Daglig användning. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Daglig användning. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA

Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att bränna bort fett.

1. Välj funktionen och maximal temperatur.

2. Låt ugnen stå på i en timme.

Tillbehören kan bli varmare än normalt.

Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig i rummet.

Använda barnlåset

Produkten har ett barnlås monterat och aktiverat. Det sitter precis under kontrollpanelen på höger sida.

För att öppna ugnen med barnlåset på plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom visas i figuren.

Stäng luckan utan att dra i barnlåset.

Ta bort barnlåset genom att öppna ugnsluckan och ta loss barnlåset med skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i tillbehörspåsen.

Sätt tillbaka skruvarna i hålet efter att du avlägsnat barnlåset.

25

Daglig användning

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Aktivera och inaktivera produkten

1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en ugnsfunktion.

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktioner

Avstängt läge

2. Vrid temperaturvredet för att välja temperatur.

Temperaturindikatorn sätts på när temperaturen ökar.

3. För att stänga av produkten, vrid kontrollvreden för ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.

Ugnen är avstängd.

Tillämpning

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents