Používanie klávesnice. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
101 Pages

advertisement

Používanie klávesnice. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Používanie klávesnice

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy: f2

Prepne notebook do režimu sleep mode (režim spánok)

Zapína alebo vypína funkciu Wi-Fi.

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

Aktivuje nastavenia druhej obrazovky.

POZNÁMKA: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená do prenosného počítača.

Zapína alebo vypína dotykový panel

Zapína alebo vypína reproduktor.

Znižuje hlasitosť reproduktora.

Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

38 notebooku Elektronická príručka

Klávesy Windows®

Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktoré sa používajú tak, ako je uvedené nižšie:

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte tento kláves. Ak už máte otvorenú obrazovku Start a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte tento kláves.

Ak chcete simulovať funkcie pravým kliknutím tlačidla myši, stlačte toto tlačidlo.

Klávesnica ako číslicová klávesnica

Tento prenosný počítač sa dodáva s 15 tlačidlami voľby, ktoré môžete tiež použiť na zadávanie čísiel.

Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi používaním týchto tlačidiel ako číselné tlačidlá alebo pôvodnou funkciou klávesnice.

notebooku Elektronická príručka 39

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents