belasting waarschijnlijk niet geschikt voor
deze omvormer.
PROBLEEM : ‘Omvormer temperatuur te hoog’ alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Luchtstroom rond de omvormer is geblokkeerd
Zorg voor minstens 10 centimeter ruimte om de
omvormer. Verwijder eventuele voorwerpen die
op of over de omvormer liggen. Houd de
omvormer uit direct zonlicht of warmte
producerende apparatuur.
Verplaats de omvormer naar een koelere plaats
of zorg voor extra koeling met een extra externe
ventilator.
Te hoge omgevingstemperatuur
N.B. : Zet de omvormer niet uit wanneer deze werkt in een ‘Omvormer temperatuur te hoog’ alarm. De
omvormer heeft deze tijd nodig om af te koelen en laat daarom ook de interne ventilator draaien.
PROBLEEM : 'Te hoge ingangsrimpelspanning' alarm blijft optreden
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
De rimpelspanning aan de omvormer ingang is
te hoog
Reduceer de belasting, vergroot de
accucapaciteit, zorg ervoor dat de accukabels
niet te lang zijn (< 3 meter) en dat voldoende
kwadratuur (>1.5x de standaard bijgeleverde
kwadratuur) is gebruikt. Controleer of er
eventueel generatoren,dynamo's of laders met
hoge uitgangsrimpel aangesloten zijn op
hetzelfde DC systeem.
PROBLEEM : Omvormer springt steeds tussen continue en pulserende uitgang in ASB
Mogelijke oorzaak :
Remedie :
Aangesloten belasting is niet gecompenseerd of Sluit een kleine extra belasting aan.
de verhouding tussen aanloopstroom en continu
stroom is te groot.
Als géén van de bovengenoemde remedies een oplossing bieden bij de problemen die u
ondervindt, is het raadzaam om contact op te nemen met uw Victron Energy dealer voor verdere
hulp en/of eventuele reparatie. Open zelf nooit de omvormer, er kunnen gevaarlijk hoge spanning
aanwezig zijn in de omvormer! Tevens zal in dat geval de 12 maanden garantie periode komen te
vervallen.
30
4. GARANTIE
Victron Energy garandeert deze omvormer vrij van defecten veroorzaakt in de assemblage of door
de gebruikte materialen, tot 24 maanden na de aankoop datum. Gedurende deze periode neemt
Victron Energy de kosten van eventuele reparatie voor zijn rekening. Victron Energy is niet
verantwoordelijk voor de transportkosten van de omvormer.
Deze garantie vervalt wanneer de omvormer fysiek beschadigd is zowel extern als intern, als er
iets aan het oorspronkelijk apparaat veranderd is of als de omvormer behuizing door een niet
gemachtigd persoon is geopend. Deze garantie dekt geen kosten veroorzaakt door onjuist gebruik,
pogingen om de omvormer zwaar over te belasten of door gebruik in niet geschikte omgevingen.
Deze garantie is niet geldig wanneer de omvormer wordt misbruikt, verwaarloosd, onjuist
geïnstalleerd of gerepareerd door iemand anders dan door Victron Energy is aangewezen. Victron
Energy is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten voortvloeiende uit onjuist
gebruik of installatie van de omvormer, gebruik in niet geschikte omgevingen en omvormer storing.
5. ONDERHOUD / HET VERVANGEN VAN ZEKERINGEN
5.1
Onderhoud
Uw Phoenix omvormer heeft, naast het jaarlijks controleren van alle DC en AC aansluitingen, geen
specifiek onderhoud nodig. Controleer of alle schroeven en moeren nog steeds goed vast zitten en
of alle kabels in goede conditie verkeren. Houd de omvormer verder redelijk schoon, en verwijder
eventueel verzamelde stof bij de ventilatie openingen voor een optimale luchtstroom.
5.2
Het vervangen van zekeringen
Deze omvormer is uitgerust met twee interne zekeringen, één aan de DC ingang en één aan de
AC uitgang. Deze zekeringen zullen alleen defect raken bij serieuze omvormer calamiteiten of
externe mishandeling zoals ompoling van de accu aansluitingen. Beide zekeringen kunnen worden
bereikt, door de bovenkap van de behuizing te verwijderen zoals hieronder wordt beschreven.
LET OP
VOORDAT DE OMVORMER WORDT GEOPEND, MOET EERST ALTIJD DE
ACCU AFGEKOPPELD WORDEN. HIEROPVOLGEND MOETEN DE
INTERNE CONDENSATOREN ONTLADEN WORDEN DOOR DE AAN/UIT
SCHAKELAAR VAN DE (LOSGEKOPPELDE-) OMVORMER CA. 10
SECONDEN IN DE 'I' STAND TE ZETTEN.
1. Verwijder de 8 bovenkap schroeven (4 aan elke zijde, zie onderstaande figuur) en til de
bovenkap voorzichtig op. Om het verwijderen van de bovenkap te vergemakkelijken is het
raadzaam om aan één kant ook de andere linker- en rechterschroeven iets los te draaien.
Verwijder deze vier schroeven aan
beide zijden van de behuizing
1
Til voorzichtig de bovenkap op
2
31
2. Nu is de bovenzijde van de hoofd PCB zichtbaar evenals de locatie van de twee zekeringen.
Zie de onderstaande figuur voor deze loaties.
AC Fuse
Model
Phoenix 12/850
DC Fuse
ZEKERING TYPES
AC zekering
5x20mm 10Amp/250V traag
3. De AC zekering kan worden vervangen door het plastic kapje van de zekeringhouder in te
drukken en tegelijkertijd met een kwartslag tegen de klok in los te draaien. De DC zekering kan
worden vervangen door de twee bovenste M5 moeren los te draaien. Let op dat de nieuwe DC
zekering op exact dezelfde manier wordt geplaatst als de vorige (zie onderstaande afbeelding).
Draai de twee M5 moeren weer stevig aan totdat de veerringen maximaal ingeveerd zijn.
Probeer bij het aandraaien van de M5 moeren de printplaat zo min mogelijk te buigen.
M5 moer
veerring
vlakke ring
zekering
vlakke ring
Platte schroeven
draaier
DC FUSE
AC zekeringhouder
zijaanzicht
DC zekering zijaanzicht met juiste opeenvolging
van moeren, ringen en zekering
4. Plaats de bovenkap weer voorzichtig terug, zonder de DC zekering en/of frontprint te raken.
Plaats alle acht de schroeven inclusief de veerringen weer terug. Nu kan de omvormer
opnieuw geïnstalleerd worden. Wanneer de vervangen zekering wederom defect raakt bij een
correcte installatie, moet de omvormer geretourneerd worden naar uw lokale dealer voor
service.
32
Phoenix 12/850
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Phoenix 12/850
1)
Uitgangsvermogen : @ Ta=25°C
Pnom
P30minuten
Popstart
Kortsluitstroom uitgang
Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Spanningsvorm uitgang
Toegestane cos ϕ van de belasting
Ingangsspanning :
Nominaal
Bereik (statisch)
Bereik @ 850VA
Maximale ingangsrimpelspanning
Rendement
Maximum
@ Pnom
Nullast vermogensconsumptie bij nom.
ingangsspanning
Nullast vermogensconsumptie bij nom.
ingangsspanning in ASB modus
Automatic Standby drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Beveiligd tegen
Error indicaties (middels voorgeprogrammeerde knipper patronen voor de rode
Error/Overload LED)
Overige indicaties
Aansluiting DC ingang
Aansluiting AC uitgang
Afmetingen (l x h x b)
Beschermingsklasse
Gewicht
De omvormer voldoet aan de volgende
normen :
850VA
1000VA
1800VA
≈ 8A
230VAC ± 1%
50Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5% @ Pnom)
0.5 – 1
12VDC
10.5 – 16VDC
9.7 – 16VDC
≈ 1.3VACrms
92%
83%
< 7.5W
< 1.5W
Pout = 5W
0 .. 40 °C
kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur, te lage
accuspanning en te hoge ingangsrimpelspanning
kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur, te
lage/hoge accuspanning en te hoge
ingangsrimpelspanning
Overload (red LED)
AC Present (blue LED)
twee draden, lengte 1.5 meters, ∅ 25mm²
IEC320 (Euro chassisdeel)
355 x 105 x 206mm (zonder montage lippen)
IP20
10.5 kg
EN50081-1
EN50082-1
EN60950
EN60742
N.B : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant gewijzigd worden.
1)
Gemeten met Ohmse belasting
33
6.2
Conformiteitsverklaring
IMPORTEUR
:
ADRES
:
De Paal 35
1351 JG Almere-Haven
The Netherlands
Verklaart dat het volgende product :
PRODUCT TYPE
:
SINUS OMVORMER
MODEL
:
- Phoenix 12/850
In overeenstemming is met de volgende EU richtlijn :
EMC Directive 89/336/EEC
De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast :
-
EN50081-1 : 1994
EN50082-1 : 1997
Getekend
34
:
EMC EMC -
R. Vader
Functie
:
Directeur
Datum
:
26 april 2002
35
Stock number:
Dealer:
36
+31 - (0)36 - 535 97 00
+31 - (0)36 - 535 97 77
+31 - (0)36 - 531 16 66
+31 - (0)36 - 535 97 40
E-mail:
Internet site:
Doc. no.
Date
ISM000003000-REV00.doc
26-04-2002
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed