HET EERSTE GEBRUIK. AEG SKS68800F1


Add to My manuals
56 Pages

advertisement

HET EERSTE GEBRUIK. AEG SKS68800F1 | Manualzz

6 www.aeg.com

2.3

Temperatuurregeling

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• houd de thermostaatknop ingedrukt tot de LED van de gewenste temperatuur brandt. De selectie loopt van 2°C tot 8°C

Áls de knop één keer wordt aangeraakt, blijft de huidige instelling LED knipperen.

Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie naar rechts. De bijbehorende LED knippert even.

Druk de instelknop in tot de vereiste temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt vastgezet koudste instelling: +2°C warmste instelling: +8°C

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• De kamertemperatuur

• hoe vaak de deur wordt geopend

• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard

• de plek van het apparaat

2.4

FROSTMATIC-functie

U kunt de FROSTMATIC-functie inschakelen door te drukken op de FROSTMA-

TIC-knop.

De LED die bij het symbool FROSTMA-

TIC hoort gaat branden.

U kunt de FROSTMATIC-functie uitschakelen door te drukken op de FROSTMA-

TIC-knop.

Het FROSTMATIC-indicatielampje gaat branden.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

3.

HET EERSTE GEBRUIK

3.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

dit apparaat is verkocht in Frankrijk.

In overeenstemming met de richtlijnen die gelden in dit land, moet dit apparaat worden geleverd met een speciaal onderdeel

(zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in de onderste lade van de koelkast om de koudste zone aan te geven.

advertisement

Key Features

  • Spacious 279-liter capacity
  • Adjustable shelves and compartments for customized storage
  • Dedicated drawer for fruits and vegetables
  • 87-liter freezer compartment with three transparent drawers
  • LED interior lighting for clear visibility
  • Reversible door for flexible placement
  • Low noise operation for a peaceful kitchen environment
  • Energy-efficient design to reduce your energy consumption

Frequently Answers and Questions

What is the total capacity of the AEG SKS68800F1?
The total capacity of the AEG SKS68800F1 is 279 liters, with a 192-liter fridge compartment and an 87-liter freezer compartment.
Can I adjust the shelves in the refrigerator compartment?
Yes, the shelves in the refrigerator compartment are adjustable, allowing you to customize the storage space to suit your specific needs.
Is there a dedicated drawer for fruits and vegetables?
Yes, there is a dedicated drawer in the refrigerator compartment for fruits and vegetables, helping to maintain their freshness and extend their shelf life.
How many drawers are in the freezer compartment?
There are three transparent drawers in the freezer compartment, ensuring easy access and organization of your frozen items.