AKO BY 801 S Handleiding

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

AKO BY 801 S Handleiding | Manualzz
Bestell-Nr. / Order no.: ba_by
Montage- en
Gebruiksaanwijzing
Netherland
BY 801 S
05/15/D
BY 801 S
DE-2
by_d_ba · 05/15/D
www.dimplex.de
BY 801 S
B
B
A
A
Aus
500 W
www.dimplex.de
by_d_ba · 05/15/D
DE-3
BY 801 S
500 Watt
230 V~, 1/N/PE
768 x 100 x 92 mm
1,8 kg
Am Goldenen Feld 18
Fax:
E-Mail: [email protected]
www.dimplex.de
DE-4
by_d_ba · 05/15/D
+49 9221 709 589
www.dimplex.de
BY 801 S
www.dimplex.de/en
by-gb-ba · 05/15/D
EN-5
BY 801 S
B
B
A
A
EN-6
Display 0
Display 1
Off
500 W
by-gb-ba · 05/15/D
www.dimplex.de/en
BY 801 S
B
B
A
500 Watts
230 V~, 1/N/PE
Dimensions
768 x 100 x 92 mm
1,8 kg
www.dimplex.de/en
Phone number: +49 9221 709 564
Fax:
+49 9221 709 589
E-Mail:
[email protected]
www.dimplex.de/en
by-gb-ba · 05/15/D
EN-7
English
A
Fax: +49 (0) 9221 709-589
BY 801 S
F-8
www.dimplex.de/fr
BY 801 S
B
B
A
A
www.dimplex.de/fr
Arrêt
500 W
F-9
BY 801 S
Puissance nominale
500 watts
Tension de raccordement
230 V~, 1/N/PE
Dimensions
768 x 100 x 92 mm
Poids
1,8 kg
B
B
A
A
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
E-mail: [email protected]
www.dimplex.de/fr
F-10
www.dimplex.de/fr
BY 801 S
ATTENZIONE!
www.dimplex.de/it
IT-11
BY 801 S
B
B
A
A
500 W
W = potenza emessa in watt
IT-12
by_it_ba · 05/15/D
www.dimplex.de/it
BY 801 S
500 Watt
230 V~, 1/N/PE
Dimensioni
768 x 100 x 92 mm
Peso
1,8 kg
Telefono: +49 9221 709 564
Fax:
+49 9221 709 589
E-mail:
[email protected]
www.dimplex.de/it
by_it_ba · 05/15/D
IT-13
BY 801 S
Opmerkingen voor gebruikers
VERWIJZING
Geachte klant,
lees de onderstaande instructies vóór het gebruik
a.u.b. nauwkeurig door. Ze bevatten belangrijke informatie voor uw veiligheid en het gebruik van het apparaat.Let op! Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
normaal huishoudelijk gebruik en niet voor industriele
doeleinden.
ATTENTION!
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en ook door personen met een
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
beperking of gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd
werden over het veilige gebruik van het
toestel en zij de daaruit voortvloeiende
gevaren begrijpen!
ATTENTION!
Kinderen beneden de 3 jaar dienen uit de
buurt te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend in de gaten worden gehouden!
Nederlands
ATTENTION!
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen niet de
stekker in het stopcontact steken, het toestel
niet regelen, het toestel niet reinigen en/of
niet het onderhoud door de gebruiker
uitvoeren!
ATTENTION!
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het
toestel in- en uitschakelen, indien zij onder
toezicht staan of werden geïnstrueerd over
het veilige gebruik van het toestel en zij de
daaruit voortvloeiende gevaren hebben
begrepen, op voorwaarde dat het toestel in
zijn normale gebruikspositie geplaatst of
geïnstalleerd is!
ATTENTION!
Enkele delen van het toestel kunnen zeer
heet worden en verbrandingen veroorzaken.
Men moet heel voorzichtig zijn wanneer
kinderen of personen die bescherming nodig
hebben, aanwezig zijn!
ATTENTION!
Het
toestel
mag
niet
onder
wandstopcontact worden geplaatst!
een
ATTENTION!
Wanneer de netkabel is beschadigd, moet het
door de fabrikant of diens klantenservice of
een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon
worden vervangen om bronnen van gevaar te
elimineren!
ATTENTION!
Het apparaat niet in ruimten met een bad,
douche of zwembad of in de nabijheid van
wastafels of wateraansluitingen gebruiken.
ATTENTION!
Dit apparaat is niet out-uitgerust met een
apparaat om de kamertemperatuur te
controleren. De verwarming mag niet worden
gebruikt in kleine ruimten, bewoond door
mensen die kunnen onafhankelijk van elkaar
de kamer niet verlaten, tenzij wordt gezorgd
voor een constante monitoring.
ATTENTION!
Apparaat niet in de buurt van gordijnen,
gordijnen en ander brandbaar materiaal
bevestigd!
Het apparaat mag niet worden gebruikt in de industriële sector en alleen in gesloten ruimtes.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd en alleen
onderhouden door een erkend installateur volgens
de geldende veiligheidsvoorschriften.
Losgekoppeld van het stopcontact bij storingen.
Een plaats waar brandbare materialen worden gebruikt (bijvoorbeeld, wasbenzine, etc.), moet de
verwarming niet worden bediend.
Het apparaat alleen op wisselstroom – spanning
conform het typeplaatje - aansluiten!
1. Minimale afstanden, aanwijzingen voor de
montage
De minimale afstanden moeten in acht genomen worden.
Binnen het stralingsbereik dient een afstand van minimaal 1 meter in acht genomen te worden.
Binnen het stralingsbereik van het verwarmingstoestel
mogen zich geen licht brandbare voorwerpen bevinden.
Het verwarmingstoestel moet horizontaal aan een verticale muur in de juiste positie geplaatst, zoals in de afbeelding weergegeven, geïnstalleerd worden.
De minimale montagehoogte bedraagt 1,8 meter
NL-14
by_nl_ba · 05/15/D
www.dimplex.de/nl
BY 801 S
.
.
Plaatsing aan het plafond of verticale montage is niet
toegestaan.
2. Elektrische aansluiting
De aansluitleiding mag niet binnen het stralingsbereik
van het verwarmingsapparaat gelegd worden en niet
tegen de behuizing aan liggen.
De stekker van het apparaat dient na montage toegankelijk te zijn.
Montage aan houten wanden is toegestaan.
Door de warmtestraling van het apparaat kan het oppervlak, waarop het apparaat gemonteerd is, donkerder worden.
Transportbeveiliging verwijderen
De stekker van het apparaat pas na voltooide montage in het stopcontact steken.
De schroeven van het voorplaatrooster (A) losdraaien en het voorplaatrooster wegnemen.
De transportbeveiligingen (B) voor het verwarmingselement verwijderen.
Het voorplaatrooster weer aanbrengen.
De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met
de netspanning overeenstemmen.
Het verwarmingstoestel in de wandhouder plaatsen.
De stekker van het apparaat dient te allen tijde toegankelijk te zijn.
3. Werking
De straler verwarmt
de aangestraalde voorwerpen of personen zonder
daarbij de lucht in het
vertrek direct te verwarmen.
Nederlands
Bij de montage moeten de beschermingszones
conform huidige installatie regelgeving absoluut in acht
worden genomen.
De straler kan max. 40°
naar beneden gebogen
worden.
Opgelet!
De
instelling
uitsluitend in afgekoelde
toestand veranderen. Gevaar voor brandwonden!
B
B
A
A
Wandmontage
Voor de voorgeschreven minimale installatiehoogte
van 1,8 meter moeten de bevestigingsgaten van de
wandhouder op een hoogte van 1,9 meter geboord
worden.
De schroef voor de afdekking van de wandhouder
losdraaien en de afdekking wegnemen.
De straler naar voren klappen.
De boorgaten horizontaal op een verticale bevestigingswand tekenen, boren en van een plug voorzien.
De afstandsstukken met schroeven in de openingen van de wandhouder plaatsen en het apparaat
vastschroeven
www.dimplex.de/nl
Het
verwarmingstoestel
door aan de snoerschakelaar te trekken in- of uitschakelen.
De stand Aan of Uit kan op
het display worden afgelezen.
Weergave 0 Weergave 1
Uit
500 W
W = afgegeven vermogen in watt.
by_nl_ba · 05/15/D
NL-15
BY 801 S
ATTENTION!
Wegens gevaar van oververhitting van het lichaam
dient het volgende absoluut in acht genomen te
worden:
Kleine kinderen met een verhoogde lichaamstemperatuur mogen niet worden bestraald.
De afstand tussen kind en warmtestraler moet minimaal 100 cm bedragen.
Maximale bestralingsduur 15 minuten.
Direct visueel contact van het kleine kind met de infraroodverwarmingstoestel vermijden.
4. Storingen
Controleer de volgende punten wanneer het verwarmingstoestel geen warmte afgeeft:
Weergave op „0“?
Is de zekering in het zekeringkastje ingeschakeld?
Wanneer de storing niet verholpen kan worden, neem
dan contact op met uw elektrospeciaalzaak.
U kunt eventueel ook contact opnemen met de servicehotline van Glen Dimplex Deutschland GmbH.
Tel.: +49 (0) 9221 709-564
Fax: +49 (0) 9221 709-589
Voor de orderbehandeling moet het toesteltype, het Enr. en het FD-nummer van het toestel aangegeven
worden. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
Nederlands
Reparaties en ingrepen in het toestel mogen alleen
door een elektricien of de servicedienst worden uitgevoerd.
5. Reiniging
Alvorens het toestel te reinigen, dient het uitgeschakeld en afgekoeld te zijn. Opgelet! De reflector en het
verwarmings-element niet met blote handen aanraken.
De buitendelen van het toestel kunnen met een
vochtige doek gereinigd en vervolgens goed afgedroogd worden.
Geen schuur- en polijstmiddelen gebruiken.
Ophopingen van stof in het apparaat met een kwast
met zachte, lange haren verwijderen.
6. Het verwarmingselement vervangen
Alleen een vakman mag het verwarmingselement vervangen!
Trek de stekker van het apparaat uit en laat het verwarmings-toestel afkoelen. Het verwarmingselement en
de reflector niet met blote handen aanraken. Om het
oppervlak te beschermen een doek gebruiken.
B
B
A
A
De schroeven van het voorplaatrooster (A) losdraaien en het voorplaatrooster wegnemen.
De vlakke steekaansluitingen er met geschikt gereedschap aftrekken.
De twee fixeerklemmen (B) eruit trekken
Het verwarmingselement verwijderen.
Een nieuw verwarmingselement plaatsen.
De montage wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd.
7. Technische gegevens
Nominaal vermogen
500 watt
Aansluitspanning
230 V~, 1/N/PE
IP 24, spatwatervrij
I, met aardkabel
Afmetingen
768 x 100 x 92 mm
1,8 kg
8. Garantie
Wij geven op dit product 2 jaar garantie volgens onze
garantievoorwaarden.
9. Aanwijzing voor de afvalverwijdering
Bij sterke verontreiniging het toestel door een vakman
laten reinigen.
Verwijder het toestel niet met het algemene huisvuil,
maar breng het naar een lokaal opslagterrein voor
afvalstoffen.
Telefoon: +49 92221 709 564
Fax:
+49 9221 709 589
E-Mail: [email protected]
www.dimplex.de/nl
NL-16
by_nl_ba · 05/15/D
www.dimplex.de/nl

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed