Dagelijks gebruik. Zanussi ZEI6740BBA


Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Dagelijks gebruik. Zanussi ZEI6740BBA | Manualzz

Weergave Omschrijving

Het kinderslot functie is in werking.

Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

Dagelijks gebruik

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.

Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan ( gaat aan). Raak meteen de juiste kookstand aan. Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Powerfunctie

Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De functie kan voor een beperkte tijdsduur voor uitsluitend de inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan. gaat aan.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de

functie. U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

www.zanussi.com

7

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen of de tijd wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een

kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen: Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

De functie inschakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in.

Raak gedurende 4 seconden van de Timer aan. gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

De functie uitschakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in.

Raak gedurende 4 seconden van de Timer aan. gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: schakel de kookplaat in met .

gaat aan. Raak gedurende 4 seconden van de timer aan. Stel de kookstand in

binnen 10 seconden. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

Vermogensbeheer-functie

• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie afbeelding.

• Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading van 3700 W.

• De functie verdeelt het vermogen tussen de kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• De functie wordt geactiveerd als de totale elektriciteitslading van de kookzones aangesloten op een enkle fase de 3700 W overschrijdt.

• De functie verlaagt het vermogen naar de andere kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.

8 www.zanussi.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents