Huomautukset, varoitukset ja vaarat. Dell Vostro 1550

Add to My manuals
89 Pages

advertisement

Huomautukset, varoitukset ja vaarat. Dell Vostro 1550 | Manualzz

Huomautukset, varoitukset ja vaarat

HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET sisältävät tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta tehokkaammin.

VAROITUS: VAROITUS varoittaa tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita noudateta.

VAARA: VAARA kertoo tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

©

2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell

, DELL-logo, Dell Precision

, Precision ON

,ExpressCharge

,

Latitude

, Latitude ON

, OptiPlex

, Vostro

ja Wi-Fi Catcher

ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Intel

®

,

Pentium

®

, Xeon

®

, Core

, Atom

, Centrino

®

ja Celeron

®

ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD

®

on rekisteröity tavaramerkki ja

AMD Opteron

, AMD Phenom

, AMD Sempron

, AMD Athlon

, ATI Radeon

ja ATI FirePro

ovat

Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Microsoft

®

, Windows

®

, MS-DOS

®

, Windows Vista

®

,

Windows Vista -käynnistyspainike ja Office Outlook

®

ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blu-ray Disc

on Blu-ray Disc

Associationin (BDA) omistama tavaramerkki, jota käytetään lisenssillä levyissä ja soittimissa. Bluetooth

®

sanamerkki on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth

®

SIG, Inc ja jota Dell Inc käyttää lisenssillä. Wi-Fi

®

on Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut tässä julkaisussa käytettävät tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat merkkien ja nimien omistajiin tai tuotteisiin. Dell Inc. kieltää kaikki omistusoikeudet muihin kuin omiin tavara- ja tuotemerkkeihinsä.

2011 – 08

Rev. A00

Sisällysluettelo

Huomautukset, varoitukset ja vaarat.........................................................2

Luku 1: Tietokoneen käsittely......................................................................7

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

..............................................................................7

Suositellut työkalut

............................................................................................................9

Tietokoneen sammuttaminen

............................................................................................9

Tietokoneen käsittelemisen jälkeen

..................................................................................9

Luku 2: Akun irrottaminen..........................................................................11

Akun asentaminen

...........................................................................................................12

Luku 3: Secure Digital (SD) -kortin irrottaminen....................................13

Secure Digital (SD) -kortin asentaminen

.........................................................................14

Luku 4: Saranakannen irrottaminen.........................................................15

Saranakannen asentaminen

...........................................................................................16

Luku 5: Näppäimistön irrottaminen..........................................................17

Näppäimistön asentaminen

............................................................................................18

Luku 6: Optisen aseman irrottaminen......................................................19

Optisen aseman asentaminen

.........................................................................................20

Luku 7: Muistimoduulin irrottaminen........................................................21

Muistimoduulin asentaminen

..........................................................................................22

Luku 8: Kämmentuen irrottaminen............................................................23

Kämmentuen asentaminen

..............................................................................................24

Luku 9: Virtapainikekortin irrottaminen....................................................27

Virtapainikekortin asentaminen

......................................................................................28

Luku 10: Kiintolevyn irrottaminen..............................................................29

Kiintolevyn asentaminen

.................................................................................................30

Luku 11: WLAN-kortin irrottaminen..........................................................31

WLAN-kortin asentaminen

..............................................................................................32

Luku 12: Nappipariston irrottaminen........................................................33

Nappipariston asentaminen

............................................................................................34

Luku 13: USB-kortin irrottaminen..............................................................35

USB-kortin asentaminen

.................................................................................................36

Luku 14: Mikrofonin irrottaminen..............................................................37

Mikrofonin asentaminen

.................................................................................................38

Luku 15: CPU:n tuuletinkokoonpanon ja jäähdytyselementin irrottaminen..................................................................................................39

CPU:n tuuletinkokoonpanon ja jäähdytyselementin asentaminen

..................................40

Luku 16: Suorittimen irrottaminen.............................................................43

Suorittimen asentaminen

................................................................................................44

Luku 17: Emolevyn irrottaminen................................................................45

Emolevyn asentaminen

...................................................................................................46

Luku 18: Kaiuttimien irrottaminen.............................................................49

Kaiuttimien asentaminen

.................................................................................................51

Luku 19: Näytön irrottaminen....................................................................53

Näytön asentaminen

.......................................................................................................55

Luku 20: DC-in-portin ja kiinnikkeen irrottaminen..................................57

DC-in-portin ja kiinnikkeen asentaminen

........................................................................59

Luku 21: Näytön kehyksen irrottaminen..................................................61

Näytön kehyksen asentaminen

.......................................................................................62

Luku 22: Kameran irrottaminen.................................................................63

Kameran asentaminen

....................................................................................................64

Luku 23: Näyttöpaneelin irrottaminen......................................................65

Näyttöpaneelin asentaminen

..........................................................................................67

Luku 24: LVDS-kaapelin irrottaminen.......................................................69

LVDS-kaapelin asentaminen

...........................................................................................70

Luku 25: Järjestelmän asennusohjelman avaaminen...........................73

Järjestelmän asennusohjelman yleiskatsaus

.................................................................73

Järjestelmän asennusnäytöt

...........................................................................................74

Järjestelmän asennusohjelman asetukset

.....................................................................75

Luku 26: Diagnostiikan äänimerkit............................................................79

Akun tilavalot

...................................................................................................................80

Laitteen tilavalot

..............................................................................................................80

Luku 27: Tekniset tiedot..............................................................................81

Luku 28: Dellin yhteystiedot.......................................................................89

6

1

Tietokoneen käsittely

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin tämän asiakirjan menetelmässä oletetaan seuraavien pitävän paikkansa:

• Olet suorittanut kohdan Ennen kuin avaat tietokoneen kannen työvaiheet.

• Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin.

• Osa voidaan vaihtaa tai - jos se on hankittu erikseen - asentaa suorittamalla irrotusmenettely päinvastaisessa järjestyksessä.

VAARA: Ennen kuin avaat tietokoneen kannen, lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot. Lisätietoja parhaista turvallisuuskäytönnistä on Regulatory

Compliancen aloitussivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROITUS: Monet korjaustoimista saa tehdä vain valtuutettu huoltohenkilö. Voit tehdä vain vianmääritystä ja sellaisia yksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen välityksellä huollosta ja tekniseltä tuelta. Takuu ei kata sellaisten huoltotoimien aiheuttamia vahinkoja joihin Dell ei ole antanut lupaa. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

VAROITUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla säännöllisesti tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa, esimerkiksi tietokoneen takana olevaa liitintä, jotta staattisen sähköpurkauksia ei pääse syntymään.

VAROITUS: Käsittele osia ja kortteja varoen. Älä kosketa kortin osia tai kontakteja.

Pitele korttia sen reunoista tai metallisista kiinnikkeistä. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

7

VAROITUS: Kun irrotat johdon, vedä liittimestä tai vetokielekkeestä, ei johdosta itsestään. Joidenkin johtojen liittimissä on lukituskieleke; jos irrotat tällaista johtoa, paina lukituskielekettä ennen johdon irrottamista. Kun vedät liittimet erilleen, pidä ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivät vioitu. Lisäksi, ennen kuin kiinnität johdon, tarkista että molemmat liitännät ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

HUOMAUTUS: Tietokoneen ja tiettyjen osien väri saattaa poiketa tässä asiakirjassa esitetystä.

Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.

1. Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.

2. Sammuta tietokone (katso kohtaa Tietokoneen sammuttaminen).

3. Jos tietokone on kytketty telakkaan (telakoitu), kuten valinnaiseen liitäntäalustaan tai levyakkuun, irrota se.

VAROITUS: Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.

4. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta.

5. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.

6. Sulje näyttö ja käännä tietokone ylösalaisin tasaisella työpinnalla.

HUOMAUTUS: Vältä emolevyn vaurioituminen irrottamalla pääakku ennen tietokoneen huoltamista.

7. Irrota pääakku.

8. Käännä tietokone oikein päin.

9. Avaa näyttö.

10. Maadoita emolevy painamalla virtapainiketta.

VAROITUS: Estä sähköiskut irrottamalla tietokone aina virtalähteestä ennen näytön avaamista.

VAROITUS: Ennen kuin kosketat mitään osaa tietokoneen sisällä, maadoita itsesi koskettamalla maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen takana olevaa metallia. Kun työskentelet,kosketa maalaamatonta metallipintaa säännöllisesti, jotta staattinen sähkö pääsee purkautumaan vioittamatta sisäkomponentteja.

11. Irrota kaikki asennetut ExpressCard-kortit ja älykortit paikoistaan.

8

Suositellut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:

• pieni tasapäinen ruuvitaltta

• #0 ristipäinen ruuvitaltta

• #1 ristipäinen ruuvitaltta

• Pieni muovipuikko

• Flash BIOS -päivitysohjelman CD-levy

Tietokoneen sammuttaminen

VAROITUS: Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen.

1. Käyttöjärjestelmän sammuttaminen:

• Windows Vista:

Valitse Käynnistä , valitse Käynnistä-valikon oikeassa alareunassa oleva kuvan mukainen nuoli ja valitse Sammuta.

• Windows XP:

Valitse Käynnistä

Tietokoneen sammuttaminen

Sammuta .

Tietokone sammuu käyttöjärjestelmän sammumisprosessin päätyttyä.

2. Tarkista, että tietokone ja kaikki siihen kytketyt laitteet on sammutettu. Jos tietokone ja siihen kytketyt laitteet eivät sammuneet automaattisesti käyttöjärjestelmän sammuessa, sammuta ne painamalla virtapainiketta noin

4 sekuntia.

Tietokoneen käsittelemisen jälkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittää ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

VAROITUS: Jotta tietokone ei vioitu, käytä ainoastaan tälle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Älä käytä muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

9

1. Kiinnitä ulkoiset laitteet, kuten portintoistin, levyakku ja liitäntäalusta, ja kiinnitä kaikki kortit, kuten ExpressCard.

2. Kiinnitä tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

VAROITUS: Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Asenna akku.

4. Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.

5. Käynnistä tietokone.

10

Akun irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Avaa vapautussalvat vapauttaaksesi akun.

2

3. Vedä akku ulos ja irrota se tietokoneesta.

11

Akun asentaminen

1. Työnnä akku paikkaansa siten, että se napsahtaa paikoilleen.

2. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

12

Secure Digital (SD) -kortin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Vapauta SD-muistikortti tietokoneesta painamalla sitä.

3

3. Vedä muistikortti ulos tietokoneesta.

13

Secure Digital (SD) -kortin asentaminen

1. Työnnä muistikortti paikoilleen siten, että kuulet napsahduksen.

2. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

14

Saranakannen irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota saranan kannen kiinnittävät ruuvit.

4

4. Käännä tietokone ympäri ja irrota saranakansi.

15

Saranakannen asentaminen

1. Asenna saranakansi ja kiinnitä sen liitin tietokoneeseen sitä painamalla.

2. Käännä tietokone ympäri ja asenna ruuvit, joilla saranakansi kiinnittyy.

3. Asenna akku.

4. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

16

Näppäimistön irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Vapauta neljä kiinnitettä, joilla näppäimistö on kiinnitetty tietokoneeseen.

5

4. Käännä näppäimistö ympäri ja aseta se kämmentuelle.

5. Irrota näppäimistön kaapeli emolevystä.

17

6. Irrota näppäimistö tietokoneesta

Näppäimistön asentaminen

1. Kiinnitä näppäimistön kaapeli emolevyyn.

2. Aseta näppäimistö tilaansa 30 asteen kulmassa.

3. Kiinnitä yläkiinnikkeet painamalla näppäimistöä.

4. Asenna akku.

5. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

18

Optisen aseman irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota optisen aseman kiinnittävä ruuvi.

6

5. Kankea optinen asema varoen ulos tietokoneesta ruuviavaimella.

19

Optisen aseman asentaminen

1. Työnnä optinen asema kotelon vasemmalla puolella olevaan asemapaikkaan.

2. Kiristä ruuvi, jolla optinen asema kiinnittyy tietokoneeseen.

3. Asenna näppäimistö.

4. Asenna akku.

5. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

20

Muistimoduulin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Kankea muistimoduulin kiinnittimet auki siten, että se ponnahtaa ylös.

7

5. Irrota muistimoduuli tietokoneesta.

21

Muistimoduulin asentaminen

1. Aseta muistimoduuli muistikantaan.

2. Paina muistimoduulia alaspäin, kunnes kiinnityssalvat kiinnittävät sen paikoilleen.

3. Asenna näppäimistö.

4. Asenna akku.

5. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

22

Kämmentuen irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota ruuvit, joilla tietokoneen alaosa on kiinnitetty.

8

5. Käännä tietokone ympäri ja irrota virtapainikekortin kaapeli (1) ja kosketuslevyn kaapeli (2).

23

6. Irrota ruuvit, joilla kämmentuki kiinnittyy tietokoneeseen.

7. Kankea kämmentuki ylös muovipuikolla ja vapauta kaikki kiinnikkeet sen alareunasta ja vasemmasta ja oikeasta reunasta. Kun kaikki kiinnikkeet on irrotettu, nosta kämmentuki ulos tietokoneesta.

Kämmentuen asentaminen

1. Aseta kämmentuki 30 asteen kulmassa näyttöön nähden.

2. Kohdista ja säädä kämmentuki paikoilleen ennen sen painamista alas siten, että kaikki kiinnikkeet kiinnittyvät.

3. Kytke virtapainikekortin kaapeli ja kosketuslevyn kaapeli kiikkikkeisiinsä.

4. Asenna ruuvit, joilla kämmentuki kiinnittyy tietokoneeseen.

5. Käännä tietokone ympäri ja asenna ruuvit, joilla tietokoneen alaosa kiinnittyy.

24

6. Asenna näppäimistö.

7. Asenna akku.

8. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

25

26

Virtapainikekortin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Irrota virtapainikekortin kaapeli liimasta, jolla se on kiinnitetty kämmentukeen.

9

6. Käännä kämmentuki ympäri ja irrota ruuvi, jolla virtapainikelevy on kiinnitetty kämmentukeen.

27

7. Nosta virtapainikekortti ylös ja irrota virtapainikekortin kaapeli aukon läpi.

Virtapainikekortin asentaminen

1. Työnnä virtapainikekortin kaapeli aukon läpi.

2. Kiinnitä virtapainikekortti paikoilleen.

3. Asenna ruuvi, jolla virtapainikekortti kiinnittyy.

4. Käännä tietokone ympräri ja kiinnitä virtapainikekortin kaapeli kämmentukeen.

5. Asenna kämmentuki.

6. Asenna näppäimistö.

7. Asenna akku.

8. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

28

Kiintolevyn irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Vedä ja nosta kiintolevy ulos tietokoneesta.

10

6. Irrota ruuvit, joilla kiintolevyn kehikko on kiinnitetty kiintolevyyn, ja irrota se kiintolevystä.

29

Kiintolevyn asentaminen

1. Asenna kiintolevyn kiinnike kiintolevyyn.

2. Kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevyn kiinnikkeen.

3. Aseta kiintolevy paikoilleen ja työnnä sitä SATA-liitäntää kohden siten, että se kiinnittyy emolevyyn.

4. Asenna kämmentuki.

5. Asenna näppäimistö.

6. Asenna akku.

7. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

30

WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Irrota WLAN-korttiin kytketyt antennit.

11

6. Avaa salpa ja vapauta WLAN-kortti paikastaan.

31

7. Irrota WLAN-kortti tietokoneesta.

WLAN-kortin asentaminen

1. Työnnä WLAN-kortti paikalleen.

2. Kiinnitä WLAN-kortti paikoilleen salvalla.

3. Kytke antennit WLAN-kortin värikoodin mukaisesti.

4. Asenna kämmentuki.

5. Asenna näppäimistö.

6. Asenna akku.

7. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

32

Nappipariston irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Irrota nappipariston kaapeli emolevystä.

12

6. Irrota nappiparisto tietokoneesta

33

Nappipariston asentaminen

1. Asenna nappiparisto nappipariston paikkaan.

2. Liitä nappipariston johto emolevyyn.

3. Asenna kämmentuki.

4. Asenna näppäimistö.

5. Asenna akku.

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

34

USB-kortin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

optinen asema.

5. Irrota

kämmentuki.

6. Irrota USB-kortin johto emolevystä.

13

7. Irrota USB-kortin kiinnitysruuvi.

35

8. Nosta USB-kortti ulos tietokoneesta.

USB-kortin asentaminen

1. Aseta ja kohdista USB-kortti paikoilleen tietokoneeseen.

2. Asenna ruuvi, jolla USB-kortti kiinnittyy paikoilleen.

3. Kiinnitä USB-kortin johto emolevyyn.

4. Asenna kämmentuki.

5. Asenna optinen asema.

6. Asenna näppäimistö.

7. Asenna akku.

8. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

36

Mikrofonin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Irrota mikrofonin kaapeli emolevystä.

14

6. Nosta mikrofoni ulos paikastaan.

37

Mikrofonin asentaminen

1. Aseta ja kohdista mikrofoni paikoilleen.

2. Kytke mikrofonin kaapeli emolevyyn.

3. Asenna kämmentuki.

4. Asenna näppäimistö.

5. Asenna akku.

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

38

CPU:n tuuletinkokoonpanon ja jäähdytyselementin irrottaminen

15

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Irrota CPU:n tuulettimen kaapeli emolevystä.

6. Irrota kinnitysruuvit, joilla jäähdytyselementti ja CPU:n tuuletinkokoonpano kiinnittyvät, kuvan mukaisessa järjestyksessä.

39

7. Irrota jäähdytyselementti ja CPU:n tuuletinkokoonpano tietokoneesta.

CPU:n tuuletinkokoonpanon ja jäähdytyselementin asentaminen

1. Aseta ja kohdista jäähdytyselementti ja CPU:n tuuletinkokoonpano paikoilleen.

2. Kiinnitä jäähdytyselementti ja CPU:n tuuletin tuuletinkokoonpano kiristämällä ruuvit.

3. Kytke CPU:n tuulettimen kaapeli emolevyyn.

4. Asenna kämmentuki.

5. Asenna näppäimistö.

6. Asenna akku.

40

7. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

41

42

Suorittimen irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näppäimistö.

4. Irrota

kämmentuki.

5. Irrota

CPU:n tuuletinkokoonpano ja jäähdytyselementti.

6. Käännä suorittimen nokkaruuvia vastapäivään.

16

7. Nosta suoritin ulos tietokoneesta.

43

Suorittimen asentaminen

1. Aseta suoritin suorittimen kantaan. Tarkista, että suoritin istuu kunnolla.

2. Käännä nokkaruuvia myötäpäivään lukittuun asentoon.

3. Asenna

CPU:n tuuletinkokoonpano ja jäähdytyselementti.

4. Asenna kämmentuki.

5. Asenna näppäimistö.

6. Asenna akku.

7. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

44

Emolevyn irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

SD-kortti.

4. Irrota

näppäimistö.

5. Irrota

optinen asema.

6. Irrota

muistimoduuli.

7. Irrota

kämmentuki.

8. Irrota

kiintolevy.

9. Irrota

WLAN-kortti.

10. Irrota

CPU:n tuuletinkokoonpano ja jäähdytyselementti.

11. Irrota näyttökaapeli (1), DC-in-kaapeli (2), USB-kortin kaapeli (3), kaiutinkaapeli (4), äänikortin kaapeli (5) ja nappipariston kaapeli (6).

17

12. Irrota emolevyn kiinnittävät ruuvit.

45

13. Nosta emolevy ylös viistossa asennossa ja vedä se ulos LAN-, VGA-, HDMIja USB-liittimistä.

Emolevyn asentaminen

1. Aseta emolevy siten, että LAN-, VGA-, HDMI- ja USB-liitännät tulevat paikoilleen, ja kohdista emolevy paikoilleen.

2. Irrota emolevyn kiinnittävät ruuvit.

3. Kytke nestekidenäytön kaapeli, DC-in-kaapeli, USB-kortin kapaeli,

äänikortin kaapeli, nappipariston kaapeli ja sisäisen kaiuttimen kaapeli.

4. Asenna suoritin.

5. Asenna

CPU:n tuuletinkokoonpano ja jäähdytyselementti.

6. Asenna

WLAN-kortti.

7. Asenna kiintolevy.

46

8. Asenna kämmentuki.

9. Asenna muistimoduuli.

10. Asenna optinen asema.

11. Asenna näppäimistö.

12. Asenna

SD-kortti.

13. Asenna akku.

14. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

47

48

Kaiuttimien irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

SD-kortti.

4. Irrota

näppäimistö.

5. Irrota

optinen asema.

6. Irrota

muistimoduuli.

7. Irrota

kämmentuki.

8. Irrota

kiintolevy.

9. Irrota

WLAN-kortti.

10. Irrota

CPU:n tuuletinkokoonpano ja jäähdytyselementti.

11. Irrota

emolevy.

12. Irrota kaiutinkaapeli reitityskanavasta.

18

13. Paina kiinnityssalpaa ja nosta vasen kaiutin ylös.

49

14. Paina kiinnityssalpaa ja nosta oikea kaiutin ylös.

15. Irrota kaiutinkokoonpano ja kaiutinkaapeli tietokoneesta.

50

Kaiuttimien asentaminen

1. Aseta ja kiinnitä vasen ja oikea kaiutin paikoilleen.

2. Kohdista ja reititä kaiuttimen johto koteloon.

3. Asenna emolevy.

4. Asenna suoritin.

5. Asenna

CPU:n tuuletinkokoonpano ja jäähdytyselementti.

6. Asenna WLAN-kortti.

7. Asenna kiintolevy.

8. Asenna kämmentuki.

9. Asenna muistimoduuli.

10. Asenna optinen asema.

11. Asenna näppäimistö.

12. Asenna SD-kortti.

13. Asenna akku.

14. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

51

52

Näytön irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

saranakansi.

4. Irrota

näppäimistö.

5. Irrota

kämmentuki.

6. Irrota LVDS-kaapeli emolevystä.

19

7. Irrota WLAN-antenni ja vapauta se kotelon reitityskanavasta.

53

8. Irrota vasemman ja oikean saranan kiinnittävät ruuvit.

9. Nosta näyttö ulos tietokoneesta.

54

Näytön asentaminen

1. Aseta näytön saranat pidikkeisiinsä.

2. Asenna molemmat saranat kiinnittävät ruuvit.

3. Kytke LVDS-kaapeli emolevyyn.

4. Kohdista WLAN-antennien reitityskaapeli pidikkeeseensä ja kytke antennit

WLAN-korttiin.

5. Kytke USB-kortin kaapeli.

6. Asenna kämmentuki.

7. Asenna näppäimistö.

8. Asenna saranakansi.

9. Asenna akku.

10. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

55

56

DC-in-portin ja kiinnikkeen irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

saranakansi.

4. Irrota

näppäimistö.

5. Irrota

kämmentuki.

6. Irrota

näyttö.

7. Irrota DC-in-kaapeli emolevystä.

20

8. Irrota ruuvi, jolla DC-in-portti ja kiinnike on kiinnitetty.

57

9. Nosta DC-in-portin kiinnike ylös.

10. Nosta DC-in-portti ulos tietokoneesta.

58

DC-in-portin ja kiinnikkeen asentaminen

1. Aseta DC-in-portti ja kiinnike paikoilleen.

2. Kohdista kiinnike ja kiristä ruuvit, joilla kiinnike ja DC-in-portti kiinnittyvät.

3. Kytke DC-in-kaapeli emolevyyn.

4. Asenna näyttö.

5. Asenna kämmentuki.

6. Asenna näppäimistö.

7. Asenna saranakansi.

8. Asenna akku.

9. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

59

60

21

Näytön kehyksen irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Kankea näytön kehys nurinkurin alareunasta alkaen, edeten sitten oikeaan ja vasempaan kulmaan.

4. Irrota kehys näytöstä, kun kaikki kiinnikkeet on irrotettu.

61

Näytön kehyksen asentaminen

1. Aseta näytön kehys yläkannen kanssa samansuuntaisesti.

2. Paina näytön kehys alas alalaidasta alkaen siten, että kielekkeet kiinnittyvät paikoilleen.

3. Asenna akku.

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

62

Kameran irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

näytön kehys.

4. Irrota kamerakaapeli kameramoduulista.

22

5. Avaa salpa, nosta kameraa ja irrota se.

63

Kameran asentaminen

1. Aseta ja kohdista kameramoduuli paikoilleen.

2. Kytke kameran kaapeli kameramoduuliin.

3. Asenna näytön kehys.

4. Asenna akku.

5. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

64

Näyttöpaneelin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

saranakansi.

4. Irrota

näppäimistö.

5. Irrota

kämmentuki.

6. Irrota

näyttö.

7. Irrota

näytön kehys.

8. Irrota kamerakaapeli kameramoduulista.

23

9. Irrota näytön kiinnikkeet ja saranat kiinnittävät ruuvit.

65

10. Irrota langaton antenni oikeasta saranasta.

11. Irrota LVDS-kaapeli vasemmasta saranasta.

66

12. Nosta näyttöpaneeli ja kinnikkeet ylös näytön yläkannesta.

13. Irrota vasemman ja oikean näytönkiinnikkeen ruuvit ja irrota näyttöpaneeli.

Näyttöpaneelin asentaminen

1. Kiinnitä vasen ja oikea kiinnike näyttöpaneeliin ja kiinnitä ruuvit.

2. Aseta ja reititä näyttökaapeli ja langattomat antennit vasempaan ja oikeaan saranaan.

3. Kohdista näyttöpaneeli kiinnikkeillä yläkanteen.

4. Kohdista WLAN-antennien reitityskaapeli pidikkeeseensä ja kytke antennit

WLAN-korttiin.

5. Asenna ruuvit, joilla näyttöpaneeli ja kiinnikkeet on kiinnitetty.

6. Kytke kameran kaapeli kameramoduuliin.

67

7. Asenna näytön kehys.

8. Asenna näyttö.

9. Asenna kämmentuki.

10. Asenna näppäimistö.

11. Asenna saranakansi.

12. Asenna akku.

13. Noudata

Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

68

LVDS-kaapelin irrottaminen

1. Noudata

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota

akku.

3. Irrota

saranakansi.

4. Irrota

näppäimistö.

5. Irrota

optinen asema.

6. Irrota

kämmentuki.

7. Irrota

näyttö.

8. Irrota

näytön kehys.

9. Irrota

näyttöpaneeli.

10. Irrota LVDS-kaapeliliittimen kiinnittävä teippi.

24

11. Irrota LVDS-kaapeli näyttöpaneelista.

69

12. Irrota koko näyttökaapeli sen näyttöpaneeliin kiinnittävstä liimasta.

LVDS-kaapelin asentaminen

1. Kiinnitä näyttökaapeli näyttöpaneeliin.

2. Kiinnitä näyttökaapelin liitin näyttöpaneeliin ja teippaa se paikoilleen.

3. Asenna näyttöpaneeli.

4. Asenna näytön kehys.

5. Asenna näyttö.

6. Asenna kämmentuki.

7. Asenna optinen asema.

8. Asenna näppäimistö.

9. Asenna saranakansi.

70

10. Asenna akku.

11. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

71

72

25

Järjestelmän asennusohjelman avaaminen

1. Käynnistä (tai käynnistä uudelleen) tietokone.

2. Kun sininen DELL-logo tulee näyttöön, seuraa tarkasti, milloin F2-kehote tulee näyttöön.

3. Kun F2-kehote tulee näyttöön, paina heti <F2>-näppäintä.

HUOMAUTUS: F2-kehotus merkitsee sitä, että näppäimistö on käynnistetty. Tämä ilmoitus voi ilmestyä hyvin nopeasti, joten pidä näyttöä silmällä ja paina <F2>näppäintä . Jos painat <F2>-näppäintä ennen pyynnön ilmaantumista, painallusta ei huomioida.

4. Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows -työpöytä. Sammuta sitten tietokone ja yritä uudelleen.

Järjestelmän asennusohjelman yleiskatsaus

Järjestelmän asennusohjelmalla voi

• muuttaa järjestelmän kokoonpanotietoja laitteiden lisäämisen, muuttamisen tai poistamisen jälkeen

• määrittää tai muuttaa käyttäjän valittavissa olevan asetuksen, kuten käyttäjän salasanan

• lukea nykyisen muistin määrän tai määrittää asennetun kiintolevyn tyypin.

Ennen kuin käytät järjestelmän asennusohjelmaa, on suositeltavaa kirjoittaa järjestelmän asennusohjelmanäytön tiedot muistiin tulevaa käyttöä varten.

VAROITUS: Ellet ole kokenut tietokoneen käyttäjä, älä muuta tämän ohjelman asetuksia. Tietyt muutokset voivat saada tietokoneen toimimaan virheellisesti.

73

Järjestelmän asennusnäytöt

Menu (Valikko)

Options List

(Asetusluettelo)

Options Field

(Asetuskenttä)

Näkyy järjestelmän asennusikkunan päällä. Tästä kentästä voidaan käyttää järjestelmän asennusohjelman vaihtoehtoja.

Navigoi < vasen nuoli > ja < oikea nuoli > -näppäimillä. Kun Menu

(Valikko) -vaihtoehto on korostettu, Options List (Asetusluettelo) kohdassa luetellaan vaihtoehdot, jotka määrittävät tietokoneeseen asennetut laitteet.

Näkyy järjestelmän asennusikkunan päällä. Tästä kentästä voidaan käyttää järjestelmän asennusohjelman vaihtoehtoja.

Navigoi < vasen nuoli > ja < oikea nuoli > -näppäimillä. Kun Menu

(Valikko) -vaihtoehto on korostettu, Options List (Asetusluettelo) kohdassa luetellaan vaihtoehdot, jotka määrittävät tietokoneeseen asennetut laitteet.

Näkyy Options List (Vaihtoehtoluettelo) -luettelon oikealla puolella ja sisältää tietoja jokaisesta kohdassa Options List (Asetusluettelo) luetellusta vaihtoehdosta. Tässä kentässä voit tarkastella tietokoneen tietoja ja muuttaa nykyisiä asetuksia. Voit vaihtaa käytössä olevaa asetusta painamalla < Enter>. Voit palata Options

List (Asetusluettelo) -luetteloon painamalla <ESC>.

HUOMAUTUS: Kaikkia Options Field (Asetuskenttä) -kohdassa olevia asetuksia ei voi muuttaa.

Help (Ohje) Näkyy System Setup (Järjestelmän asemmusohjelma) -ikkunan oikeassa reunassa ja sisältää ohjetietoja Options List

(Asetusluettelo) -kohdasta valitusta asetuksesta.

Järjestelmän asennusnäytöissä voi navigoida seuraavilla näppäimillä:

Näppäin

<F2>

<Esc>

< Ylänuoli > tai < alanuoli >

Toiminto

Näyttää valitun järjestelmän asennusohjelman asetuksen tiedot.

Poistu sen hetkisestä näkymästä tai siirry sen hetkisestä näkymästä Exit (Poistu) -sivulle järjestelmän asennusohjelmassa.

Valitse näytettävä kohde.

74

Näppäin

< Vasen nuoli > tai < oikea nuoli >

– tai +

<Enter>

< F9 >

<F10>

Toiminto

Valitse esitettävä valikko.

Muuta kohteen arvoa.

Valitse alivalikko tai suorita komento.

Lataa oletusasetus.

Tallenna kokoonpano ja poistu järjestelmän asennusohjelmasta.

Järjestelmän asennusohjelman asetukset

Päänäyttö

System Information (Järjestelmätiedot)

System Date (Järjestelmän päivämäärä)

System Time (Järjestelmän aika)

BIOS Version (BIOS-versio)

Product Name (Tuotenimi)

Service Tag (Huoltomerkki)

Asset Tag (Laitetunnus)

CPU Type (Suoritintyyppi)

CPU Speed (Suorittimen nopeus)

CPU ID (Suorittimen tunnus)

L1 Cache Size (L1-välimuistin koko)

L2 Cache Size (L2-välimuistin koko)

L3 Cache Size (L3-välimuistin koko)

Extended Memory (Jatkomuisti)

System Memory (Järjestelmämuisti)

Memory Speed (Muistin nopeus)

Näyttää tietokoneen mallinumeron.

Säätää tietokoneen sisäisen kalenterin päivämäärän.

Säätää tietokoneen sisäisen kellonajan.

Näyttää BIOS-version.

Näyttää tuotenimen ja mallinumeron.

Näyttää tietokoneen huoltomerkin.

Näyttää tietokoneen laitetunnuksen (jos sellainen on).

Näyttää suorittimen tyypin.

Näyttää suorittimen nopeuden.

Näyttää suorittimen tunnuksen.

Näyttää suorittimen L1-välimuistin koon.

Näyttää suorittimen L2-välimuistin koon.

Näyttää suorittimen L3-välimuistin koon.

Näyttää tietokoneen asennetun muistin.

Näyttää tietokoneen sisäisen muistin.

Näyttää muistin nopeuden.

75

Fixed HDD (Kiinteä kiintolevy)

SATA ODD

AC Adapter Type (Verkkolaitteen tyyppi)

Näyttää kiintolevyn mallinumeron ja koon.

Näyttää optisen aseman mallinumeron ja koon.

Näyttää verkkolaitteen tyypin.

Advanced (Lisäasetukset)

Intel SpeedStep Voit ottaa Intel SpeedStep ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Virtualization (Virtualisointi) Ottaa Intel Virtualization ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Integrated NIC (Integroitu verkkokortti)

Ottaa sisäisen verkkokortin virtalähteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

USB Emulation (USBemulaatio)

Ottaa USB-emulaation käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

USB Wake Support (USBherätystuki)

SATA Operation (SATAtoiminta)

Adapter Warnings

(Verkkolaitteen varoitukset)

Function Key Behavior

(Toimintonäppäimen toiminta)

Charger Behavior

(Lataustoiminta)

Sallii USB-laitteiden herättää tietokoneen valmiustilasta. Tämä ominaisuus on käytössä ainoastaan, kun verkkolaite on kytketty.

Muuta SATA-ohjaimen tilaksi joko ATA tai AHCI.

Ottaa verkkolaitteen varoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Määrittää toimintonäppäimen <Fn> toiminnan.

Määrittää, ladataanko tietokoneen akku, kun tietokone on kytketty verkkovirtaan.

Oletusarvo: Enabled

(Käytössä)

Oletusarvo: Enabled

(Käytössä)

Oletusarvo: Enabled

(Käytössä)

Oletusarvo: Enabled

(Käytössä)

Oletusarvo: Pois käytöstä

Oletusarvo: AHCI

Oletusarvo: Enabled

(Käytössä)

Oletusarvo:

Toimintonäppäin ensin

Oletusarvo: Enabled

(Käytössä)

76

Miscellaneous Devices

(Muut laitteet)

Näillä kentillä voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä eri laitteita.

Security (Turvallisuus)

Set Service Tag (Määritä huoltomerkki)

Set Supervisor Password (Määritä valvojan salasana)

Set HDD Password (Aseta kiintolevyn salasana)

Password Bypass (Salasanan ohitus)

Computrace

Tämä kenttä esittää järjestelmän huoltomerkin. Jos huoltomerkkiä ei ole määritetty, se voidaan kirjoittaa tähän kenttään.

Mahdollistaa järjestelmänvalvojan salasanan muuttamisen tai poistamisen

Voit määrittää tietokoneen sisäisen kiintolevyn (HDD) salasanan.

Tällä asetuksella voit ohittaa järjestelmän salasanan sekä sisäisen kiintolevyn salasanan kyselyt järjestelmää käynnistettäessä uudelleen tai toimintaa jatkettaessa horrostilasta.

Ota Computrace käyttöön tai poista se käytöstä tietokoneessa.

Boot (Käynnistys)

Boot Priority Order (Käynnistysjärjestys)

Hard Disk Drives (Kiintolevyasemat)

USB Storage Device (USB-muistilaite)

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROM asemat)

Network (Verkko)

Määrittää, missä laitejärjestyksessä tietokone käynnistyy.

Määrittää, miltä kiintolevyltä tietokone voi käynnistyä.

Määrittää, miltä USB-muistilaitteelta tietokone voi käynnistyä.

Määrittää, miltä CD/DVD-asemalta tietokone voi käynnistyä.

Määrittää, miltä verkkolaitteelta tietokone voi käynnistyä.

77

Exit (Poistuminen)

Tässä voit tallentaa, hävittää ja ladata oletusarvot ennen järjestelmän asennusohjelmasta poistumista.

78

26

Diagnostiikan äänimerkit

Tietokone voi antaa käynnistyksen yhteydessä äänimerkkisarjan, jos virhettä tai ongelmaa ei voida ilmoittaa näytössä. Nämä äänimerkkisarjat ilmoittavat, mistä virheestä on kyse. Kunkin äänimerkin välinen viive on 300 ms, kunkin

äänimerkkisarjan välinen viive on 3 s, ja äänimerkki kestää 300 ms. Kunkin

äänimerkin ja äänimerkkisarjan jälkeen BIOS:in kuuluu tunnistaa, painaako käyttäjä virtapainiketta. Jos painaa, BIOS poistuu silmukasta ja suorittaa normaalin sammutuksen ja katkaisee virran.

Koodi Syy ja viankorjausvaiheet

1

2

4

3

5

6

BIOS ROM -tarkistussumma meneillään tai vika

Emolevyn vika, kattaa BIOS-vian ja ROM-virheet

RAM-muistia ei havaittu

Muistia ei havaittu.

Piirisarjavirhe (North ja South Bridge -piirisarjat, DMA/IMR/ajastinvirhe), kellotestin epäonnistuminen, portin A20 virhe, Super I/O -piirin virhe, näppäimistön ohjaimen testivirhe

Emolevyn vika

RAM-luku/-kirjoitusvirhe

Muistivika

Tosiaikaellon virta katkennut

CMOS-paristovika

Video BIOS -testivika

Näytönohjaimen vika

7

8

Suorittimen virhe

Suorittimen virhe

Näyttö

Näytön virhe

79

Akun tilavalot

Jos tietokone on kytketty sähköpistorasiaan, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

• Vuorotellen vilkkuva keltainen ja valkoinen valo – Matkatietokoneeseen on kytketty muu kuin Dellin valmistama verkkolaite, jota ei ole tunnisteta eikä tueta.

• Vuorotellen vilkkuva keltainen valo ja tasaisesti palava valkoinen valo –

Tilapäinen akkuvirhe nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

• Jatkuvasti vilkkuva keltainen valo – Vakava akkuvirhe nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

• Valo sammuksissa – Akku täydessä lataustilassa nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

• Valkoinen valo palaa – Akku lataustilassa nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

Laitteen tilavalot

Syttyy, kun käynnistät tietokoneen ja vilkkuu, kun tietokone on virranhallintatilassa.

Syttyy, kun tietokone lukee tai kirjoittaa tietoa.

Palaa tasaisesti tai vilkkuu osoittaen akun lataustilaa.

Syttyy, kun langaton verkko on käytössä.

80

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Tarjoukset vaihtelevat alueittain. Alla luetellaan ainoastaan ne tekniset tiedot, jotka laki vaatii lähetettäväksi tietokoneen mukana. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta saat napsauttamalla Käynnistä

Ohje ja tuki ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Järjestelmätiedot

Piirisarja

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

DRAM-väyläleveys

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64-bittinen

SPI 32 Mbittiä

27

Suoritin

Tyypit

• Intel Celeron

• Intel Core i3 -sarja

• Intel Core i5 -sarja enintään 6 Mt

1333 MHz

L2-välimuisti

Ulkoinen väylätaajuus

Muisti

Muistikanta

Muistikapasiteetti

Muistityyppi

Vähimmäismuisti

Enimmäismuisti kaksi SODIMM-paikkaa

1 Gt, 2 Gt tai 4 Gt

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 Gt

8 Gt

81

Ääni

Tyyppi

Ohjain

Stereomuunnin

Liitäntä:

Sisäinen

Ulkoinen

Kaiuttimet

Äänenvoimakkuuden säätö

Video

Videotyyppi

Tietoväylä:

UMA

Erillinen

Näytönohjain:

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Erillinen

Vostro 1440

Vostro 1450

2.1-kanavan Hi-Fi-ääni

IDT 92HD87B1

24-bittinen (analoginen digitaaliseksi ja digitaalinen analogiseksi) hi-fi-ääni mikrofonin tuloliitin/stereokuulokkeiden/ ulkoisten kaiuttimien liitin

2x 2 wattia näppäimistön funktionäppäimet ja ohjelmavalikot intergroitu emolevyyn erillinen integroitu näytönohjain

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

82

Kamera

Kameran tarkkuus

Näyttötarkkuus

Tiedonsiirto

Verkkosovitin

Langaton

Portit ja liittimet

Ääni

Video

Verkkosovitin

USB

Muistikortinlukija

Näyttö

Tyyppi

Koko

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Mitat: Vostro 1440/Vostro 1450

Korkeus

Leveys

Halkaisija

Aktiivinen alue (X/Y)

Mitat: Vostro 1540/Vostro 1550

1,3 megapikseliä

640 x 480 / 30 ruutua sekunnissa (enintään)

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN sisäinen langaton lähiverkko (WLAN) yksi mikrofoniliitin; yksi stereokuuloke/ kaiutinliitin

• yksi 15-nastainen VGA-liitäntä ja

• yksi 19-nastainen HDMI-liitäntä yksi RJ-45-liitäntä kolme 4-nastaista USB 2.0 -yhteensopivaa liitäntää yksi 3-in-1 (SD/MMC/MS)

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0”

15,0”

192,50 mm (7,58 tuumaa)

324,00 mm (12,76 tuumaa)

355,60 mm (14,00 tuumaa)

344,23 mm x 193,54 mm

83

Näyttö

Korkeus

Leveys

Halkaisija

Aktiivinen alue (X/Y)

Enimmäistarkkuus

Maksimikirkkaus

Käyttökulma

Virkistystaajuus

Katselukulmat vähintään:

Vaakasuunta

Pystysuunta

Pikselitiheys

Näppäimistö

Näppäimien lukumäärä:

Kosketuslevy

Aktiivinen alue:

X-akseli

Y-akseli

Akku

Tyyppi

Mitat:

Korkeus

Leveys

Syvyys

84

193,50 mm (7,62 tuumaa)

344,20 mm (13,55 tuumaa)

396,24 mm (15,60 tuumaa)

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 pikseliä ja 262 000 väriä

220 nitiä

0° (suljettu) – 140°

60 Hz

40/40

15/30 (K/P)

0,23 mm x 0,23 mm

Yhdysvallat ja Kanada: 86 näppäintä, Eurooppa ja Brasilia: 87 näppäintä, Japani: 90 näppäintä

90,00 mm (3,54 tuumaa)

49,00 mm (1,93 tuumaa)

6-kennoinen litiumioni (2,20 Whr)

20,20 mm (0,80 tuumaa)

208,36 mm (8,20 tuumaa)

56,52 mm (2,22 tuumaa)

Akku

Paino

Latausaika

Jännite

Lämpötila-alue:

Käyttö

Käytön ulkopuolella

Nappiparisto

0,33 kg (0,73 lb) noin 4 tuntia (tietokoneen virta katkaistuna)

11,1 VDC

0–35 °C (32–95 °F)

–40–65 °C (–40–149 °F)

3 V:n CR2032-litiumnappiparisto

Verkkolaite

Tyyppi:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 integroidulla näytönohjaimella

Vostro 1440 erillisellä näytönohjaimella

Vostro 1450 erillisellä näytönohjaimella

Tulojännite

Ottovirta (maksimi)

Tulotaajuus

Lähtöteho

Lähtövirta

65 W

90 W

Nimellislähtöjännite

Mitat:

Korkeus

Leveys

65 W

65 W

90 W

100-240 VAC

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 Hz ja 60 Hz

65 W ja 90 W

3,34 A (jatkuva)

4,62 A

19,50 VDC (+/- 1,0 VDC)

28,20 mm (1,11 tuumaa)

57,90 mm (2,28 tuumaa)

85

Verkkolaite

Syvyys

Lämpötila-alue:

Käyttö

Käytön ulkopuolella

Fyysiset ominaisuudet

Vostro 1440/Vostro 1450:

Korkeus (WLED-paneelilla)

Leveys

Syvyys

Paino (vähintään)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Korkeus (WLED-paneelilla)

Leveys

Syvyys

Paino (vähintään)

Käyttöympäristö

Lämpötila:

Käyttö

Säilytys

Suhteellinen kosteus (enintään):

Käyttö

Säilytys

Korkeus (maksimi):

Käyttö

Käytön ulkopuolella

137,16 mm (5,40 tuumaa)

0–40 °C (32–104 °F)

–40 – 70 °C (–40 – 158 °F)

31,50–34,70 mm (1,24–1,36 tuumaa)

342,00 mm (13,46 tuumaa)

244 mm (9,60 tuumaa)

2,2 kg (4,85 lb)

31,50–34,50 mm (1,24–1,35 tuumaa)

376,00 mm (14,80 tuumaa)

260 mm (10,23 tuumaa)

2,37 kg (5,22 lb)

0–35 °C (32–95 °F)

–40–65 °C (–40–149 °F)

10–90 % (tiivistymätön)

5–95 % (tiivistymätön)

-15,2–3 048 m (-50–10 000 ft)

-15,2–10 668 m (-50–35 000 ft)

86

Käyttöympäristö

Ilman mukana kulkevien epäpuhtauksien taso

G1 tai alempi ISA-S71.04-1985-standardin mukaan

87

88

28

Dellin yhteystiedot

HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1. Siirry osoitteeseen support.dell.com.

2. Valitse tukiluokka.

3. Jos et ole yhdysvaltalainen asiakas, valitse maakoodisi sivun alalaidasta tai valitse All (Kaikki), jolloin näet lisää vaihtoehtoja.

4. Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.

89

advertisement

Related manuals

advertisement