Support_Pol. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Pol. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

Rozdział

Pomoc techniczna

Zarządzanie zdalne

MENU m → Pomoc techn.

→ Zarządzanie zdalne → ENTER E

Infolinia zdalnie połączy się z produktem firmy Samsung użytkownika w celu sprawdzenia informacji wewnętrznych.

Opcja Zarządzanie zdalne umożliwia sterowanie ustawieniami użytkownika i rozwiązywanie problemów.

• Wył.

/ Włączone

― Ta opcja wymaga połączenia internetowego.

― Przed użyciem tej funkcji należy zapoznać się z umową serwisową i ją zaakceptować.

Aktualizacja oprogramowania

MENU m → Pomoc techn.

→ Aktualizacja oprogramowania → ENTER E

Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

― Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.

― Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.

Akt. teraz

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.

― Obecna wersja : wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.

Aktualizacja autom.

Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.

• Wył.

/ Włączone

Kontakt z firmą Samsung

MENU m → Pomoc techn.

→ Kontakt z firmą Samsung → ENTER E

Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.

Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.

― Należy skontaktować się z firmą Samsung ( Kontakt z firmą Samsung ) oraz odszukać kod modelu ( Kod modelu ) oraz wersję oprogramowania ( Wersja oprogramowania ).

Przejdź do strony główn.

MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn.

ENTER E

Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.

Zasady i warunki

MENU m → Pomoc techn. → Zasady i warunki → ENTER E

Możesz przeglądać warunki korzystania i zasady ochrony prywatności.

Zeruj wszystko

MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E

Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals