Support_Lat. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Lat. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

Nodaļa

Atbalsts

Remote Management

MENU m → Support → Remote Management → ENTER E

Zvanu centrs attāli piekļūs jūsu Samsung izstrādājumam, lai pārbaudītu iekšējo informāciju.

Remote Management var pārvaldīt lietotāja iestatījumus un novērst problēmu.

• Off / On

― Šīs opcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

― Pirms šīs funkcijas izmantošanas nepieciešams izlasīt un piekrist pakalpojuma līgumam.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.

― Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.

― Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.

Update now

Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.

― Current version : šī ir izstrādājumā instalētās programmatūras pašreizējā versija.

Auto update

Šī funkcija automātiski atjaunina izstrādājumu, kad tas netiek lietots.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.

Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.

― Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version .

Go to Home

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME .

Terms & Policy

MENU m → Support → Terms & Policy → ENTER E

Varat skatīt noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals