Tekniska data. IKEA LOV3


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Tekniska data. IKEA LOV3 | Manualzz

SVENSKA 31

Serviceinformation

Kontakta vårt godkända servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från produktutrymmet.

Modell (MOD.)

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

.........................................

PNC (produktnummer)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

Tekniska data

Tekniska data

Mått (invändiga)

Yta för långpanna

Övre värmeelement

Undre värmeelement

Hela ugnen (över + under)

Ugnslampa

Kylfläkt

Total effekt

Nätspänning

Frekvens

Antal funktioner

Vikt

Höjd

Djup

1140 cm²

800 W

1000 W

1800 W

15 W

25 W

1850 W

230 V

50 Hz

3

408 mm

328 mm

416 mm

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents