NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS. AEG SKS68800F1


Add to My manuals
56 Pages

advertisement

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS. AEG SKS68800F1 | Manualzz

NEDERLANDS

7

4.1

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

4.2

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

advertisement

Key Features

  • Spacious 279-liter capacity
  • Adjustable shelves and compartments for customized storage
  • Dedicated drawer for fruits and vegetables
  • 87-liter freezer compartment with three transparent drawers
  • LED interior lighting for clear visibility
  • Reversible door for flexible placement
  • Low noise operation for a peaceful kitchen environment
  • Energy-efficient design to reduce your energy consumption

Frequently Answers and Questions

What is the total capacity of the AEG SKS68800F1?
The total capacity of the AEG SKS68800F1 is 279 liters, with a 192-liter fridge compartment and an 87-liter freezer compartment.
Can I adjust the shelves in the refrigerator compartment?
Yes, the shelves in the refrigerator compartment are adjustable, allowing you to customize the storage space to suit your specific needs.
Is there a dedicated drawer for fruits and vegetables?
Yes, there is a dedicated drawer in the refrigerator compartment for fruits and vegetables, helping to maintain their freshness and extend their shelf life.
How many drawers are in the freezer compartment?
There are three transparent drawers in the freezer compartment, ensuring easy access and organization of your frozen items.