Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar. Dell Vostro 1550

Add to My manuals
87 Pages

advertisement

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar. Dell Vostro 1550 | Manualzz

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve

Uyarılar

NOT:

NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

DİKKAT: DİKKAT, yönergelere uyulmadığında donanımın zarar görebileceğini veya veri kaybı olabileceğini belirtir.

UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Bu yayındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2011 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell

, DELL logosu, Dell Precision

, Precision ON

,ExpressCharge

,

Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ , and Wi-Fi Catcher ™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel ® , Pentium ® ,

Xeon

®

, Core

, Atom

, Centrino

®

ve Celeron

®

Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticar markaları veya ticari markalarıdır. AMD ® , Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron ™ ,

AMD Phenom

, AMD Sempron

, AMD Athlon

, ATI Radeon

ve ATI FirePro

da ticari markalarıdır. Microsoft

®

,

Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook ® Microsoft Corporation'ın

ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc

Blu-ray Disc

Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth ® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth

®

SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi ® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu yayımda, markalar ve adlar üzerinde iddia sahibi olan varlıklara veya ürünlerine istinaden diğer ticari markalar ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendi dışında ticari markalara ve adlara yönelik tüm mülkiyet ilgisini reddeder.

2011 – 08

Rev. A00

İçindekiler

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar............................................2

Bölüm 1: Bilgisayarınızda Çalışma...........................................................7

Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

..........................................................7

Önerilen Araçlar

..............................................................................................................9

Bilgisayarınızı Kapatma

...................................................................................................9

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra

.....................................................................................9

Bölüm 2: Pili Çıkarma..............................................................................11

Pili Takma

....................................................................................................................12

Bölüm 3: Secure Digital (SD) Kartını Çıkarma.......................................13

Secure Digital (SD) Kartını Takma

...................................................................................14

Bölüm 4: Menteşe Kapağını Çıkarma.....................................................15

Menteşe Kapağını Takma

..............................................................................................16

Bölüm 5: Klavyeyi Çıkarma.....................................................................17

Klavyeyi Takma

.............................................................................................................18

Bölüm 6: Optik Disk Sürücüyü Çıkarma................................................19

Optik Disk Sürücüyü Takma

...........................................................................................20

Bölüm 7: Bellek Modülünü Çıkarma.......................................................21

Bellek Modülünü Takma

.................................................................................................22

Bölüm 8: Avuç İçi Dayanağının Çıkartılması.........................................23

Avuç İçi Dayanağını Takma

............................................................................................24

Bölüm 9: Güç Düğmesi Kartını Çıkarma................................................27

Güç Düğmesi Kartını Takma

...........................................................................................28

Bölüm 10: Sabit Sürücüyü Çıkarma.......................................................31

Sabit Sürücüyü Takma

...................................................................................................32

Bölüm 11: Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Çıkarma........................33

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Takma

.......................................................................34

Bölüm 12: Düğme Pili Çıkarma...............................................................35

Düğme Pili Takma

.........................................................................................................36

Bölüm 13: USB Kartını Çıkarma..............................................................37

USB Kartını Takma

........................................................................................................38

Bölüm 14: Mikrofonu Çıkarma................................................................39

Mikrofonu Takma

..........................................................................................................40

Bölüm 15: CPU Fan Aksamını ve Isı Emicisini Sökme.........................41

CPU Fan Aksamını ve Isı Emicisini Takma

.......................................................................42

Bölüm 16: İşlemciyi Çıkarma...................................................................43

İşlemciyi Takma

............................................................................................................44

Bölüm 17: Sistem Kartını Çıkarma..........................................................45

Sistem Kartını Takma

....................................................................................................46

Bölüm 18: Hoparlörleri Çıkarma.............................................................49

Hoparlörleri Takma

........................................................................................................51

Bölüm 19: Ekran Aksamını Çıkarma.......................................................53

Ekran Aksamını Takma

..................................................................................................55

Bölüm 20: DC Giriş Bağlantı Noktasını ve Braketi Çıkarma.................57

DC Giriş Bağlantı Noktasını ve Braketi Takma

..................................................................59

Bölüm 21: Ekran Çerçevesini Çıkarma...................................................61

Ekran Çerçevesini Takma

..............................................................................................62

Bölüm 22: Kamerayı Çıkarma..................................................................63

Kamerayı Takma

...........................................................................................................64

Bölüm 23: Ekran Panelini Çıkarma.........................................................65

Ekran Panelini Takma

....................................................................................................67

Bölüm 24: Düşük Voltaj Diferansiyel Sinyal (LVDS) Kablosunu

Çıkarma.....................................................................................................69

Düşük Voltaj Diferansiyel Sinyal (LVDS) Kablosunu Takma

...............................................70

Bölüm 25: Sistem Kurulumuna Girme....................................................73

Sistem Kurulumuna Genel Bakış

.....................................................................................73

Sistem Kurulum Ekranları

...............................................................................................73

Sistem Kurulum Seçenekleri

...........................................................................................75

Bölüm 26: Diagnostik Sesli Uyarı Kodları..............................................79

Pil Durum Işıkları

...........................................................................................................80

Aygıt Durum Işıkları

.......................................................................................................80

Bölüm 27: Özellikler.................................................................................81

Bölüm 28: Dell'e Başvurma.....................................................................87

6

Bilgisayarınızda Çalışma

Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan

Önce

Bilgisayarınızı potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:

• Bilgisayarınızda Çalışma konusundaki tüm adımları gerçekleştirdiniz.

• Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okumuş olmanız.

• Çıkarma prosedürü ters sırayla uygulanarak bir bileşen değiştirilebilir veya (ayrıca satın alınmışsa) takılabilir.

UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bilgisayarınızla gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/ regulatory_compliance.adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfası'na bakın.

DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

DİKKAT: Elektrostatik boşalımı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da bilgisayarın arkasındaki konnektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.

DİKKAT: Bileşenlere ve kartlara dikkatle muamele edin. Bir kartın üzerindeki bileşenlere veya kontaklara dokunmayın. Kartları kenarlarından veya metal montaj braketinden tutun. İşlemci gibi bileşenleri pimlerinden değil kenarlarından tutun.

1

7

DİKKAT: Bir kabloyu çıkardığınızda, konnektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konnektörler bulunur; bu tür bir kabloyu

çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitlemek tırnaklarına bastırın.

Konnektörleri ayırdığınzda, konnektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konnektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.

NOT:

Bilgisayarınızın ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Bilgisayara zarar vermekten kaçınmak için, bilgisayarın içinde çalışmaya başlamadan

önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1.

Bilgisayar kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.

2.

Bilgisayarınızı kapatın (bkz.

Bilgisayarınızı Kapatma

).

3.

Bilgisayar isteğe bağlı Ortam Tabanı veya Pil Dilimi gibi bir yerleştirme aygıtına bağlıysa (yerleştirilmişse) çıkartın.

DİKKAT: Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarınızdan ve ardından ağ aygıtından çıkarın.

4.

Tüm ağ kablolarını bilgisayardan çıkarın.

5.

Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın.

6.

Ekranı kapatın ve bilgisayarı düz bir çalışma zemini üzerine ters çevirin.

NOT:

Sistem kartının zarar görmemesi için, bilgisayara müdahale etmeden önce ana pili

çıkarmanız gerekir.

7.

Ana pili çıkarın.

8.

Bilgisayarın üst kısmını yukarı çevirin.

9.

Ekranı açın.

10.

Sistem kartını topraklamak için güç düğmesine basın.

DİKKAT: Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, kapağı açmadan önce bilgisayarınızın fişini elektrik prizinden çekin.

DİKKAT: Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, bilgisayarın arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokunun.

11.

Takılmış herhangi bir ExpressCard'ı veya Akıllı Kartı uygun yuvalardan çıkarın.

8

Önerilen Araçlar

Bu belgedeki yordamlar için aşağıdaki araçlar gerekebilir:

• Küçük düz uçlu tornavida

• 0 Numaralı Phillips tornavida

• 1 Numaralı Phillips tornavida

• Küçük plastik çizici

• Flash BIOS güncelleştirme program CD'si

Bilgisayarınızı Kapatma

DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.

1.

İşletim sistemini kapatın:

• Windows Vista'da:

Başlat

düğmesini tıklatın, ardından aşağıda gösterildiği gibi

Başlat

menüsünün sağ alt köşesindeki oku tıklatın ve ardından

Kapat

öğesini tıklatın.

• Windows XP'de:

Başlat

Bilgisayarı Kapat

Kapat

öğelerini tıklatın. Bilgisayar, işletim sistemi kapatma işlemi tamamlandıktan sonra kapanır.

2.

Bilgisayarın ve tüm takılı aygıtların kapandığından emin olun. İşletim sisteminizi kapattığınızda bilgisayarınız ve takılı aygıtlar otomatik olarak kapanmazsa, bunları kapatmak için güç düğmesine basın ve yaklaşık 4 saniye basılı tutun.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra

Herhangi bir değiştirme işlemini tamamladıktan sonra, bilgisayarınızı açmadan önce harici aygıtları, kartları, kabloları vs. taktığınızdan emin olun.

DİKKAT: Bilgisayarın hasar görmesini önlemek için, sadece o Dell bilgisayar için tasarlanmış pilleri kullanın. Başka Dell bilgisayarlar için tasarlanmış pilleri kullanmayın.

9

1.

Bağlantı noktası eşleyicisi, ince pil veya ortam tabanı gibi harici aygıtları bağlayın ve ExpressCard gibi kartları değiştirin.

2.

Bilgisayarınıza telefon veya ağ kablolarını bağlayın.

DİKKAT: Ağ kablosu takmak için önce ağ aygıtına takın ve ardından bilgisayara takın.

3.

Pili yerine takın.

4.

Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerine takın.

5.

Bilgisayarınızı açın.

10

Pili Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Pili çıkarmak için serbest bırakma mandallarını kaydırın.

2

3.

Pili kaydırarak bilgisayardan çıkarın.

11

Pili Takma

1.

Pili yerine oturana dek yuvasına kaydırın.

2. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

12

Secure Digital (SD) Kartını Çıkarma

3

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Bilgisayardan serbest bırakmak için SD bellek kartının üzerine bastırın.

3.

SD bellek kartını kaydırarak bilgisayarın dışına çıkarın.

13

Secure Digital (SD) Kartını Takma

1.

Bellek kartını bir tık sesiyle tamamen yerine oturana kadar yuvaya itin.

2. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

14

Menteşe Kapağını Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3.

Menteşe kapağını sabitleyen vidaları sökün.

4

4.

Bilgisayarı çevresinde döndürün ve menteşe kapağını çıkarın.

15

Menteşe Kapağını Takma

1.

Menteşe kapağını takın ve bilgisayara olan bağlantısını sabitlemek için üzerine bastırın.

2.

Bilgisayarı çevresinde döndürün ve menteşe kapağını sabitleyen vidaları takın.

3. Pili takın.

4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

16

Klavyeyi Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3.

Klavyeyi bilgisayara sabitleyen üstteki dört mandalı serbest bırakmak üzere kaldırın.

5

4.

Klavyeyi ters çevirin ve avuç içi dayanağının üzerine koyun.

5.

Klavye kablosunu sistem kartından çıkarın.

17

6.

Klavyeyi bilgisayardan çıkarın.

Klavyeyi Takma

1.

Klavye kablosunu sistem kartına bağlayın.

2.

Klavyeyi 30 derecelik açıyla bölmesine yerleştirin.

3.

Üstteki mandalları sabitlemek için klavyeye bastırın.

4. Pili takın.

5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

18

Optik Disk Sürücüyü Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4.

Optik sürücüyü sabitleyen vidayı sökün.

6

5.

Optik sürücüyü bilgisayardan nazik bir şekilde kaldırmak için bir tornavida kullanın.

19

Optik Disk Sürücüyü Takma

1.

Optik sürücüyü bilgisayarın sol tarafındaki sürücü yuvasına kaydırın.

2.

Optik sürücüyü bilgisayara sabitlemek için vidayı sıkın.

3. Klavyeyi

takın.

4. Pili takın.

5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

20

Bellek Modülünü Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4.

Tutma klipslerini modül yukarı fırlayana kadar bellek modülünden uzağa doğru kaldırın.

7

5.

Bellek modülünü bilgisayardan çıkarın.

21

Bellek Modülünü Takma

1.

Bellek modülünü bellek yuvasına takın.

2.

Tutma klipsleri bellek modülünü yerine sabitleyene kadar bellek modülüne bastırın.

3. Klavyeyi

takın.

4. Pili takın.

5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

22

Avuç İçi Dayanağının Çıkartılması

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4.

Alt tabanı tutan vidaları sökün.

8

5.

Bilgisayarı çevresinde döndürün ve güç kartı kablosunu (1) ve dokunmatik fare kablosunu (2) çıkarın.

23

6.

Avuç içi dayanağını bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

7.

Avuç içi dayanağının alt, sağ ve sol taraflarındaki tüm mandalları serbest bırakmak için plastik bir çizici kullanarak avuç içi dayanağını kaldırın. Tüm mandallar serbest bırakıldıktan sonra, avuç içi dayanağını bilgisayardan yukarı kaldırın ve çıkarın.

Avuç İçi Dayanağını Takma

1.

Avuç içi dayanağını görüntü ekranına doğru 30 derecelik açıyla takın.

2.

Tüm mandalları sabitlemek için üzerine bastırmadan önce avuç içi dayanağını bulunduğu yerde hizalayıp, ayarlayın.

3.

Güç kartı kablosunu ve dokunmatik kabloyu ilgili konnektörlere bağlayın.

4.

Avuç içi dayanağını bilgisayara sabitleyen vidaları takın.

5.

Bilgisayarı çevresinde döndürün ve alt tabanı sabitleyen vidaları takın.

24

6. Klavyeyi

takın.

7. Pili takın.

8. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

25

26

Güç Düğmesi Kartını Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5.

Güç düğmesi kart kablosunu avuç içi dayanağa sabitleyen bantı sıyırın.

9

6.

Avuç içi dayanağını döndürün ve güç düğmesi kartını avuç içi dayanağa sabitleyen vidayı sökün.

27

7.

Güç düğmesi kartını yukarı kaldırın ve güç düğmesi kart kablosunu aralıktan serbest bırakın.

Güç Düğmesi Kartını Takma

1.

Güç düğmesi kart kablosunu aralıktan sokun.

2.

Güç düğmesini yuvasına sabitleyin.

3.

Güç düğmesi kartını sabitlemek için vidayı takın.

4.

Bilgisayarı çevresinde döndürün ve güç düğmesi kart kablosunu avuç içi dayanağına takın.

5. Avuç içi dayanağını takın.

6. Klavyeyi

takın.

7. Pili takın.

28

8. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

29

30

Sabit Sürücüyü Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5.

Sabit sürücüyü kaydırın ve bilgisayarın dışına çıkarın.

10

6.

Sabit sürücü braketini sabitleyen vidaları sökün ve söz konusu braketi sabit sürücüden ayırın.

31

Sabit Sürücüyü Takma

1.

Sabit sürücü braketini sabit sürücüye takın.

2.

Sabit sürücü braketini sabitleyen vidaları sıkın.

3.

Sabit sürücüyü bölmesine yerleştirin ve sistem kartına sabitlemek için sabit sürücüyü SATA konnektörüne doğru kaydırın.

4. Avuç içi dayanağını takın.

5. Klavyeyi

takın.

6. Pili takın.

7. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

32

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını

Çıkarma

11

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5.

WLAN kartına bağlı anteni ayırın.

6.

WLAN kartını yuvasından çıkarmak için mandalı kaldırın.

33

7.

WLAN kartını bilgisayardan çıkarın.

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Takma

1.

WLAN kartını yuvasına kaydırın.

2.

WLAN kartını yerine sabitlemek için kartı mandala klipsleyin.

3.

Anteni WLAN kartındaki renk koduna göre bağlayın.

4. Avuç içi dayanağını takın.

5. Klavyeyi

takın.

6. Pili takın.

7. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

34

Düğme Pili Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5.

Düğme pil kablosunu sistem kartından çıkarın.

12

6.

Düğme pili bilgisayardan çıkarın.

35

Düğme Pili Takma

1.

Düğme pili düğme pili yuvasına takın.

2.

Düğme pilin kablosunu sistem kartına takın.

3. Avuç içi dayanağını takın.

4. Klavyeyi

takın.

5. Pili takın.

6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

36

USB Kartını Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Optik sürücüyü

çıkarın.

5. Avuç içi dayanağını çıkarın.

6.

USB kartı kablosunu sistem kartından çıkarın.

13

7.

USB kartını sabitleyen vidayı çıkarın.

37

8.

USB kartını yukarı kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.

USB Kartını Takma

1.

USB kartını bilgisayar üzerindeki bölmesinin içerisine takın ve hizalayın.

2.

USB kartını yerine sabitleyen vidaları takın.

3.

USB kartı tablosunu sistem kartına bağlayın.

4. Avuç içi dayanağını takın.

5. Optik sürücüyü

takın.

6. Klavyeyi

takın.

7. Pili takın.

8. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

38

Mikrofonu Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5.

Sistem kartından mikrofon kablosunu çıkarın.

14

6.

Mikrofonu kaldırın ve bölmesinden çıkarın.

39

Mikrofonu Takma

1.

Mikrofonu yuvasına yerleştirin ve hizalayın.

2.

Mikrofon kablosunu sistem kartına bağlayın.

3. Avuç içi dayanağını takın.

4. Klavyeyi

takın.

5. Pili takın.

6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

40

CPU Fan Aksamını ve Isı Emicisini

Sökme

15

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5.

CPU fan kablosunu sistem kartından çıkarın.

6.

Isı emicisini ve CPU fan aksamını sabitleyen tutucu vidaları aşağıda yer alan resimdeki sıraya göre sökün.

41

7.

Isı emicisini ve CPU fan aksamını bilgisayardan sökün.

CPU Fan Aksamını ve Isı Emicisini Takma

1.

Isı emicisini ve CPU fan aksamını yerleştirin ve hizalayın.

2.

Isı emicisini ve CPU fan aksamını sabitlemek için tutucu vidaları sıkın.

3.

CPU fan kablosunu sistem kartına bağlayın.

4. Avuç içi dayanağını takın.

5. Klavyeyi

takın.

6. Pili takın.

7. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

42

İşlemciyi Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Klavyeyi

çıkarın.

4. Avuç içi dayanağını çıkarın.

5. CPU fan aksamını ve ısı emicisini

çıkarın.

6.

İşlemci kam kilidini saatin tersi yönünde döndürün.

16

7.

İşlemciyi kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.

43

İşlemciyi Takma

1.

İşlemciyi, işlemci yuvasına yerleştirin. İşlemcinin düzgün şekilde oturtulduğundan emin olun.

2.

Kam vidasını saat yönünde kilitli konuma gelinceye kadar sıkın.

3. CPU fan aksamını ve ısı emicisini

takın.

4. Avuç içi dayanağını takın.

5. Klavyeyi

takın.

6. Pili takın.

7. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

44

17

Sistem Kartını Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. SD bellek kartını

çıkarın.

4. Klavyeyi

çıkarın.

5. Optik sürücüyü

çıkarın.

6. Bellek modülünü

çıkarın.

7. Avuç içi dayanağını çıkarın.

8. Sabit sürücüyü

çıkarın.

9. WLAN kartını

çıkarın.

10. CPU fan aksamını ve ısı emicisini

çıkarın.

11.

Ekran kablosunu (1), DC Giriş kablosunu (2), USB kartı kablosunu (3), hoparlör kablosunu (4), ses kartı kablosunu (5) ve düğme pil kablosunu (6) çıkarın.

12.

Sistem kartını yerine sabitleyen vidaları sökün.

45

13.

Sistem kartını belirli bir açıda kaldırın ve LAN, VGA, HDMI ve USB yuvalarından kaydırarak çıkarın.

Sistem Kartını Takma

1.

Sistem kartını LAN, VGA, HDMI ve USB konnektörleriyle birlikte ilgili yuvalarına sokun ve sistem kartını yerinde hizalayın.

2.

Sistem kartını yerine sabitleyen vidaları takın.

3.

LCD kablosunu, DC Giriş kablosunu, USB kartı kablosunu, ses kartı kablosunu, düğme pil kablosunu ve hoparlör kablosunu bağlayın.

4. İşlemciyi takın.

5. CPU fan aksamını ve ısı emicisini

takın.

6. WLAN kartını

takın.

46

7. Sabit sürücüyü

takın.

8. Avuç içi dayanağını takın.

9. Bellek modülünü

takın.

10. Optik sürücüyü

takın.

11. Klavyeyi

takın.

12. SD bellek kartını

takın.

13. Pili takın.

14. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

47

48

Hoparlörleri Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. SD bellek kartını

çıkarın.

4. Klavyeyi

çıkarın.

5. Optik sürücüyü

çıkarın.

6. Bellek modülünü

çıkarın.

7. Avuç içi dayanağını çıkarın.

8. Sabit sürücüyü

çıkarın.

9. WLAN kartını

çıkarın.

10. CPU fan aksamını ve ısı emicisini

çıkarın.

11. Sistem kartını

çıkarın.

12.

Hoparlör kablosunu yönlendirme kanalından çıkarın.

18

13.

Emniyet mandallarına basın ve soldaki hoparlörü yukarı kaldırın.

49

14.

Emniyet mandallarına basın ve sağdaki hoparlörü yukarı kaldırın.

15.

Hoparlör aksamını ve hoparlör kablosunu bilgisayardan çıkarın.

50

Hoparlörleri Takma

1.

Sağ ve sol hoparlörleri ilgili bölmelerine takın.

2.

Hoparlör kablosunu hizalayın ve kasaya yönlendirin.

3. Sistem kartını

takın.

4. İşlemciyi takın.

5. CPU fan aksamını ve ısı emicisini

takın.

6. WLAN kartını

takın.

7. Sabit sürücüyü

takın.

8. Avuç içi dayanağını takın.

9. Bellek modülünü

takın.

10. Optik sürücüyü

takın.

11. Klavyeyi

takın.

12. SD bellek kartını

takın.

13. Pili takın.

14. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

51

52

Ekran Aksamını Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Menteşe kapağını çıkarın.

4. Klavyeyi

çıkarın.

5. Avuç içi dayanağını çıkarın.

6.

LVDS kablosunu sistem kartından çıkarın.

19

7.

WLAN antenini çıkarıp, kasa üzerindeki yönlendirme kanalından çekin.

53

8.

Sağ ve sol menteşeleri sabitleyen vidaları sökün.

9.

Ekran aksamını bilgisayardan yukarı kaldırın ve sökün.

54

Ekran Aksamını Takma

1.

Ekran aksamı menteşelerini tutucularının içerisine takın.

2.

Her iki menteşeyi yerine sabitleyen vidaları takın.

3.

LVDS kablosunu sistem kartına bağlayın.

4.

WLAN anten yönlendirme kablosunu tutucusuyla aynı hizaya getirin ve anteni

WLAN kartına bağlayın.

5.

USB kartı kablosunu bağlayın.

6. Avuç içi dayanağını takın.

7. Klavyeyi

takın.

8. Menteşe kapağını takın.

9. Pili takın.

10. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

55

56

DC Giriş Bağlantı Noktasını ve

Braketi Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Menteşe kapağını çıkarın.

4. Klavyeyi

çıkarın.

5. Avuç içi dayanağını çıkarın.

6. Ekran aksamını

çıkarın.

7.

DC Giriş kablosunu sistem kartından çıkarın.

20

8.

DC Giriş bağlantı noktasını sabitleyen vidayı çıkarın.

57

9.

DC Giriş bağlantı noktası braketini kaldırın.

10.

DC Giriş bağlantı noktası braketini bilgisayardan kaldırın ve çıkarın.

58

DC Giriş Bağlantı Noktasını ve Braketi Takma

1.

DC Giriş bağlantı noktasını ve braketi bölmesine yerleştirin.

2.

Braketi hizalayın ve braket ile DC Giriş bağlantı noktasını sabitleyen vidayı sıkın.

3.

DC Giriş kablosunu sistem kartına bağlayın.

4. Ekran aksamını

takın.

5. Avuç içi dayanağını takın.

6. Klavyeyi

takın.

7. Menteşe kapağını takın.

8. Pili takın.

9. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

59

60

21

Ekran Çerçevesini Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3.

Alttan başlayarak, çerçeveyi ekran aksamından tersyüz edin ve çalışmanıza ekran

çerçevesinin sağ ve sol köşelerinden devam edin.

4.

Tüm mandallar gevşetildiğinde çerçeveyi ekran aksamından çıkarın.

61

Ekran Çerçevesini Takma

1.

Ekran çerçevesini üst kapakla aynı hizaya getirin.

2.

Tırnakları tutturmak için alt kenardan ekran çerçevesine doğru bastırın.

3. Pili takın.

4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

62

Kamerayı Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Ekran çerçevesini

çıkarın.

4.

Kamera kablosunu kamera modülünden çıkarın.

22

5.

Mandalı ve kamerayı kaldırıp çıkarın.

63

Kamerayı Takma

1.

Kamera modülünü takın ve modül bölmesiyle aynı hizaya getirin.

2.

Kamera kablosunu kamera modülüne bağlayın.

3. Ekran çerçevesini

takın.

4. Pili takın.

5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

64

Ekran Panelini Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Menteşe kapağını çıkarın.

4. Klavyeyi

çıkarın.

5. Avuç içi dayanağını çıkarın.

6. Ekran aksamını

çıkarın.

7. Ekran çerçevesini

çıkarın.

8.

Kamera kablosunu kamera modülünden çıkarın.

23

9.

Ekran braketlerini ve menteşelerini sabitleyen vidaları sökün.

65

10.

Kablosuz anteni sağ menteşeden çıkarın.

11.

LVDS kablosunu sol menteşeden çıkarın.

66

12.

Ekran panelini ve braketleri ekranın üst kapağından yukarı kaldırın.

13.

Sağ ve sol ekran braketleri üzerindeki vidaları sökün ve ekran panelini çıkarın.

Ekran Panelini Takma

1.

Sağ ve sol braketleri ekran paneline takın ve vidaları sabitleyin.

2.

Ekran kablosunu ve kablosuz anteni sağ ve sol menteşelere takın ve yönlendirin.

3.

Ekran panelini braketleriyle birlikte üst kapak ile aynı hizaya getirin.

4.

WLAN anten yönlendirme kablosunu tutucusuyla aynı hizaya getirin ve anteni

WLAN kartına bağlayın.

5.

Ekran panelini ve braketleri sabitleyen vidaları takın.

6.

Kamera kablosunu kamera modülüne bağlayın.

7. Ekran çerçevesini

takın.

67

8. Ekran aksamını

takın.

9. Avuç içi dayanağını takın.

10. Klavyeyi

takın.

11. Menteşe kapağını takın.

12. Pili takın.

13. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

68

Düşük Voltaj Diferansiyel Sinyal

(LVDS) Kablosunu Çıkarma

1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2. Pili çıkarın.

3. Menteşe kapağını çıkarın.

4. Klavyeyi

çıkarın.

5. Optik sürücüyü

çıkarın.

6. Avuç içi dayanağını çıkarın.

7. Ekran aksamını

çıkarın.

8. Ekran çerçevesini

çıkarın.

9. Ekran panelini çıkarın.

10.

LVDS kablo bağlantısını sabitleyen bandı sökün.

24

11.

LVDS kablosunu ekran panelinden çıkarın.

69

12.

Ekran kablosunu ekran paneline sabitleyen yapışkandan ayırın.

Düşük Voltaj Diferansiyel Sinyal (LVDS)

Kablosunu Takma

1.

Ekran kablosunu ekran paneline takın.

2.

Ekran kablosu konnektörünü ekran paneline bağlayın ve sabitlemek için bantla yapıştırın.

3. Ekran panelini takın.

4. Ekran çerçevesini

takın.

5. Ekran aksamını

takın.

6. Avuç içi dayanağını takın.

7. Optik sürücüyü

takın.

70

8. Klavyeyi

takın.

9. Menteşe kapağını takın.

10. Pili takın.

11. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

71

72

25

Sistem Kurulumuna Girme

1.

Bilgisayarınızı açın (veya yeniden başlatın).

2.

Mavi DELL logosu görüntülendiğinde, F2 isteminin görünüp görünmediğine dikkat etmeniz gerekir.

3.

F2 istemi görüntülendikten hemen sonra <F2> düğmesine basın.

NOT:

F2 istemi klavyenin başlatılmış olduğunu belirtir. Bu istem çok hızlı bir şekilde görünebilir, bu nedenle görünmesini dikkatle bekleyin ve sonra <F2> tuşuna basın.

İstenmeden önce <F2> tuşuna basarsanız, bu tuş vuruşu kaybedilir.

4.

Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.

Sistem Kurulumuna Genel Bakış

Sistem Kurulumu aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

• bilgisayarınıza herhangi bir donanım ekledikten veya bir donanımı değiştirdikten ya da çıkardıktan sonra sistem yapılandırma bilgilerini değiştirmek için

• kullanıcı parolası gibi kullanıcı tarafından belirlenebilen bir seçeneği ayarlamak veya değiştirmek için

• geçerli bellek miktarını okumak veya takılı sabit sürücü türünü ayarlamak için

Sistem Kurulumu'nu kullanmadan önce ileride kullanmak üzere Sistem Kurulumu ekran bilgilerini bir yere not etmeniz önerilir.

DİKKAT: Uzman bir bilgisayar kullanıcısı değilseniz, bu programın ayarlarını değiştirmeyin. Bazı değişiklikler bilgisayarınızın yanlış çalışmasına neden olabilir.

Sistem Kurulum Ekranları

Menü

Sistem Kurulum penceresinin üstünde görüntülenir. Bu alan, Sistem Kurulum seçeneklerine erişmek için bir menü sağlar. Gezinmek için < Sol Ok > ve <

73

Seçenekler

Listesi

Seçenekler

Alanı

Sağ Ok > tuşlarına basın. Bir

Menü

seçeneği vurgulandığında,

Seçenekler

Listesi

bilgisayarınıza takılı donanımı tanımlayan seçenekleri listeler.

Sistem Kurulum penceresinin üstünde görüntülenir. Bu alan, Sistem Kurulum seçeneklerine erişmek için bir menü sağlar. Gezinmek için < Sol Ok > ve <

Sağ Ok > tuşlarına basın. Bir

Menü

seçeneği vurgulandığında,

Seçenekler

Listesi

bilgisayarınıza takılı donanımı tanımlayan seçenekleri listeler.

Seçenekler Listesinin

sağ tarafında görünür ve

Seçenekler Listesinde

listelenen her bir seçenek ile ilgili bilgiyi içerir. Bu alanda bilgisayarınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilir ve mevcut ayarlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz.

Mevcut ayarlarınızda değişiklik yapmak için < Enter> tuşuna basın.

Seçenekler Listesine

geri dönmek için <ESC> tuşuna basın.

NOT:

Options List (Seçenekler Listesi) seçeneğinde listelenen tüm ayarlar değiştirilemez.

Help (Yardım)

Sistem Kurulum penceresinin sağ tarafından görünür ve

Seçenekler Listesi

' nde seçili seçenek ile ilgili yardım bilgilerini içerir.

System Setup (Sistem Kurulumu) ekranlarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş vuruşu

< F2 >

< Esc >

Action (Eylem)

System Setup (Sistem Kurulumu) içindeki seçili her bir

öğe hakkında bilgi gösterir.

Mevcut görünümden çıkın veya mevcut görünümü

System Setup (Sistem Ayarları) içindeki

Exit

(Çıkış) sayfasına geçirin.

Görüntülenecek bir öğe seçer.

< Up Arrow > (Yukarı Ok) veya <

Down Arrow > (Aşağı Ok)

< Left Arrow > (Sol Ok) veya <

Right Arrow > (Sağ Ok)

– veya +

<Enter>

< F9 >

<F10>

Görüntülenecek bir menü seçer.

Geçerli öğenin değerini değiştirir.

Alt menüyü seçer veya komutu yürütür.

Varsayılan kur ayarlarını yükler.

Geçerli yapılandırmayı kaydeder ve System Setup

(Sistem Kurulumu) kısmından çıkar.

74

Sistem Kurulum Seçenekleri

Ana

Sistem Bilgileri

System Date (Sistem Tarihi)

System Time (Sistem Saati)

BIOS Version (BIOS Sürümü)

Ürün Adı

Service Tag (Servis Etiketi)

Asset Tag (Demirbaş Etiketi)

CPU Tipi

CPU Speed (CPU Hızı)

CPU Kimliği

L1 Cache Size (L1 Önbellek Boyutu)

L2 Cache Size (L2 Önbellek Boyutu)

L3 Cache Size (L3 Önbellek Boyutu)

Genişletilmiş Bellek

Sistem Belleği

Memory Speed (Bellek Hızı)

Sabit Disk Sürücüsü

SATA ODD

AC Adaptör Tipi

Bilgisayar modeli numarasını görüntüler.

Bilgisayar dahili takvimindeki tarihi yeniden ayarlar.

Bilgisayar dahili saatindeki saati yeniden ayarlar.

BIOS revizyonunu gösterir.

Ürün adını ve model numarasını gösterir.

Bilgisayarınızın servis etiketini gösterir.

Bilgisayarınızın demirbaş etiketini (varsa) gösterir.

İşlemci türünü görüntüler.

İşlemcinin hızını görüntüler.

İşlemci kimliğini gösterir.

İşlemci L1 önbelleği boyutunu görüntüler.

İşlemci L2 önbelleği boyutunu görüntüler.

İşlemci L3 önbelleği boyutunu görüntüler.

Bilgisayarınıza takılan belleği gösterir.

Bilgisayarın üzerindeki yerleşik belleği gösterir.

Bellek hızını görüntüler.

Model numarasını ve sabit sürücü kapasitesini gösterir.

Model numarasını ve optik sürücü kapasitesini gösterir.

AC adaptör tipini gösterir.

75

Advanced (Gelişmiş)

Intel SpeedStep Intel SpeedStep özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Virtualization (Sanallaştırma) Intel Virtualization özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Integrated NIC (Tümleşik NIC) Yerleşik ağ kartındaki güç kaynağını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

USB Emulation (USB

Emülasyonu)

USB emülasyon özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

USB Wake Support (USB

Uyandırma Desteği)

SATA İşletimi

Adapter Warnings (Adaptör

Uyarılar)

İşlev Tuşu Davranışı

Varsayılan: Etkin

Varsayılan: Etkin

Varsayılan: Etkin

Varsayılan: Etkin

USB aygıtlarının bilgisayarı bekleme konumundan uyandırmasını sağlar. Bu

özellik ancak AC adaptörü bağlıyken etkinleştirilir.

SATA denetleyici modunu

ATA veya AHCI olarak değiştirin.

Adaptör uyarılarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan: Devre dışı

Varsayılan: AHCI

Varsayılan: Etkin

Varsayılan: Önce işlev tuşu

Şarj Cihazı Davranışı

Miscellaneous Devices

(Çeşitli Aygıtlar)

<Fn> işlev tuşunun davranışını belirtir.

AC güç kaynağına bağlanıldığında bilgisayar pilinin şarj edilip edilmeyeceğini belirtir.

Bu alanlar yerleşik aygıtları etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Varsayılan: Etkin

76

Security (Güvenlik)

Servis Etiketini Ayarla

Set Supervisor Password (Yönetici Parolasını

Ayarla)

HDD Parolasını Ayarla

Parolayı Devre Dışı Bırakma

Computrace

Bu alan sahip olduğunuz sistemin servis etiketini görüntüler. Servis etiketi henüz belirlenmediyse, servis etiketini girmek için bu alan kullanılabilir.

Yönetici parolasını değiştirmenize veya silmenize olanak tanır.

Bilgisayarın dahili sabit sürücüsünde (HDD) bir parola belirlemenize olanak tanır.

Sistemin uyku durumundan yeniden başlatma/ devamı sırasında sistem parolasını ve dahili

HDD parola istemlerini devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Bilgisayarınızdaki Computrace özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Boot (Önyükleme)

Önyükleme Öncelik Sırası

Hard Disk Drives (Sabit Disk Sürücüler)

USB Depolama Aygıtı

CD/DVD ROM Sürücüleri

Bilgisayarın başlangıçtan itibaren önyükleme yapacağı farklı aygıtların sırasını belirtir.

Bilgisayarın başlatma yapacağı sabit sürücüyü belirler.

Bilgisayarın önyükleme yapacağı USB depolama aygıtını belirtir.

Bilgisayarın başlatma yapacağı CD/DVD'yi belirler.

Bilgisayarın başlatma yapacağı ağ aygıtını belirler.

Exit (Çıkış)

Bu bölüm Sistem Kurulumundan çıkmadan önce varsayılan ayarları kaydetmenize, atmanıza ve yüklemenize olanak tanır.

77

78

26

Diagnostik Sesli Uyarı Kodları

Ekran hataları veya sorunları görüntüleyemiyorsa, bilgisayar başlatma sırasında bir dizi sesli uyarıda bulunabilir. Sesli uyarı kodları olarak adlandırılan bu sesli uyarılar dizisi,

çeşitli sorunları tanımlar. Her bir sesli uyarı arasındaki gecikme 300 ms, her bir sesli uyarı dizisi arasındaki gecikme ise 3 saniyedir ve uyarı sesi 300 ms sürer. Her bir sesli uyarı ve sesli uyarılar dizisinden sonra, BIOS kullanıcının güç düğmesine basıp basmadığını algılamalıdır. Basıyorsa, BIOS döngülemeden atlar ve normal kapatma işlemini ve güç sistemini yürütür.

Kod Neden ve Sorun Giderme Adımları

1

Çalışan ya da hatalı BIOS ROM sağlama toplamı

Sistem kartı hatası, BIOS bozulmasını veya ROM hatasını kapsar

2

RAM algılanmadı

Bellek algılanmadı

3

Yonga Seti Hatası (North ve South Bridge Yonga Seti, DMA/IMR/ Zamanlayıcı Hatası) ,

Gün Saati test hatası, Kapı A20 hatası, Süper G/Ç mikrodevre arızası, Klavye denetleyici test hatası

Sistem kartı arızası

4

RAM Okuma/Yazma hatası

Bellek arızası

5

Gerçek zamanlı saat güç arızası

CMOS pil arızası

6

Video BIOS sınama hatası

Ekran kartı arızası

7

İşlemci arızası

İşlemci arızası

8

Ekran

Ekran arızası

79

Pil Durum Işıkları

Bilgisayar bir elektrik prizine bağlıysa, pil durum ışığı aşağıdaki gibi yanar:

Dönüşümlü olarak yanıp sönen sarı ve beyaz ışık

— Onaylanmamış veya desteklenmeyen, Dell AC adaptörü olmayan bir adaptör dizüstü bilgisayarınıza takılı.

Sabit beyaz ışıkla birlikte dönüşümlü olarak yanıp sönen sarı ışık

— AC adaptör varken geçici pil arızası.

Sürekli yanıp sönen sarı ışık

— AC adaptörü varken kalıcı pil arızası.

Kapalı

— AC adaptör varken pil tam şarj modunda.

Yanan beyaz ışıkı

— AC adaptör varken pil şarj modunda.

Aygıt Durum Işıkları

Bilgisayarı açtığınızda yanar ve bilgisayar güç yönetimi moduna geçtiğinde yanıp söner.

Bilgisayar veri okurken veya yazarken yanar.

Pilin şarj durumunu göstermek için sabit biçimde yanar veya yanıp söner.

Kablosuz ağ etkinleştirildiğinde yanar.

80

27

Özellikler

NOT:

Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için

Başlat

Yardım ve Destek

öğelerini tıklatın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Sistem Bilgileri

Mikrodevre seti

Vostro 1450 ve Vostro 1550

Vostro 1440 ve Vostro 1540

DRAM veriyolu genişliği

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64 bit

SPI 32 Mbit

İşlemci

Türler

L2 önbellek

Harici veriyolu frekansı

• Intel Celeron

• Intel Core i3 serisi

• Intel Core i5 serisi

6 MB'a kadar

1333 MHz

Bellek

Bellek konnektörü

Bellek kapasitesi

Bellek türü

Minimum bellek

Maksimum bellek iki SODIMM yuvası

1 GB, 2 GB veya 4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

81

Ses

Tür

Denetleyici

Stereo dönüşüm

Arayüz:

Dahili

Harici

Hoparlörler

Ses seviyesi denetimleri

Video

Video türü

Veriyolu:

UMA

Ayrı

Video denetleyici:

UMA

Vostro 1450 ve Vostro 1550

Ayrı

Vostro 1440 ve Vostro 1540

Vostro 1440

Vostro 1450

2,1 kanallı yüksek tanımlı ses

IDT 92HD87B1

24 bit (analog ile dijital ve dijital ile analog arası) yüksek tanımlı ses mikrofon girişi/stereo kulaklıklar/harici hoparlör konnektörü

2 x 2 Watt klavye fonksiyon tuşları ve program menüleri

• sistem kartında tümleşik ayrı tümleşik video

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD Grafik

• Intel HD Grafik

• Intel HD Grafik 3000

Intel HD grafik

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

82

Kamera

Kamera Çözünürlüğü

Video Çözünürlüğü

İletişim

Ağ adaptörü

Kablosuz

Bağlantı Noktaları ve Konnektörler

Ses

Video

1,3 Megapiksel

Saniyede 30 karede 640 x 480 (Maksimum)

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN dahili kablosuz yerel ağ (WLAN) bir mikrofon konnektörü; bir stereo kulaklık/ hoparlör konnektörü

• bir adet 15 pimli VGA konnektörü

• bir adet 19 pimli HDMI konnektörü bir adet RJ-45 konnektör

üç adet 4 pimli USB 2.0 uyumlu konnektör bir 3-in-1 (SD/MMC/MS)

Ağ adaptörü

USB

Ortam kartı okuyucusu

Ekran

Tür

Boyut

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Boyutlar: Vostro 1440/Vostro 1450

Yükseklik

Genişlik

Köşegen

Aktif alan (X/Y)

Boyutlar: Vostro 1540/Vostro 1550

Yükseklik

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0 inç

15,0 inç

192,50 mm (7,58 inç)

324,00 mm (12,76 inç)

355,60 mm (14,00 inç)

344,23 mm x 193,54 mm

193,50 mm (7,62 inç)

83

Ekran

Genişlik

Köşegen

Aktif alan (X/Y)

Maksimum çözünürlük

Maksimum Parlaklık

Çalışma açısı

Yenileme hızı

Minimum Görüntü açıları:

Yatay

Dikey

Piksel derecesi

Klavye

Tuş sayısı:

Dokunmatik yüzey

Aktif Alan:

X ekseni

Y ekseni

Pil

Tür

Boyutlar:

Yükseklik

Genişlik

Derinlik

Ağırlık

84

344,20 mm (13,55 inç)

396,24 mm (15,60 inç)

344,23 mm x 193,54 mm

262K renkte 1366 x 768 piksel

220 nit

0° (kapalı) ila 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

Birleşik Devletler ve Kanada: 86 tuş Avrupa ve

Brezilya: 87 tuş, Japonya: 90 tuş

90,00 mm (3,54 inç)

49,00 mm (1,93 inç)

6 hücreli lityum iyon (2,20 Whr)

20,20 mm (0,80 inç)

208,36 mm (8,20 inç)

56,52 mm (2,22 inç)

0,33 kg (0,73 lb)

Pil

Şarj süresi

Voltaj

Sıcaklık aralığı:

Çalışma

Çalışma Dışı

Düğme pil yaklaşık 4 saat (bilgisayar kapandığında)

11,1 VDC

0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

–40 °C - 65 °C (–40 °F - 149 °F)

3 V CR2032 lityum düğme pil

AC Adaptörü

Tür:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / tümleşik video kartı ile Vostro

1550

Ayrı video kartı ile Vostro 1440

Ayrı video kartı ile Vostro 1450

Giriş voltajı

Giriş akımı (maksimum)

Giriş frekansı

Çıkış gücü

Çıkış akımı

65 W

90 W

Dereceli çıkış voltajı

Boyutlar:

Yükseklik

Genişlik

Derinlik

Sıcaklık aralığı:

Çalışma

65 W

65 W

90 W

100 VAC – 240 VAC

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 Hz – 60 Hz

65 W ve 90 W

3,34 A (sürekli)

4,62 A

19,50 VDC (+/ 1,0 VDC)

28,20 mm (1,11 inç)

57,90 mm (2,28 inç)

137,16 mm (5,40 inç)

0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

85

AC Adaptörü

Çalışma Dışı –40 °C - 70 °C (–40 °F - 158 °F)

Fiziksel

Vostro 1440 ve Vostro 1450:

Yükseklik (bir WLED paneli ile birlikte) 31,50 mm ila 34,70 mm (1,24 inç ila 1,36 inç)

Genişlik 342,00 mm (13,46 inç)

Derinlik

Ağırlık (Minimum)

244 mm (9,60 inç)

2,2 kg (4,85 lb)

Vostro 1540 ve Vostro 1550:

Yükseklik (bir WLED paneli ile birlikte) 31,50 mm ila 34,50 mm (1,24 inç ila 1,35 inç)

Genişlik

Derinlik

Ağırlık (Minimum)

376,00 mm (14,80 inç)

260 mm (10,23 inç)

2,37 kg (5,22 lb)

Çevre

Sıcaklık:

Çalışma

Depolama

Bağıl nem (en yüksek):

Çalışma

Depolama

Yükseklik (en çok):

Çalışma

Çalışma Dışı

Havadan geçen madde düzeyi

0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

–40 °C - 65 °C (–40 °F - 149 °F)

%10 - %90 (yoğuşmasız)

%5 – %95 (yoğuşmasız)

–15,2 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft)

–15,2 m - 10.668 m (–50 ft - 35.000 ft)

ISA-71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

86

28

Dell'e Başvurma

NOT:

Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik

ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

1. support.dell.com

adresini ziyaret edin.

2.

Destek kategorinizi seçin.

3.

ABD müşterisi değilseniz, sayfanın altından ülkenizin kodunu seçin veya diğer seçenekleri görüntülemek için

Tümü

öğesini seçin.

4.

Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.

87

advertisement

Related manuals

advertisement