Support_Slk. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Slk. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

Kapitola

Podpora

Vzdialená správa

MENU m → Podpora → Vzdialená správa → ENTER E

Pracovník telefonického centra sa na diaľku pripojí k vášmu výrobku Samsung a skontroluje interné informácie.

Funkcia Vzdialená správa dokáže skontrolovať nastavenia používateľa a vyriešiť problém.

• Vyp.

/ Zap.

― Táto možnosť vyžaduje internetové pripojenie.

― Pred použitím tejto funkcie si budete musieť prečítať a prijať podmienky poskytovania služby.

Aktualizácia softvéru

MENU m → Podpora → Aktualizácia softvéru → ENTER E

Ponuka Aktualizácia softvéru umožňuje inovovať softvér výrobku na najnovšiu verziu.

― Až do dokončenia inovácie dávajte pozor, aby ste nevypli napájanie. Po dokončení inovácie softvéru sa výrobok vypne a potom automaticky zapne.

― Pri inovácii softvéru sa obnovia predvolené hodnoty všetkých nastavení obrazu a zvuku. Odporúčame, aby ste si nastavenia poznamenali, aby ste ich mohli po inovácii jednoducho obnoviť.

Aktualizovať teraz

Slúži na aktualizáciu softvéru na najnovšiu verziu.

― Súčasná verzia : toto je verzia softvéru, ktorá je nainštalovaná vo výrobku.

Autom. aktualizácia

Táto funkcia automaticky aktualizuje výrobok, keď sa nepoužíva.

• Vyp.

/ Zap.

Kontaktovať Samsung

MENU m → Podpora → Kontaktovať Samsung → ENTER E

Tieto informácie si pozrite v prípade, že výrobok nepracuje správne alebo chcete vykonať inováciu softvéru.

Nájdete tu informácie o našich telefonických centrách a spôsobe prevzatia produktov a softvéru.

― Kontaktovať Samsung a nájdite Kód modelu výrobku a  Verzia softvéru .

Prejsť Domov

MENU m → Podpora → Prejsť Domov → ENTER E

Dostupné pomocou tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní.

Podmienky a stratégia

MENU m → Podpora → Podmienky a stratégia → ENTER E

Môžete si pozrieť zmluvné podmienky, pravidlá na ochranu os. údajov.

Obnoviť všetko

MENU m → Podpora → Obnoviť všetko → ENTER E

Táto možnosť vráti všetky aktuálne nastavenia pre displej na predvolené výrobné nastavenia.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals