okoliša. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

okoliša. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Ekološka oznaka Europske unije

Ovom prijenosnom računalu dodijeljen je certifikat EU Flower, što znači da proizvod ima sljedeće značajke:

1.

2.

3.

4.

5.

Smanjena potrošnja energije tijekom rada i stanja pripravnosti.

Ograničena uporaba otrovnih teških metala.

Ograničena uporaba tvari koje su štetne po okoliš i zdravlje.

Smanjeno iskorištavanje prirodnih resursa poticanjem uporabe recikliranih materijala.

Izvedba osigurava lako ažuriranje i duži životni vijek kroz osiguravanje kompatibilnih rezervnih dijelova kao što su baterije, izvori električnog napajanja, tipkovnica, memorija i ako je dostupan, CD pogon ili DVD pogon.

Smanjene količine otpada putem politike ponovnog prihvata proizvoda.

6.

Pojedinosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o ekološkom označavanju Europske unije http://www.ecolabel.eu.

98 E-priručnik za prijenosno računalo

Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu okoliša

ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava smjernica o ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza životnog vijeka ASUS proizvoda bude u sukladnosti s globalnim propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS objavljuje relevantne podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.

Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi objavljenih podataka prema zahtjevima odgovarajućih propisa s kojima je ASUS sukladan:

Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korejski RoHS

Švicarski zakoni o energiji

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.com/ english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

E-priručnik za prijenosno računalo 99

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY declare the following apparatus:

Product name : Notebook PC

Model name : T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking 0560

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014 Signature :

__________

For Notebook PC only

100 E-priručnik za prijenosno računalo

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

ASUS Tablet

T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking 0560

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature :

__________

For ASUS Tablet only

E-priručnik za prijenosno računalo 101

102 E-priručnik za prijenosno računalo

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1
Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages