www.tristar.eu FO-1100
FO-1100
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
CZ
PL
RO
EL
2
Fondue vork houder
Fondue fork ring
Support à fourchettes
Fonduegabelring
Soporte de tenedores de fondue
Supporto forchetta per fonduta
Suporte de garfos de Fondue
Fondue gaffelring
Prsten za fondue vilice
Fondue gaffel-ring
Пръстен за вилици за фондю
Fondue villa győrő
Kroužek na fondue vidličky
Pierścień widelca do Fondue
Inel-suport pentru furculiŃe
Στεφάνη στήριξης πιρουνιών για φοντύ
Fondü şişleri için halka
3
Fondue pan
Fondue pot
Caquelon
Fonduetopf
Cazuela de fondue
Contenitore fonduta
Tacho de Fondue
Fondue gryta
Fondue posuda
Fonduegryte
Тенджера за фондю
Fondue edény
Nádoba pro fondue
Naczynie do Fondue
Vas pentru topit
∆οχείο φοντύ
Fondü kabı
4
Controle lamp
Indicator light
Lumière témoin
Anzeigelampe
Indicador luminoso
Spia
Luz indicadora
Indikatorlampa
Indikatorsko svjetlo
Indikatorlampe
Светлинен индикатор
Jelzılámpa
Kontrolka
Wskaźnik świetlny
Led indicator
Φωτεινή ένδειξη
Gösterge ışığı
5
Warmhoudstation
Heating base
Corps de chauffe
Heizuntersatz
Base calefactora
Base riscaldante
Base de aquecimento
Värmebas
Baza s grijačima
Varmeplate
Котлон
Melegítı alapzat
Ohřívací základna
Podstawa ogrzewania
Plită
Βάση θέρµανσης
Isıtıcı tabanlık
6
Thermostaat
Thermostat
Thermostat
Thermostateinstellknopf
Botón de control del termostato
Volantino comando termostato
Botão de controlo do termóstato
Termostatkontroll
Kontrolni krug za termostat
Termostat-kontrollknapp
Бутон за управление на термостата
Termosztát szabályozógomb
Ovládací knoflík termostatu
Regulator termostatu
Buton de reglare a termostatului
Επιλογέας ελέγχου θερµοστάτη
Sıcaklık ayarı düğmesi
7
Sausbakjes houder
Ring for sauce cups
Support pour les coupelles des sauces
Ring für Soßentassen
Soporte de recipientes para salsas
Supporto tazze salsa
Suporte para taças de molho
Ring för såskoppar
Držač za šalice
Ring for sause- koppene
Пръстен за купичките със сос
Győrő a szószcsészéknek
Prstenec pro misky s omáčkou
Pierścień do sosjerek
Inel-suport pentru sosiere
Στεφάνη για τα κουπάκια σάλτσας
Sos kapları için tel halka
8
Sausbakjes
Sauce cups
Coupelles
Tassen
Recipientes
Tazze
Taças
Koppar
Šalice
Kopper
Купички
Csészék
Misky
FiliŜanki
Sosiere
Κουπάκια
Sos kapları
Bediening en onderhoud
NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betjening og vedlikehold
NO
Ta av all emballasje fra apparatet.
Kontroller om spenningen på apparatet korresponderer med hovedspenning du har hjemme.
Nominell nettspenning: AC220-240V 50Hz
Hvordan bruke enheten:
Før du starter matlagingen vil vi sterkt anbefale å rengjøre varmeplaten(5) med en fuktig klut,
og å fjerne etiketten. Gryte og tilbehør kan vaskes i såpevann eller oppvaskmaskin.
Gryten (3) vil bli svært varm (i bruk), så du bør legge en varmeisolerende plate under enheten.
Legg først saus-ringen (7) på varmeplaten (5). Saus-ringen er i riktig posisjon når den klikker
på plass på basen/platen (dette gjøres ved å trykke den godt ned). Plasser sause-koppene(8) i
saus-ringen og sett gryten på varmeplaten. Plasser fondue gaffel-ringen (2) i gryten, og sett
gaflene i gryten.
Sett i kontakten og sett termostatknappen til ønsket temperatur. Det tar noen minutter å varme
opp oljen i gryten. Du kan bruke denne tiden til å forberede ingrediensene. Så snart enheten
har nådd den innstilte temperaturen, vil indikatorlampen (4) slås av.
Merk:
Mens du bruker fondue-settet, vil indikatorlampen slå seg av og på. Dette viser at termostaten
fungerer, og at innholdet i gryten blir oppvarmet til den innstilte temperaturen.
Fonduevalg
Den justerbare temperaturen i fonduegryten gjør den egnet for ulike typer fondue, for
eksempel klassisk kjøttfondue, samt oste-fondue, sjokolade-fondue eller en kinesisk fondue
(med kjøttkraft). Fyll gryten med de ønskede ingrediensene og sett den på varmeplaten. Fyll
gryten med olje, ost, kjøttkraft eller sjokolade, men ikke fyll for mye i. Nivået av olje, ost og
lignende må holdes mellom minimum og maksimum nivå.
Still termostat på ønsket temperatur. Det røde lyset skrur seg av og på etter hvert som
termostaten regulerer temperaturen. For klassisk kjøttfondue sett termostaten på høyeste
temperatur. Ost, kjøttkraft og sjokolade krever en noe lavere temperatur. Sett temperaturen
slik at blandingen ikke koker. Ost og sjokolade skal varmes opp sakte for å hindre dem fra å
koke over. Rør innimellom å få en jevn konsistens.
Følgende typer olje er egnet for fondue: soyaolje, olivenolje, peanøttolje, solsikkeolje olje og
annen friteringsolje. Sjekk alltid emballasjen for å se om oljen er egnet for fondue. Dette er
viktig! Noen oljer er ikke egnet, og kan sprute hvis de brukes til fondue.
Rengjøring
Først må du fjerne støpselet fra kontakten og la alle delene avkjøles før man starter
rengjøringen.
Vask fonduegryten, gaffel-ringen og fondue gaflene i varmt såpevann. Skyll og tørk grundig.
Dypp aldri oppvarmingsplaten og ledningen i vann eller annen væske.
Bortsett fra varmeplaten kan alle deler av fonduesettet vaskes i såpevann eller oppvaskmaskin.
Ikke bruk slipende rengjøringsprodukter eller skureprodukter.
Varmeplaten må holdes tørr. Rengjør enheten med en litt fuktet klut og tørk tørt, etter behov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Les alle instruksjoner før bruk.
Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper.
Ikke bløtlegg ledning, kontakt eller apparat i vann eller annen væske for å beskytte
mot elektrisk støt.
Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk, og før rensing. La apparatet
avkjøles før du setter på eller tar av deler. Ikke bruk noe apparat med skadet ledning
eller kontakt, eller etter at apparatet feiler eller har blitt skadet på noe måte.
Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av apparatets fabrikant kan føre til skade
og ugyldiggjøre en garantiordning.
Må ikke brukes utendørs, eller på eller i direkte nærhet av varmekilder.
La ikke ledningen henge over kanten av bordet eller benken, eller berøre varme
overflater eller komme i kontakt med varme deler, eller la apparatet bli plassert ved
eller i nærheten av gardiner, persienner osv.
Dette apparatet er for husholdsbruk, og bare for det formålet det er laget for.
Apparatet må plasseres på et stabilt og rett underlag.
Apparatet er et tilsluttet apparat, og som sådan skal det aldri forlates SLÅTT PÅ eller
mens det er varmt, uten en voksens tilsyn.
Sprekker på keramikkomponenter er utelatt fra garantien.
TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG BRUK
Garanti
•
Apparatet som er stilt til rådighet av vårt Selskap er dekt av 24 måneders garanti fra
datoen det ble kjøpt (kvittering).
•
I garantitiden vil enhver feil på apparatet eller dets tilbehørs materiell eller fabrikkfeil
bli korrigert gratis ved å reparere det eller, etter vår vurdering, ved å erstatte det.
Garantireparasjoner vil ikke innebære en forlengelse av garantitiden, og heller ikke
medføre rettighet til en ny garanti!
•
Kvittering er gyldig garantibevis. Uten kvittering vil ingen gratis erstatning eller
reparasjon bli utført.
•
Hvis du ønsker å klage i garantiperioden, vennligst returner hele maskinen i
originalforpakning til forhandleren sammen med kvitteringen.
•
Skade på tilbehør betyr ikke nødvendigvis gratis erstatning av hele maskinen. I slike
tilfeller vennligst kontakt vår kundestøtte. Knust glass eller brudd i plastdeler blir
alltid kostnadsberegnet.
•
Skader på forbruksartikler eller klær, så vel som rensing, vedlikehold eller erstatning
av overnevnte deler er ikke dekt av garantien og må følgelig betales.
•
Garantien opphører ved uautorisert reparasjon..
•
Etter garantiens utløp kan reparasjoner bli utført av en kyndig forhandler eller
servicereparatør mot betaling av de påløpte kostnader.
Retningslinjer for beskyttelse av miljøet
Dette apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet når det ikke lenger er i
bruk, men må leveres på et gjenvinningssted for elektriske apparater. Dette
symbolet på apparatet, instruksjonsmanualen og forpakningen opplyser deg
om dette viktige temaet. Materialene brukt i dette apparatet kan gjenvinnes.
Ved gjenvinning av brukte husholdsapparater bidrar du til en viktig beskyttelse
av vårt miljø. Spør dine lokale myndigheter om informasjon angående
innsamling.
Forpakning
Forpakningen er 100 % gjenvinnbar, lever forpakningen separert.
Produkt
Apparatet er utstyrt med et merke i samsvar med European Directive 2002/96/EC.
På Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre at produktet blir korrekt
håndtert som søppel vil det forhindre uheldige konsekvenser for miljø og helse.
EC Samsvarserklæring
Apparatet er laget, fabrikkert og videresolgt i henhold til sikkerhetsreglene i
Lavspenningsdirektivet "No 73/23/EEC, the protection requirements of the EMC Directive
89/336/EC "Electromagnetic Compatibility" og kravene i direktiv 93/68/EEC
BG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka
•
•
•
•
•
•
•
•
PL
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RO
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANłĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising