Problemen oplossen. Zanussi ZBB29455SA


Add to my manuals
80 Pages

advertisement

Problemen oplossen. Zanussi ZBB29455SA | Manualzz

5.

Schakel het apparaat in.

6.

Plaats na twee of drie uur het eerder verwijderde voedsel terug in het diepvriesvak.

Waarschuwing!

Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om vorst weg te schrapen van de verdamper, omdat u deze kunt beschadigen.

Gebruik geen mechanisch apparaat of ander hulpmiddel dan aanbevolen door de fabrikant om het dooiproces te versnellen.

Een temperatuurtoename van de diepvrieslevensmiddelen kan tijdens het ontdooien de gegarandeerde bewaartemperatuur verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

Problemen oplossen

• trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

Waarschuwing!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Belangrijk!

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het lampje staat in stand-by.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak open gedaan.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

www.zanussi.com

11

Probleem

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Mogelijke oorzaak

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in de vriezer is te hoog.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst.

Er is te veel rijpvorming.

Het product is niet goed verpakt.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

Oplossing

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

Maak de waterafvoer schoon.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt.

Verpak het op de juiste manier.

Zie 'De deur sluiten'.

Stel een hogere temperatuur in.

Het lampje vervangen

1

Trek de stekker uit het stopcontact.

2 Druk op de achterste haak en trek tegelijkertijd het lampenkapje in de richting van de pijl.

3

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (de maximale voltage wordt weergegeven op de kap van de lamp)

4

Installeer het lampenkapje door het terug te schuiven in zijn oorspronkelijke positie.

5

Steek de stekker in het stopcontact.

6

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

1

2

De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

12

2.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg

"Montage".

www.zanussi.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals