Support_Vie. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D


Add to my manuals
76 Pages

advertisement

Support_Vie. Samsung DH48D, DH55D, DM82D, DB48D, DB55D, DM75D, DM65D, DB22D-P, UE46D, DM48D | Manualzz

Chương

Hỗ trợ

Remote Management

MENU m → Support → Remote Management → ENTER E

Trung tâm Cuộc gọi sẽ truy cập Sản phẩm Samsung của bạn từ xa để kiểm tra thông tin nội bộ.

Remote Management có thể kiểm soát cài đặt người dùng và khắc phục sự cố.

• Off / On

― Tùy chọn này đòi hỏi một kết nối Internet.

― Bạn cần phải đọc và đồng ý với thỏa thuận của dịch vụ trước khi sử dụng tính năng này.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Menu Software Update cho phép bạn nâng cấp phần mềm sản phẩm của mình lên phiên bản mới nhất.

― Cẩn thận để không tắt nguồn cho đến khi hoàn thành nâng cấp. Sản phẩm sẽ tự động tắt và bật sau khi hoàn thành nâng cấp phần mềm.

― Khi bạn nâng cấp phần mềm, tất cả các cài đặt video và âm thanh bạn đã thực hiện sẽ trở về cài đặt mặc định của chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại cài đặt của mình để bạn có thể dễ dàng đặt lại chúng sau khi nâng cấp.

Update now

Cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất.

― Current version : Đây là phiên bản phần mềm đã được cài đặt trong sản phẩm.

Auto update

Tính năng này tự động cập nhật sản phẩm khi không sử dụng.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Xem thông tin này khi sản phẩm của bạn không hoạt động đúng hoặc khi bạn muốn nâng cấp phần mềm.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về trung tâm cuộc gọi của chúng tôi và cách tải xuống sản phẩm và phần mềm.

― Contact Samsung rồi tìm sản phẩm Model Code và Software Version .

Go to Home

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Có thể truy cập bằng nút HOME trên điều khiển từ xa.

Terms & Policy

MENU m → Support → Terms & Policy → ENTER E

Bạn có thể xem điều khoản và điều kiện, chính sách riêng tư.

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Tùy chọn này đổi toàn bộ cài đặt hiện tại cho một màn hình về cài đặt xuất xưởng mặc định.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals