Gestá pre tablet a dotykovú podložku. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
101 Pages

advertisement

Gestá pre tablet a dotykovú podložku. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Gestá pre tablet a dotykovú podložku

Gestá umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam prenosného počítača. Pri používaní gest ruky na dotykovej obrazovke a dotykovej podložke si pozrite nasledovné obrázky.

Používanie tabletu

Zotretie od ľavého okraja Zotretie od pravého okraja

Zotretím od ľavého kraja obrazovky zobrazíte svoje spustené aplikácie.

Zotretím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms bar.

notebooku Elektronická príručka 27

Poklepanie/Dvojité poklepanie Poklepanie a podržanie

Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.

V režime Desktop (Pracovná plocha) aplikáciu spustíte dvojitým poklepaním na ňu.

Oddialenie

• Ak chcete aplikáciu presunúť, poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a presuňte ju na novú pozíciu.

• Ak chcete aplikáciu zatvoriť, poklepte a podržte hornú časť spustenej aplikácie a presuňte ju nadol, k spodnému okraju obrazovky, čím ju zatvoríte.

Priblíženie

Stiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

Roztiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

28 notebooku Elektronická príručka

Zotretie od horného kraja Posúvanie prstom

Zotretím od horného okraja na úvodnej obrazovke Start zobrazíte panel Customize.

Ak v spustenej aplikácii zotriete od horného okraja obrazovky, zobrazí sa ponuka spustenej aplikácie.

Vertikálnym posúvaním svojho prsta rolujte nahor a nadol a horizontálnym posúvaním prsta posúvajte obrazovku doľava a doprava.

Potiahnuť hore Potiahnuť dolu

Ak chcete spustiť obrazovku Apps

(Aplikácie), potiahnite prstom hore na obrazovke Start (Štart).

Ak chcete spustiť obrazovku Start

(Štart), potiahnite prstom dolu na obrazovke Apps (Aplikácie).

notebooku Elektronická príručka 29

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents