Technische gegevens. Zanussi ZBB29455SA


Add to my manuals
80 Pages

advertisement

Technische gegevens. Zanussi ZBB29455SA | Manualzz

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

Montage

Let op!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

SN

N

ST

T

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert: www.zanussi.com

13

• Maak de bovenste pen los en verwijder de afstandhouder.

• Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.

• Schroef de pennen

(B) en de afstandhouders (C) los.

C

B

C

• Verwijder de onderste deur.

• Maak de onderste pen los.

Op de tegenoverliggende zijde:

• Monteer de onderste pen.

• Monteer de onderste deur.

• Bevestig de pennen

(B) en de afstandhouders (C) weer op het middelste scharnier aan de tegenoverliggende kant.

• Monteer de bovenste deur.

• Zet de afstandhouder en de bovenste pen vast.

Ventilatievereisten

De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.

5 cm min. 200cm 2 x

Het apparaat installeren

Let op!

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.

Ga als volgt te werk: min.

200cm 2 x

A A1

1

Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.

2

Boor in de afdekking van het scharnier

A, zoals weergegeven op de afbeelding.

Bevestig de afdekkingen A en A1 (in het zakje met accessoires) in de middelste scharnier.

14 www.zanussi.com

2

1

4mm

44mm

I

3

Installeer het apparaat in de nis.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (1) totdat de metalen strip op de bovenkant van het apparaat tegen het keukenmeubel aankomt.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (2) tegen de kast aan de andere kant van het scharnier.

4

Stel het apparaat in de nis af.

Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand van de kast

44 mm is.

Het afdekplaatje voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.

Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast aanwezig is.

Open de deur. Bevestig het afdekplatje van het onderste scharnier op de juiste plek.

I

5

Bevestig het apparaat met 4 schroeven aan de nis.

6

Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking

(E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel

SX als het scharnier links staat.

E

D

C

E

E

B

7

Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.

Installeer het ventilatierooster (B).

Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het scharnier.

E

8

Als het apparaat aan de zijkant aan moet sluiten op de deur van het keukenmeubel:

1.

Maak de schroeven in de bevestigingshaken (E) los.

2.

Verwijder de haken (E).

3.

Draai de schroeven weer vast.

www.zanussi.com

15

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals