Začíname. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
101 Pages

advertisement

Začíname. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Začíname

Tablet zapojte do mobilnej dokovacej stanice

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

• Tablet musí byť pevne vložený do mobilnej dokovacej stanice.

• Keď je tablet pripojený k mobilnej dokovacej stanici, celú zostavu zariadenia vždy nadvihnite odspodu.

22 notebooku Elektronická príručka

Svoj notebook nabite

Ak chcete prenosný počítač nabíjať::

A. Kábel micro USB zapojte do sieťového adaptéra.

B. Konektor micro USB zapojte do portu micor USB2.0 v tablete.

C. Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 8 hodiny.

DÔLEŽITÉ!: Napájací adaptér a jeho špecifikácie sa môžu líšiť podľa vášho balíčka. Odporúčame použiť priložený napájací adaptér .

notebooku Elektronická príručka 23

24

DÔLEŽITÉ!

• Na prenosný počítač nalepte títok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/ výstupnými parametrami na napájacom adaptéri.

Niektoré modely prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných prúdov na základe dostupného

SKU.

• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odporúčame používať uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

• Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho prenosného počítača.

• Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA:

Vstupné napätie:

• 100–240V striedavý prúd

• Vstupná frekvencia: 50-60Hz

• Menovitý výstupný prúd: 2A (10W), 3A(15W)

• Menovité výstupné napätie: 5V jednosmený prúd notebooku Elektronická príručka

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači.

• Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba oprávnení technici spoločnosti ASUS.

• Batéria, ktorá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia chemikáliami.

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných

štítkoch.

• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

• Batériu neodhadzujte do ohňa.

• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať.

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí. notebooku Elektronická príručka 25

Zapnite prenosný počítač

Stlačte tlačidlo Start (Štart).

26 notebooku Elektronická príručka

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents