Probleemoplossing. Zanussi ZEI6740BBA


Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Probleemoplossing. Zanussi ZEI6740BBA | Manualzz

Probleemoplossing

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet.

Raadpleeg het aansluitingsschema.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Reinig het bedieningspaneel.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat uit staat.

De kookplaat schakelt uit.

Restwarmte-indicatie treedt niet in werking.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

U hebt iets op de tiptoets geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als het lang duurt alvorens de zone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

Automatisch opwarmen-functie werkt niet.

De zone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.

Vermogensbeheer -functie is in werking.

De sensorvelden worden warm.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Plaats groter kookgerei op de achterste zones indien mogelijk.

www.zanussi.com

11

Probleem

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

gaat branden.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Automatisch uitschakelen is in werking.

Er staat geen kookgerei op de zone.

Het kookgerei is niet goed.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Zet kookgerei op de zone.

De diameter aan de bodem van het kookgerei is te klein voor de zone.

Er is een fout in de kookplaat opgetreden.

Er is een fout in de kookplaat omdat kookgerei droog kookt. Automatisch uitschakelen en de oververhittingsbeveiliging voor de zones werkt.

Gebruik het juiste kookgerei.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als

weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Schakel de kookplaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de zone opnieuw in. Als het kookgerei het probleem was, gaat de foutmelding weg. Restwarmte-indicatie kan aan blijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen.

Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de kookplaat.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of met de klantenservice. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. Controleer of u de kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

12 www.zanussi.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents