Support_Bul. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Bul. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

Глава

Поддръжка

Remote Management

MENU m → Support → Remote Management → ENTER E

Колцентърът ще получи достъп дистанционно до вашия продукт на Samsung, за да провери вътрешната информация.

Remote Management може да контролира потребителските настройки и да отстрани неизправност.

• Off / On

― Тази опция изисква интернет връзка.

― Ще се наложи да прочетете и приемете споразумението за услугата, преди да използвате тази функция.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Менюто Software Update позволява да надградите софтуера на продукта до найактуалната му версия.

― Внимавайте да не изключвате захранването, докато надстройката на приключи.

Устройството ще се изключи и включи автоматично след завършване на софтуерната надстройка.

― Когато надстройвате софтуера, всички видео и аудио настройки, които сте правили, ще се върнат на фабрично зададените им стойности. Съветваме ви да запишете своите настройки, за да може лесно да ги възстановите след надстройката.

Update now

Актуализиране на софтуера до последната версия.

― Current version : Това е софтуерната версия, която вече е инсталирана в продукта.

Auto update

Тази функция автоматично актуализира устройството, когато не се използва.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Прегледайте тази информация, когато устройството ви не работи изправно или когато искате да надстроите софтуера.

Може да намерите информация за нашите колцентрове и как да изтеглите продукти и софтуер.

― Contact Samsung и намерете Model Code и Software Version на продукта.

Go to Home

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Достъп с помощта на бутона HOME на дистанционното управление.

Terms & Policy

MENU m → Support → Terms & Policy → ENTER E

Можете да видите правилата и условията, правилата за поверителност.

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Тази опция връща всички текущи настройки за дисплей до фабричните им стойности.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals