Gester för pekdatorn och styrplattan. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM

Add to My manuals
102 Pages

advertisement

Gester för pekdatorn och styrplattan. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Gester för pekdatorn och styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Vi hänvisar till följande illustrationer för visning av handrörelser för att operera pekskärmen och för styrplattan.

Använda pekdatorn

Vänster kantsvepning Höger kantsvepning

Sep från den vänstra kanten på skärmen för att flytta om dina appar som körs.

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms bar.

E-manual för bärbar dator 27

Tryck/dubbeltryck Tryck och håll

Tryck på en app för att

öppna den.

I skrivbordsläge, dubbeltryck på ett program för att starta det.

Zooma ut

För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.

För att stänga en app, tryck på och håll kvar

överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Zooma in

För samman två fingar på styrplattan.

28

Sprid isär två fingar på styrplattan.

E-manual för bärbar dator

Överkantssvepning Fingerglidning

På startskärmen svep från

överkanten på skärmen för att visa fältet Customize

(Anpassa).

Om en app körs, svep från

överkanten på skärmen för att visa dess meny.

Svep upp

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Svep ner

Svep upp från Start-skärmen för att starta Apps-skärmen.

Svep ner från Apps-skärmen för att återvända till Start-skärmen.

E-manual för bärbar dator 29

Använda styrplattan

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

30 E-manual för bärbar dator

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.

Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

E-manual för bärbar dator 31

Vänsterklick Högerklicka

Klicka på ett program på startskärmen för att starta det.

Dubbelklicka på ett program i skrivbordsläget för att starta det.

Klicka på ett program på startskärmen för att välja det och köra inställningsfältet.

Du kan även trycka på denna knapp för att starta fältet

Customize (Anpassa).

Använd denna knapp i skrivbordsläget för att öppna högerklickmenyn.

OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappen område på styrplattan.

32 E-manual för bärbar dator

Dra från överkanten

På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet

Customize (Anpassa).

Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.

Dra i vänster kant Dra i höger kant

Dra från vänster kant för att blanda apparna som körs.

Dra från höger kant för att starta

Charms bar.

E-manual för bärbar dator 33

Tvåfingerpekning

Tryck Rotera

Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick-funktionen.

För att rotera en bild i Windows®

Fotovisaren, placera två fingrar på styrplattan och vrid sedan ett finger med- eller moturs medan den andra fingret är stilla.

Tvåfingerbläddring (upp/ner) Tvåfingerbläddring (vänster/ höger)

Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

34 E-manual för bärbar dator

Zooma ut Zooma in

För samman de två fingrarna på styrplattan.

Drag och släpp

För isär de två fingrarna på styrplattan.

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en ny plats.

E-manual för bärbar dator 35

Gester med två fingrar

Svep upp Svep vänster/höger

Svep tre fingrar uppåt för att visa alla pågående program.

Svep med tre fingrar åt vänster eller höger för att visa appar som körs i skrivbordsläges- eller startskärmen.

Svep ner

Svep tre fingrar nedåt för att visa skrivbordsläget.

VIKTIGT! Trefingergesterna är som standard inte aktiverade på den bärbara datorn. För att aktivera dessa gester, se avsnittet Aktivera

trefingergester.

36 E-manual för bärbar dator

Aktivera trefingergester

Aktivera trefingergesterna på den bärbara datorns styrplatta med hjälp av de följande stegen på pekskärmspanelen eller pekdatorn.

eller

1. Starta skrivbordsappen.

2. I verktygsfältets nedre högra hörn trycker du på

> för att starta ASUS Smart Gesture-appen.

3. Markera följande objekt i trefingerfältet:

-

-

Navigera mellan sidor

Visa och navigera i den körda app-vyn

- Visa skrivbord

4. Tryck på Apply (Verkställ) och därefter på OK.

E-manual för bärbar dator 37

advertisement

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents