Support_Cze. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Cze. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

Kapitola

Podpora

Vzdálená správa

MENU m → Podpora → Vzdálená správa → ENTER E

Centrum telefonické podpory se vzdáleně připojí k vašemu zařízení Samsung a zkontroluje interní informace.

Vzdálená správa může kontrolovat uživatelské nastavení a vyřešit problém.

• Vyp.

/ Zapnuto

― Tato možnost vyžaduje připojení k internetu.

― Před použitím této funkce je nutné přečíst a odsouhlasit smluvní podmínky služby.

Aktualizace softwaru

MENU m → Podpora → Aktualizace softwaru → ENTER E

Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje upgrade softwaru televizoru na nejnovější verzi.

― Dejte pozor, aby nedošlo k vypnutí napájení, dokud nebude upgrade dokončen. Po ukončení upgradu softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne.

― Po upgradu softwaru budou obnovena všechna výchozí nastavení videa a zvuku. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit.

Aktualizovat

Aktualizujte software na nejnovější verzi.

― Stávající verze : Jedná se o verzi softwaru, která je již v televizoru nainstalována.

Autom. aktualizace

Tato funkce umožňuje automaticky aktualizovat monitor v době, kdy není používán.

• Vyp.

/ Zapnuto

Kont. Samsung

MENU m → Podpora → Kont. Samsung → ENTER E

Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete provést upgrade softwaru.

Můžete zde najít informace o našich centrech telefonické podpory a o stahování produktů a softwaru.

― Vyberte Kont. Samsung a vyhledejte položky Kód modelu a Verze softwaru .

Přejít Domů

MENU m → Podpora → Přejít Domů → ENTER E

Tato nabídka je dostupná pomocí tlačítka HOME na dálkovém ovládání.

Smluvní podmínky a Zásady ochr. Dat

MENU m → Podpora → Smluvní podmínky a Zásady ochr. Dat → ENTER E

Můžete zobrazit smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů.

Obnovit vše

MENU m → Podpora → Obnovit vše → ENTER E

Po zvolení této možnosti se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení monitoru.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals